Patenty so značkou «impulzov»

Riadiaci generátor impulzov pre viacfázový zvyšovací DC/DC menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 288331

Dátum: 07.01.2016

Autori: Molnár Ján, Perduľak Ján, Kováč Dobroslav, Vince Tibor, Kováčová Irena

MPK: H02M 1/084, H02M 1/08

Značky: generátor, zvyšovací, impulzov, měnič, viacfázový, riadiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu riadiaceho generátora impulzov pre viacfázový zvyšovací DC/DC menič pozostávajúce zo skutočnosti, že výstup bloku (GI) generátora impulzov je prepojený s prvými vstupmi blokov (C1), (C2) až (Cn) čítačov. Ich druhé vstupy sú pripojené k výstupom blokov (PF1), (PF2) až (PFn) posuvu fázy. Výstupy blokov (C1), (C2) až (Cn) čítačov sú pripojené k prvým vstupom blokov (CK1), (CK2) až (CKn) číslicových komparátorov, ktorých druhé...

Analógový generátor impulzov pre viacfázový zvyšovací DC/DC menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 288279

Dátum: 28.05.2015

Autori: Perduľak Ján, Kováč Dobroslav, Kováčová Irena, Molnár Ján, Vince Tibor

MPK: H02M 3/02

Značky: impulzov, viacfázový, zvyšovací, měnič, analogový, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu analógového generátora impulzov pre viacfázový zvyšovací DC/DC menič spočívajúce v tom, že výstup bloku generátora trojuholníkových impulzov (GI) je prepojený s prvým vstupom bloku komparátora (K). Jeho druhý vstup je pripojený k vstupnej svorke (1) so vstupným nastaviteľným jednosmerným napätím. Výstup bloku komparátora (K) je privedený na vstup bloku rozdeľovača impulzov (RI), ktorého výstupné svorky (2) až (n) predstavujú...

Spôsob riadenia oblúkového zvárania pomocou impulzov striedavého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14417

Dátum: 21.12.2009

Autori: Ueyama Tomoyuki, Shiozaki Hideo, Uezono Toshiro, Mondori Hiroyasu, Hirota Shugo, Takahashi Norihito, Nishisaka Futoshi, Nakagawa Shinichiro

MPK: B23K 9/09

Značky: riadenia, oblúkového, pomocou, zvárania, impulzov, spôsob, striedavého, prúdu

Text:

...špičkového prúdu Ip v jednom cykle sa do roztaveného tavného kúpeľa prenesie jediná kvapôčka. To zabezpečuje stabilné zváranie. Počas základnej periódy Tb sa po privedení základného napätia Vb nechá prúdiťvopred určený základný prúd Ib, menší ako je kritická hodnota, aby sa nevytvorila kvapôčka. Základný prúd Ib môže byť napríklad 20 - 80 A.0006 Jeden impulzový cyklus Tf pozostáva z vyššie opísanej periódy Ten, kedy má elektróda zápornú...

Generátor impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3335

Dátum: 06.11.2002

Autor: Szloszjár Ladislav

MPK: H03B 5/20

Značky: impulzov, generátor

Text:

...rezistorom,indukčnou cievkou a kondenzátorom. Podstatné je, že generátor impulzov je ľahko preladiteľný cez infrazvukové spektrum až do ultrazvukového spektra.Generátor impulzov s touto vlastnosťou je veľmi dobrepoužiteľný ako skúšobný generátor pre široké spektrum.Generátor impulzov sa dá podľa potreby ľahkoZapojenie znázornené na výkrese sa skladá z cievky L, z elektrolytického kondenzátora QL, z tranzistora 1 L, z tranzistora l , z...

Zapojenie generátora hradlových impulzov na báze TTL logických integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260172

Dátum: 15.12.1998

Autor: Janičík Peter

MPK: H03K 37/027

Značky: obvodov, integrovaných, zapojenie, hradlových, impulzov, logických, báze, generátora

Text:

...obvod a a koncový stupeň 7. čítač 5 je pripojený tiež na prevodník kodu 8, ktorý je cez blokovací obvod 9 a logiku 10 zpätne pripojený na čítač 5. Na logiku 10 je tiež pripojený výstupz monostabilného klopného obvodu 3 a výstup zo spúšiacieho obvodu 11, ktorý je zároveň pripojený .na monostabilný klopný obvod 3. Výstup z logiky 10 je zpätne pripojený na dellčku 2.V generátore 1 hodinových impulzov sa vyrábajú hodinově impulzy, ktoré sa...

Zapojenie na automatické snímanie stavu účastníckej slučky a tarifných impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278306

Dátum: 12.01.1995

Autor: Col Karel

MPK: H04M 15/10, H04M 15/08

Značky: snímanie, zapojenie, stavu, impulzov, tarifných, slučky, automatické, účastníckej

Zhrnutie / Anotácia:

V zapojení je účastnícky blok (ÚB) prípojok výstupmi (k, j, d, s, t) pripojený na vstupy (k1, j1, d1, s1, t1) snímacej a vyhodnocovacej jednotky (SVJ), pričom výstupné napájače (ON1 až ONN) sú výstupmi (a, b, c) pripojené na vstupy (a1, b1, c1, až aN, bN, cN) snímacej a vyhodnocovacej jednotky (SVJ) s výstupom (V).

Zariadenie na vytvorenie databanky údajov o stave elektromechanických počítadiel impulzov v telefónnych ústredniach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 123

Dátum: 11.08.1993

Autor: Górný Jaromír

MPK: H04M 15/00, G06M 1/272

Značky: údajov, databanky, počítadiel, telefónnych, zariadenie, impulzov, vytvorenie, štávě, ústredniach, elektromechanických

Text:

...oproti olekhromechanlckým počitadlám. Kamera jepripojená na jednotku apracovąnia obrazu.e je schématlchy nakreslená ząriądenie na vytvorenie databanky údajov O utave elektromechanických poči tadiel impulzov v telefónnych úsLredniach.Ľaríadnnle na vyLvnrenlu dątahanky údajov o stave elektromeahanických poñítndlel imulmnv u ĽneIónnych ústredniach pozoHtůvm zo unímucej jednuLLy L a 2 jndnotky spracovania obrazu g. Snimaciu jednotka L je...

Zapojenie generátora impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 272852

Dátum: 12.02.1991

Autor: Ružan Pavol

MPK: H03K 3/02

Značky: generátora, impulzov, zapojenie

Zapojenie formátovača impulzov s časovou kompenzáciou pre testery integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269514

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šindelář Bedřich, Chamraz Jozef, Burian Ľubomír

MPK: H03M 5/02

Značky: zapojenie, integrovaných, formátovača, kompenzáciou, testery, časovou, impulzov, obvodov

Text:

...údajov l je pripojený na prvý vstup âł formátovača s časovou kompenzáciou a výstup 33 prijímačov časovacich fáz 3 na druhý vstup äg formátovača s časovou kompenzàciou Ž. výstup Ěg formátovača § je pripojený na prvý údajový vstup zl multiplexera s časovou kompenzáciou 1, výstup âł na druhý údajovývstup 13. výstup 53 na treti údajový vstup 13. výstup §§ na štvrtý údajový vstup 74, uvýstup äz na piaty údajový vstup zá e výstup äg na...

Zachytávač impulzov BOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 264805

Dátum: 12.09.1989

Autor: Ozábal Milan

MPK: H03K 19/00

Značky: zachytávač, impulzov

Text:

...veličiny z úrovne log. H (1) na úroveň log. L (o) a druhá polovica prezachytenie zmeny napätovej úrovne druhej vstupnej veličiny z úrovne log. L na úroveň log. H. Výstupné veličiny sú použité pre signa lizáciu.Na výkrese svorka l prvej vstupnej veličiny je zapojená cez prvé hradlo lg NAND na prvý vstup druhého hradla ll NAND. svorka 5 druhej vstupnej veličiny je zapojená priamo na prvý vstup trietieho hradla lg NAND. Výstup druhého hradla ll...

Generátor výkonových solitónových impulzov v pikosekundovej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257811

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kukuča Roman, Červeň Juraj, Véghová Klára, Oravec Július

MPK: H03K 5/01

Značky: výkonových, pikosekundovej, solitónových, impulzov, generátor, oblastí

Text:

...ps, posúva hranicu maximálnych okamžitých výkonov do oblasti desiatok až stoviek W, výrazne zjednodušuje štruktúru obvodov využitím nelineárnej bariérovej kapacity varikapov, čím sa dosiahne nová vyššia kvalita tvarovacích a prenosových vlastností generátora, rozširuje sa spektrum jeho aplikácií v exponovaných pikosekundových technikáoh. Veľkou výhodou generátora solitónových impulzov je aj to, že v porovaní s generátorom na báze diôd s...

Sposob tvarovania výkonových solitónových impulzov v pikosekundovej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254013

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kukuča Roman, Véghová Klára, Oravec Július, Červeň Juraj

MPK: H03K 5/01

Značky: oblastí, pikosekundovej, výkonových, tvarovania, impulzov, solitónových, spôsob

Text:

...na báze integrovaných obvodov sú veľmi malé výkony, ktoré V optimálnych aplikáciach nepresahujú rádovo stovky mW. Spôsoby na báze diöd s nahromadeným náhojom sú výkonovo priaznivejšie, avšak opakovania frekvencia tvarovaných impulzov nepresahuje stovky kHz.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob tvarovanie výkonových solitónových impulzov v pikosekundovej oblasti využitím javov tvarovania nárazových a solitónových elektromagnetických vĺn,...

Zapojenie generátora riadiacích impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252867

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švancar Ján, Lago Miroslav, Brázdilová Eva

MPK: H02M 1/08

Značky: zapojenie, riadiacich, generátora, impulzov

Text:

...zapojené v ,poradí výstupy a, c, b, a, c, b, kde medzi príslušným výstupom a zelmn-ou svorikou Z sú ~ovbirza~zy združenéoho sieťového napätia UAC, U 05, UBA,UCA, U 30, UAB, wv-edené na obr. 1 v zatvorskáůh. Jednotlivé výstupy V 4 zo sumačnýsch integráitolrov 7 eú zapojené na neinnvertnjúce vstupy komparáwtorov 14 a na ich investujúce vstupy je zapojený výstup z ouviddćtrciełio prvku 15, ,pin-čom výstupy V 5 z jednotlivýoh...

Zapojenie generátora riadiacich impulzov s kompenzáciou zmeny napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252855

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švancar Ján, Lago Miroslav

MPK: H02M 1/08

Značky: zapojenie, kompenzáciou, změny, napájacieho, impulzov, riadiacich, generátora, napätia

Text:

...výstupmi a, b, c,kde medzi zemnou evorrkou z .a n/ýietwpoun a je obraz -siietolviaanéihov nwaspätira medzi fázanmi A - B, medzi zemrroru ev-orrrkouu z ia výletupsom b je obrra.z »sieťového ntaapältia medzi fá zexmi B - C, medzi ze-mnou evoInkiou- z a. vý-stiuupoim c je iobirałz si-ettovvěłuo Imanpä-tira medzi fázarmi C - j, medzi zenrnou siviorüdom z a výnetwpworm a je ~obraz sietiovéhio anepätšna medzi fázeaumí B -HA, medzi zemnou -sviourkon...

Spôsob získavania elektrických riadiacich impulzov z pohybujúcej sa pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239369

Dátum: 15.06.1987

Autor: Macho Richard

MPK: H03K 3/02

Značky: impulzov, riadiacich, elektrických, spôsob, pásky, pohybujúcej, získavania

Text:

...zvukového technika. Magnetof-ony, ktoré využívajú pre vytvorenie riadiacich impulzov počítadla a elektronické systémy s pamäťou sú drahé a vyskytujú sa ojedinele. Aj tu je presnosť daná presnosťou chodu snimacích kladiek vočipaske.Neexistuje pevná väzba medzi vznikajúcimi riadiacimi impulzami a zvukovým záznamom na páske. Rozlišovacie schopnosti počítadiel nie sú dostačujúce. Záznam časového kódu na pásku, spoločne so záznamom zvuku vyžaduje...

Zapojenie uzavretého polohového servosystému s krokovým motorom riadeného frekvenciou a počtom impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233606

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kalaš Václav, Almássy Stanislav, Varga Alexander

MPK: G05B 1/08

Značky: impulzov, motorom, uzavretého, počtom, frekvenciou, polohového, riadeného, servosystému, krokovým, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je v tom, že vstupný signál pre jeden smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez prvý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého diferenčného člena a vstup druhého diferenčného člena. Vstupný signál pre druhý smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez druhý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého...

Zapojenie zdroja úsporných zapínacích impulzov pre tyristory

Načítavanie...

Číslo patentu: 235592

Dátum: 15.02.1987

Autori: Floch Jozef, Dudík Vladimír

MPK: H03K 19/17

Značky: zapínacích, zdroja, zapojenie, úsporných, tyristory, impulzov

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj úsporných zapínacích impulzov pre tyristory je určený pre zapínanie tyristorov v obvodoch, kde vzniká časový posun prúdu za napätím, alebo viacnásobný prechod prúdu nulou, a kde doteraz museli byt používané zdroje zapínacích impulzov s dĺžkou impulzu počas celého žiadaného intervalu zopnutia tyristora. Tým že zdroj vyrába iba krátke impulzy, podstatne sa zmenšuje príkon do riadiacej elektródy, získajú sa strmé hrany zapínacích impulzov a...

Spôsob nedisipatívneho tvarovania obdĺžnikových impulzov nárazových elektromagnetických vĺn na feritovom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232792

Dátum: 15.01.1987

Autori: Véghová Klára, Oravec Július

MPK: H03K 5/08

Značky: tvarovania, nedisipatívneho, impulzov, feritovom, elektromagnetických, nárazových, spôsob, vedení, obdĺžnikových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu tvarovania podľa vynálezu spočíva v tom, že časť feritového vedenia sa ponechá v magnetickom režime so spontánnym počiatočným stavom bez predmagnetovania, druhej časti sa vnúti počiatočný magnetický stav pomocou predmagnetujúceho prúdu s opačnou polaritou, než je polarita tvarovaného impulzu nárazovej vlny. Vynález môže byť použitý vo vedecko-technických odboroch ako je experimentálna jadrová fyzika, meracia technika...

Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227734

Dátum: 15.05.1986

Autori: Moravčík Emil, Mišura Jaroslav

Značky: hodinových, generátora, impulznej, telefónnej, impulzov, voľby, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby, vyznačujúce sa tým, že na zbernicové vedenie (6) spájajúce vstupnú klávesnicu (10), generátor voľby (2) a pamäťový blok (3) je pripojený riadiaci obvod (7), ktorý je riadiacim vedením (5) pripojený na generátor hodinových impulzov (4), ktorý je napájacím vedením (9) pripojený na napájací zdroj (8), pričom výstup generátora hodinových impulzov (1) je pripojený jednak na...

Generátor impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222854

Dátum: 15.03.1986

Autor: Samek Ernest

Značky: impulzov, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor impulzov pre zváracie účely, ktorého podstatou je, že do zváracieho okruhu zváracieho transformátora je zapojené sekundárné vinutie sériového transformátora, ktorého primárne vinutie je pripojené na sieťový prívod cez presytku, ktorá má dve vinutia pripojené cez dve antiparalelne zapojené diody alebo tyristory tak, aby sa v nej vytváralo jednosmerné magnetické pole.

Výstupný obvod generátora impulzov na stabilizáciu prúdu a oddelenie jednosmernej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218729

Dátum: 01.06.1985

Autor: Fodor Stanislav

Značky: obvod, impulzov, zložky, generátora, jednosmernej, výstupný, stabilizáciu, prúdu, oddelenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie výstupného obvodu generátora impulzov na stabilizáciu prúdu a oddelenie jednosmernej pre nekonštantnú záťaž a konštantné napätie napájacieho zdroja. Zapojenie v podstate pozostáva z vetvy impulzu a vetvy pauzy a obsahuje dva odpory, dva kondenzátory, dve diódy, štyri tranzistory, zdroj a záťaž zapojených podľa priloženého výkresu.

Zdroj pravouhlých impulzov konštantnej amplitúdy prúdu bez jednosmernej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213913

Dátum: 01.06.1984

Autor: Fodor Stanislav

Značky: impulzov, amplitudy, pravouhlých, konštantnej, zdroj, zložky, prúdu, jednosmernej

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj pravouhlých impulzov konštantnej amplitúdy prúdu bez jednosmernej zložky pre nekonštantnú záťaž vyznačujúci sa tým, že prvá vstupná svorka /16/ vetvy pauzy je prepojená cez kondenzátor /14/ pauzy, odpor /13/ pauzy a prechod emitor-báza tranzistora / 11 / pauzy prepojeným paralelne s opačne pólovanou diodou /12/ impulzu na zemniaci pól /7/, ktorý je prepojený cez prechod báza-emitor tranzistora /1/ impulzu prepojeným paralelne s opačne...

Zariadenie na prenos impulzov snímača kopírovacej hlavice na súradnicové pohony polohovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215345

Dátum: 31.05.1984

Autor: Bečár Jozef

Značky: polohovačov, súradnicové, kopírovacej, prenos, pohony, hlavice, impulzov, zariadenie, snímača

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zvláštne usporiadanie uzlov zariadenia, ktoré umožňuje prenos elektrických signálov a pohybujúceho sa zdroja na nepohyblivé hnacie ústrojenstvá obrábacích, alebo im podobných strojov. Alternatíva riešenia opísaná a znázornená na podkladoch (prihlášky) vynálezu, je spracovaná na zariadení prenášajúcom elektrické impulzy kopírovacej hlavice stroja na opracovávanie povrchu sklenených výrobkov laserovým lúčom na súradnicové...

Programovatelný generátor tónových impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213817

Dátum: 01.05.1984

Autori: Jesenai Milan, Beliansky Milan, Veselovský Pavol

Značky: programovatelný, impulzov, tónových, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Programovateľný generátor tónových impulzov vyznačený tým, že výstup kryštálom riadeného generátora (1) impulzov je spojený s prvým vstupom (a6) synchronizačných a blokovacích obvodov (6) a s prvým vstupom (a2) rýchlej programovateľnej deličky (2) impulzov, ktorej výstup ja spojený s prvým vstupom (a7) deličky (7) impulzov s meniteľným deliacim pomerom a s prvým vstupom (a3) tvarovacieho obvodu (3) funkcie sinus, ktorého výstup je spojený s...

Mechanické programovacie zariadenie na vysielanie elektrických impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223487

Dátum: 01.05.1984

Autori: Drescherová Anna, Bohuš Vojtech, Tyukos Jozef, Limpár Ferdinand

Značky: zariadenie, mechanické, impulzov, vysielanie, programovacie, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické programovacie zariadenie elektrických impulzov, využiteľné pro automatizácii dielčích technologických procesov, najmä pri inovácii technologických zariadení s vyšším účinkom spočívajúcim v jednoduchosti, nízkej cene a prevádzkovej spoľahlivosti. Podstatou vynálezu je zariadenie pozostávajúce z posuvne uloženého tiahla vedeného kladkami odpruženého pružinou, spojeného so západkami dotláčanými odpruženým kolíkom pre otáčenie rohatiek...