Patenty so značkou «hydrodynamická»

Hydrodynamická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4170

Dátum: 02.06.2005

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Peter

MPK: F16D 25/00

Značky: hydrodynamická, spojka

Text:

...technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia hydrodynamickej spojky podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. 0 dbornici znali stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovanía mnoho ekvivalentov k špeciíickým uskutočneniam technického riešenia hydrodynamickej spojky, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto...

Hydrodynamická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260565

Dátum: 15.12.1998

Autor: Strnad Josef

MPK: F16D 37/00

Značky: spojka, hydrodynamická

Text:

...kroužku, uístěného mezi zásobníkem ll a radídlním kuličkovým ložiskem g, upraveným v čelní části stěny skříně 3. nozpěrný kroužek současně zajišťuje zásobník ll proti posuvu ve směru osy nosného hřídele g a vymezuje potřebnou šířku volného prostoru mezi skříní 5 s zásobníkem ll.Při zapnutí hnaoího motoru se začne rychle otáčet první kolo l spolu se skříní 5 a kapalina, uvedena do pohybu prvními lopatkami 3, se působením odstředívé síly...

Hydrodynamická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260564

Dátum: 15.12.1998

Autor: Strnad Josef

MPK: F16D 37/00

Značky: hydrodynamická, spojka

Text:

...prstence 3 k vnitřní straně obvodové stěny skříně 5. Elektromagnetická cívka lg je vodivě spojene prostřednictvím zde čárkovaně znázorněného vedení a kontaktního kroužku ll, upraveného souose s nosným hřídelem 5 na vnější straně čelní stěny skříně 5, s neznázorněným zdrojem elektrického proudu.Je-li spojka v klidu, je clona ll působením vějířové pružiny lg zatlačována do mezilopatkového prostoru druhého kola §. Při zapnutí hnacího motoru...

Hydrodynamická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262566

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zorvan Eduard

MPK: F16D 33/00

Značky: hydrodynamická, spojka

Text:

...dostředivě síly, působící na jednosměrný ventil bez ohledu na množství pracovní kapaliny ve zpoždovací komore, čímž je umožněna spolupráce spojky s elektromotory o několika výkonech. Další výhodou je, že při nahlém přetížení pohonu, kdy poklesnou otáčky jak spojky,tak i elektromotoru a vznikne přilehlě proudění pracovní kapaliny v pracovním prostoru,se část pracovní kapaliny dostane pod lopatky čerpadlového kola, kde je zachyoena olonou. Tím...

Hydrodynamická brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 243939

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ladnar Josef

MPK: F16D 57/02

Značky: hydrodynamická, brzda

Text:

...je spojená s unášaąčom prvej planétovej rady a cez brzdu aj s rámom prevodovky. Korunové ,koleso prvej planétovej rady je pevne spojené s unášarčom druhej planétovej rady. Korunové .koleso druhej planétovej rady je prostrednictvom brzdy spojené s rámom prevodovky.Výhody hydrodynamickej brzdy podľa vy 4nálezu sú v jej konštrukčne jdnuoduchnosti a zvýšení jej účinnosti.Príklad prevedenia hydrodynamickej brzdy je znázornený na obrázku...

Hydrodynamická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223251

Dátum: 15.03.1986

Autori: Steller Horst, Stickel Erwin, Heideck Leonhard

Značky: spojka, hydrodynamická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrodynamické spojky pro omezování krouticího momentu a zpožďování rozběhu strojů s velkým momentem setrvačnosti, například separátorů poháněných elektromotorem, zejména motorem s rotorem nakrátko. Pracovní komora, v níž je otočně uloženo čerpadlové a turbínové kolo, je spojena alespoň jedním vyprazdňovacím otvorem s olejovou komorou k dočasnému zachycování oleje. Při rozběhu z pracovní komory vytéká olej do olejové komory,...

Hydrodynamická brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 221867

Dátum: 15.06.1985

Autori: Chrastil Josef, Dostál Jan, Koldovský Karel

Značky: hydrodynamická, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že v nepohyblivém lopatkovém kole je vytvořena drážka, která zasahuje až do pracovní dutiny hydrodynamické brzdy. V této drážce je axiálně posuvná clona pevně spojená s pístem, který je umístěn ve vybrání v nepohyblivém lopatkovém kole a má vnější a vnitřní těsnicí kroužek. O čelo pístu se opírají pružiny, které ve vypnutém stavu zasunou clonu do pracovní dutiny a tvoří tak překážku proudění vzduchu a olejové mlhy a tím...