Patenty so značkou «hydrogenace»

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268208

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hetflejš Jiří, Šabata Stanislav, Reiss Jiří, Svoboda Petr, Sufčák Miloslav

MPK: C08F 8/04

Značky: způsob, polymerů, nenasycených, hydrogenace

Text:

...látky obsahující hydrogenovatelně CC vazby. přednostně polymerý vznikající polymerací konjugovaných dienů a Jejich kopolymerací a vinylsubatituovanými aromatickými uhlovodíky. Příkladem těchto nenasycených polymerů Jsou po 1 y(butadien), poly(isopren), butadienatyrenový kopolymer a hutadien-isoprenový kopolymer. Hydrogenaci lze provést Jak s nekončeąými polýmery, tak i s polymery končenýmd tunkčními skupinami. Ačkoliv výše uvedené polymery...

Způsob katalytické hydrogenace hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267472

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dvořáková Jaroslava, Veselý Jiří, Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav

MPK: C07C 13/18, C07C 5/10

Značky: hexachlorbenzenu, katalytické, hydrogenace, způsob

Text:

...katelyzátoru, k jeho otravä a k rychlé ztrátě aktivity.Uvedené nevýhody lze odstranit způsobem katalytické hydrogenace hexachlor benzenu na cyklohexan a chlorovodík podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rvekce hexachlorbenzenu s vodíkem se uskutočňuje při teplotě 180 až 350 °C, s výhodou při toplotě 220 až 28000 za atmosľćrického nebo zvýšeného tlaku do l 0 MPa na povrchu pevného nosičového katalyzátoru obsahujícího 0,1 až...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Krupička Michal, Rubáš Vlastimil, Švajgl Oldřich, Janáček Leoš

MPK: C10G 45/40

Značky: vinylaromatických, selektivní, dienů, hydrogenace, konjugovaných, způsob, uhlovodíku

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Círová Alena, Rosenthal Jakub

MPK: C07C 87/36, C07C 85/24

Značky: hydrogenace, zvýšení, procesu, způsob, katalytické, cyklohexylamin, selektivity, anilinu

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Způsob enantioselektivní hydrogenace derivátů (Z)-N-.alfa. –acetamide-.beta. -(indol-3-yl)akrylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246785

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopál Pavel, Koeica Josef, Farkaš Ján, Graneie Štefan, Škoda Dušan

MPK: C07D 209/20

Značky: acetamide-.beta, indol-3-yl)akrylové, z)-n-.alfa, hydrogenace, kyseliny, způsob, derivátů, enantioselektivní

Text:

...v hydrogenační nárdobě s použitím organického rozpouštědla zbaveného kyslíku vatmosféře inertníh-o plynu převede na r-oztok katalyzátoru s výše uvedenou kyselinou nebo jejími deriváty, inertní plyn nad roztokom v hyarogenacní nádobě se vytěsní vodíkem, načež se provede vlastní hydrogenace.Novost tohoto způsobu hydrogenuace kyselin zj-N-a-acetamido-p-indol-S-yllaikrylové a jejího methyl- nebo ethylesteruv podle vynálezu spočívající v přípravě...

Způsob přípravy selektivního niklového katalyzátoru na nosiči pro hydrogenace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241216

Dátum: 15.09.1987

Autori: Odlerová Želmíra, Vontor Tomáš, Vídenský Jan, Sládek Milan, Palát Karel, Jašek Petr, Glaser Vladimír

MPK: C07C 5/05, B01J 23/74

Značky: niklového, způsob, katalyzátoru, přípravy, hydrogenace, nosiči, selektivního

Text:

...a amoníaku a/ľiebo sl.oučeniny odvozenê od amoniaku, s výhodou amonné soli, V molárním poměru 11 v takovém množství, že výsledná koncentrace těchto látek V 1 litru suspenze obsahující 2 až 5 hmot. pevných částic sraženiny je v rozmezí 0,002 až 0,3 mol.V důsledku působení alkalickêho metaboritanu za uvedených podmínek na prekurzor katalyzátoru dojde k substituci některých hydroxylových nebo uhličitanových iontů boritanovými a výsledný...

Způsob hydrogenace uhlí obsahujícího vápník

Načítavanie...

Číslo patentu: 244834

Dátum: 14.08.1987

Autori: Koístek Jioí, Burian Alois, Hyška Karel, Eervenka Zdenik

MPK: C10G 1/06

Značky: hydrogenace, uhlí, způsob, obsahujícího, vápník

Text:

...na jakám místě se kal z horkěho odlučovsče do hydrogenovsně uhelnć hřečky pridávať. Muža se napłülsd tento kal frřlvádět primo do hydrogenačního resktoru, Popřípadě, když je více reaktorů zařazených v řadě za sebou, savádí se výhodnä do prvního reaktoru.mu se ale také privádět do uhelné bfečky předtím. se dosáhne posledního reaktoru. Obzvláitě jednoducha možnost spočíví v tom. že se kal z horkého odlučovače płídává do nádrže,ve která...

Způsob částečné hydrogenace glyceridů polynenasycených mastných kyselin v řepkovém oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 240147

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hüttenrauch Reinhard, Nikolov Veltscho Georgiev, Ryžov Jurij Abramovie Su, Astafjev Anatolij Alexaddovie, Dolbenko Jevgenij Tichonovie

MPK: C11C 3/12

Značky: glyceridů, způsob, řepkovém, polynenasycených, částečně, hydrogenace, mastných, oleji, kyselin

Text:

...řízení procesu tak,aby zejména při kolísání reakčních podmínek teploty, tlaku vodíku bylo možno closáhnout vždy stejného obsahu jednotlivých mastných kyselín a tím i stejné kvality zhydrogenovanełio řepkového oleje.Tento iíedostatek odstraňuje řešení podle vynálezu, kterým je způsob částečně hydrogenace glyceridů jaolynenasycených mast C 2)ných ltyselín v řeplsověm oleji s minimalizovanym obsahem kyseliny BTUKOVĚ, při které se...

Způsob hydrogenace aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248317

Dátum: 12.02.1987

Autori: Grosser Vojtěch, Huml Miroslav, Antkowicz Erich, Círová Alena, Kopecký Ivan, Macek Vladimír

MPK: C07C 29/14

Značky: aldehydů, hydrogenace, způsob

Text:

...vrstvě katàlyzátoru. jehož výohozi nikelnatou sloučeninou je uhličitan nikelnatý a jehož makroporězni systém je vytvořen tepelným rozkladem uhličitanu nikeĺnatého. Katalyzátor se připravuje tak. že se roztok křemičitanu sodného eráži kyselinou eolnou za přitomnosti elektrolytu, sraženina se odfiltruje, promyje a přímo nebo po vysušeni se smisi s uhličitanem nikelnatým, vodou, pojidlem a granulačnimi přisadami. Vzniklá hmota se pak tváří...

Způsob katalytické hydrogenace butenové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 226131

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nevosad Miroslav, Tlustý Jiří, Němota Jiří, Švajgl Oldřich

Značky: hydrogenace, katalytické, frakce, butenové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické hydrogenace butenové frakce, odpadající při výrobě metyltercbutyléteru z pyrolýzní nebo krakové C4 frakce reakcí s metanolem, na n-butan, vyznačený tím, že se směs obsahující převážně buten-1 a buten-2 spojí s kapalnými ropnými frakcemi vroucími v rozmezí 20 až 180° Celsia a/nebo 150 až 250 °C a/nebo 150 až 360 °C, v poměru 1 : 1 až 1 : 50 hmotnostně a s plynem obsahujícím vodík vedle nasycených uhlovodíků C1 až C4 a...

Způsob enantioselektivní hydrogenace N-acetamidoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228079

Dátum: 15.02.1986

Autori: Červinka Otakar, Gajewski Karel

Značky: hydrogenace, n-acetamidoskořicové, způsob, kyseliny, enantioselektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob enantioselektivní hydrogenace N-acetamidoskořicové kyseliny katalyzované chirálním difosfinem a komplexem Rh a alkenem nebo alkadienem za tlaku vodíku vyšším než atmosférický za vzniku N-acetyl-L-fenylalaninu po odstranění stop kyslíku z reakčního prostoru, vyznačující se tím, že se reakce provádí při tlaku vodíku 0,1 až 1 MPa s výhodou při 0,3 až 0,7 MPa.

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226896

Dátum: 01.10.1985

Autori: Sufčák Miloslav, Hetflejš Jiří, Molová Jana, Svoboda Petr

Značky: polymerů, způsob, nenasycených, hydrogenace, homogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienových polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejich směsích, katalyzované sloučeninami niklu,...

Způsob asymetrické hydrogenace dehydroaminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225271

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hetflejš Jiří, Vilím Jindřich

Značky: asymetrické, způsob, dehydroaminokyselin, hydrogenace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob asymetrické hydrogenace dehydroaminokyselin obecného vzorce RCH=C(NHCOR´)COOH, kde R značí fenylskupinu, 3-methoxyskupinu, 3-metoxy-4-hydroxyfenylskupinu nebo 3-metoxy-4-acetoxyskupinu a R´ značí metylskupinu nebo benzylskupinu, katalyzované komplexy přechodných kovů VIII. skupiny, zejména sloučeninami rhodia, vyznačený tím, že se reakce provádí v rozpouštědle při teplotě 10 až 60 °C, tlaku vodíku od normálního do 1,5 MPa za použití...

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227105

Dátum: 01.01.1985

Autori: Sufčák Miloslav, Molová Jana, Svoboda Petr, Hetflejš Jiří

Značky: nenasycených, hydrogenace, způsob, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienovýh polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejích směsích, katalyzované sloučeninami niklu vyznačený tím,...

Způsob hydrogenace kapalných frakcí C3

Načítavanie...

Číslo patentu: 224472

Dátum: 25.10.1984

Autori: Grasshoff Eberhard, Kubetschek Edeltrud, Schubert Rainer, Glombik Angelika, Dehner Rainer, Prag Manfred, Liebich Gerd, Meye Horst, Beyer Gerhard, Queck Siegfried, Heilmann Angelika, Thurm Gisela, Gottschling Jürgen

Značky: frakcí, způsob, kapalných, hydrogenace

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se propin a allen z frakcí C3 s vysokým obsahem C3H4 hydrogenují přímo v proudu na speciálním katalytickém systému s vysokou selektivitou a vysokým výtěžkem vztaženo na objem a čas a zvyšuje se stabilita hydrogenačního procesu. Používá se katalytický systém, který se skládá ze dvou nad sebou v trubkovém reaktoru umístěných vrstev různých paladiových katalyzátorů na nosiči. Spodní katalyzátor obsahuje promotory do 5 hmotnostních %...

Způsob selektivní hydrogenace pyrolysní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225435

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zelenka Jan, Mostecký Jiří, Navara Milan, Weiser Otto, Kubička Rudolf

Značky: frakce, uhlovodíkové, způsob, selektivní, pyrolysní, uhlíky, třemi, hydrogenace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní hydrogenace pyrolyzní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky se zakoncentrovaným metylacetylenem a propadienem, vyznačený tím, že se hydrogenace pyrolyzní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky provádí ve směsi s pyrolyzním benzinem na katalyzátoru, obsahujícím jako aktivní složku vzácné kovy VIII.skupiny periodické soustavy, zejména paladium, nanesené na nosiči, s výhodou na aktivním kysličníku hlinitém, a to při teplotách v...

Způsob hydrogenace nenasycených živočišních a rostlinných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217753

Dátum: 15.08.1984

Autori: Dědek Jaromír, Hetflejš Jiří, Ústí Nad Labem, Svoboda Petr, Souček Jiří

Značky: rostlinných, olejů, způsob, hydrogenace, živočišních, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenace nenasycených živočišných a rostlinných olejů v přítomnosti niklového katalyzátoru na nosiči, vzniklého aktivací sloučenin dvojmocného niklu bis(2-methoxyethoxy)dihydridohlinitanem sodným. Hydrogenované živočišné a rostlinné oleje obsahují estery vyšších nenasycených karboxylových kyselin s jednou až třemi dvojnými vazbami a řetězec o 14 až 22 atomech uhlíku. Hydrogenace se provádí v přítomnosti niklového...

Způsob hydrogenace nenasycených mastných kyselin a jejich glyceridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215175

Dátum: 15.10.1982

Autori: Zapletal Vladimír, Růžička Jiří, Spěváček Václav, Stuchlík Jiří, Čmolík Jiří, Prchlík Jaroslav, Uhlíř František

Značky: hydrogenace, kyselin, nenasycených, glyceridů, jejich, mastných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potravinářského průmyslu a řeší problém hydrogenace nenasycených mastných kyselin vázaných v rostlinných olejích a živočišných tucích, resp. volných nenasycených mastných kyselin. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se nenasycené mastné kyseliny a je jich glyceridy hydrogenují v rozsahu teplot 80-240 oC a tlaku l,013.105-2,7.106 Pa za přítomnosti katalyzátoru o celkovém obsahu 10-85 % hmot. niklu, z čehož 40...