Patenty so značkou «impulsů»

Zapojení zdroje řídicích impulsů systému pro digitální zpracování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270670

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mikulec Jindřich, Jirkovský Miroslav, Johanovský Aleš, Sobotka Zdeněk

MPK: G06F 13/00

Značky: zdroje, zapojení, zpracování, obrazů, digitální, systému, impulsů, řídících

Text:

...výstup Q je spojen s druhým vstupem QQ hradla Q, zatímco první, druhý, třetí a čtvrtý výstup QQ, QQ, Q a QQ jsou postupně spojený s šestým, sedmým, osmým a devdtým vstupom QQ, IQ, QQ a EQ druhé permanentní paměti Q pro zajištění adresování vyšších adresových bitů druhé permanentní paměti Q. cími snímkovou selekci jsou spojený s pátým a šestým adresovým vstupem QM a QQ multiplexeru M k zajištění správneho složení výsledné synohronísační...

Zapojení zdroje synchronizačních impulsů pro trojpulsní tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270342

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: F02N 11/04

Značky: usmerňovač, tyristorový, zapojení, synchronizačních, impulsů, zdroje, trojpulsní

Text:

...a že pro řízení tří tyristorú vysta§ísjednímoptoelektriokým epojcvacím členem. Tan jezapojen tekovým způsobem, že odebírá proud pouzTíô dobu krátkeho impulau. takže filtr 1 vlastní obvod nsvyžadují výkonnäjěí součástky e lze je proto velmi dobre miniaturizovet. Zdroj synchronizačních impulsů podle vynálezu umožňuje realizovat u nízkonepěłových tyriatorových uemärňovečů výhodná zapojení e generatorem rídicích impulsů, spoločným vždy třem...

Způsob řízení stejnosměrně se posouvajícího vzorkovacího impulsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269718

Dátum: 14.05.1990

Autor: Porkert Zdeněk

MPK: H03K 25/00

Značky: způsob, posouvajícího, řízení, stejnosměrné, impulsů, vzorkovacího

Text:

...nevýhodou je pak to, s výstup z snalogováho komparátoru musí být upraven na vzor-how.cí impuls konstantní šířky.Uvedená nedostatky odstraňuje způsob řízení stejnoměrně se posouvajícího vzorkovsoího impulsu každou periodu vzorkovanáho signálu podle vynálezu. Podstata způsobu spočívá v tom, že posuv je zajiětován srovnáváním dvou čísel, z nichž první je číslo vzorkovaná periody a druhé je číslo periody signálu s kmitočtem k-mát větěím, než je...

Zapojení zdroje zapínacích a vypínacích řídicích impulsů pro vypínatelné tyristory typu GTO

Načítavanie...

Číslo patentu: 267423

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sova Jiří, Fridrich Miloš

MPK: H02M 1/088, H02M 1/08, H02M 1/084...

Značky: zdroje, řídících, impulsů, tyristory, zapojení, vypínacích, vypínatelné, zapínacích

Text:

...tvarovač 3 může obsahovat paměťový obvod, na jehož první vstup je zapojen výstup prvního vstupního zesilovače ga na jehož druhý vstup je zapojen výstup komparátoru 11, na jehož vstup je Příveden signál z výstupu.Čidla lg proudu.Druhý vstup komparátoru ll může být připojen na zdroj QB napájecího napětí zesilovače Q vypínacích řídicích impulsů. Zapojení může být doplněno tím způsobem, že přijímací část třetího optoelektronického vazebního členu...

Zapojení generátoru řídicích impulsů pro tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267009

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/145

Značky: zapojení, generátoru, řídících, tyristorový, impulsů, usmerňovač

Text:

...1 znázorněn príklad zapojení generàtoru rídi~ cích impulsú podle vynálezu, v danem prípade pro usměrňovač v uzlovém trcjpulsním za pojení. Na obr. 2 jsou pak znázorněny průběhy napětí v tomto obvodu.Tyrístorový usměrňovać L v uzlovém dvoj nebo trojpulsním zapojení (car. 1) má záporný pól ii tvoŕen anodami dvojice nebo trojice tyristorů 2 a kladný ooi lg nuloxím vývodem transformátoru. Mezi oba poly je připojena zátěž ig. K zápornemu polu il...

Zařízení pro pěchování slévárenských formovacích materiálů pomocí tlakových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266457

Dátum: 12.01.1990

Autori: Büttner Heinz, Höber Hasso

MPK: B22C 15/22

Značky: impulsů, tlakových, pěchování, zařízení, formovacích, pomocí, materiálů, slévárenských

Text:

...nnnunnpon 7 npu saKDBWOM knanane nnocxo nemam. Bepxanň Koneu Bnonueunux 3 Bane Taaa aáenenron ynnoTHeHHH 6 oxnauaew noqrk unorno HYCTOTEHBHHE ununpm 7 H Hasmsaewca KoHuoM ynpaaneHnH 10. - A j ~ HpennoqTHTenLno nycmowenbHue.uunuHnpm 7 na nx aépxneu KonueconepmaT nonc 8, Koropmň npu aaxpmrou xnaqaue nnoruo nemuw Ha nnHwe 4. Ha Mecrax nnownocru Mexy Hnmňeñ nuuesoň cropoum HYČTOTEHLHHX hnunnpon 7 H aneuenram nnoTuocTu 6 HHH Mémny...

Zařízení pro číslicové měření poměrné rychlosti změny četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265972

Dátum: 14.11.1989

Autor: Polívka Václav

MPK: G01R 23/00, G01R 29/033, G01R 19/00...

Značky: číslicové, impulsů, měření, zařízení, poměrné, změny, četnosti, rychlostí

Text:

...Údaj o odlehlosti t přichází na vstup gł prvého vyhodnocovacího obvodu g, který vyčíslí jeho reciprokou hodnotu z 1/t a je tvořen například dělicím obvodem. Na výstupu gg prvého vyhodnocovacího obvodu Ä potom dostáváme v číslicové formě regulační odchylku měřeného sledu impulsů n od modelového sledu impulsů p z generátoru 3 impulsů s řízenou četností impulsů.Regulační odchýlka dP četnosti P impulsů se pak přivádí na první vstup 3...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: G01R 19/04, H02K 11/00

Značky: čidlo, sledu, diagnostiku, stroje, budicí, soupravy, bezkartáčové, synchronního, impulsů

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Zapojení pro řízené zpožďování analogových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264916

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vomáčka Milan

MPK: G11C 27/02

Značky: zpožďování, analogových, impulsů, zapojení, řízené

Text:

...vstupního signálu na výstupech monostabilního 5.3 na vstup vzorkovacĺho zesilovačel, kde je vzorkován v časových intervalech to 50, tí a tz 2, t 3. Okamtižá hodnota analogového impulsu v čase tl, která odpovídá jeho maximu a současně konci prvého vzorkovací Analogový impuls přichází V čase to přes spínací členho impulsu, je držena na pamětovém kondenzátoru 2 až do doby tz 62, kdy začíná druhý vzor 3 zkratuje vstup vzorkovacíhokovacĺ...

Zapojení pro řízení šířky proudových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264791

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Stanislav

MPK: F02P 3/04, F02P 3/05

Značky: řízení, šířky, zapojení, impulsů, proudových

Text:

...motoru s prokazatelným vlivem na zlepšení spotreby paliva a snížení emisí ve výfukových plynech.Príklad zapojení podle výnálezu je znázorněn schemsticky na přiloženém obrázku.Induktivní snímač g umístěný v tělese rozdělovače je svým výstupem spojen se vstupem l prahového obvodu lg, kterým je například Schmidtův klopný obvod. Ke vstupu l je připojen dělič napětí sestávající z prvního odporu 5, který je spojen se vstupem ł a druhým koncem...

Zapojení pro připojování stejnosměrných impulsů k jednomu z vodičů vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264682

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vítek Karel

MPK: G08C 19/16, H04M 15/00

Značky: zapojení, jednomu, impulsů, stejnosměrných, vodičů, připojování, vedení

Text:

...mezi bázi druhého tranzistoru a první pól mohou být nahrazeny Zenerovou diodou v opačném směru propustnosu.Zapojení pro připojovâní stejnosměrných impulsů k jednomu z vodičů vedení podle vynálezu umožňuje dosáhnout tvaru vysílaného impulsu pro potlačení rušívého vlivu, bez použití rozměrných cívek. Tím jednak zjednodušuje technologii výroby, jednak přispívá k miniaturizaci zařízení tím, že zmenšuje jeho hmotnost i nároky na prostor.Příklad...

Zapojení generátoru úzkého impulsu s potlačeným vlivem rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264057

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kottek Eduard, Kudrna František

MPK: H03K 3/033

Značky: rušení, generátoru, potlačeným, zapojení, úzkeho, vlivem, impulsů

Text:

...je, že generátor impulsu má podstatné nižší tolerance šířky výstupního impulsu i při rušení V rozvodu země. Zapojení dovoluje realizovat generátor úzkého impulsu i na hradlovém poli s nedokonalým rozvodem země.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech. Obr. le znázorňuje zapojení generátoru úzkého impuleu s potlačeným vlivem rušení na šírku ímpulsu podle vy nálezu, obr. lb jeho časový diagram. Na obr. 2 je jedno z...

Zapojení obvodu statistického vyhodnocování četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264054

Dátum: 12.05.1989

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01D 1/08, G01R 23/00, H03K 23/00...

Značky: statistického, vyhodnocování, zapojení, četnosti, obvodů, impulsů

Text:

...odpovídá zvolenému počtu impulsů. Časová konstanta, po kterou je la» ditelný monostebilní časový obvod g.udržován v nobuzeném stavu,se nastavuje regulovetelnym odporem gg, spojeným s kondenu zátorem gl. Výstup loditelného monostabílního časového obvodu je napojen na mazací vstup 3 registru 1.Na výstup 93 registru 1 je napojena větev pro signalizaci překročení předvoleného maximálního počtu impulsů n a na výstup Qg je nepojena větev pro...

Zapojení pro zpracování impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263267

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zedník Jan

MPK: H03K 5/01

Značky: zpracování, zapojení, impulsů

Text:

...á, kombinační obvod lg a klopný obvod ll. Zdroj g vstupních impulsů je pŕipojen na vstup 3 dvojvstupového hradla § a na nastavovací vstup lg klopného obvodu ll. Druhý vstup 5 dvojvstupového hradla § je propojen s pomocným výstupem lg klopného obvodu ll a interní výstup § dvojvstupového hradla § je spojen s nulovacím vstupem 3 binárního čítače 2. Čítačové výstupy lg binárního čítače g jsou spojený s kombinačními vstupy g kombinačního obvodu...

Zařízení pro vytváření vysokonapěťových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262273

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čapek Emilián, Šťastný Karel

MPK: H02M 9/02

Značky: zařízení, vytváření, vysokonapěťových, impulsů

Text:

...vytváření vysokonapěčových impulsü podle vynálezu dociluje prakticky bezztrátové přeměny elektrické energie zdroje stejnosměrného napětí na energií magnetického pole primární cívky vysokonapěčového transformátoru, do jejíhož proudového okruhu je čtecí odpor zařazen.Tím, že k přeměně energie magnetického pole primární cívky na vysokonapětový impuls dochází, při prerušení proudu v primárni cívce V důsledku toho, že napětí na čtecím odporu...

Zapojení pro zamezení vysílání poruchových impulsů z výstupů řídicí logiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262071

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kristen Jiří, Zakopal Jaroslav, Exner Karel

MPK: G11C 29/00

Značky: poruchových, vysílání, logiky, výstupu, zamezení, řídící, zapojení, impulsů

Text:

...První výstup101 řídící logiky je připojen k prvnímu vstupu 211 prvního součínového hradla 201. jehož výstup A 241 je připojen k, druhému vstupu 321 prvního zakončovacího odporu 301 a k první výstupní svorce 1 zapojení. Zálohovaná napájecí svorka 30 je přípojena k prvnímu vstupu 311 prvního zakončovacího odporu 301 až k prvnímu vstupu 31 N n-tého zakončovacího odporu 30 N, jehož druhý vstup 32 N je připojen k n-té výstupní. svorce N...

Zapojení generátoru stop impulsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261497

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 9/64, H03L 7/10

Značky: generátoru, impulsů, zapojení

Text:

...stop impulsu,vyznačující se tím, že je tvořeno posuwným registrem, jehož první vstup je připojon na zdroj barevné nosné a druhý vstup je připojen na zdroj řádkových impulsů, přičemž na výstupu je stop impuls. WVyšší účinek zapojení podle vynálezu v porovnání se známým doeavadním napojením je spatřován zejména v obvodové jednoduchosti, vysoké přesností a úspoře nastavovacíoh časů při opakované výrobě.Zapojení podle vynálezu bude dále...

Zapojení dvoustupňového korektoru impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258948

Dátum: 16.09.1988

Autor: Mrázek Ivan

MPK: G01P 3/481

Značky: korektoru, dvoustupňového, zapojení, impulsů

Text:

...přes oddělovací odpory gg, gg, 33, gg, gl, gg, gg kladné svorka Ql napájecího napětí a současně jednotlivé výstupní svorky § 33, ggg, ggg, ggg, ggg, § 55, ggl, âgg programového propojovacího pole gg, přičemž osmá a devátâ svorka ggg, ggg programového propojovacího pole gg je qalvanicky spojene.Výstup gg třetího dvouvstupového hradlá gł NAND je připojen na druhý vstup § 22 čtvrtého dvouvstupového hradla gg NAND a současně je připojen na...

Zapojení obvodu pro realizaci součtů a rozdílů počtu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258501

Dátum: 16.08.1988

Autori: Uhlíř Jan, Havlíček Václav

MPK: H03K 19/00

Značky: součtu, impulsů, realizaci, obvodů, zapojení, počtu, rozdílu

Text:

...je připojen na vstup QQ téhož vratného čítače A pro požadavek čítaní dolů. Výstupy obou multiplexorů g a g jsou zároveň pripojeny na dvouvstupové hradlo § typu NANDívýstup hradla 5 je připojen na vstup Q dekodéru § 1 z n, jehož adresové vstupy 5 5 jsou propojeny jednak s adresovými vstupy obou multiplexorů g a g, jednak s napájecím generátorem adres 1, cyklicky generujícím všechny použité adresy a tvořeným čítačem V Grayově kódu.výstupy 5, 3,...

Metoda a zařízení pro sčítání počtu impulsů ze dvou posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 258426

Dátum: 16.08.1988

Autori: Valkov Stefan, Manolov Emil

MPK: H03K 5/19

Značky: impulsů, zařízení, počtu, metoda, posloupností, sčítání

Text:

...nocpencrnon nornqecxoň CXeMbl 5 C CHPHGJIOM nepeHoca Ha BHXOILE. JIOPIIIY-IQCKOFO BJIBMEHTE 3, nouaewcą BDK M 0 na nxo cTapmeñ uacru cwerquka 2. Curuanu, nonanaeuue Ha° 3 TOT nxoh,-ynenuqnnamr coqepmanne cqewqnxa 2 npnM 0 Ha.nne eunuuu, qwo coownercrsyer or 258426CWBTY nyx nepexpunammuxca HMHYHBCOB. 3 ro cnumaem npenn nnn ýcwšuonneuun cueruuka npu nocrynnennn raxux HMHYHBCOB H nonumaer ÓHCTDOTY neücrsua ycw poücrna.Cxeua Heconnanennň 1...

Zapojení analyzátoru pohybu řízeného frekvencí impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246384

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hässler Jozef, Hruškovic Miloslav, Paulany Pavol

MPK: H03K 3/025

Značky: impulsů, řízeného, analyzátorů, zapojení, frekvencí, pohybu

Text:

...strojů, zejména při aeŕizování tkacích strojů se vzduchovým prohozem.Příkladné zapojení podle vynálezu je znázorněno schematícky na priložených výkreseçh, kde obr. 1 představuje schéma zapojení analyzátoru pohybu řízeného frekvencí ímpulsů, obr. 2 zapojení analyzátoru pohybu řízeného frekvecní impulsů společně se stroboskopěm.V zapojení znázorněném na obr. l.je signál frekvence otáčení hlavního hřídele L neznázorněného textilního stroje, např....

Elektrické zapojení koncového zesilovače řídících impulsů pro tyristory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245911

Dátum: 01.07.1988

Autori: Straneo Paolo, Krylov Jurij Nikolajevie

MPK: H03G 3/00

Značky: impulsů, zesilovače, koncového, elektrické, zapojení, tyristory, řídících

Text:

...členu g tvořeného serioparalelní kombinací diod ggl, gàâ a odporu gàg, Výstup nelinearitý g je spolu s výstupem členu kladné zpětné vazby 1 tvořeného transformátorem Aàłj kondenzátorem § 43 a odporem 5,2 připojen ke vstupu zesilovače Z tvořeného tranzistorem, napájeného ze zdroje napětí U přes nelineární filtr Q, který je tvořen diodou 6 , odporem § 4 ga kondenzátorem Šâł, přičemž výstup zesilovače 2 je zapojen jednak na vstup členu...

Stabilizátor synchronizačních impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257858

Dátum: 15.06.1988

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 9/65

Značky: synchronizačních, impulsů, stabilizátor

Text:

...stabilizátoru sýnchronizačních impulsů podle vynálezu spočívá v lineární kompresi,která zachováva tvar impulsů a vyniká vysokou stabilitou.Na přípojeném obr. 1 je znázorněno známé provedení stabilizátoru synchronízačních impulsů S nelineárním členem - oboustranným omezovačem. Nevýhodou tohoto zapojení je změna tvarua malá přesnost stabilizace impulsů.Na připojeném obr. 2 je uvedene zapojení stabilizátoru synchronizačních impulsú...

Zapojení k měření diference četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257511

Dátum: 16.05.1988

Autor: Feber Stanislav

MPK: G01R 23/10, G01R 23/02, G01R 23/00...

Značky: zapojení, měření, diference, četnosti, impulsů

Text:

...určující dobu měření, který je přiveden na řídicí vstup zapojení lg.Tento vnější řídící obvod zajišťuje cyklický proces generování řídicích impulsních signálů, který může být nezávislm respektive dálkově ovládaný.Ve výchozím stavu je první čítač Q s předvolbou nebo první čítač Q s předvolbou a koincídencí nastaven do výchozího stavu vkladem obsahu předvolby nebo vynulován a druhý čítač Q vynulován pomocí impulsniho signálu přivedeného na...

Zapojení separátoru televizních synchronizačních impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257047

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jeřábek Miroslav, Jerry Jirmus, Režný Vladimír

MPK: H04N 5/04

Značky: zapojení, synchronizačních, separátoru, impulsů, televizních

Text:

...s řízeným ziskem je připojen přes dolnofrekvenční propust g V sérii s kapa~ citou Q k zpětnovazebnímu obnovíteli 3 stejnosměrné složky, jehož výstup je připojen jednak k prvému vstupu li prvního komparátoru 5, jednak k prvnímu vstupu lg druhého komparátoru 5. Na druhém vstupu gg prvního komparátoru 3 je poloviční stejnosměrné napětí plg a na jeho výstupu jsou oddelené synchronizační impulsy §. Na druhém vstupu gg druhého...

Převodník napětí/šířka impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257039

Dátum: 15.04.1988

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03M 1/12

Značky: převodník, impulsů

Text:

...frekvenci výstupních impulsú převodníku. V okamžiku příchodu náběžné hrany impulsu na hodinový vstup gł klopného obvodu g dojde na jeho přímém výstupu gg k překlopení do úrovně logické jedničky. V tom okamžiku se začne přes první časovací odpor 1 nabíjet první časovací kondenzátor 5. Zároveň se přes druhý časovací odpor 5 nabijí i druhý časovací kondenzátor É.Pokud je napětí na vstupu łgl převodníku napětí/šířka impulsü nízká, je přes...

Zapojení k měření diference četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256670

Dátum: 15.04.1988

Autor: Feber Stanislav

MPK: G01R 23/02

Značky: zapojení, diference, měření, četnosti, impulsů

Text:

...sondy resp. jiných impulsních snímačů a to takové vlastností, že četnost impulsů se mění dle parametru měřené veličiny, kterou může být vlhkost,. vzdálenost, napětí apod., od nejnižší hodnoty odpovídající nejnižší resp. nulové hodnotě parametru měřené veličiny do určité mezní četnosti impulsů, která přesahuje četnost nulové resp. nejnižší hodnoty parametru.Zapojení podle vynálezu se řídí cyklickou posloupností řídicích impulsů. Na řídící...

Zapojení pro odvození řídicích impulsů pro obnovu blokové synchronizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 256515

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zigmund Josef, Prchal Ivo

MPK: H01B 14/05

Značky: řídících, synchronizace, zapojení, blokové, obnovu, impulsů, odvození

Text:

...gg. Výstup čtvrtého hradla gi je připojen na výstupní svorku Q a na nulovací vstup vratného čítače gg. Druhé vstupy prvního, druhého.a třetího hradla gł, gg a gg Jsou připoJany na zdroj taktovacího signálu. Q jV paměti 3 dekodéru se převádí n-bitové slovo na m~b 1 tové podla kődovací tabulky. Z výstupů.§ł až gá paměti 3 se odabírá dekődované slovo v paralelním tvaru. Zároveň Jevv pamět 1.g kekažąému vstupnímu slovu přiřazsna na první...

Zpožďovač impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255693

Dátum: 15.03.1988

Autor: Seka Jan

MPK: H04N 5/04, H03K 5/05

Značky: impulsů, zpožďovač

Text:

...posuvného registru § 33 a vstup § pro nastavení délky nastavitelného posuvného registru § 25 je spojen s výstupem qenerátoru Q přirozeného čídla, přičemž výstup nastavitelného posuvného registru ggg je spojen se vstupem druhého zesilovače gg, jehož výstup je výstupem zpožčovače impulsů.Mezi výstup nastavitelného posuvného registru § 23 a vstup druhého zesilovače gg jemožno zařadit převodník 3 úrovně výstupních impulsů. Na vstup l se...

Měřič parametrů impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255510

Dátum: 15.03.1988

Autori: Musin Rafail, Grjaznov Michail, Timofjejev Dmitrij

MPK: G01R 29/02

Značky: parametrů, měřič, impulsů

Text:

...3 aTopoM 12, Ha sxo KOT 0 p 0 F 0 nocwynaew cHrHan c npeycnnnrens 4. Hanee uepes Komwyrawop Kananon 7 Knasnnócwonnnme Hanpnxeann U, H UQ c sumonon Knmqeü 5 H.6 nooqepeno nocwynanw Ha AEH-8. Ha puxone AHH 8 sa HBKOTOpuň Hnrepsan BpeMeHH t 1 mopmpyeŕcx nnouuuuň Kon cnruana U 1, a sareu - sa Hurepnan tí - Kon cnrnana U 41 Kon cnruana U 1 npenapHTenLHo S 3 HOMMHaeTCñ B Gnome naunwn (03 Y) Mmxponpoueccopa 9, a c nocrynnenneu Kona cnrnana U 1 B...