Patenty so značkou «imidazo»

Imidazo [4,5-c] chinolíny ako inhibítory DNA-PK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18666

Dátum: 26.07.2011

Autori: Fuchss Thomas, Mederski Werner, Zenke Frank

MPK: A61P 35/00, C07D 215/44, A61K 31/4745...

Značky: imidazo, chinolíny, dna-pk, inhibitory, 4,5-c

Text:

...na vytvorenie funkčného imunitného systému všetkých stavovcov. Ak sa dvojvláknovê zlomy DNA neopravia alebo opravia nesprávne, môžueukaryotické bunky niekoľko mechanizmov na ich opravu. Vyššie eukaryotické organizmy používajú pri tom prevažne takzvané nehomolögne spájanie koncov (non-homologous end-joining, NHEJ), pri ktorom DNA-dependentná proteínkináza hrá kľúčovúaktivuje prostredníctvom vzniku DNA-DSB. Bunkové línie, ktorých DNA-PK zložky...

Deriváty imidazo [2,1-B][1,3,4]tiadiazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20081

Dátum: 01.04.2010

Autori: Martínez Gonzalez Sonia, Kurz Guido, Pastor Fernández Joaquín

MPK: A61K 31/41, A61K 35/00, A61P 17/06...

Značky: imidazo, 2,1-b][1,3,4]tiadiazolov, deriváty

Text:

...komplexy, zaŕňajúce katalytickú podjednotku (pl 10 a, pl 105 alebo pl 106), asociovanú s doménou SH 2, obsahujúcou adaptérovú podjednotku p 85. PI 3 K triedy Ia sú aktivované tyrozin kinázovou signalizáciou a sú zapojené do bunkovej proliferácie a bunkového prežívania. PI 3 Kot a PI 3 KB sú rovnako zapojené do tumorogenézy vo viacerých typoch rakoviny u človeka. Farmakologické inhibítory PI 3 KUL a PISKB sú teda užitočné v liečbe rôznych...

Imidazo- a triazolopyridíny ako inhibítory 11-beta hydroxysteroid dehydrogenázy typu I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8700

Dátum: 08.06.2006

Autori: Li James, Wang Haixia, Li Jun, Hamann Lawrence, Cooper Christopher, Robl Jeffrey, Ruan Zheming

MPK: C07D 471/04, A61K 31/435, A61P 3/00...

Značky: hydroxysteroid, imidazo, 11-beta, triazolopyridíny, dehydrogenázy, inhibitory

Text:

...517527). Z časti na základe týchto štúdii sa predpokladá, že v tychto modelových systémoch je pri metabolických štúdiách dôležité lokálne riadenie hladín kortizolu. Výsledky týchto štúdií ďalej tiež naznačuju, že inhibicia llbeta-HSDl bude funkčne schopna terapia na liečbu metabolickych ochorení, ako je diabetes 2. typu, obezita a metabolicky syndróm.0004 Ďalšiu podporu tejto myšlienky poskytujú výsledky množstva predbežných klinických...

Imidazo a tiazolopyridíny ako inhibítory JAK3-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3096

Dátum: 06.05.2004

Autori: Klingstedt Tomas, Hemmerling Martin

MPK: A61P 11/00, A61P 19/00, A61K 31/4353...

Značky: inhibitory, tiazolopyridíny, imidazo, jak3-kinázy

Text:

...z množiny dusík, kyslík a síra, alebo 5- až 7-členný heteroarylový kruh, obsahujúci l ažprípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami zvolenými z množiny CONR 4 R 5, NR 4 R 5, 01-08 alkyl, 01-03 alkoxy, s(o)01-0 alkyl, hydroxyl, CN, halogén,NHCOCl-Cg alkyl, Rz-(CHýp-OH alebo morfolínAr je fenyl, ktorý môže byť prípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami zvolenými z množiny halogén, hydroxyskupina, kyanoskupina, C...

Způsob výroby nových imidazo [1,2-a] pyrimidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226449

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hoefke Wolfgang, Stockhaus Klaus, Kummer Werner, Stähle Helmut, Gaida Wolfram, Köppe Herbert

Značky: způsob, imidazo, 1,2-a, nových, pyrimidinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových imidazo[1,2-a]- pyrimidinů obecného vzorce I ve kterém R znamená fenylový zbytek substituovaný dvěma nebo třemi stejnými či rozdílnými substituenty vybranými ze skupiny zahrnující atomy fluoru, chloru a bromu, methylovou skupinu a trifluormethylovou skupinu, a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém R má shora uvedený význam, cyklizuje při teplotě 60 až 180 °C,...