Patenty so značkou «hromadné»

Zariadenie na hromadné spracovávanie kovových drôtov a spôsob spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 281370

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bicalho Mauricio, Meersschaut Dirk

MPK: C21D 9/60, C21D 9/54, C21D 9/52...

Značky: kovových, spracovania, drôtov, zariadenie, spracovávanie, spôsob, hromadné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) zahrnuje frekvenčný generátor (2), jednu alebo viac indukčných cievok (4), ktoré sú napájané frekvenčným generátorom (2), a prostriedky (3) na vedenie kovových drôtov. Kovové drôty zahrnujú kovové drôty patriace k podskupine (8) a kovové drôty, ktoré do podskupiny nepatria. Zariadenie (1) rovnako zahrnuje (6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) na zmenu úrovne čistej tepelnej energie, ktorá sa prenáša do kovových drôtov podskupiny (8) v...

Způsob hromadné produkce bramborového množitelského materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266337

Dátum: 13.12.1989

Autori: Szegedi Miklós, Föglein Ferenc, Oleár Gyula, Mészáros Annamária, Sum István, Magyar Miklós

MPK: A01H 1/04

Značky: množitelského, bramborového, způsob, materiálů, produkce, hromadné

Text:

...materiál získají semenáčky nebo malé hlízy,nebo se jako množívého materiálu použije minihlíz, přičemž se vytváření semenáčků nebo hlíz řídí ovlivñovâním syntázy patstinu v mateřské rostlině.Způsobupodle vynálezu se může použít pro ekonomickou produkci bramhorového množítelského materiálu ve velkém měřítku a způsob podle vynálezu je vhodný pro stálé dodâvání množitelského materiálu V průběhu celého roku.Izolace meristemových buněk, růst a...

Zapojení k rozpoznávání zhoršených mechanických vlastností výrobků hromadné výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265925

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žižka Jaroslav, Engelthaler Jiří, Procházka Vladimír

MPK: G01N 33/00

Značky: výroby, výrobků, hromadné, vlastností, zhoršených, zapojení, rozpoznávání, mechanických

Text:

...vlastnostíVýhodou tohoto řešení je to, ž í je nedestruktivní a lzeje prováděno objektivním měřením bez subjektivního vlivu. Zkoušen jej uplatnit i u výrobků, u kterých.ne 1 ze použít metodu elektrického průrazu.zapojení k rozpoznávání zhoxšených mechanických vlastností výrobků je příkladně blokově schematicky znázorněno na obr. 1, přičemž na obr. 2 je v blokovém schématu znázorněno případné zapojení bloku 3 vyhodnocení...

Zařízení pro hromadné stavění hustot na okrouhlých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265858

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krytinář Vojtěch, Kosík Bohumil, Bandoch Rudolf

MPK: D04B 15/32

Značky: stavění, hustot, hromadné, zařízení, pletacích, okrouhlých, strojích

Text:

...bloku 5 a ovládají jehly gg uložené v jehelním lůžku 1. Stahovače l,g,1,i jsou uváděny do požadované polohy kruhem g opatřeným závitovou částí lg zašroubovanou do závitu v nosiči ll zámků a ozubeným věncem 3 prostřednictvím pomocného čepu ll opatřeného výstupkem ll,který se působením pružiny lg opírú o horní plochu lg drážky prevedené v kruhu §. Pomocný čep li je opetřen stavěcímšroubem lg, který je svým skoseným čelem, rovněž působením...

Způsob hromadné výroby koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265426

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hovorka Jiří, Urbanec Josef, Mikel Eduard, Dočekal Josef

MPK: B29D 29/08

Značky: výroby, řemenů, klinových, hromadné, koster, způsob

Text:

...nezvýší na potžebnou mez dále může dojít k uzavření vzduchu mezi jednotlivými konfekčními polotovary, projevujícímu se vznikem puchýřů a separací při vulkanizaci, atd.K odstranění těchto nedostatku do značné míry přispívá řešení podle vynálezu. Jedná se o nový způsob hromadné výroby koster klínových řemenů postupem obrácené hromadné konfekce. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na konfekční buben se nejprve uloží vrstva nárazníku, po...

Způsob hromadné konfekce koster klínových řemenů na pevném konfekčním bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265351

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kurfürst Jiří, Hovorka Jiří, Dočekal Josef

MPK: F16G 5/06, B29D 29/00

Značky: konfekčním, hromadné, klinových, bubnu, konfekce, řemenů, způsob, koster, pevném

Text:

...přesností vyráběných řemenů je podstatné vý~ hodnější, provede - li se konfekce na pevném bubnu. V současné době je znám postup, při němž se jednotlivé dílčí polotovary kostry ukládají na rukávec z nezvulkanizované kaučukové směsi, předem zhotovený postupným navinutím několika vrstev faxinku. Po provedení vlastní konfekce se pak hromadný polotovar řeže přímo na konfekčním bubnu na kostry jednotlivých řemenů, které mají obdélníkový průřez...

Zařízení pro hromadné přenášení a plnění jehel zejména do přípravků na zpracování jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264387

Dátum: 12.07.1989

Autori: Richter Jiří, Chrdle Robert

MPK: B21G 1/00

Značky: zejména, jehel, zpracování, plnění, přípravků, hromadné, zařízení, přenášení

Text:

...přenášenou jehlu ve dvou ponledech, na obr. 4 je nakreslen přípravekna zpracování jehel V uzavřeném stavu, na obr. D je znázor~něn tento přípravek se zvednutým víkem a obr. 6 představuječástečný řez drážkemi pro založení jehel.Zařízení pro hromadné přenášení a plnění jehel sestává ze dvou podélných lišt l, g, spojených na jednom konciotočným čepem 2. Sevření líšt se zajišřuje zajištovacím zařízením, které V daném příkladu provedení...

Zariadenie na hromadné testovanie vedomosti žiakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260753

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kotulič Miroslav

MPK: G09B 7/06

Značky: zariadenie, hromadné, žiakov, vedomosti, testovanie

Text:

...toho istého zariadenia, na obr. 3 je zobrazená jedna z možných vysíelacích .anton vysielača, ktorá je vytvorená vysielacou slučkou a na obr. 4 je zobrazená jedna z možných antén prijímača vytvorená cievkou nvalvinutou na ferlt-ovom alebo železnom jadmn .Zariadenie na testovanie vedomosti žiakov.pozostávajúca z vysielača V a prijímača P,ktorého vysielač V je nakreslený na obr. 1 a pozostáva z vysielacej antény AV vytvorenej -prútovou...

Způsob obrácené hromadné konfekce koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258902

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dočekal Josef, Hovorka Jiří

MPK: B29H 7/22

Značky: způsob, řemenů, klinových, konfekce, obrácené, koster, hromadné

Text:

...totiž třeba její konec fixovat na konfekčním bubnu. K tomuto účelu se většinou část separační vrstvy - obvykle pásek v šíři cca 20 mm po celé délce bubnu - odstraňuje. To sice umožní fixaci konce nárazníkového pásu před navíjením,ale zároveň způsobí to, že zde nárazník zůstane přilepen k povrchu i po skončení konfekce. V důsledku toho může pak při snímání kostry z konfekčního bubnu dojít k jejímu poškození nepřípustným mechanickým namáháním,...

Nosič na hromadné čistenie najmä kremíkových dosiek v akustickom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257114

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jankech Dominik, Pavlík Miroslav, Habán Ivan

MPK: B08B 3/04

Značky: najmä, nosič, prostředí, čistenie, akustickom, dosiek, křemíkových, hromadné

Text:

...znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslený prípravok v axonoinetriclçom pohľade a na obr. 2 je nakreslený prípravok uložený v ultrazvukovej čistiacej vani.Nosič na hromadné čistenie najmä kremikových dosiek v akustickom prostredí pozostáva z dvoch rotačných čiel 3, ktoré sú opatrené čapmi. 7. Čapy 7 sú na rotačných čelách uložené centricky alebo excentricky. Na okrajoch rotačních čiel 3 sú prípevnené hrebene 4, z ktorých...

Sklopné sedadlo pro vozidla hromadné dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241633

Dátum: 01.01.1988

Autori: Muszbek László, Rákóczi István

MPK: B60N 1/02

Značky: vozidla, sklopné, sedadlo, dopravy, hromadné

Text:

...sedadlo pro hromadné dopravní prostředky podle vynalezu lze používat dlouhodobě ve zvednutě poloze, přičemž zabírš minimâlní púdorysný prostor, protože opěrâk je v těto poloze přisazen těsně ke kolmě stěně a k němu je přimknut seděk,přičemž anatomioky vhodné tvary obou částí spolu korespondujĺ a tím ještělvíce zmenšují půdorysnou hloubku zvednqtěho sedadla. Ramenasedâku, na nichž je zavěšen opěršk, jsou ve zvednutě poloze přivršcena ke...

Instalační buňka WC pro vozidla hromadné osobní dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246500

Dátum: 15.12.1987

Autori: Václavík Leoš, Radek Petr, Kůr Jan

MPK: B61D 17/00

Značky: instalační, osobní, hromadné, vozidla, buňka, dopravy

Text:

...míst, ostrých rohů a koutů. Vnější a vnitřní stěny jsou vzäjemně nedílně a také vodotěsně spojený. vnější stěny tvoří vnitřní povrch tam, kde jde o velkoplošně rovinné stěny bez dalších zařizovacích předmětů.Upevňovací body umístěné pod podlahou buňky jsou přístupné otevřenou dolni částí stěn, které se po upevnění buñky uzavřou zvedníítými lemý podlah sousedních oddílů,které se následně v průběhu montáže k instalační buňce přisunou a na ně...

Rozbuška se zvýšenou bezpečností proti hromadné explozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243275

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eadina Jioí, Ráfl Jan, Slavíeek Vladimír

MPK: F42C 11/00

Značky: explozí, proti, zvýšenou, bezpečností, rozbuška, hromadné

Text:

...zážehu tvořen nejprve užší válcovou dutinou přecházejicí následující kuželovou dutinou do širší válcové dutiny, kde je umístěna zhutněná inlciální náplň zaplñujíci i kuželovou dutinu.Hlavní výhodou řešení podle vynálezu je zjednodušení konstrukce dutin V licích formách, což umožnilo Zvýšit až desateronásobně násobnost formy pro tlakové lití, což podstatně zvyšuje ekonomii. jiná, další výhoda Vznikla řešením podle vynálezu v tom,...

Zařízení pro hromadné plošné osazování paletizovaných dlažebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253514

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kalík Jiří, Novotný Jaroslav

MPK: E01C 19/52, B66C 1/44

Značky: plošné, prvků, hromadné, dlažebních, paletizovaných, osazování, zařízení

Text:

...prostorově propoj eny prostřednictvím prodlouženého spojovecího čepu a stejně prodlouženého vrcholového. čepu opatřeného nejméně jedním zavěšova cim poutcem, přičemž pŕilehlé lištovité čelísti-sousedních kleštíjsou vzájemné spojený v jedinou souvislcu lištovitou čelist.Výhodou zeŕízení je, že pomocí samosvomého svěracího nástroje, zhotoveného podle vynálezu, lze bez ruční manipulace a. bez jakýchkoli pomocných ovládacích zařízení uchopit...

Odstředivka pro hromadné jednostranné těsnění čel hemodialyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253465

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krejčí Jan, Hanák Vítězslav, Krejčí Ilja, Odehanal Ervín

MPK: A61M 1/14

Značky: těsnění, jednostranně, odstředivka, hromadné, hemodialyzátorů

Text:

...odstředivky.pro hromadné jednostranné těsnění öel hemodialyzátorů Je provedona tak, že na hnaoí jednotku ł realizovanou elektronotcrem, je napojen disk 3 odstředivky z kovová desky. Disk 3 odstředivky Je opatřsn osmi kovovými držáky á pro upnutí dialyzátorů, nnístěnýoh souněrně ve vroholeoh pravidelného osmiúhelníka pro zachování těžiětě v ose disku 3 odstředivky. Disk 3 odstředivky Je ve svou středu opatřen vâloovitou rozdělovací...

Způsob hromadné výroby tělísek z tvrdých práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243900

Dátum: 15.06.1987

Autori: Maloušek Antonín, Langhans Jioí, Málek Karel, Vymital Jan, Vaníeek Miloš

MPK: B22F 3/08

Značky: materiálů, výroby, hromadné, způsob, tvrdých, tělísek, práškových

Text:

...vyšší než 0,5. V jediné výbuchové operací lze takto vyrobit několik desítek až stovek výlisků, které mohou mít různý geometrický tvar.Na výkresu jsou na obr. 1 a obr. 2 příklady dvou použitých způsobů výroby tělísek z tvrdých práškových materiálů.Na obr. 1 je základní těleso (lisovnice) l tvořeno válcem z konstrukční uhlíkové oceli,na jehož čelní ploše je souose vypracována válcová dutina. Do dutiny je vložen větší počet tenkostěnných kovových...

Zapojení tyristorové měnírny městské hromadné dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250184

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hadt František, Straka Jaromír, Faltus Emanuel, Devátý Jiří

MPK: H02M 7/12

Značky: tyristorové, městské, hromadné, dopravy, měnírny, zapojení

Text:

...sít. Tímto napojením mänímy je také podstatné snížena precnoet její obsluhyĺvynález je objasněn na ŕíkladu provedení, který je popsán na základ püpojenáho výkresu, na kterém je schematicky znázorněno celková zapojení tyristorová měníruy městské hromadné dopravy. která sestává ze dvou transformátoru 34, 33 g püpojených pšee střídavé vypínače g 11, 21 n ke stšídevá trojfázové síti, k jejichž sekundárním vinutím jeoupřes motorické odpojovače...

Zařízení pro mechanický poklep násypky aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů, zejména granulovaných výbušnin nebo pyrotechnických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235839

Dátum: 01.12.1986

Autor: Adamec Josef

MPK: C06B 21/00

Značky: aparátu, zařízení, směsi, výbušnin, granulovaných, objemové, hromadné, materiálů, poklep, mechanicky, pyrotechnických, násypky, zejména, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů zejména výbušnin nebo pyrotechnických směsí. Při objemovém dávkování, používaném při hromadné výrobě součástí, jako například zpožďovacích válečků časových průmyslových rozbušek, je rozhodujícím faktorem funkční kvality výrobku rovnoměrnost dávek tvořících například výbušninu nebo pyrotechnickou směs náplně těchto součástí. U granulovaných materiálů, jako výbušnin...

Zapojení skupiny vibrátorů při hromadné výrobě stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 232518

Dátum: 15.08.1986

Autori: Davídek Josef, Janoušek František, Jirman Pavel

MPK: B28B 1/08, B28B 21/34

Značky: výrobe, stavebních, zapojení, skupiny, dílců, vibrátorů, hromadné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení skupiny vibrátorů při hromadné výrobě stavebních dílců, obsahující vibrátor každého vytvářecího pracoviště, motorové rozvaděče hlavní rozváděč a koncové spínače, kde vibrátory jsou ovládacím a silovým kabelem připojeny do hlavního rozváděče propojeného s pojízdným rozprostíračem, přičemž mezi společným silovým kabelem 6 ústícím do silových rozbočných krabic 5 s vibrátory 1 jsou zapojeny motorové rozvaděče 3 spojené s ovládacími...

Zařízení pro hromadné zapřádání rotorového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232264

Dátum: 15.06.1986

Autori: Havránek Zdeněk, Stejskal Alois, Štěpánek Miroslav, Šlingr Jaroslav, Čada František, Hrdina Jan

MPK: D01H 15/02, D02G 3/38

Značky: hromadné, dopřádacího, rotorového, zapřádání, zařízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku automatického hromadného zapřádání vícesložkové příze při kterém po dobu technologicky nutné reverzace vícesložkové příze do spřádacího rotoru pomocí zpětného chodu odtahových válečků se pomocí aretačního hřídele s unašeči ovládaného silovým ústrojím uvolňuje přítlak přítlačných přívodních válečků pro přívod nepřerušené lineární složky příze, načež se signálem řídicího ústrojí pro řízení postupu hromadného zapřádání...

Rozbuška se zvýšenou bezpečností proti hromadné explozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 231644

Dátum: 01.05.1986

Autori: Čunek Richard, Šebela Bedřich, Koňařík Jaroslav

MPK: F42B 3/18

Značky: proti, bezpečností, rozbuška, zvýšenou, hromadné, explozí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení zvýšení bezpečnosti proti hromadné explozi rozbušek všeho druhu uložených ve standardním balení, a to pomocí vnitřní konstrukční úpravy sestavy rozbušek. Je toho dosaženo použitím silnostěnného kovového pouzdra primární náplně, nalisované v dutince rozbušky na sekundární náplň. Silnostěnné pouzdro má ze strany zážehu vytvořenu kuželovou dutinu přecházející do válcové dutiny, obě bez přítomnosti výbušniny. Kuželová...

Automat pro hromadné sáčkování výplat

Načítavanie...

Číslo patentu: 227834

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ječný Jiří, Čáp Tomáš, Žabka Lumír, Uhlíř Milan, Pražma Vojtěch

Značky: automat, výplat, sáčkování, hromadné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká peněžnictví. Řeší sáčkování výplat buď v peněžním ústavu pro jednotlivé organizace nebo ve velkých organizacích. Sestává z dávkovacích jednotek pro bankovky, tiskárny a mincovního dávkovače, umístěných po jedné straně od začátku pásového nebo řetězového dopravníku, postupujícího krokově. Jednotlivé výplaty, oddělené na dopravníku hradítky dojdou do balicí jednotky, ve které jsou zavařeny do sáčků z fólie zhotovené z pásů...

Způsob orientace polotovarů při hromadné výrobě skleněných bižuterních kamenů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229205

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zemler Lubomír, Horčička Ivan, Beneš Josef

MPK: B24B 9/08

Značky: tohoto, bižuterních, zařízení, způsobu, výrobe, orientace, hromadné, polotovarů, provádění, sklenených, kamenů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob a zařízení k orientaci polotovarů při hromadné mechanizované výrobě skleněných bižuterních kamenů. Účelem vynálezu je zvýšit produktivitu práce a vytvořit podmínky k automatizaci procesu hromadné výroby skleněných bižuterních kamenů. Podstatou vynálezu, který lze využívat především v bižuterním průmyslu, je takové působení proudu plynu na polotovar, aby součet vektoru síly vyvolané prouděním plynu a vektoru gravitační síly...

Zařízení pro plynulé provádění postupného přírazu útků hromadně zanášených do osnovy, zvláště u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220638

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jansa Miloš, Vašek Vítězslav, Bezstarosti Ladislav, Malášek Jaromír, Bukač Hubert, Modrijan František, Novotný Jiří

Značky: přírazu, zanášených, útku, zvláště, hromadné, tkacích, víceprošlupních, postupného, provádění, plynule, strojů, zařízení, osnovy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká textilního víceprošlupního tkacího stroje a řeší postupný plynulý příraz útků hromadně zanášených do osnovy. Podstatou vynálezu je zařízení pro provádění postupného přírazu zahrnující nuceně hnaný nekonečný řetěz paralelně uspořádaný s přírazovým mechanismem. Nekonečný řetěz je opatřen ovládacími členy spolupracujícími s přírazovými lamelami otočně výkyvnými kolem nosné tyče. Lamely mají nástavce pro uložení zanášečů ve vedení....

Zařízení pro hromadné pájení drátových vývodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214374

Dátum: 01.06.1984

Autor: Židů Josef

Značky: zařízení, vývodu, drátových, pájení, hromadné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hromadné pájení drátových vývodů na jednu součástku, zejména vývodů nízkofrekvenčních rezonátorů a hybridních integrovaných obvodů složené z nosné konstrukce, pájecí hlavy, podavače a základní desky, vyznačené tím, že nosná konstrukce (27), podavač a pájecí stolek (10) jsou pevně spojeny se základní deskou (26) a pájecí hlava je přes žhavící ústrojí (4) pevně spojená s deskou (11) pohyblivou v nosné konstrukci (27), přičemž pájecí...

Způsob zjišťování a oceňování seismických účinků hromadné střelby na stabilitu důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 215565

Dátum: 15.04.1984

Autor: Staš Břetislav

Značky: hromadné, důlních, zjišťování, střelby, stabilitu, seismických, účinků, způsob, oceňování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zjišťování a oceňování seismických účinků hromadné střelby na stabilitu posuzovaných důlních děl v konkrétních podmínkách horninového prostředí zájmových důlních areálů hlubinných dolů, respektující konkrétní strukturně-tektonický charakter vnitřní geologické stavby zájmové oblasti, parametry a technické provedení oosuzovaných důlních děl i geometrické a technické parametry rozruchoých bází realizovaných dílčích...

Způsob regulace seismických účinků hromadné střelby na důlní objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 215184

Dátum: 15.10.1982

Autor: Staš Břetislav

Značky: způsob, střelby, objekty, účinků, důlní, seismických, hromadné, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob regulace seismických účinků hromadné střelby na důlní objekty úpravou její technologie s cílem jejich optimálního a efektivního snížení do oblasti jejich podkritických vlivů blízkých kritickým hodnotám tak, aby současné byl zachován maximální účinek hromadné střelby. Podstata spočívá v tom, že po určení nadkritických seismických účinků elastických vln s maximálním přenosem energie a jejich časových intervalů dynamických...