Patenty so značkou «hydraulického»

Akumulátor hydraulického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7516

Dátum: 01.08.2016

Autori: Tóth František, Malý Vlastimil, Kučera Marián

MPK: B60G 17/04, F16F 9/096

Značky: hydraulického, akumulátor, tlaku

Text:

...nasledujúcich nárokoch na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takejto konštrukcie a vhodná voľba jeho materiálov a detailných konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne nesene.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná prvá konštrukcia akumulátora hydraulického tlaku podľa technického riešenia, ktorá je bližšie objasnená na obrázku l....

Multiplikátor hydraulického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7511

Dátum: 01.08.2016

Autori: Tóth František, Kučera Marián, Malý Vlastimil

MPK: F15B 3/00, F15B 15/14, B60T 13/12...

Značky: tlaku, multiplikátor, hydraulického

Text:

...že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokoch na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu...

Vypínací valec hydraulického okruhu spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7321

Dátum: 07.01.2016

Autor: Kivader Marián

MPK: F16D 25/08, F15B 15/14

Značky: válec, vypínací, spojky, okruhu, hydraulického

Text:

...je to, že v prednej časti telesa valca nie je umiestnené žiadne iné tesnenie, zabraňujúce vnikaniu nečistôt do telesa valca a prachovka nie je zabezpečená proti zošmyknutiu z telesa valca, rýchle opotrebovanie obloženia, čím je znižovaná jeho životnosť.Ďalším známym technickým riešením je vypínací valec hydraulického okmhu spojky, podľa zapísaného úžitkového vzoru UV č. 3895, ktorý je tvorený telesom, v ktorého vrchnej časti je vytvorený...

Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín prostredníctvom vnútorného hydraulického okruhu traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6422

Dátum: 03.05.2013

Autori: Kosiba Ján, Majdan Radoslav, Tkač Zdenko

MPK: B01D 35/02, B01D 35/16

Značky: prevodových, spôsob, vnútorného, prostredníctvom, kvapalín, univerzálnych, hydraulického, okruhu, hydraulických, filtrácie, traktora

Text:

...filtračného zariadenia na ráme traktora. Vloženie T-kusu do výstupného tlakového potrubia hydrogenerátora je na obr. 3.Navrhnuté technické riešenie uvedené na obr. 1 je určené najmä pre traktory nižších výkonových tried,ktoré disponujú neregulačným hydrogenerátorom, ktorý je v činnosti hned po naštaitovaní traktora. Technické riešenie bolo realizované na novom traktore Zetor Forterra l 2 44 l. Použité bolo dodatočne filtračné zariadenie §,...

Jednotka hydraulického ovládania dnového a zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287349

Dátum: 08.07.2010

Autori: Szabo Marek, Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 24/00, F15B 7/00, B61D 5/00...

Značky: ventilu, hydraulického, jednotka, dnového, ovládania, zavzdušňovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná jednotka slúži na spodné vyprázdňovanie kvapalných a viskóznych substrátov zo železničných cisterien s automatickou ochranou proti vzniku podtlaku počas vyprázdňovania a s exaktnou signalizáciou otvorenej a zatvorenej polohy týchto ventilov. Ručnými ovládacími pákami (3) sa ovláda cez kinematický pákový prevod tvorený unášačom (4), prevodovou pákou (5) a kyvnou ovládacou pákou (6) ovládací vlnovcový hydraulický valec (11) s uzavretým...

Usporiadanie pre napájanie hydraulického systému hydraulickou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13929

Dátum: 05.03.2010

Autori: Wiens Scott, Lange Harm-hendrik, Brüser Christian, Bitter Marcus, Schäfer Helmut

MPK: F15B 1/26

Značky: napájanie, usporiadanie, hydraulického, systému, hydraulickou, kvapalinou

Text:

...Táto skutočnosť sa nielen môže prejaviť negatívne na životnosti plniaceho olejového čerpadla, ale navyše vedie kprerušeniu mazania diferenciálnej prevodovkyÚlohou vynálezu teda je umožniť konštantné napájaniehydraulického systému hydraulickou kvapalinou.Táto úloha je vyriešená usporiadaním pre napájanie hydraulického systému hydraulickou kvapalinou podľa znakovToto usporiadanie pre napájanie hydraulického systému hydraulickou kvapalinou...

Súčasť tvoriaca špičku pre koleso hydraulického stroja, koleso a hydraulický stroj, vybavený takouto súčasťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15748

Dátum: 04.03.2009

Autori: Beral Claude, Gaudin Eric, Bertea Jean-françois, Chiappa Rachel, Bazin Daniéle

MPK: F03B 11/00, F03B 3/02, F03B 11/04...

Značky: takouto, vybavený, koleso, súčasť, hydraulického, súčasťou, stroja, stroj, špičku, hydraulický, tvoriaca

Text:

...znakov podľa nárokov 2 až 13, použitých vo všetkých prípustnýchVynález sa taktiež týka kolesa hydraulického stroja, vybaveného takou súčasťou, ktorá bola opísaná skôr. Také koleso vykazuje najlepšie hydraulické vlastnosti a umožňuje menithydrodynamickú štruktúru vírivých pochodní, ktoré majú tendenciu vznikať v blízkosti jehoVynález sa konečne týka hydraulického stroja, vybaveného takým kolesom, ktoré bolouvedené skôr. Takým strojom...

Prísada, najmä na výrobu hydraulického spojiva, betónu alebo malty, kompozícia hydraulického spojiva, betónu alebo malty a spôsob výroby takejto malty alebo betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15633

Dátum: 04.02.2008

Autori: Gombart Marc, Ponchon François

MPK: C04B 28/02, C04B 40/00

Značky: najmä, malty, hydraulického, betonů, takejto, kompozícia, prísada, spojiva, spôsob, výrobu, výroby

Text:

...obsahuje homogénnu zmes vápenca, v prášku alebo v granuliach, a vápna s riadenou reaktívnosťou (CRC), v prášku alebo v granuliach.0012 Použitie vápenca je veľmi rozšírené vo forme drviny všeobecne označovanej ako plnivo. Použitie tohto typu výrobku môže byť skomplikované problémami danými fluiditou a obsahom vlhkosti, ktoré sú často spojené. Ztohto hľadiska je prísada podľa vynálezu0013 Oba minerály prísady podľa vynálezu sú celkom...

Jednotka hydraulického ovládania pre zavzdušňovací ventil a dnový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12164

Dátum: 20.11.2007

Autori: Kalvoda Vladimír, Szabo Marek

MPK: B61D 5/00, F15B 7/00, B65D 90/34...

Značky: jednotka, dnový, ovládania, zavzdušňovací, ventil, hydraulického

Text:

...polohy ventilov. Pohyb opernej hlavy g a signalizačnej páky 1 ~ 1 je vymedzený pozdĺžne drážkou Q v nosnom telese l, cez ktorú prechádza stredový čap l Dvojramenná páka 251 s blokovacím ramenom z a nárazníkovým ramenom 26 je uložená otočne v blokovacom držiaku 21, kde je uložená vratná pružina 28 opretá o koniec nárazníkového ramena ZQ. Blokovací držiak Ľ je uchytený na nosnom telese l tak, že Vuzavretej polohe zavzdušňovacieho ventilu 29 a...

Jednotka hydraulického ovládania dnového a zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4727

Dátum: 05.04.2007

Autori: Szabo Marek, Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 31/44, F16K 27/00, F16K 24/00...

Značky: ovládania, hydraulického, ventilu, jednotka, zavzdušňovacieho, dnového

Text:

...hriadeli 21 s ukazovateľmi 22 polohy ventilov. Pohyb opernej hlavy 12 a signalizačnej páky 14 je vymedzený pozdĺžne drážkou 23 V nosnom telese l, cez ktorú prechádza stredový čap 13. Dvojramenná páka 24 s blokovacím ramenom 25 a nárazníkovým ramenom 26 je uložená otočne v blokovácom držiaku 27, kde je uložená vratná pružina 28 opretá o koniec nárazníkového ramena 26. Blokovací držiak 27 je uchytený na nosnom telese l tak, že V uzavretej...

Postup stabilizácie rozpustného metastabilného anhydritu III, postup prípravy hydraulického spojiva na báze rozpustného stabilizovaného anhydritu iii, vzniknuté hydraulické spojivo, používanie tohto spojiva …

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12186

Dátum: 10.11.2006

Autori: Palacios Crisanto, Dumoulin Edouard

MPK: C04B 11/05

Značky: spojivo, hydraulické, anhydritu, tohto, vzniknuté, stabilizovaného, spojiva, postup, přípravy, metastabilného, hydraulického, stabilizácie, báze, používanie, rozpustného

Text:

...hlavný technický problém, ktorý za snaží riešiť vynález, je účinná stabilizácia častíc rozpustného metastabilného anhydritu III,a to bez chladenia menovaných častíc.Predmetom vynálezu je takisto navrhnutie jednoduchého a nízkonákladového priemyselného zariadenia, ktoré by umožnilo uplatnenie tohto postupu.Ďalším predmetom vynálezu je navrhnutie hydraulického spojiva na báze anhydritu III,ktoré vykazuje dobré funkčné mechanické...

Spôsob výroby hydraulického spojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15960

Dátum: 07.04.2006

Autori: Vössing Michael, Laubach Benno, Auer Gerhard

MPK: C04B 28/02, C04B 22/14

Značky: hydraulického, spojiva, spôsob, výroby

Text:

...s význakmi nároku 1.0011 Jadrom tohto vynálezu je opatrenie, podľa ktorého redukčné činidlo obsahujúce síran železnatý obsahuje aspoňsčasti monohydrát síranu železnatého (FeSO 4 x H 2 O) a aspoň časťtohto redukčného činidla sa pri výrobe cementu melie zároveň s cementovým slinkom. Výhodne sa s cementovým slinkom melie všetko redukčné činidlo.0012 Mlyn použitý pre spôsob podľa tohto vynálezu, nie je nijako zvlášť obmedzený. Môžu sa použiť...

Akčný člen hydraulického záveru s mechanickým uzamykaním a závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4348

Dátum: 05.01.2006

Autori: Navrátil Dušan, Puda Bohuslav

MPK: B61L 5/00

Značky: hydraulického, závorovaním, člen, akčný, uzamykáním, mechanickým, závěru

Text:

...železničných výhybiek,podľa priloženého obrázku zahŕňa valec 10 uzatvorený zľava vekami 11, 12, ktorými na vonkajšiu stranu prechádza suvne piestnica 21 a 31. Veká 11, 12 sú zhodne opatrené jednak plniacímí otvormi 15 a 16 pracovného média,jednak vedeniami 13 pre piestnice 21 a 31 a tesnením 14 proti úniku pracovnej náplne z valca 10. Piestnice 21 a 31 sú vnútri valca 10 rozoberateľné spojene s dutým piestom 41, ktorý je vo valci 10...

Regulačné zariadenie polohy hydraulického akčného člena a doska rozhrania servoventilu prevádzkovaného v takomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5548

Dátum: 09.12.2004

Autori: Pollet Franck, Grelat Philippe, Charles-bernaud Daniel

MPK: F15B 13/00, F15B 11/00

Značky: regulačné, rozhrania, akčného, zariadení, zariadenie, servoventilu, doska, prevádzkovaného, polohy, hydraulického, takomto, člena

Text:

...krútiacim momentom motora 4 d, včleneným do servoventilu, Motorový pohon je riadený elektronickou regulačnou jednotkou 7.0027 Extrémne polohy 4 a, 4 b zodpovedajú maximálnym prietokom tekutiny dodávanej servoventilom. Piest sa môže klasickým spôsobom dostat do stredných polôh nachádzajúcich sa medzi zatvorenou polohou ajednou alebo druhou zdvoch extrémnych polôh. Tieto prostredné polohy zodpovedajú odlišným prietokom tekutiny prenášanej podľa...

Vypínací valec hydraulického okruhu spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3895

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: válec, okruhu, vypínací, hydraulického, spojky

Text:

...opotrebovanie obloženia, čím je znižovanájeho životnost.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vypínací valec hydraulického okruhu spojky, ktorý je tvorený telesom, v ktorého vrchnej časti je vytvorený najmenej jeden vstupný otvor a najmenej jeden odvzdušňovací otvor, v ktorom je rozoberateľne upevnená odvzdušňovacia skrutka a v ktorého vnútomej časti je posuvne uložený piest s vedením, vnútri ktorého je rozoberateľne uložená...

Zariadenie na reguláciu hydraulického odporu horákov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3847

Dátum: 07.07.2004

Autori: Jurínyi Ľudovít, Barakhtenko Gennadiy, Martakov Vadym

MPK: F23D 14/00

Značky: zariadenie, hydraulického, horákov, reguláciu, odporu

Text:

...prúdenia vzduchu.Systém presúvania plynovćho kolektora umožňuje optimalizovat tepelný 1 aerodynamický režim procesu horenia homogenncj zmesi. Vonkajší plynový kolektor je vyhotovcný v tvare valcovitého prstenca, k vnútornému plášťu ktorého sa hermcticky montujú trúbkové prvky s otvormipre výstup plynu. Intenzita homogenizácie zmesi je zabezpečovaná minimalizovaním priemerov otvorov pre výstup plynu pri ich rovnomemom rozložení V priečnom...

Zapojenie hydraulického okruhu pracovnej nadstavby, najmä šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3791

Dátum: 06.04.2004

Autori: Štubňa Boris, Mráz Pavel

MPK: F15B 13/00, F15B 15/00

Značky: riadeného, nadstavby, najmä, pracovnej, šmykom, hydraulického, zapojenie, okruhu, nakladača

Text:

...jedným priamočiarym hydromotorom. Hydrogenerátor je prepojený cez bezpečnostný ventil s najmenej jedným diaľkovým ovládačom. Rozvádzač jc prepojený cez LS vetvu s hydrogenerátorom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude v ďalšom podrobnejšie vysvetlenć na výkrese, kde je na obr. l znázomené zapojenie hydraulického okruhu pracovnej nadstavby šmykom riadeného nakladača.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie...

Zariadenie na utesnenie medzery medzi dvomi relatívne navzájom pohyblivými časťami hydraulického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1024

Dátum: 02.07.2003

Autor: Gittler Philipp

MPK: F03B 11/00, F16J 15/44

Značky: relativně, časťami, hydraulického, zariadenie, medzi, pohyblivými, medzery, utesnenie, dvomi, stroja, navzájom

Text:

...vyhotovenie utesnenia odmietane ako výrobcami, tak i prevádzkovateľmi.0006 Druhý spôsob sa týka tesniacich prstencov, ktoré sú vzhľadom na obežne koleso a skriňu uložené volne rotačneletmo, pričom ložiskove medium pre hydrostatické lôžko saprivádza otvormi v skrini turbíny a spájacimi otvormi V tesniacom prstenci. Spis W 0 O 2/23038 ukazuje dva zvláštne varianty takého tesniaceho prstenca.0007 Pri prvom variante (podľa obr. 3 spisu WO...

Zapojenie primárneho hydraulického obvodu membránového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280423

Dátum: 13.04.1999

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/073

Značky: hydraulického, čerpadla, zapojenie, primárneho, obvodů, membránového

Zhrnutie / Anotácia:

Primárny hydraulický obvod membránového čerpadla pozostáva z nádrže (1), nasávacieho filtra (2), zubového hydrogenerátora (3), priamoriadeného tlakového ventilu (4), dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického rozdeľovača (5), primárnej hydraulickej komory (6), membrány (7), vstupného vedenia (9), zvodového vedenia (10), spätného vedenia (11) a výstupných vedení (12, 13). Pulzujúci tlak hydraulického oleja v primárnej hydraulickej komore...

Zapojenie hydraulického obvodu na filtráciu média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1394

Dátum: 05.03.1997

Autor: Danko Jozef

MPK: F17D 1/08

Značky: hydraulického, obvodů, media, filtráciu, zapojenie

Text:

...pre traktory alebo iné mobilné stroje, ktoré majú spoločnú náplň S pracovným hydrogenerátorom, pozostáva z hydraulickćho okruhu tvoreného nádržou l spojenou s plniacim hydrogenerátorom Q,pripojeným na poistný tlakový ventil 2 a sacieho vedenia zahŕňajúceho saciu vetvu lg a sací čistič ll. Plniaci hydrogenerátor Q je pripojený cez plniacu vetvu Q na tlakový čistič Q, ktorý je napojený na pracovný hydrogenerátor 1 a cez spätný ventil Q a...

Ovládacia jednotka hydraulického brzdového mechanizmu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280447

Dátum: 05.06.1996

Autor: Graichen Kai-michael

MPK: B60T 13/567

Značky: hydraulického, mechanizmu, ovládacia, brzdového, motorových, vozidiel, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

V osi posilňovača (1) je medzi hlavným brzdovým valcom (2) a stenou (45) karosérie upravený prvok na prenášanie sily, ktorý je spojený jednak s hlavným brzdovým valcom (2) a jednak so stenou (45) karosérie motorového vozidla. Prvok na prenášanie sily je tvorený priebežným svorníkom (14) prechádzajúcim telesom (8) riadiaceho ventilu (9).

Zapojenie hydraulického systému na vysokotlakovú dopravu média

Načítavanie...

Číslo patentu: 277934

Dátum: 09.08.1995

Autori: Maca Petr, Kolarčík Willibald

MPK: B65G 53/30

Značky: media, vysokotlakovú, hydraulického, systému, dopravu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je zložené aspoň z plniaceho čerpadla (1), dopravného čerpadla (9), potrubného systému a najmenej jednej komory (3), ktorej výtokový koniec (31) na strane plniaceho čerpadla (1) je vybavený dvojicou paralelne zapojených kalových armatúr (4, 5) a jej výtlačný koniec (32) na strane dopravného čerpadla (9) je vybavený paralelne zapojenou dvojicou riadiacich armatúr (8, 10), z ktorých aspoň jedna je vybavená obtokovou armatúrou (12)....

Paralelná kombinácia vírového prietokomeru a nepremenlivého hydraulického odporu pre meranie prietokov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 524

Dátum: 10.08.1994

Autor: Kovář Karel

MPK: G01F 1/32

Značky: paralelná, prietokov, nepremenlivého, odporu, vírového, kombinácia, meranie, hydraulického, prietokomeru

Text:

...V obidvoch vetvách odpovedajú zoblasti,kde veľkost súčiniteľov hydraulických odporov potrubia alokálnych tlakových strát na Re nezávisí bude pomer hydraulických odporov v obidvoch vetvách konštantný.Celkový prietok sa do hlavnej vetvy a do vetvy by-passu rozdeli v pomere prevrátených hodnôt ich hydraulických odporov.(Presnejšie Pomer druhých mocnín prietokov cez hlavnú trasupotrubia a cez by-pass sa bude rovnať pomeru prevrátených...

Zapojenie prenosného hydraulického zdviháka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 520

Dátum: 10.08.1994

Autor: Holmok Ľubomír

MPK: B66F 3/24

Značky: zapojenie, hydraulického, přenosného, zdviháka

Text:

...a odstraňuje namáhavú prácu v akýchkoľvek. aj poľných podmienkach.Zdvihák je možné pripojiť aj na stacionárny zdroj tlaku,pričom však tento je potrebné upraviť tak. aby mal najmenej jeden ovládaný výstup opatrený koncovkou rýchlospojky. Túto alternatívu je možné použiť napr. v opravárenských dielňach ako rozšírenie možnosti stacionárnych hydraulických automobilových zdvihákov.Zapojenie podľa výkresu pozostáva z prenosného hydraulického...

Zariadenie na úsporu elektrickej energie pohonu hydraulického výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279308

Dátum: 06.10.1993

Autor: Nagel Heinz-dieter

MPK: B66B 1/04, B66B 9/04

Značky: pohonů, energie, zariadenie, výtahu, hydraulického, elektrickej, úsporu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na úsporu elektrickej energie pohonu hydraulického výťahu umožňuje poháňať kabínu výťahu pri každom zaťažení smerom hore pri prakticky konštantnom výkone. Maximálna menovitá rýchlosť pohybu hore sa zvolí podľa skúseností s najčastejšie sa vyskytujúcim zaťažením, podľa čoho sa potom dimenzuje potrebná veľkosť pohonu. Pri vyšších zaťaženiach sa rýchlosť zdvihu príslušne zníži, pri nižších zaťaženiach zvýši. Premenné rýchlosti zdvihu sa...

Zařízení k ovládání doběhu pístu přímočarého hydromotoru lopaty hydraulického zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270697

Dátum: 12.07.1990

Autori: Coufal Stanislav, Kanta Josef

MPK: E02F 9/22

Značky: stroje, pístů, zařízení, zemního, lopaty, hydraulického, přímočarého, doběhu, hydromotoru, ovládání

Text:

...výhod obou typů přímočarých hydromotorů, čímž je umožnšna tčžba ve všech druzích rýpaná zeminy při použití přímočarěho hydromotoru a tlumením dobähu v krojní polozo.Na připojonóm výkresu je v příkladném provedení schomatlcky znázornän püdmět vynálozu,kdo na obr. 1 je schéma napojoní přímočarěho hydromotoru a dorazu no mochanísmus ovládání hloubkovó lopoty a na obr. 2 je v řezu znázoměn přímočarý hydromotor opalřvný llumaním dobłhu píotuv...

Zařízení pro ovládání hydraulického upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 270679

Dátum: 12.07.1990

Autori: Myslivec Miroslav, Šatrová Jana

MPK: B23Q 3/08

Značky: ovládání, zařízení, hydraulického, upínače

Text:

...za píetem.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost velká upínací síly. kterou lze měnit,a upínání v obou směreoh. Dalěí výhodou je možnost upínání při otáčení unášecího vřetena a malý zastavovací prostor. Při výpadku elektrického proudu zůstává upínač pod tlakem z akumulátoru. Hlavní výhodou zařízení je odstranění valiváho uložení rozváděcího pouzdra na vnějěím obvodu hydraulického válce.Příklad zařízení pro ovládání hydraulického...

Zapojení hydromotoru pohonu otoče pro využití brzděné energie otočného svršku hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270673

Dátum: 12.07.1990

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: E02F 9/22, F15B 1/02

Značky: zapojení, energie, hydromotoru, brzděné, stroje, využití, otočného, svršku, pohonů, hydraulického, otoče

Text:

...znázorněno zapojení hydromotoru otoče pro využití brzděné energie otočnáho svršku podle vynálezu z hydraulického rýpadla.Pohon hydromotoru ł otoče je veden od hydrogenerátoru l pres rozvaděč Z. který je v krajních polohách hydraulický propojen vstupní a výstupní větví s hydromotorem Q otoče. Rozvaděč 1 je ve střední poloze napojen na nádrž hydraulické kapaliny. Každá z obou větví hydraulického propojení rozvaděče 2 s hydromotorem ł otoňe...

Zapojení hydraulického obvodu pro dodávku dusíku do chladicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270327

Dátum: 13.06.1990

Autori: Majer Jiří, Hájek Pavel, Škába Václav, Dobeš Jan

MPK: F25D 3/10

Značky: dodávku, chladicího, dusíku, zařízení, hydraulického, obvodů, zapojení

Text:

...místa a plynnćho duaíku na jedno místo chladioího zařízení.Obr. l představuje základní variantu prevedenia Dvd Devarovy nádoby łjsou vybaveny odběrovými zařízeními, sestdvajícími z hlavice g, tlakové membránová pojistky l, odporověho topnćho töleaa i a hladinomłruí. Odblrovd zařízení jsou pripojene prostřednictvím ryohlospojek i rozvodu kapalného dusíku a ryohlospojek 1 rozvoduplynného dusíku na elektromeohanicky rozvodovy blok g.Potrubí...

Zapojení pro využití kinetické energie při spouštění pracovního zařízení hydraulického zemního nebo stavebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270063

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pelikán Svatopluk, Suchý Jaroslav

MPK: E02F 9/22

Značky: zapojení, stroje, energie, spouštění, zemního, využití, zařízení, pracovního, stavebního, kinetické, hydraulického

Text:

...epouštäní pracovnnno zařízení v příkladném provedení podle obr. 1 ee püataví pomocný rozvaděč i do kra|ní polohy A, nebol tlak ovládání krajní polohy A je nlžší než ovládací tlak první krajní polohy l. rozvaděče g a tlakové kapalina z píatního proatoru g přímočarâho hydromotom g l z píatního prostoru § 1 druhého přlmočarěho hydromotoru g je pña pomocnýlrozvadčč i vytlačována na eací stranu hydrogeneratoru ł, který nyní pracuje ako hydromotor...