Patenty so značkou «hutnických»

Způsob nanášení pojiva na rouno z hutnických vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270654

Dátum: 12.07.1990

Autori: Steckert Rainer, Gessner Dieter

MPK: D04H 1/58, D04H 1/64

Značky: způsobu, hutnických, provádění, tohoto, zařízení, způsob, vláken, pojiva, rouno, nanášení

Text:

...pisem e rozdružovecím ústrojim pro vlákna umístěny dva válce pro rozmělňování pevných čistí v tenke vretvě. Sbärný pás je s výhodou spřažen e regulátorem rychlostiPři způeobu podle vynálezu se v přisávací kemoře vytváří ne kontinuálně běžicím přísávocíu pásu rovnoměrná, ale velmi tenká vrstva vláken, která se pak přoprevuje dosběrnó komory, ve ktere ee tenká vrstva vláken opět ruzdružuje a vlákna padejí volným pádem nu gběrný pda. v...

Dospalovací tryska hutnických pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268643

Dátum: 14.03.1990

Autori: Michalík Stanislav, Mikolajek Jan, Trávníček Rudolf, Jeník Vladimír, Šplíchal Vladimír, Michalík Zdislav

MPK: F27B 3/22

Značky: dospalovací, hutnických, pecí, tryska

Text:

...trysky, které je jako celek přlpevněna touto noanou přírubou k přírubě nosné kon strukce,která je součástí pancíře klenbového zdlva pece, přičeuž do osazeného kruhového otvoru v klenbovén zdívu je vložen ochranný plášt válcového těleaa směšovací komorya ve apodní ćéstl klenbového zdlva je do oaazeného otvoru zaeazena trysková hlavice ulov žcné v ochranné trubce. Součástí podstaty vynélezu je také to, že v tryakové hlavicí jsou v počtu 8 až...

Způsob tokretování hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266389

Dátum: 13.12.1989

Autori: Malachov Michail, Marakulin Jurij, Basalajev Igor, Juzefovskij Izrail, Šeršněv Alexandr, Učitel Lev, Čemeris Oleg, Cibin Igor, Bugrin Tamara, Ajzatulov Rafik

MPK: F27D 1/16

Značky: způsob, tokretování, hutnických, agregátu

Text:

...yuoc Tuxpar-Macau - oaxea B npmnnmmamvcw K npnnarawuony. a npM GJMWKOM dOAbWOMyrau aoAuwo 90 °) anaacvanv ucaaue cxmpocrw a ouxana B manMaM ovapoaKM~ 10 M Ta×ma.~nnnuuuaTca yunc nnpnmna. npM unMHnKoanM xmumuewrum Tm×uT~nnccu. aaonnnom n awparav sa onny onopauun Topxp-TMpan|HMw PM noaumemnnn ywana uynmv nanucumn Manuwu naxpuvnn 11. M CDDTBIPTOTIIMHG cyan Menhma sro croñxocrb.nan Mcnuvanmü cnacoua uno MGFOTDBABHD wecvbrroaoaow Top×paT-oypM- anna...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265723

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smrkovský Evžen, Tesař Josef, Vacek Jan, Chládek Lubomír, Jasinský Zdeněk

MPK: B32B 1/08

Značky: výroby, způsob, trysek, hořáku, hutnických, agregátu

Text:

...vnitřním povrchu trysky a v důsledku toho i s mnohonásobně prodlouženouZpůsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů podle vynálezu je blíže osvětlenv následujících příkladech, které jsou pro názornost doprovázeny Vyobrazeními na obr. 1 až 1 z měkké uhlíkové oceli, na níž nanesená ochranná otěruvzdor 3. Na obr. 1 je znázorněna tyč g navařené nědi. Na obr. 2 je tyč 1 z měkké uhlíkovéjsou ve dvou operacich naneseny 3ná vrstva Ä, na které je...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265643

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kolomazník Miroslav, Jasinský Zdeněk, Bajda Miloslav, Neufus Karel, Smrkovský Evžen, Suchánek Jan

MPK: B32B 1/08

Značky: agregátu, způsob, hořáku, výroby, trysek, hutnických

Text:

...opatří nejprve ochrannou vrstvou vhodného kovu, např. niklu.Výhoda způsobu výroby trysek hořáků podle vynálezu spočíva zejména v podstatném zvýšení jejich odolnosti vůči abrazi pevnými částicemi. životnost trysek zhotovených popsaným způsobem je oproti tryskám dosud používaným několikanásobná. způsob podle vynálezu umožňuje i několikanásobnou kombinaci tenkých metalických a keramických vrstev aplikovaných k dosažení požadované tlouštky...

Přestavitelná zarážka, zejména hutnických nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265126

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rauner Jan, Čudlý Zdeněk

MPK: B23D 33/10

Značky: prestaviteľná, hutnických, zarážka, zejména, nůžek

Text:

...je, že řešení přestavitelné zarážky podle vynálezu nevyžaduje extrémně vysokou přesnost výrovy pohybových šroubů a ani přesnost vzájemného jejich ustavení ve směru pojezdu vozíku, přičemž nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky ani na přesné dodržení vzdálenosti bočního vedení vozíku v nosné konstrukcí.Přestavitelná zarážka, zejména hutníckých nůžek, podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněna na obr. 1 a 2 připojeného výkresu....

Zařízení pro ovládání odsunovače zadních konců materiálu, zejména u hutnických nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262256

Dátum: 14.03.1989

Autori: Větrovec Lubomír, Zíka Karel

MPK: B23D 33/02, G05D 5/06

Značky: zadních, zařízení, ovládání, odsunovače, materiálů, konců, zejména, hutnických, nůžek

Text:

...podle vynálezu je následující. Příslušným ovládačem zadávacího bloku g pro spuštění hlavních hydraulických válců ramen nezakreslenéhc odsunovače je dán impuls na první spouštěcí výstup glggl, jímž je oživen první záznamový vstup ll výběrového bloku lg. Tím je aktívován první řídící výstup 51 tohoto výběrového bloku lg a tento signál přiváděný na první povelový vstup pl ovládacího bloku ll, kde oživí první spínací výstup 51, což se...

Zařízení pro ovládání hutnických nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259195

Dátum: 17.10.1988

Autori: Větrovec Jindřich, Hokr František, Větrovec Lubomír

MPK: F16N 27/00, B23D 15/22

Značky: hutnických, ovládání, zařízení, nůžek

Text:

...vyhodnocovaoí blok lg, což je v daném případě jednosmerný dekedický čítač e předvolbou a obvody pro vyhodnoceuí zadané hodnoty, suínaci blok ll, tvořený obvody logického součbu e akční-blok lg, realisovený tukovým mazacím přistrojem, včetně ovládacícha spínàoíoh obvodů a prvků a olejovým čerpadlem e pohonom Jednotlivébloky Q až lg jsou pak zapojeny tak, že startovací vý~ stup 3 povelového bloku Q je epojen s druhým povelovým vstupem...

Suchá půda hutnických ohřívacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244154

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hájek Petr, Kalivoda František

MPK: F27D 1/16, C21D 9/70

Značky: ohřívacích, hutnických, pecí, půda, sucha

Text:

...její vyzdívky. Koks svým určenímje vysoce ušlechtilé a hodnotné palivo, které v atmosféře hlubin ných pecí trvale a v celé vrstvě neúčelně vyhořívá, čímž se sni žuje jeho vrstva, která pro sázení ingotů musí být doplňována. Mimo to uhlík z koksu v pecní atmosféře reaguje s vyhřívaným ko vem ingotů neho odlitků 5 způsobuje nauhličování ocele, zejménajejich patních Ěástí, což má nežádoucí dopad na kvalitu a výtěžek,zejména u...

Manipulační vidlice přepravního vozidla hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 232196

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hošek Jan

MPK: B22D 41/12, B22D 41/04

Značky: vozidla, vidlice, hutnických, přepravního, panví, manipulační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je to, že zabraňuje naklonění pánve a tím i případnému vylití tekutého obsahu na přepravní vozidlo, čímž se zamezí jeho poškození. Uvedeného účelu se dosáhne manipulační vidlicí podle vynálezu, sestávajícího ze dvou ramen, která jsou na svém jednom konci zakončena úchytným závěsem vidlicového tvaru pro uchycení čepů hutnické pánve, přičemž ramena jsou čepem spojena s pojistnými segmenty, jež doléhají na nákružky čepů hutnické...

Vnútorná pracovná stena hutníckych, najmä hlbinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237142

Dátum: 15.03.1987

Autori: Bodík Rudolf, Király Štefan

MPK: F27D 1/00, F27D 1/10

Značky: hlbinných, pracovná, hutnických, stěna, najmä, vnútorná, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výmurovky stien hutníckych, najmä hlbinných pecí s vertikálnym delením na tepelnoizolačné a pevnostné vrstvy a rieši problém hospodárneho zvýšenia účinnosti a živostnosti monolitických výmuroviek. Vnútorná pracovná stena je delená horizontálne na tri vrstvy, z ktorých spodná vrstva je tvorená žiaruvzdornými tehlami, napríklad z taveného korundu a horná vrstva je tvorená napríklad dinasom. Stredná vrstva, v rozmedzí úrovne...

Šoupátkový uzávěr pro výtok hutnických věder

Načítavanie...

Číslo patentu: 221512

Dátum: 15.02.1986

Autor: Meier Ernst

Značky: výtok, věder, šoupátkový, uzáver, hutnických

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátkový uzávěr pro výtok hutických věder, který má šoupátkovou desku s několika průtokovými otvory, za kterými jsou uspořádány s pomocí spojovacího zařízení vypouštěcí trysky, které mají ohnivzdornou objímku a spojovací součást, která je podle vynálezu zdokonalena v tom, že na průtokových otvorech šoupátkové desky jsou s pomocí spojovacího zařízení pro vypouštěcí trysky, sestávajícího ze dvou spojovacích součástí, připevnitelné vstřikovací...

Přípravek ke chromování vnitřního povrchu dýz hlavic a hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228831

Dátum: 01.01.1986

Autori: Teplárek Zdeněk, Jasinský Zdeněk, Staško Eduard

MPK: C21C 5/48, C25D 3/04

Značky: přípravek, vnitřního, povrchu, agregátu, hlavic, hutnických, hořáku, chromování

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit přípravek ke chromování vnitřního povrchu dýz 12 hlavic trysek a hořáků hutnických agregátů, které jsou před chromováním zabudovány v hlavicích. Přípravek sestává z podložky 1 pro uložení čela hlavice trysky a víka 2 k jejímu uzavření a dále z anod 3 ve tvaru svorníků pro vzájemné spojení podložky 1 a víka 2 přípravku. Anody 3 jsou opatřeny perforovanými víčky 4 a 5 a maticemi 8, kde tyto anody 3 procházejí středem...

Zariadenie na prekrytie pracovného priestoru hutnických, najmä hlbinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228604

Dátum: 01.01.1986

Autor: Bodík Rudolf

MPK: F27D 1/16

Značky: hlbinných, prekrytie, hutnických, najmä, zariadenie, pracovného, pecí, priestoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na prekrytie pracovného priestoru hutníckych, najmä hlbinných pecí pri opravách horných časti stien po odňatí pracovného poklopú a rieši problém zníženia tepelných strát a bezpečnosti práce počas opráv, najmä tesniacich žľabov, a zvýšenie časového použitia agregátu. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím prekrývacieho roštu položeného svojími prekladovými nosníkmi na podkladov patky pravocného veka v protiľahlých...

Zařízení pro zapalování plynu vypouštěného do ovzduší z hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220807

Dátum: 15.12.1985

Autor: Poláček Jan

Značky: zařízení, agregátu, hutnických, zapalování, vypouštěného, ovzduší, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zapalování plynu vypouštěného do ovzduší z hutnických agregátů, zejména z retort koksárenských baterií, které sestává z potrubí (3) pro vedení plynu do ovzduší, které je opatřeno odbočným potrubím (6) a uzavírací klapou (4). Potrubí pro vedení plynu do ovzduší je je opatřeno uzavíracím orgánem (2) plynu umístěným před odbočným potrubím (8) ve směru (P) proudění plynu. Zařízením je umožněno snadné zapalování plynu,...

Způsob úpravy ocelárenské strusky pro její zpětné využití jako vsázky do hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222330

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor, Kouřil Jan, Kubín Sáva

Značky: strusky, agregátu, ocelárenské, vsázky, využití, její, hutnických, zpětné, úpravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy ocelárenské strusky pro její zpětné využití jako vsázky do hutnických agregátu,zejména vysokých a ocelářských pecí. Úprava ocelářské strusky se provádí tak, že se nejdříve roztřídí podle velikosti zrn na nadsítný a podsítný podíl při hranici třídění v rozmezí 70 až 100 mm, načež z nadsítného podílu strusky oddělí kovové podíly. Další úprava strusky se může provést tak, že veškerý zbylý nadsítný podíl strusky se...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Hošek Jan, Divák Břetislav, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Bohuš Jiří, Slouka František, Šigut Ivan, Kluževič Milan, Raška Pavel, Kodrle Luděk, Hromek František, Lesniak Adolf, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan

Značky: panví, hutnických, rotační, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro vytahování trysek a hořáků z den a stěn hutnických agregátů pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 225542

Dátum: 01.12.1984

Autori: Jekl Jiří, Kovaľ Ján, Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav

Značky: agregátu, výrobu, hořáku, oceli, stěn, hutnických, trysek, zařízení, vytahování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytahování trysek a hořáků z den a stěn hutnických agregátů pro výrobu oceli, zejména z den konvertorů, vyznačené tím, že sestává z dvojčinného hydraulického válce /7/, k němuž jsou po obvodu připevněna svými jedněmi konci distanční ramena /3/, kde pístnice /8/ dvojčinného hydraulického válce /7/ je dutá, jíž prochází stavěcí šroub /4/, který je vůči pístnici /8/ zajištěn z vnější strany maticí /6/ a na svém opačném konci opatřen...

Zařízení pro odstředivé odlévání vícevrstvých rotačních předmětů, zejména hutnických válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 213757

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kudělka Zdeněk, Mašlonka Ivan, Nykl Vítězslav, Kaňák Jan

Značky: předmětů, zejména, zařízení, odlévání, odstředivé, hutnických, rotačních, válců, vícevrstvých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstředivé odlévání vícevrstvých rotačních předmětů, zejména hutnických válců, tvořené kyvně uloženým rámem licího stroje, na jehož horní ploše jsou připevněny dvě dvojice kladek, na kterých je uložena kokila, přičemž jedna dvojice kladek je spojena s výstupním hřídelem pohonné jednotky, vyznačené tím, že ke střední části rámu (4), který je na jednom konci opatřen hřídelem (12), kyvně uloženým v ložiskách ukotvených v základu (10),...