Patenty so značkou «hybridná»

Hybridná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7263

Dátum: 02.10.2015

Autor: Kniebügel Roman

MPK: F16D 13/08

Značky: spojka, hybridná

Text:

...čím sa vytvorí sila spôsobujúca spomaľovanie pružiny, ktorá potom zmenší svoj vnútorný priemer, pevne obopne hnaný hriadeľ a vplyvom trecej sily pôsobiacej naň ho unáša v smere otáčania hnacej časti. Na zvýšenie spojovacej sily môže byť unášací trecí protikrúžok uložený na šikmom drážkovaní tak, že pôsobením síl vplyvom krútiaceho momentu sa zvyšuje aXiálna spojovacia sila. Hybridná spojka môže byť usporiadaná aj tak, že hnacia a hnaná časť...

Multiporézna hybridná konštrukcia obvodovej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6989

Dátum: 04.12.2014

Autor: Macík Ignác

MPK: E04B 2/56, E04B 1/18

Značky: hybridná, obvodovej, stěny, konštrukcia, multiporézna

Text:

...murivo vytvorené murovaním z tvámic z pórobetónu s poréznosťou minimálne 90 objemových.Na obrázku 2 je znázomený čelný pohľad na výplňové a tepelnoizolačné murivo vytvorené murovaním zNa obrázku 3 je znázomený rez výplňovým a tepelnoizolačným murivom vytvoreným murovaním z tvárnic z pórobetónu s poréznosťou minimálne 90 objemových na vyrovnávaciu hmotu na základovú konštrukciu.Multiporézna hybridná konštrukcia obvodovej steny...

Hybridná podperná konštrukcia prístrojovej dosky vozidla a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287433

Dátum: 02.09.2010

Autor: Charbonnel Daniel

MPK: B62D 29/00, B62D 25/00

Značky: dosky, vozidla, prístrojovej, konštrukcia, podpěrná, hybridná, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridná podperná konštrukcia prístrojovej dosky vozidla zahrnuje: kovový priečny člen (10) s tvarom predĺženým pozdĺž hlavnej osi (12) zostavu (18) na rozdeľovanie vzduchu vyrobenú z plastového materiálu, zahrnujúcej najmenej jedno potrubie (20) predĺženého tvaru, prechádzajúce rovnobežne s kovovým priečnym členom (10), a škatuľu (22) na rozdeľovanie vzduchu, zakotvenú na kovovom priečnom člene (10) súčasným tvarovaním. Ďalej zahrnuje najmenej...

Hybridná oceľovo-textilná vystužujúca vložka pre radiálne pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17350

Dátum: 15.07.2010

Autori: Pax Gabrielle Milly, Del Río Rodriguez Javier, Dekeyzer Patrick

MPK: B60C 9/18

Značky: radiálně, pneumatiky, vystužujúca, oceľovo-textilná, vložka, hybridná

Text:

...nároku 1.Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť alternatívnu hybrídnú textilnú vystužujúcuvložku pre pneumatiky a spôsob jej výroby.Vyhotovenia podľa predkladaného vynálezu poskytujú vystužujúcu vložku pre radiálne pneumatiky pre kolesovć vozidlá, ako sú osobné automobily alebo úžitkové vozidlá/ vozidlá s ťažkým nákladom pre používanie ako nákladné vozidlá, autobusy alebo off road aplikácieTento cieľ sa dosiahne prostredníctvom...

Elektricky vodivá a elasticky rozťažná hybridná priadza, spôsob jej výroby a textilný výrobok s takouto hybridnou priadzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4610

Dátum: 25.08.2006

Autor: Voigt Andreas

MPK: D02G 3/44, D02G 3/22, D02G 3/36...

Značky: hybridnou, vodivá, rozťažná, priadzou, priadza, elektricky, takouto, textilný, výrobok, hybridná, elastický, spôsob, výroby

Text:

...ktorý je položený takým spôsobom, aby dovoľoval požadovanú roztäžnost elastického jadrového ñlamentu, aleokrem toho aj limitoval roztiahnutie.0010 Obzvlášť dobrá vodivosť pri používaní vlákien sa dosahuje, ak sa elektricky vodivévlákna vyberú predovšetkým zo skupinyvodivé polyesterové vlákna vysokokvalitné oceľové vlákna uhlíkové vlákna polyméry s kovovým povlakom, pokovované striebrom, meďou poníklovane uhlikové vlákna a0011 Možný...

Kovom zosilnená hybridná štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11467

Dátum: 11.01.2006

Autori: Frankenmolen Jeroen, Geiermann Volkmar, Zimmermann Jochen, Krisch Wolfgang

MPK: B62D 29/00

Značky: kovom, hybridná, struktura, zosilnená

Text:

...ktorá je vždy potrebná, aby prepožíčala konštrukčnej súčasti podľa vynálezu požadované mechanické vlastnosti. Kovovávýstuž má výhodne proñlovaný prierez.0011 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je spôsob výroby konštrukčnej súčasti podľa vynálezu, pri ktorom sú kovová časť a kovová výstuž vzájomne spojené tvarovým,silovým a/alebo materiálovým spojením.0012 Spôsob podľa vynálezu je možne uskutočňovať jednoducho a lacno.0013 Čo sa týka...

Adaptívna hybridná transformácia pre signálnu analýzu a syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11233

Dátum: 21.01.2005

Autori: Davidson Grant Allen, Vinton Mark Stuart

MPK: G06T 9/00, G10L 19/02, H04N 7/30...

Značky: analýzu, adaptívna, signálnu, hybridná, transformácia, syntézu

Text:

...rozlíšenie MDCT banky filtrov pomocou adaptívneho prepínania medzi dvoma rôznymi oknovými funkciami pri zistení konkrétnych znakovsignálu, ako napriklad charakteru signálu alebo prechodovejamplitúdy. Podľa tejto techniky, ktorá je opisovaná V U.S. patente 5,214,742, Elder, vydanom V Máji 25, 1993, sa nemení dĺžka segmentov, ale časové rozlíšenie je prispôsobované pomocou prepínania medzi rôznymi oknovými funkciami za účelom redukovania...

Hybridná a tandémová expresia neisseriových proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17790

Dátum: 06.09.2002

Autor: Pizza Mariagrazia

MPK: C07K 14/22, A61K 38/16, C12N 15/62...

Značky: neisseriových, tandemová, proteínov, expresia, hybridná

Text:

...Vynález sa týka (a) nukleovej kyseliny kódujúce vyššie opísané proteiny, (b) vektorov obsahujúcich tieto nukleokyselinové sekvencie, (c) hostiteľských buniek obsahujúcich tieto Vektory, (d) kompozícii obsahujúcich proteiny alebo nukleové kyseliny podľa vynálezu, ktoré môžu byt vhodné ako imunogénne kompozície (napríklad vakcíny) alebo ako diagnostické činidlá, (e) týchto kompozícii na použitie ako liečivo (napriklad ako vakcíny) alebo ako...

Hybridná a tandemová expresia neisseriových proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9189

Dátum: 06.09.2002

Autor: Pizza Mariagrazia

MPK: C07K 14/22

Značky: tandemová, expresia, neisseriových, proteínov, hybridná

Text:

...alebo vynechané, je prednostne na C-konci hybridného proteínu pokiaľ sa má použiť na N-konci, preclnostne sa používa AGforma 741. Zvyšky -L Pre každých n prípadov -X-L- platí, že aminokyselinové sekvencia linkera -L- môže byť prítomná alebo môže chýbať. Napríklad ked n 2, hybrid môže zodpovedať vzorcu N 112 Xj-Lj-Xg-Lz-COOH, NHz-Xj-Xz-Coołl, NHg-Xl-Ll-Xg COOH, NH 2 XX 2 L 2 COOH atd.Aminokyselinová sekvencia (aminokyselinové sekvencie)...

Hybridná a tandemová expresia proteínov odvodených z bakteriálneho kmeňa Neisseria

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20336

Dátum: 06.09.2002

Autor: Pizza Mariagrazia

MPK: A61K 39/00, C07K 14/22

Značky: expresia, bakteriálneho, neisseria, hybridná, tandemová, kmeňa, odvodených, proteínov

Text:

...Glyn kde n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.9, 10 alebo viac), a histidínové prívesky (Lj. Hisn kde n 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 alebo viac). Ine vhodné sekvencie aminokyselín |inkera budú zrejmé pre odborníkov v danej oblasti. Užitočný linker je GSGGGG(SEQ ID 27). s dipeptidom GIy-Ser vytvoreným z reštrikčného miesta BamHI. čím sa napomáha klonovaniu a manipulácii, a tetrapeptidom Glyą ako typický polyglycínový Iinker.0022 Ked je Xn 1 AG proteín a Ln...

Hybridná kolaj pre kolajové vozidlá dvojakého rozchodu kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 266293

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kišš Pavol, Lechan Vladimír, Kollár Igor, Máriássy Gustáv Tech

MPK: E01B 9/66, E01B 5/18

Značky: hybridná, kolies, vozidla, kolaj, rozchodu, dvojakého, koľajové

Text:

...svojim maximálnym plošným rozmerom na opernej ploche rebrovej koľajovej podkladnice a skrutka, spojujúca pridržnicu s nosnou koľajnicou je uložená v otvoroch vonkajšej koľajovej spojky, zvíslice nosnej koľaje, vnútornej koľajovej spojky, rozpernej trubky a dlhšieho ramena pridržnice.Vâaka horizontálnej tuhosti prídržnice, ktorú zaručuje, ktorú vlastne zabezpečuje jej kratšie, horizontálne orientované rameno, ani po mnohoročnej prevádzke...

Hybridná forma, upraviteľná pre overovaciu a presnú sériovú výrobu z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230438

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bednár Michal, Braciník Bohdan, Meheš Pavol

MPK: B29F 1/022

Značky: výrobu, overovaciu, forma, presnú, hybridná, upraviteľná, sériovú, plastov

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridná forma upraviteľná pre overovaciu a presnú sériovú výrobu presných výstrekov z plastických látok pozostáva z rámu základovej dosky, na ktorej je umiestnená kotevná doska ako hybridná spojovacia časť spoločná pre jednonásobnů a viacnásobnů formu, vyznačujúca sa tým, že na nosnom spojovacom základe /2/ sú prestaviteľné a upraviteľné jednotlivé časti vstrekovacej dutiny a to jadro /13/ a čeľuste /8/ umiestnené v strede formy a/alebo...

Hybridná vysokoobjemná priadza z nekonečných vláken s rozdielnou zrážavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214636

Dátum: 01.07.1984

Autori: Piller Bohumil, Javorek Miroslav, Lacko Vladimír, Prokopec Jozef, Beck Zoltán

Značky: hybridná, rozdielnou, zrážavosťou, nekonečných, priadza, vysokoobjemná, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridná vysokoobjemná priadza z dvoch typov nekonečných vláken z rozdielnou zrážavosťou s vlastnosťami strišovej priadze tvorená nekonečnými vláknamis vyššou zrážavosťou, ktoré po vyzrážaní dotvárajú a ukotvujú oblúčky a sľučkyvytvorené tvarovaním v prúde plynného média na elementárnych vláknach a nižšou zrážavosťou alebo na vláknach nezrážavých. Zrážavými vláknami súpolypropylénové nekonečné vlákna so zrážavosťou najmenej o 5 % vyššou ako je...