Patenty so značkou «hrubé»

Zařízení pro paletizaci výrobků hrubé keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262257

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ondřejík Miloš, Štursa Václav, Němec Vladimír

MPK: B65G 57/24

Značky: paletizaci, keramiky, hrubé, zařízení, výrobků

Text:

...g je upevněna na ukládacím stole l a její poloha vůči přední stěně 3 je stavitelná v závislosti na délce ukládaného výrobku 1,. tj. obkladačky či dlaždice apod. Délkou výrobku 1 se zde rozumí jeho rozměr ve směru pohybu dopravníků. Posuv ukládacího stolu l je ovládán prvním pohybovým ústrojím, jímžje první pneumatický válec 5 s hydraulickým tlumičem. Levá boční stěna 3 stohovací šachty.g je spřažená s táhlem druhého pohybového ústrojí,...

Způsob rozrušování koagulační struktury jílovinové složky hmot pro výrobu hrubé keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243965

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kolda Zdenik, Havlíeek Werner, Solar Michal

MPK: C04B 33/13, B28C 3/00

Značky: jílovinové, výrobu, koagulační, způsob, hrubé, keramiky, složky, struktury, rozrušování

Text:

...a při kolísání teplot. Tím dochází k vytváření prssklin na hraničníchv plochách koagulátů a k jejich rozvoji, zejména za součinnosti vlhkosti a teplot pod bodem mrazu, který vede až k destrukcím výrobků.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob rozruäování koagulsční struktury plastických hmot pro výrobu hrubé keramiky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, ze-mooiě 5,0 hnotnostní-ch procent účinné organické aktivní příssdy,napříklsd...

Prostředek pro vypalování hrubé keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239988

Dátum: 01.02.1988

Autori: Sovaeek Jindoich, Teplý Jioa, Machalík Ludvík

MPK: C10L 1/14

Značky: vypalování, hrubé, prostředek, keramiky

Text:

...se korozní působení spalín.výhodou vynálezu je to, že vlivem katalytiokého působení přídavných látek na spalovací proces dojde k výhoünějšímu sllnutí hrubé keramiky, zvýšení lomové pevnosti, pevnosti v tlaku a snížení násákavosti. Chemická úprava těžkého topného oleje má rovněž příznívý Vliv projevujíoí se při skladování tekutého paliva tím, že zamezujeévyeazování täžkýoh podílů a tvorbě kalą případně nespalitelných usazenln.Příklad 1 Tunelová...

Mobilní zařízení pro hrubé třídění kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254477

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kendi Štefan, Rákoš Stanislav

MPK: B07B 15/00

Značky: zařízení, mobilní, třídění, kameniva, hrubé

Text:

...profilu a opatřeno odklápěcí pákou, určenou pro připojení přímočarého motoru, uloženého na podpěrném sloupku.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že pracuje s využitím zemské qravitace, prakticky bez energetického příkonu. Je lehké a výrobně i materiálově nenáročné. Výměnou třídicích sít se dá snadno upravit pro jinou frakci hrubě tříděného kameniva. V případě, že se do třídicího síta zaklíní kamen větší zrnitosti, lze příslušné...

Způsob hydrofobizace porézních keramických materiálů pro hrubé čištění vod obsahujících polární a nepolární organické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249677

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mikyška Stanislav, Kačín Jan, Bartuška Miroslav, Bareš Miroslav, Engelthaler Zdeněk

MPK: B01J 20/10

Značky: nepolární, způsob, organické, polární, kapaliny, čištění, hydrofobizace, hrubé, porézních, keramických, materiálů, obsahujících

Text:

...graf 1 - 4 v závislosti na množství hydrofobizačního činidla a teplotě expozice. Hydrofobnost (Hb) je vyjádřena jako podíl hydrofobizovaného materiálu, který se za standartni expozice nesmočil vodou. ii- 2 249 677 Graf č. 1 znázorňuje závislost hydrofobnosti křemeliny upravené různým přidavkem metylsilikonového oleje a těžkého topného oleje. Hydrofobizační činidla byla přidáno na formě 5 v aoetonu,po vysušení byla křemelina...

Zařízení na hrubé třídění kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 234749

Dátum: 01.03.1987

Autor: Havel Zdeněk

MPK: B07B 13/10

Značky: třídění, kuliček, zařízení, hrubé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na hrubé třídění kuliček, které je tvořeno plošinou, nad jejíž přední hranou je umístěn válec otáčející se kolem své osy. Na plošině jsou umístěny kuličky, které procházejí nad rotujícím válcem, přičemž kuličky správného rozměru jsou válcem urychlovány a padají do přistavené palety. Zmetky kuliček volně přepadají přes hranu plošiny do žlábku, umístěného za hranou plošiny. Zařízení lze s výhodou použít pro hrubé třídění...

Zařízení na oddělování jemné příměsi od hrubé frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 220492

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hejma Jiří, Zajíc Karel

Značky: frakce, zařízení, jemné, oddělování, příměsí, hrubé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na oddělování jemné příměsi od hrubé frakce je určeno především k oddělování jehličí od dřevěných štěpků bezprostředně po předchozím zpracování, čímž se snižují časové prodlevy a zachovává obsah hodnotných látek. Zařízení sestává z oddělovací komory se vstupem materiálu, k němuž je kolmo umístěn vstup třídicího vzduchu. Výstup hrubé frakce je proti vstupu materiálu a osa výstupu jemné příměsi je odkloněna od osy vstupu materiálu....

Tunelová pec pro nepřetržitý fázový výpal výrobků hrubé keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222351

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kovařík Antonín, Širhal Heřman, Vyroubal Miroslav, Křenek Jaroslav, Kaštánek Jiří, Komínek Miroslav

Značky: fázový, výpal, tunelová, hrubé, keramiky, nepřetržitý, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit tunelovou pec, splňující provozní podmínky způsobu nepřetržitého fázového výpalu výrobků hrubé keramiky. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že pec je opatřena technologickým otvory uspořádanými do vertikálních soustav rozmístěných podél jednotlivých technologických pásem, kde v dosoušecím pásmu a chladicím pásmu jsou technologické otvory tvořeny tryskami příčného proudění vzduchu a v předehřívacím a pálicím...

Zařízení pro hrubé stavění válců těžkých válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 213969

Dátum: 01.06.1984

Autori: Prokop Jan, Smetana Oldřich

Značky: stolic, válců, zařízení, stavění, těžkých, hrubé, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro hrubé stavění válců těžkých válcovacích stolic sestávající ze stavěcích šroubů, v jejíž dutinách je upevněn drážkovaný hřídel. Na volném konci hřídele je připevněno šnekové kolo, které zabírá do šneku, jenž je na vnitřní straně válcovaní stolice a jenž je spojen s pohonnou jednotkou. Podélná osa pohonné jednotky je s osou válcování rovnoběžná. Na hřídeli šneku je upevněné kolo kuželového soukolí, které je...