Patenty so značkou «hydroizolační»

Způsob výroby termoplastické hydroizolační směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260588

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bednář Karel, Čermák Bojan, Klobouček Bohumil

MPK: C08L 95/00

Značky: směsi, způsob, termoplastické, výroby, hydroizolační

Text:

...v míchaní za současnáho snižování teploty až na teplotu při níž již nedoohází k segregaoi minerální moučky.získaná hmota dosahuje bodu měknutí KK 107 °c a bodu lámavosti - 25 °c. Poruüení pod budem lámsvostí nastáva prasknutím, hmota není tříštivě kfehkú jako asfalt. Přilnsvost této hmoty k betonu i oceli je dobrá. Hmota je zpraoovatelná za tepla, ale i za studena,například i při teplotě Z 0 °C a lze jí použít jako izolační a těsnicí...

Způsob přípravy asfaltokaučukové lepicí a hydroizolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266160

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šesták Jiří, Bakule Karel, Podešva Milan

MPK: C09J 3/30

Značky: hmoty, lepicí, hydroizolační, asfaltokaučukové, přípravy, způsob

Text:

...se na kousky, které se dávkují ve druhém stupni do vhodného typu zařízení opatřeného míchadly obsahujícího organické rozpouäŕdlo. V počáteční fázi lze rozpouštění předsměsí provádět v menším množství rozpouštědla tak, aby docházelo k intenzivnímu roztírání a botnání směsi, po rozpuštění směsi se do míchačky dávkuje zbytek rozpouštědla, asfaltu, minerálního oleje a popřípadě plniv. Minerál ní olej je vhodné přidávat do míchačky těsně před...

Pružná hydroizolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 265843

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ellinger Karel, Opluštilová Hermína

MPK: C04B 26/06

Značky: hmota, hydroizolační, pružná

Text:

...nejnéně 55 a protožení nejnéně 2 000 , dále do 3 hmotnostních dílů cenentu, do 4 hnotnostních dílů inertních výplní o zr~ nitooti do 3 Im Jako kremičité písky, vápenoové drtě, ale» tou břidlici, do 0,5 hnotnostních dnů.pigmentu, do 0,5 hmotnostních dílů vody.Výhoda pružné hydroizolační hmoty spočívá v ton, že ji lze nonášet na vlhké podklady a že vytváří současně hydroizoldční vrstvu pochůznou, odolnou proti tlakové vodě i povětrw noatnín...

Hydroizolační souvrství, zejména silničních a dálničních mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265729

Dátum: 14.11.1989

Autori: Matějů Karel, Schilhart Eduard

MPK: E01D 19/08

Značky: mostů, hydroizolační, dálničních, souvrství, zejména, silničních

Text:

...spočíva v tom, že uzavírací vrstvu tvoří elastická fólie z asfaltové hmoty s obsahem plnidel, modifikované například termoplastickým kaučukem, opatřená na vrchní straně textilií.Výhody vynálezu jsou v zabezpečení vcdonepropustnosti souvrství za všech provozníchpodmínek, ve funkci ochrany celého souvrství při pokládce dalších vrstev zaručené textilnístraně fólie, která umožňuje přímou pokládku vrstvy litého asfaltu do a to i na podkladech ve...

Hmota, zejména pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 265106

Dátum: 13.10.1989

Autori: Popelka Mirko, Benc František, David Karel, Popelka Milan

MPK: C08L 31/08, C08L 25/06, C08L 55/02...

Značky: hmota, účely, hydroizolační, zejména

Text:

...tepelného oživení i po několika letech. Má vysokou adhezi ke sklu, betonu i kovüm a při její aplikace není třeba energeticky náročného technologického postupu.Vynález je blíže popsán na následujících příkladech konkrétního provedení, Přlíklad č.1Hmota sestává z 8 hmotnostnich dílů odpadu zachyoeného na obloukových sítech čistíren odpadních vod z výroby kaučukovitého kopolymeru akrilonitrilu, butadienu a styrenu,vyráběného polymerizací...

Nátěrová a tmelicí hmota pro hydroizolační úpravu stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264782

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zárybnický Eduard, Adamec Dalibor, Prachař Otakar, Kohout Josef, Štucbart Vojtěch

MPK: C09D 3/80

Značky: stavebních, konstrukcí, nátěrová, tmelící, hmota, hydroizolační, úpravu

Text:

...používané v kompozici, dodávají nátěrové hmotě barevný odstín a spolu s plnivy dotvářejí krycí vlastnosti nátěru.Pro bílý barevný odstín je vhodným typem pigmentu titanová běloba. Kasein vytváří s alkalickou maltovinou stavební konstrukce sklovitou hmotu, která brání postupu vlhkosti v kapalnému stavu, nezabraňuje však postupu vodních par. V kombinaci s použitou polymerní disperzí tak tvoří subjektivně teplý povrch, na kterém...

Hydroizolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263284

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vencl Jan, Stejskal Ferdinand, Neuhäusl Emil, Jasanský Jaroslav, Tomeš Oldřich, Vališ Stanislav, Pinďák Jan, Zeman Lubomír, Bucek Josef

MPK: B32B 33/00

Značky: hydroizolační, hmota

Text:

...vlhčenou nitrocelulozu, dibutylftalát, alkydovou nebo ketonovou anebo fenolickou pryskyřici.Hydroizolační hmota podle vynálezu se osvědčuje zejměna při použití pro povrchové, pohledové hydroizolační ochrany konstrukcí, konstrukčních podskupin. dílů stavebních prvkůa spojú mezi nimi. Po získání konečných vlastností (vytékání rozpouštědla) je hydroizolační hmota nelepivá, tuhé, pružná, dobře přilnavá, lesklá, dostatečně tvrdá. barvitelná,...

Hmota pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 258515

Dátum: 16.08.1988

Autori: David Karel, Popelka Milan, Popelka Mirko

MPK: C08L 95/00

Značky: hmota, účely, hydroizolační

Text:

...podle vynálezu zabezpečuje technické parametry jak jsou V této přihlášce vynálezuuváděny, tedy především dlouhodobou stálost vůči povětrnostním vlivům, vysokou odolnost vůči mrazu a způsob výroby nevyžaduje žádné zvláštní zařízení.Hmota se vyrábí hnětením na vysokotlakých mixovacích zařízeních po dobu většinou V rozmezí 3 až 7 minut za teplot okolo 120 OC, přičemž k této teplotě dochází v souvislosti s vlastním hnětením samovolně bez...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na povrchu stavebního prvku nebo konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256964

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravec Vladimír, Holý Evžen, Hradec Miroslav

MPK: C09D 3/56, E04B 1/64

Značky: vrstvy, způsob, konstrukce, hydroizolační, prvků, stavebního, vytváření, povrchu

Text:

...se iniciovaným resolem nasycený povrch stavebního prvku nebo konstrukce s výhodou překryje tenkovrstvým materiálem na bázi celulôzy nebo jejích derivátů či jiných polymerů(polystyren) zabrañujícím ztrátám resolu odparem během vytvrzcvacího procesu.Po vytvrzení resolu vzniká na povrchu stavebního prvku nebo konstrukce několikamilimetrová hydroizolační vrstva kompozitu stavebního prvku nebo konstrukce - resit, odolná vůči pronikání vody do...

Způsob vodotěsného napojení těles zvláště kruhových na hydroizolační povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 256676

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koželuha Jaroslav

MPK: F16L 41/04, E04B 1/66

Značky: zvláště, způsob, povlak, napojení, kruhových, vodotěsného, těles, hydroizolační

Text:

...zařízení,nosnou konstrukcí zavěšených střech a podobně, tedy těles shore nepřístupných, umožñujicich opracování proniku jen v přímém styku hydroizolačniho povlaku s tělesem.způsob vodotěsného napojeni za použití rozeviratelné manžety je uveden na připojených výkresech, kde na obr. 1 je svislý řez kruhovým tělesem, těsněným pomoci rozevíratelné manžety, na obr. 2 je uvedeno schéma připravy pryžové manžety s vykrojeným otvorem pro...

Hmota pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255403

Dátum: 15.03.1988

Autor: Popelka Milan

MPK: C08L 23/12

Značky: hydroizolační, účely, hmota

Text:

...hmoty Dlouhodobé zachovávání těchto vlastností způsobuje uvedenéI Výroba této hmoty probíhá s naprosto minimálními náklady, především enerqetickýmia při tom vychází V podstatné části svého složení z dosud nezpracovaného odpadu chemických výrob.Všechyn tyto vlastnosti byly řádně potvrzeny zkouškami na základě poloprcvozní výroby a u jednotlivých přikladů složení hmot dosahovaly následujících hodnot.Byla vytvořena hydroizolačni hmota, která...

Hydroizolační tixotropní suspenze a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244031

Dátum: 16.11.1987

Autori: Škubna Jan, Krueek Zdenik, Frühauf Petr

MPK: C08L 95/00

Značky: její, suspenze, způsob, přípravy, hydroizolační, tixotropní

Text:

...55 až 65 bítumenu o oenetraci 50 nl 200 penetrnčních jednotek při teplotě 25 OC, zo 3 už 25 hmotnostních dilů jemně mleté hydrofilní montmorillonitické horniny e ořípadně z 0,1 až 20 hmotnostních dílů latexu bitadienstyrenového nebo chloroorenového kaučuku o koncentraci 30 až 65 .Podstata zpüsobu ořípravy hydroizolsční tixotropní suspenze spočívá v tom, že se jemně mletá hydrofilní montmoŕillonitická hornina suspenduje ve vodní fázi 3 potá...

Způsob zabudování první hydroizolační vrstvy asfaltových krytin na silikátové podklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 244734

Dátum: 14.08.1987

Autor: Eechal Zdenik

MPK: E04D 5/12

Značky: vrstvy, první, silikátové, hydroizolační, asfaltových, zabudování, krytín, způsob, podklady

Text:

...dále je, že se prvni vrstva krytiny zhotovuje z natavitelných asfaltovaných pásů a hrubozrnného posypu zabudovaných tak. že v prvni ťázi se zakotvĺ na silikatový podklad do tenké lepivé vrstvy hrubozrnný posyp po celé ploäe v minimalnim mnoistvi 1 000 g//m a ve druhé fázi se asfaltovaný pás bodově nataví v okrajová části k podkladu a pásy se vodotěsné spojí mezi sebou.Rovněž je podstatou vynálezu i to, že k podkladu i mezi sebou se pásy...

Pochůdná, abrazi odolávající hydroizolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 251617

Dátum: 16.07.1987

Autor: Popelka Milan

MPK: C08L 31/08

Značky: hmota, pochůdná, hydroizolační, abrazi, odolávající

Text:

...procent vodíku. Změkčovedlo může být vytvořena např. dibutylftalátem, dioktyladipátem nebo alifatickymi lehkými oleji s viskozním indexem 40 až 50. Kopolyner vinylchloridu obsahuje 8 až 30 hmotnostních procent vinylacetétu.Rozpustídlová ketonická a eromntická báze může být vytvořena nepř. ecetonem, toluenem nebo jejich kombinaci. Regenerační přisedà může být vytvořena např. polystyrenem, terpo« lymerem acrylonitrilu n butedien-styrenu...

Vícevrstvý hydroizolační povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 251110

Dátum: 11.06.1987

Autori: Výborný Jaroslav, Folber Bohuslav, Čermák Evžen, Kohout Jaroslav, Voborský Jiří, Štěpán Jiří

MPK: E04D 5/10, B32B 7/02

Značky: hydroizolační, povlak, vícevrstvý

Text:

...hydroizolačni povlak podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že seetává z hydroizolační fólie např. polypropylenu,polyetylenu, polyvinílchloridu chráněné alespoň 2 jedné strany stabilizovanou technickouVýhody vicevrstvého hydroizolačního povlaku spočívaji nejen v ochraně fólie při dopravě, manípulaci a montáži proti mechanickému poškození, ale i V ochraně proti sluneční mu záření a povětrnostním vlivúm.Příkladné provedení...

Způsob spojování polyolefinových fólií s alespoň jednostrannou textilní ochrannou vrstvou spojem s hydroizolační zálivkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242967

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koláo Lumír, Ziegler František

MPK: C09J 5/00, C09J 5/06, C09J 5/10...

Značky: spojem, alespoň, zálivkou, ochrannou, způsob, jednostrannou, polyolefínových, spojování, textilní, vrstvou, fólií, hydroizolační

Text:

...főlií se zaleje nebo natŕe taveninou amorfního polypropylénu či jeho modifikace asfaltem a po té se takto vytvořená hydroizolační zálivka bezprostředně vyztuží textilní polyolefinovou páskou nebo páskou polyolefinové főlie s textilní ochrannouTakto vytvořený spoj s hydroizolační zálivkou je nenákladný, zabezpečuje zejména dokonalou vodotěsnost, což je základní požadavek na spoje vodotěsnost, což je základní požadavek na spoje vodotěsných...

Lepicí a hydroizolační tmel pro lepení obkládaček a dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 242921

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oddejovie Anton, Ševcech Marián

MPK: C08L 33/02, C09J 3/14

Značky: hydroizolační, lepicí, dlaždíc, obkládaček, lepení

Text:

...možne jeho aplikace 1 na savé podklady bez použití tradičních izolací.Lepicí a hydroizoleční tmel podle vynálezu se pŕipraví tak, že se do 5 až 10 hmotnostních dílů akrylátová kopolymerní disperze o suělně 45 až 55 hmot. 5 o složení 25 až 40 hmot. styrenu a 60 až 75 hmot. 2-etylhexylakrylátu a popřípadě 0,1 až 0,2 hmotnostních díld bezvodého síranu sodného a popřípedě 0,2 až 0,7 hmotnoatních dílů karbeniduvmísí 25 až 50 hmotnotních dílů...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na povrchu betonových prvků při jejich výrobě za použití metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238783

Dátum: 15.04.1987

Autori: Moravec Vladimír, Holý Evžen, Hradec Miroslav

MPK: C04B 26/06

Značky: povrchu, prvků, použití, výrobe, vrstvy, jejich, způsob, betonových, metylmetakrylátu, vytváření, hydroizolační

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na betonových prvcích při jejich výrobě za použití metylmetakrylátu, při němž se na formopodložku opatřenou separačním prostředkem nanese nalitím nebo nástřikem kapalný monomér metylmetakrylát, iniciovaný 0,01 až 5 % hmot. organického peroxidu (dibenzoylperoxid) a případně 0,05 až 2,5 % hmot. organického redukčního činidla (benzoin). Poté se provede výroba betonového prvku, včetně případné výztuže a tepelně...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na bázi styrenakrylátové disperze na betonových prvcích při jejich výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 238782

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holý Evžen, Moravec Vladimír, Hradec Miroslav

MPK: C04B 26/06

Značky: způsob, bázi, prvcích, disperze, betonových, hydroizolační, jejich, vytváření, styrenakrylátové, vrstvy, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na bázi styrenakrylátové disperze na betonových prvcích při jejích výrobě, kdy se na formopodložku opatřenou separačním prostředkem nanese nátěrem, nástřikem nebo válečkováním směs disperzního polymeru nebo kopolymeru o sušině 30 až 60 % hmotnostních s 1 až 15 % hmotnostními práškovitého nebo kapalného zahušťovadla, jako je amorfní nebo mikrokrystalický kysličník křemičitý, nebo vodorozpustného derivátu...

Stavební dílec s hydroizolační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238091

Dátum: 01.04.1987

Autori: Koželuha Jaroslav, Popelka Milan

MPK: E04B 1/66

Značky: hydroizolační, stavební, dílec, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o stavební dílec s vnitřní hydroizolační vrstvou, především proti zemní a atmosférické vlhkosti, který lze výhodně využít zejména pro střešní pláště a suterénní zdivo. Řešení má nosnou vrstvu (1), vytvořenou zejména z izolačního betonu, na kterou je nanesena hydroizolační vrstva (2) lepivé hmoty na bázi kopolymeru vinylchlorid - vinylycetát a na ní je dále uložena ochranná vrstva (5), například z vodotěsného betonu.

Nevulkanizovaná fólie pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 235164

Dátum: 15.02.1987

Autori: Blaha Vojtěch, Šesták Jiří, Maleček Jiří, Skopálek Antonín, Podešva Milan

MPK: E04B 1/62, C08L 21/00, C08J 5/18...

Značky: účely, hydroizolační, fólie, nevulkanizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Nevulkanizované fólie pro hydroizolační účely na bázi pryžové drti použitelné ve stavebnictví, sestávající z 20 až 50 % hmot. pryžové drti nebo prachu, 1 až 5 % hmot. butadien-styrenového kaučuku, 1 až 5 % hmot. drti ze syntetické usně na bázi polyuretanu, 20 až 45 % hmot. korkové drti obsahující kopolymer etylén-vinylacetát, 3 až 10 % hmot. minerálního plniva, popřípadě 3 až 15 hmot. % přísad zvršujících rozměrovou stabilitu fólie. Přísadou...

Kombinovaná hydroizolační fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237564

Dátum: 15.01.1987

Autori: Podešva Milan, Peremský Pavel

MPK: B32B 25/04

Značky: fólie, hydroizolační, kombinovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kombinovaná hydroizolační fólie, sestavená ze dvou vrstev, z nichž spodní je citlivá na teplo. Vynález řeší stavbu fólie a způsob jejího spojení s podkladovým materiálem. Hydroizolační fólie je tvořena horní krycí a zároveň nosnou vrstvou, vyrobenou na bázi kaučuků, odolných proti povětrnostnímu stárnutí a spodní lepivou termoplastickou vrstvou, která zajišťuje adhezi k podkladovým materiálům a je opatřena snímatelnou...

Reflexní hydroizolační pružná hmota na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230819

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vícha Bronislav, Podešva Milan, Blaha Vojtěch, Birklen Radomír

MPK: C09D 3/36, C09D 5/10

Značky: hydroizolační, reflexní, asfaltu, bázi, hmota, pružná, hliníkového, kaučuku, prášků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem reflexní hydroizolační hmoty na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku je vytvoření pružného, reflexního, ochranného nátěru povlakových krytin na plochých střechách, jakož i dalších částí stavebních konstrukcí. Podstatou vynálezu je reflexní hydroizolační hmota na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku, vyznačená tím, že sestává z 3 až 15 % hmotnostních butadien-styrenového kaučuku nebo butylkaučuku, 30 až 50 % hmot. asfaltu, 2,0...

Samolepicí hydroizolační pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 218999

Dátum: 15.06.1985

Autori: Blaha Vojtěch, Podešva Milan

Značky: samolepicí, hydroizolační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skladby samolepicího hydroizolačního pásu s možností využití v hydroizolační technice zejména ve stavebnictví. Samolepicí hydroizolační pás je vyznačen tím, že lepivá vrstva nanesena na fólii z kovu, plastu, pryže nebo asfaltovaného pásu, sestává z 40 až 80 hmot. % asfaltu, 2 až 30 hmot. % syntetického kaučuku, 0,1 až 8 hmot. vysokotlakého polyetylénu nebo amorfního polypropylenu, 2 až 20 hmot. % anorganických plniv. Lepivá...

Povlaková krytina pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 216495

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koželuha Jaroslav, Popelka Milan

Značky: účely, povlaková, krytina, hydroizolační

Zhrnutie / Anotácia:

Povlaková krytina pro hydroizolační účely, obsahující tmel na bázi kopolymeru vinylchlorid - vinylacetát podle autorského osvědčení č. 187 896, vyznačená tím, že je tvořena skladbou střídajících se vrstev zmíněného tmelu a pásů nebo folií z plastomerů nebo elastomerů s výhodou nestabilizovaných proti stárnutí, připadně i plošných útvarů z textilních, skalných nebo syntetických vláken, přičemž vnější a spodní vrstvu skladby tvoří vždy tmel,...

Hydroizolační kompozitní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214540

Dátum: 29.06.1984

Autori: Štepita Matej, Pichrt Aleš, Vachuda Jiří

Značky: kompozitní, hydroizolační, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Provádění hydroizolací nánosem tenkých vrstev modifikované silikátové hmoty na bázi cementu v pastovitém stavu. Podstata účinku spočívá v reakci funkčních skupin polymeru, z kterého je vytvoře na vodní disperze, s alkalickými ionty pojiva, čímž vznikají ve vodě rozpustné a nebotnající sloučeniny.

Hydroizolační termoplastická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 215313

Dátum: 31.05.1984

Autori: Klobouček Bohumil, Matějů Karel, Žurek Arne, Čermák Bojan

Značky: termoplastická, hydroizolační, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získání hydroizolační termoplastické hmoty bílé nebo jiné barvy, která by měla zvýšenou ohebnost za chladu a byla vhodná k vytváření plošných a jiných útvarů a povlaků na nosném podkladu. Hmota podle vynálezu sestává z 60 až 15 % hmot. amorfního polypropylenu o molekulární hmotnosti 60 000 až 400 000 s bodem měknutí nad 130 °C KK, 5 až 30 % hmot. olejového změkčovadla o viskozitě 20 až 200 cSt při 50 °C a 35 až 55 % hmot....