Patenty so značkou «hydrogenerátoru»

Zapojení hydrogenerátoru v hydraulickém obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270698

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sova Ladislav, Coufal Stanislav

MPK: F15B 1/02, E02F 9/22

Značky: zapojení, hydrogenerátoru, obvodů, hydraulickém

Text:

...energií spotřebiče uzavřonlho obvodu přes hydrogenerćtor do pohánčclho motoru hydrogeneratorů hydraullckő eouatavy, čímž ee eníží spotřeba hnacího motoru.Na připojenóm výkreau je v příkladnćm provedení achematlcky znázoměno zapojení hydrogeneráloru v uzavřvném hydraulíckám obvodu podle vynalezu. který je vybaven nezakreelenýmí při sávacíml a pojiełnýml ventlly a nezakresleným pomocným zdrojem tlakové kapaliny.Hydrogenerátor ł...

Uspořádání pohonu hydrogenerátoru nouzového řízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270026

Dátum: 13.06.1990

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/20

Značky: samohybných, uspořádání, hydrogenerátoru, pohonů, pracovních, nouzového, řízení, strojů

Text:

...výhodou je umístění pohonu hydrogenerdtoru na vnějdí straně jedné z hnaných náprav mimo rozvor stroje směrem od pracoviltä řidiče, oo se projeví snížením hluč noeti na praeoviäti řidiče, přičemž vhodnou volbou velikosti převodovehc poměru mezi talířovým hnacím kolem a hřídelem hydrogenerätoru nouzovćho řízení lze navíc i minimalisovat velikost hydrogenerdtoru nouzovdho řízení. Na připojeném výkrese s obrázky je schematicky naznedenc...

Zařízení pre reverzaci proudu z hydrogenerátoru se stejnoměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267275

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lédl Lumír, Černý Pavel, Koudelka Karel, Nykl Jan, Šmerda František

MPK: E21C 27/32, F16H 5/48

Značky: hydrogenerátoru, průtokem, stejnoměrným, reverzaci, zařízení, proudu

Text:

...je omezoně otočně uloženo vůči skříni Q. V tělese lg jsou dále uložený sací ventil lž, výtlačný ventil lg a tlakový ventil lá. Vnitřní část łgg telesa je vytvořena jako unášeč rozváděče g a opatřena střednim pmudrem gg, prvním vedlejším Pouzdrem g a druhým vedlejšim pmndrem gg, které jsou posuvně a těsně uloženýv příslušných dutináoh gg, gg , gg, do nichž je vyústěn výstup lg hydrogenerátoru l. Ve skříni 3 je vytvořena rozvodné plocha gé,do...

Elektrohydraulické řídící zařízení hydrogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263750

Dátum: 11.04.1989

Autori: Přikryl Ivo, Dobrovolný Ivan

MPK: G05D 7/06, G05D 16/20

Značky: hydrogenerátoru, zařízení, řídící, elektrohydraulické

Text:

...bloku gá hystereze, výkonových členů gz, g§ a bloku gg zpětné vazby. Komparátor gâ, na jehož první vstup je připojen elektrickým vedením gg ovládací člen Q s indikací, je spojen s blokem gá hystereze, jehož dva výstupy jsou jednotlivé připojeny přes jim příslušmý výkonový člen gl, ggelektromagnetického rozváděče 3. Na druhý vstup komparátoru ggje elektrickým vedením 29 připojen blok ga zpětné vazby, kterýje dále spojen elektrickými vedeními...

Zařízení pro hodnocení technického stavu hydrogenerátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259315

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koutecký František, Záborec Vladimír, Fleischman Zdeněk

MPK: G01M 19/00

Značky: hodnocení, technického, hydrogenerátoru, stavu, zařízení

Text:

...Kontrola je jednoduchá,rychlá a přesné. Mezi další výhody lze uvést možnost bezdemontážní prověrky pojiščovacího ventilu hydrogenerátoru při nastavení jeho předepsané hodnoty-regulačním ventilem dojde k poklesu dodávanáho množství kapaliny a při dalším ěkrcení průtoku nedochází již ke zvýšení tlaku kapaliny. Nejvýznamnější předností zařízení je, že vhodnou předvolbou doby měření lze odečítat nejen hodnoty průtočného množství /1 mln 1/, ale...

Zapojení pro dvoustupňovou regulaci hydrogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247219

Dátum: 01.08.1988

Autor: Mišoo Karel

MPK: F15B 13/042

Značky: hydrogenerátoru, regulaci, zapojení, dvoustupňovou

Text:

...247 219 Regulační hydrogenerátor h je řízen regulátoram s regulací na nulový zdvih lg. Regulátor ,2 ná pracovní polohu lg, vo ktoré regulační hydrogenerátor h dodává plně množství provozní kapaliny při nízkěm, nebo vysokén tlaku s pracovní polohu Li, ve které regulační generátor h je přestaven na nulový zdvih a dodává min. množství provozní kapaliny pro potřebu regulačního obvodu. na výstup regulačního hydrogenerátoru L 1 je napojen vstup...

Zařízení k utěsnění vyvažovacího prostoru hydrogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244015

Dátum: 16.11.1987

Autor: Badura Roman

MPK: F16J 15/06

Značky: zařízení, vyvažovacího, utěsnění, hydrogenerátoru, prostoru

Text:

...utěsnäní vyvaiovaeího prostoru łąydrogeneratoru je znazornöno na pripojených výkresoch. lle obr. 1 je v rezu vyobrezen nárys části telesa ąvdrogenerútoru s těsněním e uložené víko lvdrogeneritoru s umístění tlsnicím prvkom, na obr. 2 je vyobrasen půdorys tělesa hydrogenarátoru s vymezeným vyvaiovacím prostorem levým a pravým vyvožovacím elementem s excentrickými průmlry alespoň s jedním těenicím kroulkem. Na obr. 3 je sacłwcen...

Přepouštěcí ventil nouzového hydrogenerátoru servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249010

Dátum: 12.03.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: servořízení, ventil, hydrogenerátoru, přepouštěcí, nouzového

Text:

...lg ee za jednosměrným ventilem g spojuje s výtlačnou větví lg vstupující do rozváděcího zařízení gg servomotoru gg, které schematicky reprezentují celá servořizení.249 010 Pružinový prostor gg vyúsřuje navenek výetupním otvorem ggepojeným odpadní větví gg s nádrží gz. V pružínovém prostoru gg může být narážka gg omezující posuv diferenciálního šoupátka 2směrem dolů. V dolním nákružku 5 diferenciálniho šoupátka 2 mo Vhou být zářezy gg....

Zapojení pro elektrickou automatickou regulaci hydrogenerátoru na konstantní výkon

Načítavanie...

Číslo patentu: 249305

Dátum: 12.03.1987

Autori: Janošek Bohumil, Sebera Petr

MPK: G05D 16/20

Značky: hydrogenerátoru, zapojení, regulaci, výkon, automatickou, konstantní, elektrickou

Text:

...odchylky ptoudového odběru je přes druhý blok překročení skutečně jmenovité hodnoty pohonu zapojen člen servořízení zvyšování průtočného množství hydrgenerátoru, tvořený impulzně řízeným elektropohonem ovládajícím regulační ventil zavírání.zapojení podle vynálezu umožňuje snažší vyrobitelnost, unifíkovatelnost pro paralelní regulaci více hydrogenerátorú a umožňuje oproti dosud známým requlacím vyregulovat průtočné množství pracovního...

Uspořádání souosého náhonu hydrogenerátoru samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235146

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/22

Značky: hydrogenerátoru, uspořádání, souosého, strojů, samohybných, náhonu, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká souosého náhonu hydrogenerátoru samohybných pracovních strojů, vybavených hydraulickým ústrojím, kde řeší zmenšení prostoru nutného pro demontáž hydrogenerátoru, vyrovnání nesouososti jednotlivých částí, napojení hydrogenerátoru na hnací skříň odlišných připojovacích rozměrů, odpojování hydrogenerátoru při startování stroje za nízkých teplot a omezení prolínání oleje z hnací skříně do hydrogenerátoru. Uvedeného se dosáhne tím,...

Uložení setrvačníku pohonu hydrogenerátoru výkonového okruhu hydraulického servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215812

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vancl Antonín

Značky: hydraulického, strojů, servořízení, pohonů, uložení, výkonového, pracovních, samohybných, hydrogenerátoru, setrvačníku, okruhu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížit vnější odpory při rotaci setrvačníku použitého v pohonu hydrogenerátoru výkonového okruhu hydraulických servořízení samohybných pracovních strojů, a tím dosáhnout zmenšení rozměrů a hmotnosti setrvačníku, snížit jejich aerodynamický hluk během jejich rotace a zmenšit gyroskopický odpor natáčených částí podvozku uvedených strojů během směrového řízení. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že setrvačník je uložen ve...