Patenty so značkou «identifikácia»

Identifikácia molekúl, ktoré modulujú interakciu proteín-proteín s použitím proteázou aktivovaných reportérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12783

Dátum: 28.08.2008

Autori: Eishingdrelo Haifeng, Wright Paul, Weissensee Paul, Cai Jidong

MPK: G01N 33/58

Značky: modulujú, proteín-proteín, molekúl, aktivovaných, interakciu, použitím, identifikácia, reportérov, proteázou

Text:

...prvé, rôzne GPCR sú napríklad spojené s rôznymi signálnymi transdukčnýmí dráhami regulovanými G proteinom. Tradičné testy na báze G proteínu sú závislé od znalosti G proteinovej špeciñckosti cieľového receptora alebo test vyžaduje konštrukciu bunkového systému, ktorý donúti cieľový receptor k tomu, aby sa spojil s vybranou G proteínovou efektorovou dráhou. Po druhé, pretože superrodina GPCR je taká veľká, všetky bunky exprimujú množstvo...

Identifikácia mikro-RNA, ktorá aktivuje expresiu beta-myozínového ťažkého reťazca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13315

Dátum: 31.07.2007

Autori: Olson Eric, Van Rooij Eva

MPK: A61P 9/04, A61K 48/00, A61P 9/10...

Značky: ktorá, reťazca, expresiu, identifikácia, aktivuje, mikro-rna, beta-myozínového, ťažkého

Text:

...aplikáciou s oneskoreným uvoľňovaním, vo forme čapíka, subkutánne,intraperitoneálne alebo sublingválne, alebo priamou injekciou do srdcového tkaniva.6. Inhibítor na použitie podľa bodu 1, pričom tento inhibítor je aplikovaný chorému, ktorý túto aplikáciu potrebuje, V kombinácii s druhou liečbou srdcovej choroby.7. Inhibítor na použitie podľa bodu 6, pričom spomínaná druhá liečba je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z...

Identifikácia osôb pomocou viacerých typov vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12741

Dátum: 13.02.2007

Autori: Zhang Cha, Sun Xinding, Viola Paul, Yin Pei, Rui Yong, Cutler Ross

MPK: G10L 11/02, G06K 9/46, G06K 9/62...

Značky: identifikácia, typov, vstupu, pomocou, osôb, viacerých

Text:

...implementáciách detektor môže určiť ako aj vykonať detekčné mechanizmy. Detektor môže používať rôzne vstupy, vrátane obrazových údajov 140,zvukových údajov 150 a iných údajov 160.0022 Jedno alebo viac obrazových vstupných zariadení 110 môžu obsahovať rozličné obrazové vstupné zariadenia, vrátane rozličných kamier a typov kamier so širokou škálou funkcií. Vjednej implementácii obrazové vstupné zariadenia 110 môžu zahŕňať viaceré kamery...

Identifikácia a klasifikácia vírusových častíc na textúrovaných elektrónových mikrosnímkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17461

Dátum: 12.09.2006

Autori: Ryner Martin, Homman Mohammed

MPK: G06K 9/46, G06K 9/00, G06K 9/42...

Značky: vírusových, elektronových, částic, mikrosnímkach, texturovaných, klasifikácia, identifikácia

Text:

...časticu s eliptickým tvaromObr. 4 A-C ukazujú testovacie funkcie pre vírusové kapsidové štruktúry (A, B a C) na elektrónových mikrosnímkoch, ktoré nevyužívajú žiadne zníženie koeficientu (Žiadny) alebo využívajú 80 koeficientov vykazujúcich najmenšiu odchýlku (VAR)Obr. SA ukazuje zhodu testovacej funkcie A s autentickou kapsidovou štruktúrou a s podobnou, ale falošnou štruktúrou. Obr. SBA ukazuje zhodu testovacej funkcie B s...

Identifikácia antigénov spojených s nádormi na diagnostiku a terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18818

Dátum: 06.09.2006

Autori: Sahin Ugur, Usener Dirk, Koslowski Michael, Türeci Özlem

MPK: C07K 16/30, C12Q 1/68, C07K 14/47...

Značky: antigénov, nádormi, terapiu, diagnostiku, spojených, identifikácia

Text:

...s nádorom identitikovaný podľa vynálezu zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny, ktorú tvoríPredložený vynález sa vo všeobecnosti týka použitia antigénov spojených snádormi identifikovaných podľa vynálezu alebo ich extraceluiárnych častí,nukleových kyselín kódujúcich antigény spojené snádormi identifikované podľa vynálezu alebo ich extracelulárne časti ahostiteľských buniek exprimujúcich antigény spojené s nádormi identifikované...

Identifikácia antigénov spojených s tumormi za účelom diagnózy a liečby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15611

Dátum: 06.09.2006

Autori: Usener Dirk, Koslowski Michael, Sahin Ugur, Türeci Özlem

MPK: C07K 16/30, C12Q 1/68, C07K 14/47...

Značky: identifikácia, antigénov, liečby, diagnózy, tumormi, spojených, účelom

Text:

...týchto prístupov bolo V posledných rokoch definovanéNapriek tomu sondami používanými pre identifikáciu antigénov V obvyklých postupoch sú imunoefektory (cirkulujúce protilátky alebo klony CTL) od pacientov obvykle už trpiacich pokročilou rakovinou. Množstvo údajov naznačuje, že tumory môžu vyvolávať tolerizáciu a anergizáciu T buniek a tak zvlášť tie špecifiké, ktoré môžu viesť k efektivnemu imunitnému rozpoznaniu, sú V priebehu ochorenia zo...

Identifikácia a príprava protilátok s oblasťou variantu Fc a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17954

Dátum: 10.08.2006

Autori: Rankin Christopher, Gorlatov Sergey, Tuaillon Nadine, Stavenhagen Jeffery

MPK: A61K 39/395, C07K 16/00, C07H 21/04...

Značky: použitia, príprava, identifikácia, protilátok, variantu, spôsob, oblasťou

Text:

...cytoplazmatických enzýmov v týchto štruktúrach stanovuje výsledok bunečných reakcií vyvolaných FcyR. Komplexy FcyR obsahujúce |TAM obsahujú FcyRl, FcyRllA, FcyRIIIA, pričom komplexy obsahujúce ITIM obsahujú len FcyRllB.0008 Ľudské neutrotily obsahujú gén FcyRIIA. Delenie FcyRIIA na klastre cez imunitné komplexy alebo špecifické krížové spájanie protilátok slúži na agregovanie rrAM spoIu s kinázamj Spojenými s receptormi, ktoré zjednodušujú...

Elektronická identifikácia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13317

Dátum: 12.06.2006

Autori: Hedley Jay, Thornburg Neal Patrick

MPK: G07B 15/06, G07B 15/00, G08G 1/00...

Značky: identifikácia, elektronická, vozidla

Text:

...umožňuje automatické a elektronické riadenie platieb mýtneho vozidlom, ktoré prechádza mýtnym zariadeniu bez toho,aby vozidlo muselo spomaliť alebo mať transportér. Tento postup môže tvoriť aspoň časť systému mýtneho. Taký systém automaticky identifikuje všetky alebo takmer všetky Vozidlá, ktoré prejdú po mýtnom zariadení, a naúčtuje majiteľovi každého identifikovaného vozidla vzniknuté mýtne.0009 Existujúcou technológiou na...

Elektronická identifikácia vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12068

Dátum: 12.06.2006

Autori: Hedley Jay, Thornburg Neal Patrick

MPK: G08G 1/00, G07B 15/06

Značky: identifikácia, elektronická, vozidiel

Text:

...systému sosystémom transakcií jazdného pruhu môže spôsobiť systémutransakcií jazdného pruhu riziko z dôvodov zvýšených požiadaviek na systémové zdroje (najmä prenos správ do zobrazovacieho systému V reálnom čase, alebo takmer reálnom čase). Priama integrácia zobrazovacieho systému so systémom jazdného pruhu sa tak môže stať nežiaduca alebo nepraktická. Zmeny systému môžu znížiť spoľahlivosť už osvedčeného systému. Náklady na integráciu...

Elektronická identifikácia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17377

Dátum: 12.06.2006

Autori: Hedley Jay, Thornburg Neal Patrick

MPK: G07B 15/06, G08G 1/017, G08G 1/00...

Značky: elektronická, identifikácia, vozidla

Text:

...dopravnej značky sa rozhodne, či manuálne čítať obraz poznávacej značky porovnaním obrazu poznávacejznačky s aspoň jedným verifikovaným obrazom.0006 Problémom existujúcej technológie na identifikáciuvozidiel je to, že jednotka transportéra je potrebná V každomvozidle, ktoré má byť identifikované.0007 Predložený vynález opisuje aspoň jeden postup identifikácie vozidla, ktorý umožňuje automatické a elektronické riadenie platieb mýtneho...

Identifikácia mutácie JAK2 implikovanej vo Vaquezovej polyglobúlii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3233

Dátum: 26.10.2005

Autori: Le Couedic Jean-pierre, James Chloé, Ugo Valérie, Vainchenker William, Casadevall Nicole

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/53, C12N 9/12...

Značky: identifikácia, vaquezovej, polyglobúlii, implikovanej, mutácie

Text:

...imunohistochemicky a prietokovou cytometriou (Silva et al.,1998). Tiež sa ukázalo, že bcl-xl sa hyperexprimuje v erytroblastoch PV za predovšetkým v pokročilom štádiu, kedysa tento proteín už normálne neexprimuje.Základné diagnostické kritéria vo Vaquezovej polyglobúlii sú doteraz klinické (kritéria PVSG Pearson, 2001). Biologická diagnostika viazne hlavne na realizácii kultúr erytroidných progenitorov V neprítomnosti Epo (detekcia...

Identifikácia a izolácia multipotentných buniek z neosteochondrálneho mezenchymálneho tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18465

Dátum: 04.10.2005

Autori: García Olmo Damián, García Castro Rosa Ana, Fernández Miguel María Gema, González De La Pena Manuel Angel, García Arranz Mariano

MPK: C12N 5/074, C12N 5/0775

Značky: izolácia, identifikácia, mezenchymálneho, tkaniva, neosteochondrálneho, multipotentných, buniek

Text:

...v rôznych multlpotentných dospelých mezenchymálnych bunkových populáciách. Napríklad bežne používaný marker na obohatenie multlpotentných dospelých mezenchymálnych buniek je CD 44 (receptor kyseliny hyaluronovej). Avšak CD 44 je tiež prítomný v rôznych typoch oslabených a diferencovaných bunkových typoch. Nejasnosť v tom, ktoré značky sú spojené s kmeňovými bunkami, aby sa tieto mohli odlíšiť od tých buniek, ktoré vykazujú vyšší...

Identifikácia charakteristík obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4148

Dátum: 01.06.2005

Autor: Monro Donald Martin

MPK: G06K 9/50, G06K 9/00

Značky: obrazů, identifikácia, charakteristik

Text:

...varíačným kódom 70 a podobnými variačnými kódmi, ktoré sa predtým zaznamenali zo známych jednotlivcov. Na tento účel možno použit akýkoľvek výhodný porovnávací algoritmus napriklad neznámy kód možno porovnávať s kódom od známeho jednotlivca bit po bite a početnosť zosnimanú z počtu bitov ktoré sú rovnaké. Zhoda sa potom deklaruje, ak počet bitov, ktoré sa líšia,je nižší než definovaný prah buď absolútnym počtom, alebo pomerom nezhôd voči...

Automatická identifikácia telefonických hovorov založená na hlasových charakteristikách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12819

Dátum: 28.12.2004

Autor: Pascovici Andrei

MPK: G10L 17/00

Značky: charakteristikách, hlasových, telefonických, hovorov, identifikácia, založená, automatická

Text:

...pododdielu na pluralitu akustických modelov na získanie plurality príslušných akustických skóre, ktoré vyjadrujú, nakoľko charakteristiky v každom pododdiely vyhovujú príslušným akustickým modelom. Okrem toho zahŕňa systém pre každý pododdiel prostriedky pre identifikáciu akustického modelu, ktorý má najlepšie akustické skóre pre tento pododdiel a prostriedky na identifikáciu volajúceho ako jedného zo skôr identifikovaných volajúcich,...

Identifikácia terapeutických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3995

Dátum: 05.03.2004

Autor: Richardson Peter

MPK: G01N 33/94, G01N 33/566

Značky: identifikácia, zlúčenín, terapeutických

Text:

...bradykardiu. Prvý selektívny agonista receptora A 2 A (2-4-(2 karboxyetybfenyletylamino-5-N-etylkarboxamidoadenozín alebo CGS 21680) bol testovaný v klinických štúdiách fázy 2 A ako potenciálne antihypertonikum. Podávanievšak spôsobovalo veľký pokles krvného tlaku a zvýšenie minútového objemu srdca.FR 2162128 uvádza, že deriváty adenozínu (vrátane 2-alkoxyadenozinových derivátov zahŕňajúcich nižšiu alkylovú skupinu s najmenej dvoma atómami...

Identifikácia variantu DNA spojeného s hypolaktáziou dospelého typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12686

Dátum: 09.08.2002

Autori: Enattah Nabil, Järvelä Irma, Sahi Timo, Terwilliger Joseph, Peltonen Leena, Savilahti Erkki

MPK: C12N 15/00

Značky: dospelého, identifikácia, variantu, spojeného, hypolaktáziou

Text:

...kontrolu expresie genu LPH môžemať úlohu v etiológii hypolaktázie dospelého typums.0006 V kontexte vyššie uvedeného bolo technickým problémom tohto vynálezu poskytnutie prostriedkov aspôsobov umožňujúcich presnú a pohodlnú diagnostiku hypolaktázie dospelého typu alebo predispozicie na toto ochorenie.0007 Riešenie uvedeného technického problému sa dosiahne uskutočneniami opísanými V nárokoch.0008 Preto sa tento vynález sa týka...

Identifikácia modulátorov neuroprenášačovej aktivity kyseliny xanturénovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 836

Dátum: 04.07.2002

Autori: Maitre Michel, Gobaille Serge

MPK: G01N 33/68, G01N 33/94, G01N 33/50...

Značky: kyseliny, xanturénovej, identifikácia, modulátorov, neuroprenášačovej, aktivity

Text:

...(Oxf) 1997 dezember 47 (6) 667 ~ 677). U deprimovaných pacientov je po požití tryptofánu (5 g) výrazne zvýšené vylučovanie XA močom (24 hod.)(Psychopharmacology (Berl) 1981 75 (4) 346 - 349 Acta Psychiatr Belg 1979 november ~dezember 79 (6) 638 - 646). Ďalšie výsledky napriek tomu ukazujú, že ICV injikácia XA nemodifikuje u potkanov priebeh EEG (Okayama Igakkai Zasshi 104 (5-6) 471 482 1992), že injikácia XA neindukuje u myší chovanie...