Patenty so značkou «hydroxidů»

Gélové častice hydroxidu hlinitého a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15498

Dátum: 07.08.2009

Autori: Tamagawa Shinjiro, Suzuki Takafumi

MPK: A61K 33/08, C01F 7/02, C01F 7/34...

Značky: spôsob, výroby, hlinitého, hydroxidů, částice, gelové

Text:

...hydroxidu hlinitého môže byt veľmi účinne znížený, ked sa chelatačné činidlo pridá do rozpustného vodného roztoku hlinikovej soli, ako napriklad síran hlinitý ako surovina na vytvorenie komplexu železa (Fe). Ďalej tiež zistili, že je účinné uskutočňovanie reakcie medzi vodným roztokom alkalického kovu alebo uhličitanu amónneho a rozpustným roztokom hlinikovej soli v špecifickom molárnom pomereC 03 k AIZO v špeciñckom teplotnom rozsahu....

Zariadenie na oddeľovanie ortuti od hydroxidu sodného v chlóralkalických technológiách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7089

Dátum: 12.04.2007

Autori: Meneghini Giovanni, Bertin Raffaello

MPK: C25B 1/00, C25B 9/00

Značky: oddeľovanie, sodného, ortuti, technológiách, zariadenie, hydroxidů, chlóralkalických

Text:

...usmerňujúcimipriehradkami na tri komunikujúce oddelenia rozmiestnené tak, aby tvorili dráhus turbulentným prúdením, pričom oddelenie na strane výstupu Iúhového produktu je vybavené kvapkovacou platničkou abuď stredné oddelenie alebo oddelenie na strane prívodu Iúhového produktu je voliteľné vybavené vnútorným filtrom schopnýmuskutočniť druhú separáciu ortuti.Vjednom výhodnom uskutočnení vnútorný filter zahŕňa vrstvu aktívneho uhlia alebo...

Spôsob prevádzky destilačnej kolóny na čistenie 1,2-dichlóretánu a na prepojenie odparovania hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13900

Dátum: 07.09.2006

Autori: Kammerhofer Peter, Benje Michael, Petersen Sven

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: destilačnej, prepojenie, kolony, hydroxidů, prevádzky, odparovania, čistenie, sodného, 1,2-dichlóretánu, spôsob

Text:

...zníženie potreby chladiacej vody. 0007 Vynález rieši túto úlohu tak, že kondenzačné teplo bridovej pary, ktoré pripadá destilačnému oddeleniu zložiek, ktoré majú teplotu varu nižšiu než EDC,sa aspoň čiastočne využíva na odparenie hydroxidu sodného, ktorý vzniká pri výrobe chlóru ako vedľajší produkt. Takáto destilačná kolóna je bežnou súčasťou takzvanej kolóny na látky snižšou teplotou varu rovnovážneho VCM-postupu. V rovnovážnom VCM postupe...

Spôsob výroby oxidu hlinitého z hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 284481

Dátum: 30.03.2005

Autori: Stockhausen Werner, Rahn Martin, Hirsch Martin, Werner Dietrich, Schmidt Hans-werner

MPK: C01F 7/44

Značky: výroby, oxidů, hlinitého, spôsob, hydroxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby bezvodého oxidu hlinitého z hydroxidu hlinitého v cirkulujúcej fluidnej vrstve. Tento spôsob sa uskutočňuje tak, že sa teplota v cirkulujúcej fluidnej vrstve nastaví na hodnotu v rozsahu 850 až 1 000 °C, oxid hlinitý odoberaný z cirkulujúcej fluidnej vrstvy sa zmieša aspoň na 2 min. s 10 až 25 % hmotn. čiastočne dehydratovaného hydroxidu hlinitého vystupujúceho zo strany tuhej látky z prvého stupňa suspenzného...

Častice hydroxidu vápenatého, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281798

Dátum: 04.06.2001

Autori: Laudet Alain, Langelin Henri René, Françoisse Oliver, Poisson Régis

MPK: C04B 2/04, C01F 11/02

Značky: použitie, spôsob, hydroxidů, přípravy, vápenatého, částice

Zhrnutie / Anotácia:

Vysušené častice hydroxidu vápenatého s obsahom vlhkosti pod 2 % hmotnostné, so špecifickým povrchom väčším ako 30 m2/g, s celkovým objemom pórov desorbujúcich dusík najmenej 0,1 cm3/g, s obsahom CO2 pod 2 %, majú objem dusík desorbujúcich pórov s priemerom 100x10exp(-10) až 400x10exp(-10) m väčší ako 0,06 cm3/g. Uvedené častice je možné použiť na zachytávanie plynných odpadov (SO2, HC1).

Listové hnojivo na báze hydroxidu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2391

Dátum: 14.02.2000

Autori: Macoun Petr, Suchánková Věra, Špelda Josef, Klofáč Petr

MPK: C05D 11/00, C05D 5/00, C05C 9/00...

Značky: hnojivo, báze, horečnatého, listové, hydroxidů

Text:

...náchylnost na ich odplavenie vodou.Príprava vysoko koncentrovaných vodných disperzii hydroxidu horečnatého v zmesi s ďalšími nerozpustnými zložkami bola umožnené poznatkom, že prísada síranu horečnatého a/alebo močoviny má stekuťujťtci účinok na koncentrovanú disperziu hydroxidu horečnatého vo vode. Ich prísada umožňuje prípravu relatívne dobre tekutých disperzii hydroxidu horečnatého v zmesi s jemnemletými časticami síry a ďalšími...

Spôsob výroby hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279624

Dátum: 11.01.1999

Autor: Bourgeois Louis

MPK: C01D 1/38, C01D 1/04

Značky: výroby, spôsob, sodného, hydroxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hydroxidu sodného elektrodialýzou, v elektrodialyzačnom článku, keď sa voda privádzaná na jednej strane samotná alebo vo forme vodného roztoku hydroxidu sodného do komory článku vymedzenej medzi katiónovou membránou a aniónovým povrchom bipolárnej membrány a na druhej strane vodným roztokom uhličitanu sodného a do komory článku vymedzenej medzi katiónovým povrchom bipolárnej membrány a ďalšou katiónovou membránou disociuje...

Spôsob výroby hydroxidu hlinitého Al(OH)3 so zaobleným povrchom zŕn

Načítavanie...

Číslo patentu: 279432

Dátum: 04.11.1998

Autori: Brown Neil, Van Peij Detlef

MPK: C01F 7/02

Značky: spôsob, povrchom, výroby, zaobleným, hlinitého, hydroxidů, al(oh)3

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa lúh získaný pri Bayerovom postupe určitého zloženia naočkuje a mieša s hydroxidom hlinitým s určitým granulometrickým zložením. Hydroxid hlinitý vyrobený podľa nového spôsobu je zvlášť vhodný ako ohňovzdorné plnivo do plastických hmôt.

Katóda na vyvíjanie vodíka z roztokov hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278642

Dátum: 10.12.1997

Autor: Nidola Antonio

MPK: C25B 11/06

Značky: alkalického, roztokov, vodíka, vyvíjanie, katoda, hydroxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Katóda na vyvíjanie vodíka z roztokov hydroxidu alkalického kovu, pozostávajúca zo substrátu tvoreného elektrovodivým kovom a z vonkajšieho povlaku obsahujúceho 1 až 50 % dispergovaných pevných častíc elektrokatalytických materiálov zo súboru zahrnujúceho titán, zirkón, niób, hafnium, tantal, kovy skupiny platiny, nikel, kobalt, cín a mangán vo forme kovov, zliatin, oxidov, zmiešaných oxidov, boridov, nitridov, karbidov alebo sulfidov, alebo...

Spôsob výroby vodného roztoku hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 280865

Dátum: 12.01.1994

Autor: Bourgeois Louis

MPK: B01D 61/42, C01D 1/04

Značky: výroby, hydroxidů, vodného, sodného, roztoku, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vodného roztoku hydroxidu sodného elektrodialýzou v elektodialyzačnom článku s bipolárnymi membránami, pri ktorom sa používa vodný roztok (15) sodnej soli odvodenej od kyseliny s pK nižším ako pK kyseliny uhličitej, získaného prechodom vodného roztoku (14) uvedenej kyseliny a vodného roztoku (13) uhličitanu sodného z opačných strán cez katiónovú membránu (12).

Spôsob prípravy hydroxidu vápenatého a/alebo horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 279600

Dátum: 16.12.1992

Autori: Dumont Philippe Aimé, Goffin Robert

MPK: C01F 11/02, C01F 5/16

Značky: horečnatého, spôsob, přípravy, vápenatého, hydroxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Oxid vápenatý alebo horečnatý sa nechá reagovať s vodou v prítomnosti aditíva vybratého zo skupiny zahŕňajúcej etylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol, monoetanolamín, dietanolamín, trietanolamín a ich zmesi, pričom hmotnostný pomer aditíva k CaO a/alebo MgO je väčší ako 0,002 : 1. Používa sa množstvo vody, pri ktorom hmotnostný pomer vody k CaO a/alebo MgO je 0,6 : 1 až 2 : 1, najmä 0,7 : 1 až 1,5 : 1 za vzniku zmesi vo forme brečky...

Ocelový zásobník sestavený z nejméně jedné vertikálně uspořádané sekce pro lázně roztaveného hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270677

Dátum: 12.07.1990

Autori: Staněk Milan, Peřina Petr, Váňa Petr

MPK: C23G 3/00

Značky: roztaveného, sekce, lázně, nejméně, hydroxidů, zásobník, jedné, ocelový, sestavený, vertikálně, alkalického, uspořádaně

Text:

...otvory lg pro topné tyče ll a kontrolní otvor gg pro vložení ponorného čerpadla a dalšího technického vybavení.Svařenci jednotlivých sekcí Á nebo 1 nich sestavený ocelový zásobník l je povrchově zaizolován izolační vrstvou li. Ochranný kryt má izolační vložku li.Ocelový zásobník pro 1,5 n 3 tsveníny je sloąen z jedné sekce, kterou tvoří svařenec dvou článků trubek, vzájemmě hydyalicky spojených. Články trubek jsou na vnější straně spojeny...

Způsob přechodného uskladnění lázně roztaveného hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269859

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šafl Pavel, Staněk Boris, Váňa Pavel, Staněk Milan, Peřina Petr

MPK: C01D 1/04

Značky: uskladnění, přechodného, lázně, hydroxidů, roztaveného, způsob

Text:

...dní, s denní dsporou energie 5 až 15 tisícjgfh, CS 269 859 B 1K snížení celkových časových ztrát příepívá taká skutečnost, že při. přechodněn usklednění roztavená lázně se jeden až dva dny před přečerpánín taveninová lázeň pozvolna ohřeje na vyšší požadovanou neho provozní teplotu a při moznosti zpětnáho přečerpání ee zároveň a ožností příaáho přechodu do provozních podnínek dále zkrátí doba pŕípravy taveninovd lázně k provozu.Při přechodná...

Způsob přípravy hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268066

Dátum: 14.03.1990

Autori: Předota Miroslav, Lošťák Petr, Horák Jaromír, Söhnel Otakar

MPK: C01F 5/14

Značky: přípravy, horečnatého, hydroxidů, způsob

Text:

...se snísí 3 0,1 sž 10 hmot. uhlíčitanu, hydroxidu nebo dusičnanu olkalickěho kovu,nejlépe uhličitanu sodného, a tato smčs se převede kalcinnci na oxid hořečnotý, ktorý se půsohením vody po dobu 5 až 100 minut a při teplotě 40 až 300 °C převede na hydroxid hořečnatý. Kolcinací lze výhodně provádět při teplotč 400 až 700 DC. Hydratnci oxidu hořečnntého lze výhodněprovádět při teplotě 70 až 100 OC po dobu 10 až 20 minut.Způsob podle vynálezu...

Čistící prostředek na bázi hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265602

Dátum: 14.11.1989

Autor: Chabiča Zdeněk

MPK: C11D 7/06, C11D 7/04, C11D 7/02...

Značky: čisticí, hydroxidů, bázi, sodného, prostředek

Text:

...účinnou složku hydrid sodný v množství až 20 S hmotnostuích a/nebo oxid sodný V množství až 20 hmotnostních vztaženo k celkové hmotnosti směsi.účinek čisticího prostředku podle vynálezu spočívá v reakci ztuhlé taveniny obsahující hydrid sodný nebo oxid sodný, případně směs ohojíhc s vodou, přičemž reakce probíhá za vývinu tepla a vodíku a čistící proces je podminěn pžítomností vodní fáze. Vývin vodíku urychluje kinetiku reakce na...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holman Miroslav, Macíček Jaroslav, Kratochvíl František, Bárta Jaroslav, Petrůj Jaroslav, Foral Jiří, Hofbauer František, Novák Jaroslav, Veselý Karel, Pác Jiří, Polouček Eduard, Kebrle Ondřej

MPK: C08K 3/22

Značky: bázi, materiály, kompozitní, horečnatého, polyolefinů, hydroxidů

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259469

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubíček Karel, Oháňka Vlastimil, Vašina Jan, Křemenák Lubomír, Janáček Leoš, Rosenthal Jakub

MPK: B01J 20/34

Značky: způsob, organických, sorbovaných, látek, reaktivace, oxidů, přítomnosti, hlinitého, aktivace, hydroxidů

Text:

...organických útek se V současné době používá hlavně aktivní uhlí, jež vyniká extrémně vysokou sorpčni kapacitou nevýhodou aktivního uhlí je však velmi nízká mechanickápevnost, která snižuje jeho životnost při provoznim nasazení.Podle uvedeného vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek spočívajíci v tom, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných...

Způsob kalcinace hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258040

Dátum: 15.07.1988

Autori: Arljuk Tamara, Pinjugin Jurij, Teljatnikov Garrij, Šamujlov Boris, Ustinov Vladimir

MPK: C01F 7/44

Značky: hydroxidů, způsob, hlinitého, kalcinace

Text:

...9 ToM coCTaBaHeTvIO 50-I 2 D 0 °Ó. Bcnenornne X 0 pomero TSHHOBOPO Koumanra Memny yrneponom ú uacmnueü rnnuosema npaxwmqecxn Bce TBHAO yxonnr He B ompymammnñ qacwnn ras, aHa Harpes qácwnun, Kowopaa Harpeaaemca no Buconoü ŕemneparypu, anaqnrenbno npesumaxmeñ Temmepawypy oKpyxaKmero raaa, HTQ oóecneHnBaeT saaepmexne nponpoca nponannu. nocne omonqaaa BHTOpaHMH yrnepona ®poHTnAaMeHn Boxpyr qacwnua racuew m ona oxmamaewcn. Swo upenomspamaew...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257975

Dátum: 15.07.1988

Autori: Janáček Leoš, Křemenák Lubomír, Oháňka Vlastimil, Vašina Jan, Rosenthal Jakub, Kubíček Karel

MPK: B01J 20/34

Značky: sorbovaných, hlinitého, reaktivace, látek, přítomnosti, oxidů, hydroxidů, organických, způsob, aktivace

Text:

...organické látky zvyšují tedy energetickou účinnost aktivačního a reaktivačního procesu a zvolené podmínky včetně lokálního krátkodobého přehřátí podmiňují rozklad přítomného hohmitu 2 dehydratace a zvýšení adsorpční účinnosti aktivovanéhc a reaktivovaného oxidu hlinitého v oblasti nízkych parciálních tlaku vodníDruhým významným důsledkem krátkodobého přehřátí oxidu hlinitého s adsorbovanýmił organickými látkami při žíháni v oxidační...

Zařízení pro zahušťování soli, kyselin nebo hydroxidů ze vzorku přehřáté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 244166

Dátum: 01.06.1988

Autor: Lonský Jioí

MPK: B01D 5/00, G01N 1/10

Značky: páry, přehřáté, vzorků, hydroxidů, kyselin, solí, zahušťování, zařízení

Text:

...11 chlazeným vodou a dále armaturou g pro regulacivstřiku kondenzátu. Ejektor 15 je spojen potrubím s vývodem ze sborníku Q vzorku před vypouštěcí armaturou 5.Vzorek lg přehřáté páry, ve kterém se má stanovit koncentrace soli, kyselín nebo hydroxidůlje veden clonou Ž pro měření průtoku a armaturou 1 pro regulaci průtoku do ejektoru lg, kde sessvlaží zahušřovaným vzorkem ze sborníku g vzorku na mokrou páru. V trubce 15 pro výměnu solí...

Způsob výroby hydroxidu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247160

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šafaoík Ivo, Holuša Petr

MPK: C01G 3/02

Značky: hydroxidů, způsob, výroby, měďnatého

Text:

...fosforečnanových iontů k dosa ženi hodnoty pH suspense 7,5 až 9.Při způsobu podle vynálezu se výhodně používá koncentrace oxychloridu měčnatěho ve výchozi suspensi nejvýše 25 hmotnosti, obzvláště 10 až 15 hmotnosti. Kyselina fosforečná nebo fosforečnanové ionty se přidávaji výhodně k dosaženi koncentrace fosforečnanovýchReakce oxychloridu mědnatého s hydroxidem alkalického kovu a/nebo kovu alkalické zeminy se provádí výhodné při teplotě...

Způsob přípravy hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242674

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kohlíeek Jaromír, Radler Alfréd, Barboriak Anton, Hudoba Miroslav Ing

MPK: C01F 7/02

Značky: hlinitého, přípravy, způsob, hydroxidů

Text:

...reakční teploty je reakční doba 9 až 4 hodiny. Po ukončení reakce obsahuje reakční směs hydroxid hlinitý, pevný síran amonný a nasycený roztok síranu amonného v uvolněné krystalové vodě výchozího síranu hlinitoamonného při dané teplotä. Tato smšs se promývá destilovanou vodou do vymizení reakce na síranové ionty. Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy hydrozidu hlinitého z krystalického síran hlinitoamonného podle vynálezu. Jeho...

Způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů s obsahem oracích prostředků za pomoci hydroxidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242652

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kotyza Radomír, Mjartan Viliam, Synek Jan

MPK: G21F 9/04

Značky: odpadů, vápenatého, pomocí, prostředků, radioaktivních, zneškodňování, hydroxidů, oracích, způsob, obsahem, kapalných

Text:

...zejména tím, že ve vodách vypouštěných do vodoteče je snížen obsah radioaktivity o dve až tři řády 9 také je v nich současně o jeden řád snížen obsah aktivní složky precích prostředků. Radiosktivite je zkoncentrováne do malého objemu, což je výhodné pro její likvidecí. Velkou předností také je, že zařízení sloužící k provádění způsobu je jednoduché.Způsob zneškodňování kepelných redioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků je...

Způsob výroby hrubého hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242851

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vereš Karel

MPK: C01F 7/14, C01F 7/06

Značky: hlinitého, hrubého, výroby, hydroxidů, způsob

Text:

...poskytují hrubý produkt, avšak nižší produktivitu než popisovaný používaný způsob.V souhrnu známé návrhy na zlepšení produktivity amerického způsobu nepřevažují v podstatě asi 55 q kysličníku hlinitého na litr rozkládaného hlinitanového louhu. Tato hodnota má pochopitelně určité odchylky směrem nahoru i dolů a závisí na počátečním přesycení hlinitanového louhu a na zvolené době vymíchání.Při sr 0 vnání s produktivitou evropského způsobu...

Pec s fluidní vrstvou ke kalcinaci hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255525

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jagud Eduard, Šamuljov Boris, Karpov Anatolij, Teljatnikov Garrij, Gorškov Nikolaj, Kaim German

MPK: C01F 7/44, F27B 15/00

Značky: vrstvou, hydroxidů, kalcinaci, fluidní, hlinitého

Text:

...conen 8, ycwauonneuuux na nonnue , u owöpacunaewcs 3 sarpyaoquyw uacwh nanepu 6 3 TOUHHBHHŇ ůaxen. Heouoxparuax unpxynaunx MaTepuana B Tonnunnmů waxen cnocoöcrnyew perynupoaanum Tennepawypu Kanbunnauun H noaumenu Kanecwaà rowoaoň npogyKuusa cqew onwuuusaum npenenn npeöusanna Marepuana n,.KaMepe 6( ÄHsnenxa CKOp 0 cTb Bmxoa crpyn us nhmonnoro ornepcrns, cuna H ero yron no oTnomeHnw.K nonuue B npenenax 45 °-80 ° perynnpymw Kouueurpaunm...

Práškové plnivo na bázi hydroxidu hořečnatého z přírodních karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241640

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jamieson William Boffey, Moskó Károly, Ross William James, Gyurkó István, Todd Alec, Wágner Addás

MPK: C08K 3/22, C08K 3/26

Značky: přírodních, plnivo, hydroxidů, karbonátů, práškové, bázi, horečnatého

Text:

...vápenec, dolomit nebo magnezit a jako mleci přisada jsou použity silány, titanoderiváty, vyšší mastné kyseliny nebo jejich směsi. V připravné fázi lze melivo před dávkovánim do mlýna homogenizovat v mixeru s rychlosti aktívni části alespoň l m/e při pohybové době aleepoň 60 Šąalternativou, že homogenizace probihá při režimu se etřednimi rozměry částic doprovodnáho meliva menšími než 4004 m. l ČTeplota ve mlýně se s výhodou udržuje v...

Způsob přípravy roztoku nebo suspenze hydroxidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247000

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mužík Josef, Brzobohatý Jan, Kucharski Maciej

MPK: C01F 11/02

Značky: způsob, roztoku, přípravy, suspenze, hydroxidů, vápenatého

Text:

...se javí způsob příprovy roztoku nebo euspenze hydroxidu vápenatého podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že reokční směs páleného vápno o roztoku síranu vápenatáho se mela nebo roztírá no velikost částic pod 0,4 mm, s výhodou pod 0,05 mm.Uvedená řešení je založena na poznotku, že částice vápna o velikosti menší než 0,4 mm reoguJí s noaycerxým roztokem síranu vápenotáho šádově rychledi o další neutralizace odpadních síronových vod...

Způsob zamezování výskytu hydroxidu vápenatého Ca( OH ) .sub.2.n. v hydraulickém pojivu na bázi portlandského cementovébo slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241477

Dátum: 15.09.1987

Autor: Oogiri Tetuo

MPK: C04B 7/12

Značky: výskytu, způsob, pojivu, vápenatého, cementovébo, zamezování, portlandského, hydroxidů, sub.2.n, bázi, hydraulickém, slínku

Text:

...portlandského cementového slínku Superblanc s přísadami, přičemž směsi obsahovala v hmotnostnich množstvĺch70 0/0 umelého portlandského slinku s chráněným obchodním názvem Superblancĺ2,7 0/0 sádry, 27,3 hydroxidu hlinitého (AH 3, vyrobe ného Bayerovým postupem, přičemž velikost častíc těchto složek byla volena tak, že všechny propadly sítem s velikostí ok 40 mikronů.Superblanď je umelým portlandským cementem, vyráběným firmou CIMENTS...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241199

Dátum: 15.08.1987

Autori: Praženka Vlastimil, Parma Ludvík, Malý Petr, Koneený Luboš

MPK: G01N 27/04

Značky: sledování, kontinuální, množství, hydroxidů, volného, čidlo, alkalického

Text:

...v nosné trubce by nepříznivě ovlivníla funkci snímače. Dolní konec nosné trubky je uzavřen dnem se třemí hlavicemi. Dvé hlavice slouží k upevnění a utěsnění měřicích elektro-d,ve třetí hlavici je umístěna a utěsněna jimka pro teplotni čidlo. Definovatelným rozměrem neizolovaných částí měřicích elektrod V hlavicích a vzájemnou vzdálenosti dvou elektrod je dana odporová konstanta snímače. .Na výkresech je znäzorněno provedení čidla podle...

Sposob inhibície reakcie hliníka s vodným roztokom alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251979

Dátum: 13.08.1987

Autori: Miadoková Milica, Halaša Ivan

MPK: C23F 11/06

Značky: hliníka, roztokom, reakcie, inhibície, spôsob, hydroxidů, alkalického, vodným

Text:

...koncentrácia 5.104 mo 1.l 1 - 5.. 10 mol.11. Účinok sa zvyšuje pridaním rozpustnej vápenatej alebo bárnatej soli o koncentrácii 1 .105 - 5 . 104 mol.11 napríklad v chloridovej forme.Hlavnou výhodou postupu podľa vynálezu je účinná inhibícia reakcie hliníka s alkalickými hydroxidmi pridaním dostupného jedno, pripadne dvojzložkového inhibítora priamo do roztoku alkalického. hydroxidu. Koncentrácie inhibitora je nízka v porovnaní so známymi...

Způsob výroby hydroxidu hlinitého v zrnité, dobře filtrovatelné formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243897

Dátum: 15.06.1987

Autori: Franc Zdenik, Trojan Miroslav, Diblík Tomáš, Jelínek Tomáš

MPK: C01F 7/02

Značky: způsob, výroby, zrnité, hlinitého, hydroxidů, filtrovatelné, dobře, formě

Text:

...nebo uhličitá tak, aby se dosáhlo konečné hodnoty pH v rozmezí 5,5 až 8.Tím se jednak vyloučí najednou hydroxid hlinitý z roztoku hlinitanu v hrubší formě, takže nespojuje zrnka již dříve vyloučeného hydroxidu hlinitého ve velké agregáty, jednak sezlepší rozpustnost síranu amonného. Výsladkem je, že se podstatné uryohlí filtrace při promývání, a to na 3 až 6 hodin pro dávku 2 kg hydroxidu hlinitého, že získaný produkt má jemnozrnnou strukturu...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251272

Dátum: 11.06.1987

Autori: Chmátal Vladimír, Černý Vratislav, Vencl Josef, Zemanová Jana

MPK: G01N 27/30

Značky: množství, čidlo, sledování, kontinuální, volného, alkalického, hydroxidů

Text:

...obsahem hydroxidu při teplotách až § 50 OC při současném dosažení vysoké stability odporové konstanty a snadné demontáže a montáže nových měřicích elektrod při případném mechanickém poškození.Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu při přípravě aromatických hydroxylátek tavením arensulfokyselin, tvořené dvěma elektrodami a čidlem pro teplotní korekci vodivosti, spočívá podle vynálezu v tom, že těsnicí...

Minerální kompozice na bázi hydrosolu kysličníku křemičitého, alkanolaminů a hydroxidů a/nebo hydratovaných kysličníků hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242745

Dátum: 15.05.1987

Autor: Žlnka 1uboš

MPK: C04B 28/06, C09D 1/00

Značky: hliníku, kompozice, bázi, kysličníku, křemičitého, hydrosolu, hydroxidů, hydrátovaných, alkanolaminů, minerální

Text:

...reguluje vodorozpustnými slkanolamíny. Minerální kompozice obsahuje dále kysličníky, kxydroxidy nebo hydratované kysličníky hliníku. které vytváředí při dehydratsční kondenusci chemická vszby (-Al-0-Si-), odolávsçjící účinkům vlhkosti a vody.Minsrální kompozíce může dále obsahovat. pigmenty, pomocné plniva pro úpravu reolo- v gickýoh vlastností, případně tenzidy pro zamezení sedimentace.Minerální kompozioe podle vmálezu má dobré adhezní...

Spôsob výroby hydroxidu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236626

Dátum: 15.02.1987

Autori: Polievka Milan, Milová Daniela

MPK: C01F 5/16

Značky: spôsob, horečnatého, hydroxidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu hydroxidu horečnatého z oxidu horečnatého z odťahových peliet fluidného reaktora pre spaľovanie zahustených bisulfitových výluhov. Reakcia premeny oxidu horečnatého na hydroxid horečnatý sa uskutočňuje pri teplote 110 až 170 °C, za prítomnosti zlúčenín sodíka a/alebo draslíka v množstve 2 až 15 % hmotnosti, vztiahnuté na reagujúci oxid, horečnatý, a za prítomnosti povrchovoaktívnej látky v množstve 0,5 až 8 % hmotnosti,...

Způsob měření stupně konverze hydroxidu sodného nebo draselného v roztoku na uhličitan při absorpci oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 248511

Dátum: 12.02.1987

Autori: Minárik Milan, Komers Radko

MPK: G01N 27/26

Značky: absorpcí, oxidů, uhličitan, měření, konverze, sodného, hydroxidů, draselného, roztoku, způsob, stupně, uhličitého

Text:

...(v našem případě byl průtok přibližně 300 ml/min a zpoždění 5 sec). Vstup zapisovače § je připojen na konektorový výstup konduktometru 2 a rozsah zapisovače je 0,5 mv, při posunu nuly o několik rozsahů. Po spuštění průtoku analyzované kapaliny analyzátorem před začátkem sycení louhu kysličníkem uhličitým v reaktoru se na konduktometru zvolí vhodný rozsah vodivosti, příslušný použité vstupní koncentraci hydroxidu sodného a knoflíkem kalibrace...