Patenty so značkou «hydraulická»

Hydraulická prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5620

Dátum: 07.12.2010

Autor: Harmatha Stojan

MPK: F16H 39/00

Značky: převodovka, hydraulická

Text:

...čerpadla a hydromotora ako hydraulickej prevodovky pre súhlasný smer otáčania. Na obr. 2 d je znázomené usporiadanie hydraulického čerpadla a hydromotora ako hydraulickej prevodovky pre nesúhlasný smer otáčania. Na obr. 3 je znázomená konkrétna aplikácia hydraulickej prevodovky pre auto. Na obr. 4 je znázomená zostava hydraulického čerpadla a hydromotora usporiadaných do jedného monolitického bloku. Na obr. 5 a 6 je znázomená zostava...

Hydraulická zmes na likvidáciu ekologicky nebezpečného odpadu na pozemných skládkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17272

Dátum: 04.09.2009

Autor: Kus Roman

MPK: C04B 28/26, C04B 111/00, C04B 28/02...

Značky: odpadů, nebezpečného, pozemných, hydraulická, ekologicky, likvidáciu, skládkach

Text:

...stužovaním, ktorý zahŕňa kroky zmiešania odpadu so suchým, s vodou reagujúcim stužovacím činidlom obsahujúcim cement, suchým, vodu absorbujúcim materiálom a práškovým kremičitanom alkalického kovu v množstve dostatočnom na prevedenie zmesi na chemicky a fyzikálne stabilný tuhý výsledný produkt prakticky nerozpustný vo vode, ktorý neobsahuje prakticky žiadnu voľnú vodu, a umožnenia vytvrdnutiatejto zmesi do stabilnej hmoty.Cieľom predloženého...

Hydraulická spojovacia zostava s riadením uvoľňovania tlaku, umiestniteľná medzi palubný hydraulický obvod technického vozidla a odnímateľné hydraulické príslušenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14439

Dátum: 24.07.2007

Autori: Polgati Igor, Ursella Andrea

MPK: F15B 20/00

Značky: odnímatelné, umiestniteľná, zostava, príslušenstvo, hydraulický, palubný, riadením, spojovacia, tlaku, technického, uvolňovania, hydraulické, vozidla, hydraulická, obvod, medzi

Text:

...zákrok otvárania ventilu pomocouaxiálneho tlaku na jeho pracovný piest.0014 Výhodne je poskytnutá možnosť tiež viesť pracovnú polohu páky na uvoľňovanie tlaku tak, aby bola stabilná počas celého času potrebného nauvoľnenie tlaku hydraulického obvodu vozidla.0015 Ďalej môže byť usporiadanie také, že jednodielne telo má dva spoje s tlakovými potrubiami a dva spoje na pripojenie s odnímateľným príslušenstvom,a dva vypúšťacie ventily...

Hydraulická zdvíhacia plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2231

Dátum: 12.07.1999

Autor: Bleeker Gerardus

MPK: B66F 7/08, B25H 1/00

Značky: hydraulická, zdvíhacia, plošina

Text:

...čapy bočných zdvíhacích zariadení ramien umiestnené na výstupkoch dolného ramena. S výhodou môžu byť bočné zdvíhacie ramená vytvorenévždy z dvoch vedľa seba umiestnených profilov, ktoré sú vzá jomne spojené priečnými nosníkmi, na ktorých je pevne uchy tený výstupok. Pre uľahčenie čapu, na ktorý pôsobí zdvíhacia sila hydraulického valca a na umožnenie uskutočnenia vodorovného pohybu do zvislého pohybu je podľa technického riešenia ťažná tyč...

Ovládacia hydraulická jednotka zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2098

Dátum: 12.03.1999

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 47/04, F16K 24/00, F16K 21/12...

Značky: jednotka, hydraulická, zavzdušňovacieho, ovládacia, ventilu

Text:

...stranou čapom Q na rameno Z páky § ovládajúcej zdvihaciu tyč 2 ventilu LQ dnového výpustu ,pričom spodné úchytné teleso g je uchytené na držiak l 1 plášťa t dnového výpustu. Homý vlnovec l je opatrený homým úchytným telesom 14 , v ktorom je posuvneuložená homá vodiaca tyč lg homého vlnovca l§ , ktorá dosadá na tanier Q zavzdušňovacieho ventilu, pričom home úchytné teleso L 1 je uchyteně vo výstupnom telesa l 7 zavzdušňovacieho ventilu ....

Hydraulická samosvorná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260583

Dátum: 15.12.1998

Autori: Skoupý Ferdinand, Michlovský René

MPK: B23Q 3/08

Značky: samosvorná, upínka, hydraulická

Text:

...dva píety 9, g. upínaoí píst g je ulbien na rozpěrnćm čepu g, který prochází upínacím pístem 9 a je zakončen tospěrnýn kułelen 1. Druhý konec rozpernćho ěepu g je elroubovdn do płilehlého konce upínací tyče g, skončené na protílehlem konci upínacím pístem g. 8 výhodou je upínaoí píet g opatłen jednoemšrným płepouätäoím ventile 3. Mezi upínaoín piste g a rozpěrnýn kuäelen7 je uloiene płedepnuti pružina l. Proti rospärnduu kułelu 7 je v dutině...

Hydraulická rozpínacia tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1352

Dátum: 08.01.1997

Autori: Radil Jan, Jechortová Irena

MPK: B66F 3/36

Značky: rozpínacia, hydraulická

Text:

...priemer rovnajúci sa aspoň 1,5 násobku vonkajšieho priemeru hydraulického valca a je zhotovená zo zliatiny hliníka. 1Hlavnou výhodou hydraulickej rozpinacej tyče podľa tohtotechnického riešenia je dostatočná stabilita pri použití, ktorá je daná zvolenou kombináciou tvaru a materiálu, ktorého vyšší súčiniteľ trenia a nižšia pevnost v porovnani s oceľou významne znižuje riziko Šmyknutia hydraulickej rozpinacej tyče predovšetkým pri rozpínani...

Hydraulická štiepačka drevnej guľatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279002

Dátum: 05.06.1996

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B27L 7/06, B27B 31/00

Značky: guľatiny, hydraulická, štiepačka, drevnej

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická štiepačka drevnej guľatiny je konštruovaná ako nadstavba na približovací štít traktorového navijaka (10), na ktorom je uložená na rýchlomontovateľných nosných konzolách (1). Na približovanie guľatiny (7) k štiepačke a na jej naloženie na stôl štiepačky je možné využívať ťažné lano (11) navijaka (10), prostredníctvom ktorého sa zdvíhajú sklopné ramená (8) aj s guľatinou (7). Na pohon priamočiareho hydromotora (3) a na jeho ovládanie...

Hydraulická špirálová koľajová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 836

Dátum: 07.06.1995

Autori: Chmatil Miroslav, Bortel Miloš, Adamec Miroslav, Gostanian Eduard Aršak

MPK: B61H 11/08

Značky: koľajová, špirálová, brzda, hydraulická

Text:

...a odskúšané od výrobcu, včitane záruky, v dôsledkú čoho je zjednodušená montaž a výrobné skúšky kompletného zariadenia, čo v následnosti vedie ku zníženiu časovej a íinanönej náročnosti výroby finálneho zariadenia . Ďalšia výhoda spočíva v tom, že počas prevádzkovania sa znižuje náročnosť na diagnostikovanie a identifikácia porúch, čo tiež prispieva k zníženiu finančnej náročnosti obsluhy, údržby a servisuTechnicke riešenie konštrukčného...

Tandemová hydraulická špirálová koľajová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 835

Dátum: 07.06.1995

Autori: Gostanian Eduard Aršak, Chmatil Miroslav, Adamec Miroslav, Bortel Miloš

MPK: B61H 11/08

Značky: brzda, špirálová, hydraulická, tandemová, koľajová

Text:

...brzdy je, že V danom a limitovanom priemere otočného brzdného telesa sú umiestnené dva brzdné bloky,čim bez toho aby pracovali v kritických oblastiach z hľadiska pevnostného a tepelného sa dosahuje značný brzdný účinok, čo zároveň umožňuje v brzdnom blokupoužiť konštrukčne a výrobne menej náročné zariadenia.Technické riešenie konštrukčneho usporiadania tandemovej hydraulickej špirálovej koľajovej brzdy je na výkrese. na ktorom podľa...

Univerzálna obrábacia a hydraulická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 523

Dátum: 10.08.1994

Autor: Zagrapan Milan

MPK: C10M 105/56, C10M 105/22

Značky: obrábacia, univerzálna, hydraulická, kvapalina

Text:

...do spodných vôd.Príklady uskutočnenia vlnálezu. Kva 1 itatívny a kvantitatívny obsah jednotlivých žložiekTrietanolemín - Výrobce GHZ Nováky uvádza kvalituOleín I - Výrobca Tukový průmysl Ústi n. Labem uvádza kvalitu- je zmesou vyšších mastných kyselín s prevahou kyseliny olejovej. obsah vody / hmotn. / max. 0,5 obsah popola / hmotn./ stopy2 EHTP- Výrobca Chemopetrol Litvínov uvádza kvalituBiocíd - Možno použiť napriklad l.Vupacid od...

Hydraulická jednotka, určená najmä na prestavovanie železničných výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 278766

Dátum: 12.08.1992

Autor: Baumruck Manfred

MPK: F15B 15/08, B61L 5/04

Značky: najmä, prestavovanie, určená, výhybiek, jednotka, hydraulická, železničných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hydraulická jednotka, ktorá obsahuje axiálne posuvný pracovný valec (3), ktorý je usporiadaný na stacionárnej piestovej tyči (2) vybiehajúcej na obidve strany od piesta (1), pričom vedenia (10, 11) tlakového média, ktoré spájajú pracovné priestory (8, 9) pracovného valca (3), nachádzajúce sa na obidvoch stranách piesta (1), s prívodnou a odvodnou prípojkou (12, 13) na hydraulické tlakové médium, sú usporiadané na jednej a tej istej...

Hydraulická jednotka ručných zdvíhacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 278708

Dátum: 15.07.1992

Autori: Kovalič Peter, Brehuv Ján, Sosňak Ján

MPK: B66F 3/26, F15B 7/04

Značky: zariadení, jednotka, zdvihacích, ručných, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická jednotka ručných zdvíhacích zariadení obsahuje hydrogenerátor, ktorého diferenciálny piest (1) má pracovné priestory (a, b) navzájom prepojené jednosmerným ventilom (6) umiestneným v diferenciálnom pieste (1). Prvý pracovný priestor (b) je prepojený s nádržou (2) pracovnej kvapaliny vetvami (11, 14) cez riadený jednosmerný ventil (7). Druhý pracovný priestor (a) je prepojený vetvami (8, 9, 12) cez jednosmerný ventil (5) s pracovným...

Hydraulická upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 274763

Dátum: 15.10.1991

Autor: Zavřel Alois

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínka, hydraulická

Hydraulická poistka spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 272647

Dátum: 12.02.1991

Autor: Cagáň Pavol

MPK: F16D 25/12

Značky: spojky, hydraulická, poistka

Hydraulická soustava řízení uzavíracího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268754

Dátum: 11.04.1990

Autori: Füller Klaus, Scholz Volker, Wabbels Klaus, Elsner Lothar

MPK: B29C 39/44

Značky: soustava, mechanismu, hydraulická, řízení, uzavíracího

Text:

...7 M 9 nnKTnnMurHMTHuň Kanau 4 (aeeoe nonomeHMe) B Tyóonpoama B. a Takxe HEPE 3 3 AeKTpDMüPHMTHNň Knanan G (nenoe nono×eHMe 0 Tpyoonpoacmu 10 M 11. BcAencTeMe sroro use Hannpnun nnnocrm 13 M L 4 umnmmupa aanuxawmn 12 nanaepraercn ÄGBAGHMO. Cmcrosnwe ynpaanenmw uMnMHnpa c mnnmurmpounmn ŇUPMHEDHH wTúKUM peanM 3 yeTcn C nonoubn Knanana 9. TaKMM Uapaaan nopmeuh 15 nanmpxmunnrcn u nemam Kaňnen nmnuxeumm M nonaepraeTcs He 3 MaHMTaAbHoň. H 0...

Pneumatická hydraulická brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 266254

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šmídt Vladimír, Kováč Štefan

MPK: B60T 7/08

Značky: brzda, hydraulická, pneumatická

Text:

...na regulátore.V porovnani 5 A 0 ZSSR 854 783 je systém podľa vynálezu jednoduchší, pretože nezahrňujekonštrukčne zložitý pneumatický prevodník.Systém vyžaduje na ovládanie minimálne ovládacie sily, sústrečuje ovládanie bžzd a radenie na jednu páku a umožňuje ponechanie pôvodnej hydraulickej sústavy břzd vozidlaNa priložených výkresoch je na obr. 1 znázornená usporiadanie brzdy a na obr. 2 výhodnévyhotovenie zahrñujúce mikrospínač a trojcestný...

Hydraulická spojka a brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 264741

Dátum: 12.09.1989

Autori: Horňák Juraj, Čepeľ Ján, Veiser Jozef

MPK: B30B 15/12

Značky: brzda, spojka, hydraulická

Text:

...priestoru zabezpečené statickým privodom tlakového média,možnosti typizácie a uhifikácíe celej skupiny pre rôzne veľkosti strojov (napr. pridávanie lamiel), vzduchom chladené spojka a brzda nepotrebuje nútene chladenie funkčných časti.Na priloženom výkrese je znázornený priklad vyhotovenia spojky a brzdy podľa vynálezu V polohe, ked spojka je vypnutá a brzda zapnutá.Na stojane l hnaného stroja je v ložisku 3 otočne uložený hnaný hriadel l, na...

Hydraulická brzda zvedacího zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262972

Dátum: 11.04.1989

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B65H 51/20

Značky: hydraulická, brzda, zásobníku, zvedacího

Text:

...čerpadla e jeho hydreulického obvodu a její podstatou je, že řetězy, nesoucí vyvažovací závaží a pohyblivý vozík,jsou vedeny přes řetězová kola, uložená pevnč na hřídeli, která je na straně pevnč spojene 5 náhonovým kolem zubového čerpadla, v jehož výtlačněm potrubí je äkrtíoí ventil, seřiditelný podle hmotnosti po hyblivého vozíku.Hydraulické brzda podle vynálezu neovlivní konstrukoi zvedeoího zásobíku, je jednoduchá a ekonomicky...

Hydraulická protiskluzová brzdová soustava vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262669

Dátum: 14.03.1989

Autor: Farr Glyn Philllip Reginald

MPK: B60T 8/32

Značky: soustava, hydraulická, protiskluzová, brzdová, vozidel

Text:

...sacím zdvihu expanzního pístu 17, tlačnou pružinou 19. Vačka 24 působí na plunžr 22 přes pístnici 27 pracující ve vrtání Z 8 expanzního pístu 17, přičemž je-li v mimopracovní poloze, je pístnice 27 držena v záběru s vačkou 24 účinkom slabé tlačné pružiny 26.Během sacího zdvihu je pracovní kapalína nasavána z expanzní komory 16 do komory 29 čerpadla 3 na vnějším konci odstupnovaného vrtání zúžením 35 a jedn-ocestným ventilem 30, přičemž při...

Hydraulická protiskluzová brzdová soustava vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262667

Dátum: 14.03.1989

Autor: Anderson Robert Alan

MPK: B60T 8/32

Značky: brzdová, soustava, protiskluzová, vozidel, hydraulická

Text:

...průměru vyčnívající do -kruhového otvoru 23 ve stě~ ně 10. Hlava 22 prvního ventilu 18 může dosednout cdo sedla 24 tvořeného prstencem stěny 18 kolem kruhového otvoru 23. Obvykle je hlava Z 2 oddelenia od sedla 24 pružinou 25 působíol mezi stěnou 1 G a osazením 26 prvního ventilu 18 tvořeného pístem zo,mezi průměrem jeho střední části a menším průměrem jeho vnitřní částí.První ventil 18 tvořený pístem 20 má podélííé na koncích -otevřené...

Hydraulická protiskluzová brzdová soustava vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261879

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hurst David, Anderson Robert, Yardley Alfred

MPK: B60T 8/32

Značky: brzdová, soustava, vozidel, hydraulická, protiskluzová

Text:

...pístu 2 U, jehož část o středním průměru je uložena ve vrtání pouzdra 11 a vnější část o největším průměru je uložena ve slepém vrtání 21 zátky 13, přičemž jeho vnitřní část o menším průměru nese prstencové těsnění 22,které »vytváří hlavu prvního ventilu 18 ajeho nejv.nitřnější část 0 nejmenším průměru vyčnívá do kruhovéhno otvoru 23 ve stěně 16. Hlava prvního ventilu 16 tvořená prstencovým těsněním 22 dosedá na sedl-o 24, tvořené...

Hydraulická lamelová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 261427

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: F16D 55/32

Značky: brzda, hydraulická, lamelová

Text:

...bolo pôsobenie pružiny cez piest ina lamely zrušené. Piest je na ploche, ktorou prttláčalamely vhodné drážkovaný pre zväčšenie pracovnej .plochy piestu.Hydraulické lamelová brzda podľa vynálezu dosahuje velmi malé rozmery, ktoré sú vhodné pre zabudovanie hydrokolesa do úzkych banských mechanizmov, kde malá šírka je rozhodujúcim faktorom stroja. Brzdiaci moment lamiel je vyvíjaný prostredníctvom tlaku pružiny na piest, pričom odbrzdenie sa...

Hydraulická kotoučová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 259982

Dátum: 15.11.1988

Autori: Olšovský Petr, Partika Antonín, Mařánek Jiří, Veleba Stanislav

MPK: F16D 65/52

Značky: hydraulická, brzda, kotoučová

Text:

...je připevněn štít l brzdy. Ve štítu l brzdy je vytvořenaněkolik pracovních válců 8 pracovními písty g a tepelnou izolací 2. Dutinou každého pracovního píetu g prochází nosič gg,pevně spojený se štítem l brzdy.Do dutiny nosiče gg je vloženo vlečné těleso g hrncovitého tvaru a to dnem směrem od ukotvení nosiče gá. 0 vnitřní stěnu dna je svou boční plochou opřen pružný kroužek gg navlečený vlieoveným třecím pouzdrem gą na čepu gg pracovního...

Syntetická hydraulická kapalina pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259817

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sasín Miroslav

MPK: C08L 83/06

Značky: vozidla, syntetická, kapalina, motorová, hydraulická

Text:

...připravena kapalina, ktera je výrobné levnější, má větší rozpustnost aditlvů a přitom vyhovuje všem požadavkům. Uvedené příklady jsou pro SBR pryž. V případě použití NBR pryže by se zvýšil obsah fenyltrialkoxysilanu.syntetické hydraulická kapalina pro motorová vozidla pro pracovní teploty -60 až 200 °C podle vynálezu obsahuje 90 až 100 dílů hmot. oąw-dialkoxydimethylpolysiloxanu obecného vzorce IRO~fŤČO ix CHÁ H 4 CH 2 łfCH 5x 6 až 30, 0...

Hydraulická důlní stojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259543

Dátum: 17.10.1988

Autori: Virágh János, Németh László, Balász Károly, Zachár László, Korbuly József

MPK: E21D 15/44

Značky: stojka, důlní, hydraulická

Text:

...k dolnímu konci dolní stojky, z ventilové skříně připe-vněné k hornímu konci horní stojky, ze spojovací trubky umístěné mezi ventily ventilové skříně a tlakovým prostorem hydraulické důlní stojky pro spoje-ní kapalinou uprostřed horní stojky, z pružiny nanpnuté uvnitř spojovací trubky mezi horní stojkou a dolní stojkou,přičemž v prostoru mezi spojovací trubk-ou a vnitřní stěnou horní stojky jsou ve směry povrchových čar spojovací trubky...

Důlní hydraulická stojka s vnějším plněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259100

Dátum: 17.10.1988

Autori: Škrobálek Jaroslav, Koudelka Karel, Krulík Jiří, Breuer Jaromír, Lédl Lumír, Ševčík Arnošt, Měřva Zdeněk

MPK: E21D 15/51

Značky: hydraulická, stojka, plnením, důlní, vnějším

Text:

...blok uložen v masivni hlavioi. Přitom však nelze vyloučit jeho deformaoi a rovněž připojení plnici pistole je ztiženo blizkosti stropnice. Konečné u další známé protiotřesové stojky obráoeného uspořádání je pouzdro s ventilovým blokom připojeno k vnějšimu sloupu rovhoběžně s jeho osou a spojeno s tlakovým prostorem vrtáním ve stěně sloupu. Na protějši straně je k vnějšimu sloupu připojeno držadlo. I tato etojka máUvedené nevýhody známých...

Spojená hydraulická soustava řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259029

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kalmykov Vjačeslav, Sej Vasilij, Obidin Valerij

MPK: B62D 5/06

Značky: spojená, řízení, hydraulická, soustava

Text:

...7 Haxonxwcn B Kpaüuen nenon (no qepremy) nonomeHHR, coeunxa rnnponacoc 15 c ruponuuneů 3 H c runpoaxxyynnropon 18. OnuoBpeMeHHO paöoqan muxocTb nonaonnrcn K runponunnn ynpaBneHnx rnpopacnpeenurena 22, oñecnequnammero sapanxy rnpoaxxymynnropa 18.Ecnn rupoaxKyMynxTop 18 paspamen, T 0 on Haquuaer sapamarbcn or rupona coca 15 no ocwumenun annena, ueo 6 xonuMoro nnn nepeuemennx sonowuuxa run popacnpeenurena 5 B npanoe (no uepTexy) nonomenue,...

Spojená hydraulická soustava řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258438

Dátum: 16.08.1988

Autori: Obidin Valerij, Kalmykov Vjačeslav, Sej Vasilij

MPK: B62D 5/06

Značky: spojená, řízení, soustava, hydraulická

Text:

...nom cpencrné paöoraer cueymmnu o 6 pasóM.B Hçňwpanhuou nonoxenuu rnpopacnpeenurenn pynesoro Mexaunana 1 paöoqaä ąnxocrb or runponaćoca 15 nouaewcn K HHHHH 14 rupopacnpenennTenn 5, KOTO puň nonneňcTnueM npyxunu 7 Haxonnrcz B KpañHeM nenom (no qepwemy) nonoxennn,coenuusn runponacoc 15 c runponunneñ 3 H c runhoaxxymynxropom 18. Ouoape 258438ueuno paôouan muxocrb nononrca K runponnnnu ynpanneunn rupobacnpeenurenn 22, oöecneqąnammero sapànxy...

Hydraulická váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 257167

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vrána Vladimír, Kaňák Jiří

MPK: G01G 5/04

Značky: váha, hydraulická

Text:

...na otočných závěsech,uložené na kapalinovém pružném vaku, který je uloženna pevném podkladu. Kapalinový vak je propojen pružnou trubici přes převodni měřicí prvek na tlakovou jednotku.Přednosti uvedeného řešení je to, že neobsahuje žádná náročná hydraulická zařízení,je levné odolné vůči poškození, vyrobitelné v přenosném provedení.Příklad provedení hydraulické váhy podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je nárys a...

Hydraulická samostavitelná opierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257103

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 3/08

Značky: samostavitelná, hydraulická, opierka

Text:

...opierky podľa vynálezu sa dosiahlo to, že sílu aretačnélvo klina možno nastaviť veľmi presne, so zaručenou stálosť-ou nastavenia,a to, že funkcia hydraulickej samostavitel 4Príklad koušâtrukčného usporiadania hydraulickej samostavitelnej opierky podľa vynálezu je znázornený vo výkresovej časti V reze nárysného pohľadu.Hydraulické samostavitelná opierka je vytvorená z telesa 4 Liholníkového tvaru, ktorého jedno rameno je upravené pre pružné...

Hydraulická zařízení k vymezení provozních vůlí pracovních válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255921

Dátum: 15.03.1988

Autori: Koňařík Milan, Čech Jan, Raida Antonín

MPK: C14B 1/02

Značky: zařízení, hydraulická, provozních, pracovních, vymezení, válců, koželužských, vůlí, strojů

Text:

...elektro»-3 4 magnetemvvg, la propojen -po přeaunuti piětuujg šla-ah, Akfarý je tvořen progtorem 11 za. piatam-íg hydrauliokőho váłge g vývoz-rvý -rdzvaděč 1 x 19 vřazĺenĺ přeppuätěcí ýentil 32, kftàrgľmá funkci ĺą poaiäřofacího ventilu láři jazavíräní a .otQvíz-Áni» stroje Mgal. Abřepouätěci ventil. L 4 a łàydromctpr je vždzen přeppuštěoiventil a, lçtaraf-má runkozgventilu. pagąäłpvąeąiho pro chod hy-dromotoru jj při uząvřenéntstrojig...

Hydraulická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246022

Dátum: 15.12.1987

Autor: Dobrucký Branislav

MPK: F16D 25/062

Značky: hydraulická, spojka

Text:

...pohybov zariadenia. Výhodne sa dá využiť všade ltam, kde pomocný pohyb zariadenia olebo stroja je len malou čiastkou hlavného výkonu.Na pripojenom výkrese je znázornený hydraulický systém, kde na obr. 1 je v reze hydraulická spojka. a na obr. 2 je hydraulická schéma zapojenia.Na čelnej doske 1 hvdrogenerátona je pevne uložené teleso 3 hydraulickej spojky. Naupevnené pevná lamela 4 a na hriadeli 11 hlavného pohonu s remenicou 10 je posuvne...

Hydraulická důlní stojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252801

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zachár László, Németh László, Balász Károly, Virágh János, Korbuly József

MPK: E21D 15/44

Značky: důlní, stojka, hydraulická

Text:

...zetíłenĺ, přičemž potřehuje z hlediska únosností méně materiálu a je proto levnějäí než známé důlní Itojky, kterou je možno snadno ručně ďupravít do pracovního prostoru, umístit e vyplenit a její tvar se ani při větších zatíženích nemení a nijak se pri tom nepoškozujeUvedené nedostatky odstraňuje hydraulická důlní stojka eestávející 2 trubkové, od spoóu dnem uzuvřené dolnf stojky a 2 trubková horní etojky, ucpořàdané klozně v dolni stojce...

Hydraulická posuvná a ustavovací jednotka polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250615

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Antonín

MPK: F16M 11/04

Značky: hydraulická, posuvná, ustavovací, polohy, jednotka

Text:

...pohyblivé části 3. Sipkami jsou vyznačeny možné směry posuvu.Základní hrubý posuv je prováděn mikrometrickým šroubem 3,který je připevněn na pevné části posuvného stolku 1 a na jehoždřiku 4 je nasazeno válcové těleso 5 s kapalinovým prostorem 6uzavřeným pružným-členem 1 vytvořeným v daném případě jako membrána. Její čelhi plochou se přes dotykový hrotxg přenáši pohyb napohyblivou část stolku 3. V boku válcového tělesa 5 üsti do kapa linového...