Patenty so značkou «hydromechanický»

Hydromechanický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 245346

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ruess Wilhelm

MPK: G01F 23/00, G01F 19/00

Značky: naplnenosti, vyprázdnenosti, nádob, hydromechanický, indikátor, uzavretých

Text:

...je zachytené aj dolná kotva 22 ťahadla 11. Do vodiaceho otvoru 23 v hornej časti 19 náporového valca 9 je suvne vložený dolný looniec vodiacej rúrky 24 tahadla 11. jej horný koniec je upevnený V hornej zátke 5, a to tak, že je naň natiahnutý o krúžok 25,ktorý je závitov-ým nadstavcom 26 pritláčaný k vonkajšej ploche vodiacej rúrky 24. Takto je vodiace rúrka 24 v hornej zátke 5 zároveň upevnené aj utesnená. Valcová tl-ačná pružina 12 je...

Diferenciálny hydromechanický prevod s riadeným odberom výkonu nadstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259266

Dátum: 17.10.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: převod, odberom, riadeným, hydromechanický, nadstavby, výkonu, diferenciálny

Text:

...diferenciálneho hydromechanicłrého prevodu s riadeným odberom výkonu nadstavby je zobrazený na výkrese, ktorý znázorňuje jeho funkčná schému.Medzi prvý hnaný hriadel 1 a druhý hnaný hriadel 2 trojhriadelového dlferenciálu 3 je pripojený hydrostatický regulátor konštantného výkonu 4, pozostávajúci z dvoch regulačných prevodníkov 5, H. Hlavné po 4trubia 7, 8 hydrostatického regulátora konštantného výkonu-d sú spojené s ovladacím...

Hydromechanický vyhazovač zejména pro klikový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 251873

Dátum: 13.08.1987

Autori: Holfeuer Karel, Vinklát Václav, Hlaváček Ivan

MPK: B21J 13/08

Značky: vyhazovač, klikový, zejména, hydromechanický

Text:

...začátek výhazováiíí se nemení. Spodní VYhHZOVIćlCÍ kiolíky jsou »ovládaný spodrnímí pákami od hydnomotoru s rakiímulátorem, ventílovým blokem a hýdno-gelíeráborem, přičemž nastavitelnou Iľlílľlxĺpľllâčľlĺ rovilnu spodních výhlazovacích kolíků zajišťuje brzda s pneumotorem pro návrat spodních výhaz-ovacích kolíků do výchozí polohy.Hýdromechaiíický vyhazovač podle vynálezu llľľľúvžĺĺllĺe v průběhu výhazwování vý~ kvovlm stabilízoívání...