Patenty so značkou «imunomodulátory»

Purínové deriváty ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8933

Dátum: 15.02.2008

Autori: Stocker Richard, Theobald Colin Jack, Smith Stephen Allan, Lazarides Linos

MPK: C07D 405/12

Značky: purinové, imunomodulátory, deriváty

Text:

...dejov. U človeka sú plazmacytoidné dendritické bunky (pDCs) profesionálnymi interferón produkujúcimí bunkami, ktoré sú schopne produkovať velké množstvá interferónov napríklad v reakcii na vírusovú infekciu. Ukázalo sa, že tieto pDCs preíerenčne exprimujú TLR 7 a TLRS a že stimulacia týchto receptorov s vírusovou RNA. respektive s vírusovou DNA, môže indukovat expresiu interferónu alfa.0010 Boli opisané oligonukleotidove agonisty...

Deriváty pyridin-4-ylu ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13587

Dátum: 06.09.2007

Autori: Mathys Boris, Steiner Beat, Nayler Oliver, Mueller Claus, Lehmann David, Velker Jörg, Bolli Martin

MPK: A61K 31/4439, A61P 35/00, A61P 19/00...

Značky: imunomodulátory, pyridin-4-ylu, deriváty

Text:

...s receptorom S 1 P 1/EDG 1 a ktoré vykazujú silný a dlhodobý imunomodulačný účinok, ktorý je dosiahnutý znížením počtu cirkulujúcich a inñltrujúcich T- a B-lymfocytov, bez toho, aby bolo narušené ich zretie, pamäť alebo rozšírenie. Zníženie počtu cirkulujúcich T-/B-lymfocytov následkom agonizmu S 1 P 1/EDG 1, pravdepodobne V kombinácii s pozorovaným zlepšením ñąnkcie endotelovej bunkovej vrstvy spojenej s aktiváciou S 1 P 1/EDG 1, robí...

Mezenchynálne kmeňové bunky pozitívne na ABCB5 ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17192

Dátum: 31.05.2007

Autor: Frank Markus

MPK: C12N 5/0775, A61K 35/00

Značky: abcb5, buňky, imunomodulátory, kmenové, pozitívne, mezenchynálne

Text:

...opisu a nemala by sa považovať za obmedzujúcu. Použitie výrazov zahŕňajúci, obsahujúci alebo ktorý má, ktorý obsahuje, ktorý zahŕňa a ich rôznych variantov v tomto dokumente znamená, že sú zahrnuté položky uvedené za týmto výrazom a ich ekvivalenty, rovnako ako ďal šie položky. STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV0020 Sprievodné výkresy nie sú určené na to, aby boli nakreslené v mierke. Na týchto vý kresoch sú všetky identické alebo takmer identické...

Hydrogénované benzo [c] tiofénové deriváty ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9955

Dátum: 20.03.2006

Autori: Lehmann David, Weller Thomas, Nayler Oliver, Mueller Claus, Mathys Boris, Bolli Martin, Velker Jörg

MPK: A61P 37/00, A61K 31/41, A61K 31/38...

Značky: benzo, tiofénové, imunomodulátory, deriváty, hydrogenované

Text:

...zlepšením funkcie endoteliálnej bunkovej vrstvy spojenej s aktiváciou SlPl/EDGI činí také zlúčeniny užítočnými pri liečbe nekontrolovanýchzápalových ochorení a pri lepšení funkčnosti vaskulárneho systému.0007 Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byt použité samotné alebo v kombinácii s bežnými liečivami inhibujúcimi aktivaci T-buniek, čím je tak v porovnaní s bežnými imunosupresívnymi terapiami zaistené imunosupresívna terapia so zníženou...

Imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 283096

Dátum: 27.12.2002

Autori: Gesser Borbala, Gronhoj Larsen Christian

MPK: C07K 14/54, A61K 38/20, A61K 39/395...

Značky: imunomodulátory

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypeptid, iný ako ľudský interleukín-10, ktorý má jednu alebo viac z nasledujúcich vlastností: a) indukuje inhibíciu spontánnej produkcie IL-8 ľudskými monocytmi, b) indukuje inhibíciu IL-1beta indukovanej produkcie IL-8 ľudskými jednojadrovými bunkami periférnej krvi (PBMC, peripheral blood mononuclear cells), c) indukuje produkciu antagonistického proteínu receptora pre interleukín-1 (IRAP) ľudskými monocytmi, d) indukuje...