Patenty so značkou «hydraulickém»

Zapojení hydrogenerátoru v hydraulickém obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270698

Dátum: 12.07.1990

Autori: Coufal Stanislav, Sova Ladislav

MPK: F15B 1/02, E02F 9/22

Značky: hydrogenerátoru, hydraulickém, zapojení, obvodů

Text:

...energií spotřebiče uzavřonlho obvodu přes hydrogenerćtor do pohánčclho motoru hydrogeneratorů hydraullckő eouatavy, čímž ee eníží spotřeba hnacího motoru.Na připojenóm výkreau je v příkladnćm provedení achematlcky znázoměno zapojení hydrogeneráloru v uzavřvném hydraulíckám obvodu podle vynalezu. který je vybaven nezakreelenýmí při sávacíml a pojiełnýml ventlly a nezakresleným pomocným zdrojem tlakové kapaliny.Hydrogenerátor ł...

Způsob zpracování suchého popela v hydraulickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258176

Dátum: 15.07.1988

Autori: Čihák Milan, Kraus Jindřich, Lancingr Josef, Žďárský Bohuslav

MPK: F23J 1/00

Značky: zpracování, způsob, suchého, popela, prostředí, hydraulickém

Text:

...odpadá potřeba speciálních rotačních strojů,postačuje jednoduché stacionárně pracující zařízení.Příkladem použití je zpracování suchého popela při tlakovém zplyňování uhlí kyslíkoparní směsi v sssuvném loži. Vzníkající suchý popel se zpracovává v hydraulickém prostředí,kam je odváděn z prostředí tlakového zplyňování V hydraulickém prostředí se za tlaku vyrovnaného s tlakom v prostředí zplyňování vytvoří hydrosměs. Nasleduje odtlakování...

Způsob zamezování výskytu hydroxidu vápenatého Ca( OH ) .sub.2.n. v hydraulickém pojivu na bázi portlandského cementovébo slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241477

Dátum: 15.09.1987

Autor: Oogiri Tetuo

MPK: C04B 7/12

Značky: hydroxidů, pojivu, slínku, bázi, způsob, cementovébo, výskytu, vápenatého, sub.2.n, hydraulickém, portlandského, zamezování

Text:

...portlandského cementového slínku Superblanc s přísadami, přičemž směsi obsahovala v hmotnostnich množstvĺch70 0/0 umelého portlandského slinku s chráněným obchodním názvem Superblancĺ2,7 0/0 sádry, 27,3 hydroxidu hlinitého (AH 3, vyrobe ného Bayerovým postupem, přičemž velikost častíc těchto složek byla volena tak, že všechny propadly sítem s velikostí ok 40 mikronů.Superblanď je umelým portlandským cementem, vyráběným firmou CIMENTS...

Zařízení pro násobení tlaku v samosvorném hydraulickém obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250914

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chobot Jiří, Zegzulka Jiří

MPK: F15B 5/00

Značky: samosvorném, hydraulickém, obvodů, násobení, zařízení, tlaku

Text:

...přívodnípotrubí s jednosměrným ventilem a jednak výstupní potrubí, na které je napojen ovládaný jed nosměrný otevírací ventil.Výhodou zařízení podle vynálezu je podstatné zesílení tlaku média a rozšíření možnosti regulace tlaku.Zařízení pro násobení tlaku podle vynálezu je v příkladném provedení schematicky znázorněno na přiloženém výkresu.Zařízení pro násohení tlaku v samosvorném hydraulickém obvodu podle vynálezu v příkladném provedení...

Zařízení pro zavěšení stroje na tříbodovém hydraulickém závěsu traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249585

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hoenich Pavel, Brázda Zdeněk

MPK: A01B 59/043

Značky: traktoru, stroje, závěsu, tříbodovém, zavěšení, zařízení, hydraulickém

Text:

...g. To obsahuje líneární motor §, v danémipřípadě hydraulický válec, napojený neznezorněnými apojovacímí hadicemi na vnější hydraulický okruh traktoru.ł. Horní závêané táhlo 1 tříbodovéhunhydraulického závěsu traktoru 3 obsahuje též kluznouopěru il pro umožnění volného vertikálního pohybu spuštěného Pr 9 °°V Aníhostroje 2, zsvěäcného na závěsých táhlech g 1 tříbodovéha ihydraulického závěsu trektoru g. S výhodou je traktor A opetřen...

Přídavné ukládací zařízení uspořádané na hydraulickém nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 249019

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hladík Karel

MPK: B60P 9/00

Značky: uspořádaně, hydraulickém, nosiči, přídavné, zařízení, ukládací

Text:

...dva druhy ukládacího zařízení,včetně zjednodušeného znázornění připojení na ramena nosiče. U ukládacího zařízení na obr. 1 Otevírací čelist ovládá vysouvací stěnu pomocí dorazu, který je umíatěn na přídavné páce mechanismu čeliati. Na obr. 2 je znázorněno ukládací zařízení, kde je jako dorazu použito pogumovaného kolečka umístěného přímo na otevírací čelisti. Prodrážkpmmäpáka je vyrobena jako třmen spojený s čelistí. Vratný pohyb...

Uzel zachycení ventilu v hydraulickém dílu, zejména plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214632

Dátum: 30.03.1984

Autor: Kolarčík Vilibald

Značky: zejména, ventilu, hydraulickém, zachycení, dílů, plunžrového, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se uzlu zachycení ventilu, zvláště tělesa sedla ventilu, v hydraulickém dílu, zejména plunžrového čerpadla. Podstatou vynálezu je vytvoření drážky v dutině hydraulického dílu v úrovni vnější čelní plochy tělesa sedla ventilu, ve které je uložen dělený kroužek, zajištěný proti radiálnímu posunu rozpěrným pouzdrem opatřeným osazením, kterým dosedá na dělený kroužek. Axiální pohyb rozpěrného pouzdra je...

Zapojení funkčních prvků v hydraulickém okruhu servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215811

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vancl Antonín

Značky: strojů, pracovních, prvků, okruhu, servořízení, samohybných, zapojení, funkčních, hydraulickém

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit přímou závislost úhlové rychlosti natáčení směrově přestavitelných částí podvozku v názvu uvedených pracovních strojů, např. řiditelné nápravy nebo kloubového podvozku, na okamžitých otáčkách hnacího motoru zmíněných strojů a současně zajistit funkci servořízení u setrvačností se pohybujících těchto strojů i po zastavení jejich hnacího motoru bez použití samostatného hydrogenerátoru nouzového řízení. Uvedeného účelu...