Patenty so značkou «identifikácia»

Identifikácia molekúl, ktoré modulujú interakciu proteín-proteín s použitím proteázou aktivovaných reportérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12783

Dátum: 28.08.2008

Autori: Wright Paul, Eishingdrelo Haifeng, Cai Jidong, Weissensee Paul

MPK: G01N 33/58

Značky: použitím, reportérov, molekúl, proteín-proteín, aktivovaných, identifikácia, modulujú, interakciu, proteázou

Text:

...prvé, rôzne GPCR sú napríklad spojené s rôznymi signálnymi transdukčnýmí dráhami regulovanými G proteinom. Tradičné testy na báze G proteínu sú závislé od znalosti G proteinovej špeciñckosti cieľového receptora alebo test vyžaduje konštrukciu bunkového systému, ktorý donúti cieľový receptor k tomu, aby sa spojil s vybranou G proteínovou efektorovou dráhou. Po druhé, pretože superrodina GPCR je taká veľká, všetky bunky exprimujú množstvo...

Identifikácia mikro-RNA, ktorá aktivuje expresiu beta-myozínového ťažkého reťazca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13315

Dátum: 31.07.2007

Autori: Van Rooij Eva, Olson Eric

MPK: A61P 9/10, A61K 48/00, A61P 9/04...

Značky: ťažkého, mikro-rna, expresiu, beta-myozínového, reťazca, aktivuje, ktorá, identifikácia

Text:

...aplikáciou s oneskoreným uvoľňovaním, vo forme čapíka, subkutánne,intraperitoneálne alebo sublingválne, alebo priamou injekciou do srdcového tkaniva.6. Inhibítor na použitie podľa bodu 1, pričom tento inhibítor je aplikovaný chorému, ktorý túto aplikáciu potrebuje, V kombinácii s druhou liečbou srdcovej choroby.7. Inhibítor na použitie podľa bodu 6, pričom spomínaná druhá liečba je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z...

Identifikácia osôb pomocou viacerých typov vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12741

Dátum: 13.02.2007

Autori: Sun Xinding, Yin Pei, Cutler Ross, Rui Yong, Viola Paul, Zhang Cha

MPK: G06K 9/62, G06K 9/46, G10L 11/02...

Značky: typov, identifikácia, pomocou, viacerých, vstupu, osôb

Text:

...implementáciách detektor môže určiť ako aj vykonať detekčné mechanizmy. Detektor môže používať rôzne vstupy, vrátane obrazových údajov 140,zvukových údajov 150 a iných údajov 160.0022 Jedno alebo viac obrazových vstupných zariadení 110 môžu obsahovať rozličné obrazové vstupné zariadenia, vrátane rozličných kamier a typov kamier so širokou škálou funkcií. Vjednej implementácii obrazové vstupné zariadenia 110 môžu zahŕňať viaceré kamery...

Identifikácia a klasifikácia vírusových častíc na textúrovaných elektrónových mikrosnímkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17461

Dátum: 12.09.2006

Autori: Ryner Martin, Homman Mohammed

MPK: G06K 9/42, G06K 9/46, G06K 9/00...

Značky: klasifikácia, identifikácia, mikrosnímkach, vírusových, částic, texturovaných, elektronových

Text:

...časticu s eliptickým tvaromObr. 4 A-C ukazujú testovacie funkcie pre vírusové kapsidové štruktúry (A, B a C) na elektrónových mikrosnímkoch, ktoré nevyužívajú žiadne zníženie koeficientu (Žiadny) alebo využívajú 80 koeficientov vykazujúcich najmenšiu odchýlku (VAR)Obr. SA ukazuje zhodu testovacej funkcie A s autentickou kapsidovou štruktúrou a s podobnou, ale falošnou štruktúrou. Obr. SBA ukazuje zhodu testovacej funkcie B s...

Identifikácia antigénov spojených s nádormi na diagnostiku a terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18818

Dátum: 06.09.2006

Autori: Usener Dirk, Koslowski Michael, Sahin Ugur, Türeci Özlem

MPK: C07K 14/47, C12Q 1/68, C07K 16/30...

Značky: identifikácia, nádormi, spojených, diagnostiku, antigénov, terapiu

Text:

...s nádorom identitikovaný podľa vynálezu zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny, ktorú tvoríPredložený vynález sa vo všeobecnosti týka použitia antigénov spojených snádormi identifikovaných podľa vynálezu alebo ich extraceluiárnych častí,nukleových kyselín kódujúcich antigény spojené snádormi identifikované podľa vynálezu alebo ich extracelulárne časti ahostiteľských buniek exprimujúcich antigény spojené s nádormi identifikované...

Identifikácia antigénov spojených s tumormi za účelom diagnózy a liečby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15611

Dátum: 06.09.2006

Autori: Usener Dirk, Koslowski Michael, Türeci Özlem, Sahin Ugur

MPK: C12Q 1/68, C07K 14/47, C07K 16/30...

Značky: účelom, tumormi, diagnózy, spojených, antigénov, identifikácia, liečby

Text:

...týchto prístupov bolo V posledných rokoch definovanéNapriek tomu sondami používanými pre identifikáciu antigénov V obvyklých postupoch sú imunoefektory (cirkulujúce protilátky alebo klony CTL) od pacientov obvykle už trpiacich pokročilou rakovinou. Množstvo údajov naznačuje, že tumory môžu vyvolávať tolerizáciu a anergizáciu T buniek a tak zvlášť tie špecifiké, ktoré môžu viesť k efektivnemu imunitnému rozpoznaniu, sú V priebehu ochorenia zo...

Identifikácia a príprava protilátok s oblasťou variantu Fc a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17954

Dátum: 10.08.2006

Autori: Stavenhagen Jeffery, Gorlatov Sergey, Tuaillon Nadine, Rankin Christopher

MPK: C07K 16/00, C07H 21/04, A61K 39/395...

Značky: variantu, použitia, spôsob, identifikácia, protilátok, oblasťou, príprava

Text:

...cytoplazmatických enzýmov v týchto štruktúrach stanovuje výsledok bunečných reakcií vyvolaných FcyR. Komplexy FcyR obsahujúce |TAM obsahujú FcyRl, FcyRllA, FcyRIIIA, pričom komplexy obsahujúce ITIM obsahujú len FcyRllB.0008 Ľudské neutrotily obsahujú gén FcyRIIA. Delenie FcyRIIA na klastre cez imunitné komplexy alebo špecifické krížové spájanie protilátok slúži na agregovanie rrAM spoIu s kinázamj Spojenými s receptormi, ktoré zjednodušujú...

Elektronická identifikácia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13317

Dátum: 12.06.2006

Autori: Hedley Jay, Thornburg Neal Patrick

MPK: G07B 15/00, G08G 1/00, G07B 15/06...

Značky: vozidla, identifikácia, elektronická

Text:

...umožňuje automatické a elektronické riadenie platieb mýtneho vozidlom, ktoré prechádza mýtnym zariadeniu bez toho,aby vozidlo muselo spomaliť alebo mať transportér. Tento postup môže tvoriť aspoň časť systému mýtneho. Taký systém automaticky identifikuje všetky alebo takmer všetky Vozidlá, ktoré prejdú po mýtnom zariadení, a naúčtuje majiteľovi každého identifikovaného vozidla vzniknuté mýtne.0009 Existujúcou technológiou na...

Elektronická identifikácia vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12068

Dátum: 12.06.2006

Autori: Thornburg Neal Patrick, Hedley Jay

MPK: G08G 1/00, G07B 15/06

Značky: identifikácia, vozidiel, elektronická

Text:

...systému sosystémom transakcií jazdného pruhu môže spôsobiť systémutransakcií jazdného pruhu riziko z dôvodov zvýšených požiadaviek na systémové zdroje (najmä prenos správ do zobrazovacieho systému V reálnom čase, alebo takmer reálnom čase). Priama integrácia zobrazovacieho systému so systémom jazdného pruhu sa tak môže stať nežiaduca alebo nepraktická. Zmeny systému môžu znížiť spoľahlivosť už osvedčeného systému. Náklady na integráciu...

Elektronická identifikácia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17377

Dátum: 12.06.2006

Autori: Hedley Jay, Thornburg Neal Patrick

MPK: G07B 15/06, G08G 1/017, G08G 1/00...

Značky: vozidla, elektronická, identifikácia

Text:

...dopravnej značky sa rozhodne, či manuálne čítať obraz poznávacej značky porovnaním obrazu poznávacejznačky s aspoň jedným verifikovaným obrazom.0006 Problémom existujúcej technológie na identifikáciuvozidiel je to, že jednotka transportéra je potrebná V každomvozidle, ktoré má byť identifikované.0007 Predložený vynález opisuje aspoň jeden postup identifikácie vozidla, ktorý umožňuje automatické a elektronické riadenie platieb mýtneho...

Identifikácia mutácie JAK2 implikovanej vo Vaquezovej polyglobúlii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3233

Dátum: 26.10.2005

Autori: Ugo Valérie, Casadevall Nicole, Le Couedic Jean-pierre, Vainchenker William, James Chloé

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/53, C12N 9/12...

Značky: identifikácia, implikovanej, polyglobúlii, mutácie, vaquezovej

Text:

...imunohistochemicky a prietokovou cytometriou (Silva et al.,1998). Tiež sa ukázalo, že bcl-xl sa hyperexprimuje v erytroblastoch PV za predovšetkým v pokročilom štádiu, kedysa tento proteín už normálne neexprimuje.Základné diagnostické kritéria vo Vaquezovej polyglobúlii sú doteraz klinické (kritéria PVSG Pearson, 2001). Biologická diagnostika viazne hlavne na realizácii kultúr erytroidných progenitorov V neprítomnosti Epo (detekcia...

Identifikácia a izolácia multipotentných buniek z neosteochondrálneho mezenchymálneho tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18465

Dátum: 04.10.2005

Autori: García Olmo Damián, García Castro Rosa Ana, González De La Pena Manuel Angel, Fernández Miguel María Gema, García Arranz Mariano

MPK: C12N 5/0775, C12N 5/074

Značky: mezenchymálneho, tkaniva, buniek, multipotentných, identifikácia, izolácia, neosteochondrálneho

Text:

...v rôznych multlpotentných dospelých mezenchymálnych bunkových populáciách. Napríklad bežne používaný marker na obohatenie multlpotentných dospelých mezenchymálnych buniek je CD 44 (receptor kyseliny hyaluronovej). Avšak CD 44 je tiež prítomný v rôznych typoch oslabených a diferencovaných bunkových typoch. Nejasnosť v tom, ktoré značky sú spojené s kmeňovými bunkami, aby sa tieto mohli odlíšiť od tých buniek, ktoré vykazujú vyšší...

Identifikácia charakteristík obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4148

Dátum: 01.06.2005

Autor: Monro Donald Martin

MPK: G06K 9/50, G06K 9/00

Značky: charakteristik, identifikácia, obrazů

Text:

...varíačným kódom 70 a podobnými variačnými kódmi, ktoré sa predtým zaznamenali zo známych jednotlivcov. Na tento účel možno použit akýkoľvek výhodný porovnávací algoritmus napriklad neznámy kód možno porovnávať s kódom od známeho jednotlivca bit po bite a početnosť zosnimanú z počtu bitov ktoré sú rovnaké. Zhoda sa potom deklaruje, ak počet bitov, ktoré sa líšia,je nižší než definovaný prah buď absolútnym počtom, alebo pomerom nezhôd voči...

Automatická identifikácia telefonických hovorov založená na hlasových charakteristikách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12819

Dátum: 28.12.2004

Autor: Pascovici Andrei

MPK: G10L 17/00

Značky: hovorov, automatická, založená, charakteristikách, telefonických, identifikácia, hlasových

Text:

...pododdielu na pluralitu akustických modelov na získanie plurality príslušných akustických skóre, ktoré vyjadrujú, nakoľko charakteristiky v každom pododdiely vyhovujú príslušným akustickým modelom. Okrem toho zahŕňa systém pre každý pododdiel prostriedky pre identifikáciu akustického modelu, ktorý má najlepšie akustické skóre pre tento pododdiel a prostriedky na identifikáciu volajúceho ako jedného zo skôr identifikovaných volajúcich,...

Identifikácia terapeutických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3995

Dátum: 05.03.2004

Autor: Richardson Peter

MPK: G01N 33/94, G01N 33/566

Značky: identifikácia, terapeutických, zlúčenín

Text:

...bradykardiu. Prvý selektívny agonista receptora A 2 A (2-4-(2 karboxyetybfenyletylamino-5-N-etylkarboxamidoadenozín alebo CGS 21680) bol testovaný v klinických štúdiách fázy 2 A ako potenciálne antihypertonikum. Podávanievšak spôsobovalo veľký pokles krvného tlaku a zvýšenie minútového objemu srdca.FR 2162128 uvádza, že deriváty adenozínu (vrátane 2-alkoxyadenozinových derivátov zahŕňajúcich nižšiu alkylovú skupinu s najmenej dvoma atómami...

Identifikácia variantu DNA spojeného s hypolaktáziou dospelého typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12686

Dátum: 09.08.2002

Autori: Terwilliger Joseph, Enattah Nabil, Savilahti Erkki, Peltonen Leena, Järvelä Irma, Sahi Timo

MPK: C12N 15/00

Značky: variantu, identifikácia, dospelého, spojeného, hypolaktáziou

Text:

...kontrolu expresie genu LPH môžemať úlohu v etiológii hypolaktázie dospelého typums.0006 V kontexte vyššie uvedeného bolo technickým problémom tohto vynálezu poskytnutie prostriedkov aspôsobov umožňujúcich presnú a pohodlnú diagnostiku hypolaktázie dospelého typu alebo predispozicie na toto ochorenie.0007 Riešenie uvedeného technického problému sa dosiahne uskutočneniami opísanými V nárokoch.0008 Preto sa tento vynález sa týka...

Identifikácia modulátorov neuroprenášačovej aktivity kyseliny xanturénovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 836

Dátum: 04.07.2002

Autori: Gobaille Serge, Maitre Michel

MPK: G01N 33/50, G01N 33/94, G01N 33/68...

Značky: neuroprenášačovej, identifikácia, modulátorov, aktivity, kyseliny, xanturénovej

Text:

...(Oxf) 1997 dezember 47 (6) 667 ~ 677). U deprimovaných pacientov je po požití tryptofánu (5 g) výrazne zvýšené vylučovanie XA močom (24 hod.)(Psychopharmacology (Berl) 1981 75 (4) 346 - 349 Acta Psychiatr Belg 1979 november ~dezember 79 (6) 638 - 646). Ďalšie výsledky napriek tomu ukazujú, že ICV injikácia XA nemodifikuje u potkanov priebeh EEG (Okayama Igakkai Zasshi 104 (5-6) 471 482 1992), že injikácia XA neindukuje u myší chovanie...