Patenty so značkou «hydraulických»

Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 288346

Dátum: 26.02.2016

Autori: Kosiba Ján, Majdan Radoslav, Tkač Zdenko, Tulík Juraj, Kunkel Fedor

MPK: B01D 35/06, B01D 35/02

Značky: filtráciu, prevodových, filtračné, univerzálnych, traktora, hydraulických, kvapalín, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračné zariadenie pozostáva z filtračného telesa (8), ktoré je pripevnené k traktoru prostredníctvom konzoly (7), hydrogenerátora (2) na nasávanie kvapaliny z prevodovky (1) traktora, ďalej pozostáva z rozvádzača (3), hadíc (4), potrubia (5) a  spojok (6), pričom spojky (6) sú spojené s filtračným telesom (8) pomocou hadíc (4) a sú jednou stranou zasunuté do zásuviek (9) na traktore a na druhej strane sú spojky (6) vybavené zásuvkami (10) na...

Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín prostredníctvom vnútorného hydraulického okruhu traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6422

Dátum: 03.05.2013

Autori: Majdan Radoslav, Tkač Zdenko, Kosiba Ján

MPK: B01D 35/02, B01D 35/16

Značky: prevodových, okruhu, hydraulických, hydraulického, univerzálnych, spôsob, kvapalín, filtrácie, traktora, prostredníctvom, vnútorného

Text:

...filtračného zariadenia na ráme traktora. Vloženie T-kusu do výstupného tlakového potrubia hydrogenerátora je na obr. 3.Navrhnuté technické riešenie uvedené na obr. 1 je určené najmä pre traktory nižších výkonových tried,ktoré disponujú neregulačným hydrogenerátorom, ktorý je v činnosti hned po naštaitovaní traktora. Technické riešenie bolo realizované na novom traktore Zetor Forterra l 2 44 l. Použité bolo dodatočne filtračné zariadenie §,...

Spôsob na zabránenie a rozoznávanie únikov chladiaceho prostriedku z komplexných hydraulických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20274

Dátum: 23.01.2013

Autori: Neubert Dieter, Ulbricht Olaf, Wieland Frank, Achatz Thomas, Grimm Andre, Dietel Dany

MPK: F25B 45/00, B60H 1/00, B67D 7/02...

Značky: únikov, zabránenie, hydraulických, rozoznávanie, spôsob, chladiaceho, prostriedku, komplexných, systémov

Text:

...funkcií celkového procesu.Pomocou techniky merania tlaku v jednotlivých klastroch môže byť ako počas prevádzky plniaceho zariadenia v samotnom procese plnenia, tak aj V dobe prevádzky amimo nej vykonávaná kontinuálna diagnóza netesnosti.Ďalej môže byť splnením požiadaviek, uvedených na strane 2 podľa bodov 1 až 5,dosiahnuté to, že technicky tesné systémy s uvedenými prídavnými opatreniami dosiahnu stav trvalo tesné. Súčasne z toho...

Spôsob zvárania piestov hydraulických prevodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5771

Dátum: 06.06.2011

Autor: Žiliak Miroslav

MPK: F02F 3/00, B23K 15/06

Značky: prevodníkov, hydraulických, piestov, spôsob, zvárania

Text:

...nedostatky do značnej miery odstraňuje zváranie elektrónovým lúčom vo vákuovej komore bez prídavného materiálu, kde pred zváraním sú obidve presne vyrobené časti piestu zložené a v zloženom stave sa v prípravku, ktorý je konštruovaný na väčší počet piestov, vkladajú do vákuovej komory, v ktorej sú zvarené elektrónovým lúčom presne definovanými dvomi paralelnýrní zvarovými spojmi. Uvedeným technickým riešením sa znižuje čas potrebný na...

Spôsob výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286295

Dátum: 18.06.2008

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/00, C04B 5/00, C21C 5/28...

Značky: výroby, mletých, puzolánových, přísad, oxidických, trosiek, hydraulických, priemysel, cementársky, spôsob, zásaditých

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek, najmä oceľových trosiek, s použitím kovového kúpeľa na redukciu oxidov kovov z trosiek, sa zásaditosť tekutých trosiek nastaví pridaním kyslých korekčných látok, ako napríklad kremenného piesku a/alebo vysokopecnej trosky, a/alebo korekčných látok s obsahom SiO2, pred redukciou na hodnotu, ktorá je 0,1 až 0,5 pod...

Spôsob vyrovnávania tlaku v brzdových hydraulických systémoch a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286130

Dátum: 12.03.2008

Autor: Bohačík Roman

MPK: B60T 11/10, B62L 3/00

Značky: spôsob, brzdových, spôsobu, zariadenie, tohto, hydraulických, systémoch, vyrovnávania, tlaku, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku v brzdových hydraulických systémoch pozostáva z pracovného valca s pracovným piestom a z rovnobežne umiestneného druhého valca s otvorom na odvzdušňovanie a voľne sa pohybujúcim piestom, pričom medzi pracovným valcom a druhým valcom je prietokový otvor na prietok kvapaliny. Druhý valec je súčasne rezervoárom hydraulickej kvapaliny a plávajúci piest v druhom valci je voľne pohyblivý v závislosti od zmeny tlaku v...

Generátor/elektromotor, predovšetkým na použitie vo veterných elektrárňach, lanových kladkostrojoch alebo hydraulických zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10475

Dátum: 16.09.2005

Autori: Kleinlercher Michael, Pabst Otto

MPK: H02K 15/00, H02K 1/18, H02K 1/27...

Značky: použitie, veterných, elektrárnách, kladkostrojoch, hydraulických, predovšetkým, lanových, zariadeniach

Text:

...kvinutiam a/alebo0008 Každý sektor obsahuje minimálne jeden permanentný magnet a/alebo jedno vinutie,ktorý/ktoré je usporiadaný/usporiadané na báze, ktorá je vybavená profilom v tvare lastovičieho chvosta, ktorý zaberá v okienku statorového a/alebo rotorového prstenca. Tak je každýsektor v axiálnom smere výsuvný bez toho, aby musel byt odobratý celý stator a/alebo rotor.0009 Ďalšie prednosti generátora/elektromotora podľa vynálezu vyplývajú z...

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku v brzdových hydraulických systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4232

Dátum: 04.08.2005

Autor: Bohačík Roman

MPK: B60T 11/00

Značky: systémoch, hydraulických, vyrovnávanie, brzdových, zariadenie, tlaku

Text:

...riešenia.Zariadenie na vyrovnávanie tlaku v brzdových hydraulických systémoch (obr. l) je tvorené telom l, v ktorom je umiestený pracovný valec 2, v ktorom je umiestnený pracovný piest 3, ktorý je v pracovnom valci 2 upevnený vodotesne a pohyblivo a je vybavený tesnením 6 pracovného piestu, pričom pracovný valec 2 je na prednej stene 10 vybavený otvorom 5 na pripojenie hydraulíckého systému a na zadnej otvorenej časti 11 je vybavený podložkou...

Sulfoaluminátový slinok s vysokým obsahom belitu, spôsob jeho výroby a jeho použitie na prípravu hydraulických spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5998

Dátum: 19.07.2005

Autori: Li Guanshu, Gartner Ellis

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: vysokým, výroby, hydraulických, přípravu, spôsob, slinok, spojív, použitie, obsahom, belitu, sulfoaluminátový

Text:

...hydraulických cementov medzi nimi systémy založené na kalciumalluminátoch (altematívne hlinitan vápenatýyalebo kalciumsulfátoch .Cementy svysokým obsahom hliníka ako Cement Fondu od LAFARGE sú známe z dôvodu ich schopností získať zvýšenú odolnost za krátky čas ale niekedy vytvárajú dobreznámy problém konverzie, ktorý je sprevádzaný prepadom mechanickej odolnosti a navyše ich výroba vyžaduje vysoko špecializované zariadenia, veľkú spotrebu...

Plniaci nátrubok na napúšťanie alebo skúšanie napríklad kanistrov alebo hydraulických okruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1498

Dátum: 30.11.2004

Autor: Ancel Jean-luc

MPK: B67D 5/37, F25B 45/00, F16L 37/00...

Značky: například, hydraulických, skúšanie, okruhov, nátrubok, kanistrov, napúšťanie, plniaci

Text:

...dopriečnych otvorov so závitmi na rúrkovitý držiak (15) otočný pomocou klasického systému složiskami auhlovými prevodmi (17) prepojeného na hriadeľ motora (18) vnátrubku s rúčkou (2). Telo (l) nátrubku má dve tlačidlá (10) na spustenie avypnutie motora (18) pre prípad poruchy.Plniaci nátrubok sa používa nasledovneObsluha zasunie centrovací nátrubok (8) do hrdla (nie je znázornená) okruhu alebo kanistra a tak, aby si nátrubok svojou...

Zmes obsahujúca beta-ditiofosforylované propiónové kyseliny a spôsob zlepšenia odolnosti mazív, hydraulických kvapalín alebo kvapalín na obrábanie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283148

Dátum: 10.01.2003

Autori: Rohrbach Peter, Ribeaud Marc, Camenzind Hugo, Fletschinger Michael

MPK: C10L 1/26, C10M 137/10

Značky: kvapalín, odolností, hydraulických, obrábanie, beta-ditiofosforylované, zlepšenia, spôsob, maziv, kyseliny, kovov, obsahujúca, propionové

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahujúca mazivo, kvapalinu na obrábanie kovov alebo hydraulickú kvapalinu, 0,005 až 1,0 % hmot. zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba C3-C18-alkyl, C5-C12-cykloalkyl, ku C5-C6-cykloalkylmetyl, C9-C10-bicykloalkylmetyl, C9-C10-tricykloalkylmetyl, fenyl, C7-C24-alkylfenyl alebo spolu (CH3)2C(CH2)2 a R3 je atóm vodíka alebo metylová skupina a prípadne ďalšie obvyklé aditíva do olejov zo skupiny...

Urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia do hydraulických spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 283122

Dátum: 03.01.2003

Autori: Breker Johannes, Altmann Horst, Lunkenheimer Rudolf, Sedelies Reinhold, Potencsik Istvan

MPK: C04B 24/04, C04B 22/14, C04B 22/08...

Značky: hydraulických, tvrdnutia, spojív, urychlovač, tuhnutia

Zhrnutie / Anotácia:

Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia je možné získať tak, že nasledovné zložky: zložka a) zásadité hlinité soli a/alebo hydroxid hlinitý, zložka b) síran hlinitý a/alebo kyselina sírová, zložka c) organické karboxylové kyseliny alebo zmesi aspoň dvoch organických karboxylových kyselín, zložka d) hlinité soli organických karboxylových kyselín, zložka e) organické a/alebo anorganické sírany, a/alebo hydrogensírany, a/alebo uhličitany, a/alebo...

Zariadenie na úpravu ľadovej plochy a zapojenie jeho hydraulických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2086

Dátum: 11.02.1999

Autori: Varga František, Korček Peter, Muráni Eduard, Buček Branislav, Boroth Pavol

MPK: E01H 4/00, E01H 4/02

Značky: zariadenie, ľadovej, plochy, zapojenie, úpravu, obvodov, hydraulických

Text:

...znázornená schéma hydraulického ovládania suportu.Zariadenie na úpravu ľadovej plochy pozostáva z rámu l podvozku, na ktorom je uložená snehová nádrž LQ. opatrená dvomi hydraulickými valcami lg. Vodné nádrže sú umiestnené v ráme l podvozku a sú navzájom prepojené (na obrázkoch nezakreslené). V zadnej časti zariadenia je pod rámom l podvozku uložený suport § s elevátorom ll, ktorý vyúsťuje do snehovej nádrže lg. Suport §, napr. celozvarovanej...

Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora v hydraulických zapojeniach mobilných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278143

Dátum: 08.03.1995

Autor: Danko Jozef

MPK: F15B 9/03, F15B 15/02, F15B 13/02...

Značky: mobilných, zapojeniach, strojov, hydraulických, hydrogenerátora, zapojenie, odĺahčenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pozostáva z primárneho pracovného okruhu, z odľahčovacieho okruhu a z prídavného okruhu. Primárny pracovný okruh obsahuje hydrogenerátor (1), rozvádzač (7) primárneho pracovného okruhu, pracovné priamočiare hydromotory (15), hydraulické rýchlospojky (16) a nádrž (11) média. Odľahčovací okruh tvorí hydraulický rozvádzač (2) s pružinou (17) rozvádzača (2), trojcestný škrtiaci ventil (3) so stabilizáciou tlakového spádu, spätný ventil...

Zariadenie na posun priečnikov hydraulických montážnych lisov pri použití jednočinného valca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 167

Dátum: 11.08.1993

Autori: Balco Ján, Valent Ľudovít

MPK: B30B 15/02

Značky: použití, montážnych, hydraulických, lisov, zariadenie, priečnikov, valca, jednočinného, posun

Text:

...na pieste jednocinneho hydraulickeho valca. Pri posune horneho prieonika je piest jednocinneho hydraulickeho valca prostrednictvom otvoru so zavitom pevne spojený s tycou so zavitom,fi×ovanou kolikom,pricom lanka vahadla su od protizavazia odpojene a vahadlo može byťvymontovane. V mnohých prípadoch je výhodne ked je manipulaćný priestorzvaćseny.Sk 1 opný stol je umiestnený o 1 az E mm nižšie ako stol 1 isu.Sklopný stol sa nastavuje do...

Ovládací zařízení hydraulických rozváděčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270681

Dátum: 12.07.1990

Autor: Šindel Otakar

MPK: F16K 31/10

Značky: ovládací, hydraulických, rozváděčů, zařízení

Text:

...l, zavěšených svými čepy v ložiscích g upevněných na horních koncích podstavců 1 spojených se základovou deskou 1. Kotvy elektromagnetů l jsou pomocí čepů ll apojeny 5 kratšími rameny ůhlových pák §.Ve střední části hřídele Q je pevně uohycena páka 1 a po jejích obou stranách jsou na hŕídeli É otočně uložený uhlová páky § tak, že jejich delší ramena jsou orientována směrem k páce 1. Páka 1 je na svém volnám konci opatřena čepem Q,...

Zařízení k ovládání hydraulických zdviháků upevněných na otočné násypce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270238

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: ovládání, zdviháku, zařízení, šachtové, otočné, upevněných, zavážecího, násypce, hydraulických

Text:

...ten může být použít l pro jiné typy ventilů. ktoré jsou ovládány jiným způsobem. Je pouze lzdůrazněno. že jedno z hradítek je ovládáno dvěma zdvlhátky upevnčnýml po obou stranách dnaš 12 násypky 1 o, a že je to toto hradítko. které přenáší pohyb na druhé pomocí pak.l-iydraullcký zdvihák g je spojen trubkarnl EQ, 4 o e hydraulickým čerpadlem 53, ke kterému je stejně připojen i neznázornäný zdvihák 2 o umíetěný na zachované straně....

Adaptér hydraulických rychlospojek s bajonetovým a kuličkovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267510

Dátum: 12.02.1990

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: F16L 19/00, F16L 37/02

Značky: hydraulických, bajonetovým, adaptér, uzávěrem, kuličkovým, rychlospojek

Text:

...záměny za jnkýkoliv typ o vylučují problêmy v provozu u uživatelů.uvedených výhod se doeáhne využitím vynálezu, kterým je adaptér hydraulických rychlcspojek a bajonetovým uzáverom, seetâvajíoí zo záatrčky ryuhlospojky s bajonetovým uzáverom, zásuvky rychlospojky s kuliökový-m uzávčrem a. spojovacího dílu. mezi přivráoenými konci zásuvky i záetrčky opetřenými vnějšími závity a. vnitřním kužely, ktorý je vytvořen dvojkuželkou s průohozím...

Zařízení pro pohon koželužských hydraulických žehlicích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267238

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/54, C14B 17/10

Značky: pohon, zařízení, žehlicích, koželužských, hydraulických, lisů

Text:

...,łł,lll a vývody g,§,g,g 1 olektromugnety gg a 2. Rozvaděč 32 je Vývodem E propojen 3 yluíoĺm ventilom lg, vývodem P s hydrogenerátorem gg a vývo Jom I S filtrom gg Hydrogenerátor gg je uspořádán s olejovounádrži gg Ľud stolom 1 je upevněna na rámu gl žehlící deskaÄ 3 pod stolom 1 je upevněn na rámu 21 Váleo 2 s válci 1 a §.Tlmkový olej 2 hydrogenerátoru gg protéká rozvaděčem gž, ktorý jn v poloze II a do něhož tlakový olej vstupuje vývodemE...

Zařízení pro měření průsaku dvojčinných hydraulických prvků nebo obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265836

Dátum: 14.11.1989

Autor: Neumann Petr

MPK: G01M 3/26

Značky: dvojčinných, hydraulických, prvků, měření, průsaku, obvodů, zařízení

Text:

...tlaku, respektive dochází k velkému nárůstu protitlaku v teoreticky beztlakém odpadu zkoušeného hydraulickéhoVýše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro měření průsaku dvojčinných hydraulických prvků podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na uzavíratelnou odpadní větev měřícího zařízení je za reverzačním rozvaděčem namísto skleněného odměrného válce připojen nízkotlaký akumulátor. Tato odpadní větev je chráněna samostatným...

Zařízení pro ovlivňování proudu nebo tlaku média v hydraulických obvodech, zejména u listových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265651

Dátum: 14.11.1989

Autori: Malý Jaromír, Novotný Vojtěch, Čáp Rudolf

MPK: F16K 31/02

Značky: media, zařízení, proudu, obvodech, strojů, listových, ovlivňování, zejména, hydraulických, tlaku

Text:

...teploty zařízení, což má pozitivní vliv jak no funkční spolehlivost, tak i na životnost zařízení.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu vyplývají z následujícího popisu příkladného provedení, které je schematicky znázorněno na pňíloženém výkresu v řezu.Zařízení pro ovlivňováni proudu nebo tlaku média v hydrau~ lických obrodech zahrnuje těleso l, ve kterém je vytvořen otvor pro sedlo g a 3, ve kterém je umíatěn.hradĺcí člen A na obou...

Uzavírací ventil nádrže se signalizací polohy u koželužských hydraulických žehlicích strojů stolových

Načítavanie...

Číslo patentu: 264938

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/54

Značky: hydraulických, signalizaci, koželužských, nádrže, stolových, strojů, žehlicích, uzavírací, polohy, ventil

Text:

...jehož kontakt je zapojendo obvodu elektromotoru pohonu stroje.Výhodou tohoto uzavíracího ventilu je kompaktní konstrukce, možnost současně na jednom místě uzavřít nebo otevřít všechna potrubí spojující nádrž s hydrauliokým obvodom a signalizace otevřené polohy snímačom, jehož kontakt může být zapojen do obvodu elektromotoru pohonu hydrogenerátoru a tak zahrañovat spuštění stroje. pokud je ventil uzavřen.Příkladné provedení uzavíracího...

Automatický uzatvárací ventil hydraulických obvodov s obojsmerným tokom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261823

Dátum: 10.02.1989

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: F16K 31/38

Značky: automatický, obvodov, uzatvárací, ventil, hydraulických, obojsmerným, tokom

Text:

...12. Na pružina 25 priameho toku opretej o oporné teleso 16, je vo vnútornom priestore 45 výstupného puzdra 13 umiestnený tesniaci piest 22 toku, z.a ktorého oddeľovacou prirubou 27 je vytvorený nadstavec 23 o menšom vonkajšom priemere, a to o šírku v.nútorného prepoj-ovacieho kanálu 38.V medzipiestovom vnútornom priestore 46nadstavca 23 je umiestnený vnútorný ,piest 24 spätného toku, opatrený osovým prepúšťacím otvo-rom 43 zmeny toku a...

Přístroj pro stanovení stability hydraulických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261177

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sasín Miroslav, Horáček Josef, Kartous Jiří

MPK: B60T 13/12, G01N 33/26

Značky: prístroj, kapalin, stability, stanovení, hydraulických

Text:

...též střídavého proudu s regulovatelným transformátorem.Na přiloženém výkresu je sohematicky znázorněn přístroj pro stanovení stability hydraulických kapalin podle vynélezu. zásobníky l, 3, výhodné skleněné, které jsou propojeny kapilárou 5. Dolní zásobníkäł je opatřen zátkou g s teploměrem 1, popřípadě elektronickým čidlem a dále odporovým topením 5. optimální obsah zásobníku l a l je 2 až 10 ml. Kapilára 5 má vnitřní průměr výhodné 3 mm....

Splachovač řepy z ukládek do hydraulických dopravních kynet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260802

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hubka Miloš, Dyntar Jaroslav

MPK: C13C 1/00

Značky: řepy, splachovač, hydraulických, kynet, dopravních, ukládek

Text:

...splachovače řepy umožňuje pružnýčohsbný díl přivádějici splachovaci vodu do hubice splachovače.Proud vody tryokajíci z hubice splachovače nezpůeobuje nežádouci točivý noaent vůči vertikálni ose splachovače řepy. Nevýhodou této zneae konstrukce Je to. že pákový nechanisaus na tandenci stále vrecet hubici splachovače řepy do neutrální polohy vlivea rsekční síly od proudu vody tryskejícího z hubice splachovače ře PY Nsvýhody dosud znáeých řeěeni...

Zapojení hydraulických prvků pro nesoučasný chod hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259933

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pech Bohuslav, Šinkora Oldřich

MPK: F15B 15/00

Značky: nesoučasný, prvků, hydromotoru, zapojení, hydraulických

Text:

...V klidu zatíženy vnější silou, pak je nutné, aby byly spojovecím vedením É propojeny 5 blokovacími rozváděči 3 ty vývody, kterými by mohla tlakové kapaline z hydromotorů Ä unikat. Jestliže je některý z hydromotorú zatížen v klidu v různých polohách vnější silou působící na hydromotor l v jednom nebo ve druhém směru, pak je nutno u vývodu tohoto hydromotoru ł propojeným rozvodným vedením 1 s reverzním rozvšděčem 3 připojit jednosměrný řízený...

Způsob odstranění zbytku útkové nitě z měřicího prostoru u zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258341

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konfršt Jan, Harant Valentin, Mlynář Jiří, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: způsob, odstranění, prostoru, nitě, strojů, zbytků, doletu, tkacích, měřicího, zařízení, kontrolu, hydraulických, útkové

Text:

...na přítomnost ài nepřítomnost prohazovnné-útkové nitě V mčřícím prostoru.Podstata způsobu odstranění zbytku útkové nitě z mčřícího prostoru spočívá V tom, že současně s pohybem paprsku tkncího stroje směrem ke tkací rovině se zbytek útkové nitě provňže osnovními nitěmi,vedenými mezi elektroäomi detektoru a v okráji tkaniny se zatká do tkacírovíny.Výhoda způsobu podle vynálezu je, že vylučuje možnost nezjiš tění nedoletu ütkové nitě v...

Zařízení pro zavádění chybně prohozené útkové nitě do měřicího prostoru čidla doletové zarážky u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258169

Dátum: 15.07.1988

Autori: Harant Valentin, Mlynář Jiří, Chramosta Jan, Konfršt Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: nitě, strojů, zarážky, prostoru, útkové, zavádění, zařízení, prohozené, tkacích, hydraulických, čidla, měřicího, doletové, chybné

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vylučuje možnost nežádouoího zastavení tkacího stroje, způeobeného prohozením útkové nitě mimo měřicí prostor, tzn. na elektrody nebo mezi elektrody detektoru a paprsek tkacího stroje. Vyloučením možnosti nežádoucího zastavení tkacího stroje je zvýšena kvalita tkaného zboží a produktivita tkacího stroje.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení...

Zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258168

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mlynář Jiří, Chramosta Jan, Harant Valentin, Konfršt Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: útkové, hydraulických, zařízení, tkacích, doletu, nitě, kontrolu, strojů

Text:

...na měřicí elektrodu po celé délce izolované části elektrod, způsobeného zachyceným zbytkem mokré útkové nitě. zařízením podle vynálezu se zvyšuje spolehlivost činnosti elektrického detektoru, čímž je současně zvýšena produktivita tkacího stroje a kvalita tkaného zboží.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou patrny z popisu příkladného provedení schematicky znázorněného na přilcženém výkrese, který znázorňuje ve třech...