Patenty so značkou «hydrolázy»

Modulátory hydrolázy amidov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16749

Dátum: 02.05.2011

Autori: Keith John, Liu Jing

MPK: A61P 19/10, A61P 15/00, A61K 31/496...

Značky: mastných, hydrolázy, amidov, modulátory, kyselin

Text:

...znížil spasticitu u myší schronickou recidivujúcou experimentálnou autoimunitnou encefalomyelitídou (CREAE), čo je zvierací model roztrúsenej sklerózy (Baker et al., FASEB J., 2001, 15 (2),300).0007 Okrem toho bolo publikované, že oxazolopyridín ketón OL-135 je silným inhibítorom FAAH s analgetickou aktivitou vtestoch tepelnej nocicepcie s horúcou doskou a s ponorením chvosta u potkanov (W 0 04/033652).0008 Výsledky výskumu účinkov...

Tiazolopyridín-2-yloxyfenyl- a tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny ako modulátory leukotrín A4 hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13880

Dátum: 09.04.2009

Autori: Santillan Alejandro, Liang Jimmy, Wickboldt Alvah, Zinser Hartmut, Sappy Kathleen, Gomez Laurent, Cheung Eugene, Broggini Diego, Fourine Anne, Mani Neelakandha, Lochner Susanne, Landry-bayle Adrienne, Wiener John, Kearney Aaron, Grice Cheryl, Sepassi Kia, Tanis Virginia, Lee-dutra Alice, Deng Xiaohu, Bacani Genesis, Chrovian Christa

MPK: C07D 451/02

Značky: leukotrín, tiazolopyridín-2-yloxyfenyl, hydrolázy, modulátory, tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny

Text:

...alebo spirocyklická polycyklická kruhová štruktúra, ktorá je nasýtená alebo čiastočne nasýtená a obsahuje 3 až 12 kruhových atómov na kruhovú štruktúru, ktoré sú zvolené z atómov uhlíka a až tri heteroatómy zvolené z dusíka, kyslíka a síry. Kruhová štruktúra môže poprípade na kruhových členoch obsahujúcich kyslík alebo síru obsahovať aždve oxoskupíny. Ako ilustratívne entity vo forme správne viazaných zvyškov je možné uviesťPod...

Acyklické amínové inhibítory nukleozid fosforyláz a hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9590

Dátum: 07.09.2007

Autori: Furneaux Richard Hubert, Schramm Vern, Evans Gary Brian, Tyler Peter Charles, Kelly Peter Michael, Clinch Keith, Woolhouse Anthony David, Gulab Shivali Ashwin

MPK: A61P 17/06, A61P 31/04, A61K 31/519...

Značky: nukleozid, hydrolázy, acyklické, aminové, inhibitory, fosforyláz

Text:

...Tiež boli skúmané altematívne spôsoby väzby cukrovej časti a analógu bázy, vedúce k triede inhibítorov, v ktorých je cukrová časť viazaná k analógu nukleozidovej bázy prostredníctvom metylénovéhomostíka. Tieto ďalšie inhibítory sú opísané v US 10/395,636.0009 Dosiaľ bolo predpokladané, že trojrozmemá štruktúra imínového cukrového kruhu uvedených zlúčenín je kritická pre účinnú väzbu k PNP a NH, a teda na inhibíciu týchto enzýmov. Kruhová...

Amid deriváty kyseliny piperidín- a piperazín-1-karboxylovej a príbuzné zlúčeniny ako modulátory hydrolázy amidu mastných kyselín (FAAH) na liečbu úzkosti, bolesti a iných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19182

Dátum: 29.12.2005

Autori: Seierstad Mark, Breitenbucher Guy, Apodaca Richard, Pattabiraman Kanaka, Xiao Wei

MPK: A61P 25/28, A61P 25/04, A61P 25/22...

Značky: kyselin, piperazín-1-karboxylovej, príbuzné, stavov, piperidín, faah, liečbu, zlúčeniny, modulátory, mastných, bolesti, deriváty, úzkosti, kyseliny, iných, hydrolázy, amidů

Text:

...že má analgetický účinok aj v teste horúcej dosky, aj testoch vynorenia chvosta0008 Výsledky výskumu o účinkoch niektorých exogénnych kanabinoidov odhalili, že FAAH inhibítor môže byť užitočný na liečbu rôznych stavov, ochorení, porúch alebo symptómov. Tieto zahŕňajú bolesť, nevoľnosť/vracanie, anorexiu, spasticitu,poruchy pohybu, epilepsiua a glaukóm. K dnešnému dňu, schválené terapeutické použitia pre kanabinoidy zahŕňajú reliéf...

Zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaného enzymu hydrolázy 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny k enzymové výrobě 7-aminocefalosporánové kyseliny a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263016

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krempová Alžbeta, Mrtvoň Augustín, Zeman Roman, Plháčková Kamila, Bárta Miroslav, Welward Ladislav, Vojtíšek Vladimír, Písaříková Alexandra, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 11/02

Značky: bázi, zrnitý, 7-aminocefalosporanové, enzymů, imobilizovaného, kyseliny, biokatalyzátor, hydrolázy, výrobe, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, enzymové, přípravy, způsob

Text:

...které vznikly například reakcí kationaktivních flokulantů, obsahujících frakci polyethyleniminu s glutaraldehydem odděleně, načež vzniklé častice lze poté dosítita zpevnit pulzním přidáním nízkých koncentrací volného glutaraldehydu, nebo přidat ve vodě rozpustnou látku, která vstupuje do reakce s glutaraldehydem, např. polyethylenimin nebo roztok bílkovina vzniklou směs voluminézních částic spolu s koreagujĺcími rozpuštěnými látkami...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3987 s vysokou produkcí hydrolázy 7 beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260068

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Bárta Miroslav, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Netrval Jiří, Pilát Petr, Plháčková Kamila

MPK: C12N 1/20

Značky: hydrolázy, produkci, mikroorganismu, kyseliny, vysokou, pseudomonas, beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové

Text:

...a to jak na bázi imobilizovaných buněk,tak pro izolací a následnou imobilizaci této specifické hydrolázy.využít pro další qenovou manipulaci s cílem multiplikace strukturá pro syntézu tohoto enzymu.Předmětný kmen lze rovněž lních genů nesoucich informaciVýhodou využití nového kmene Pseudomonas sp. CCM 3 987-ke podstatné vyšší specifické aktivita hydrolázy glutaxyl-7-ACK v průměru o 150 5 ve srovnání s rodičovským kmenem, Biosyntézą tohoto...