Patenty so značkou «hřídelů»

Olejový tlumič pro tlumení vibrací hřídelů uložených ve valivových ložiscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269435

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neruda Josef

MPK: F16C 35/077, F16F 15/16

Značky: ložiscích, tlumení, valivových, hřídelů, tlumič, uložených, olejový, vibrací

Text:

...ŕešený tlumíč využívá hydrostatíckého principu uložení tak, že se při vybočení pouzdra vůči statoru větší na jedne straně mezera,vtakže se v odpovidajicich komůrkách sníží hydrostatícký tlak, zatímco na protílehlé strane se odtoková mezera 2. menší e tlak v odpovídající míře vzroste. Tento tlakový vzrůst působí proti vybočenítakže se pouzdro vrací do původního smeru e zachovává se souosost. soułasnč vzhledmk poměrně velke plože na...

Olejový tlumič pro tlumení vibrací hřídelů uložených ve valivých ložiscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269434

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neruda Josef

MPK: F16F 15/16, F16C 35/067

Značky: uložených, valivých, vibrací, tlumič, olejový, tlumení, ložiscích, hřídelů

Text:

...vytlečovânío olejověho filmu z nezery mezi pouzdrem a statorem, které převežuje při vysokých frekvencích otáčení.Tlulič podle vynálezu není konstrukčně ani provozně náročný, protože se využívá.olejoveho systemu stroje, jehož hřídel se v tlumeném ložisku otàčí.Tlumení pokrývà rozaáhlou škálu otàček, takže ho hřídel nohou být eplikovàny různé zátěže s různoufrekvencí otâčení. Tlumič není nutné vyvíjet pro konkrétní aplikaci, takže vynález...

Zařízení k měření průměru, zejména oběžných drah hřídelů dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268358

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolář Karel, Lorenc Zdeněk, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/08

Značky: obežných, kuličkových, dvouřadých, měření, ložisek, zejména, průměru, zařízení, hřídelů

Text:

...ústrojím hřidelů, takže celý postup probihá automaticky.Zařízení podle vynàlezu je znázorněno na přípojeném výkrese, představujícím schematicky celkové provedení.systémů. Každý je tvořen dvěma nezávislými planžetovými paralelogramy l, g s pohyblivymx částmí lg, ga opatřenýmí měřicími dotyky , 5. Pevná částí lg, gb planžetových paralelogramů l, 3 jsou upevněny na naklápěcích deskách Z, § pomocí listových pružných planžet á, § a stavěcich...

Spojka hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267127

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F16D 1/06

Značky: spojka, hřídelů

Text:

...Spojovací hřídel g je otoönő a suvně ulcion svou váloovou částí do töless 1 . Ve spojoveoín hřídeli g je pevne uložen kolík 1, který zasahuje svými volnými konci do oválných, protilehlýoh s k radiálnímu směru uäikmých drâžek 1 v těleee 1. V cse spojoveoího hřídels 2 je v jeho öele otoönč uložen öep g opatření přírubou s zajištění proti vysunutí ze spojovacieho hřídele g dělenýu kroužkem i ve tvaru dutôho válce se zelemovsnými okraji...

Uložení vnitřního těsnicího víka valivých ložisek hřídelů převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267106

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mareš Václav, Bystřický Josef, Lhoták Jiří, Horn Leoš, Forejt Jaroslav

MPK: F16H 57/04

Značky: víka, valivých, těsnicího, hřídelů, převodovek, uložení, ložisek, vnitřního

Text:

...valivých ložisek ze strany vnitřního prostoru převodovky, což má značný vliv na zvýšení spolehlivosti a životnosti převodovek, zejména pri jejich provozu v extrémních klimatických podmínkách.Uložení vnitřníhoktěsnícího víka valivých ložisek hřídelů převodovek podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno na výkresu. Obr.1 je nárysný pohled na část převodovky s krycím víkem ložiskového náboje a obr.2 je půdorysný pohled ve vodorovném...

Zařízení pro sledování synchronních otáček hřídelů pohonů, zejména důlních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266733

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sládek Milan, Novák Richard

MPK: G01P 3/36, H02H 3/48

Značky: strojů, otáček, sledování, pohonů, zejména, hřídelů, zařízení, synchronních, důlních

Text:

...zařízení je možno provést tak, že lze nastavit i povolenou odchylku v úhlovém pootočení jednotlivých hřídelí, danou např. vůlí v zubech, napínáním řetězu a podobně. Vazba mezi sledovanou hřídelí a rotačním elementem může být pomocí ozubených kol a řetězů. Vazba může být i elektrická,například pomocí selsynů, takže sledování otáček je možno provádět dálkově, kdy je zařízení umístěno na libovolném místě, ač už z hlediska konstrukčního nebo z...

Zařízení pro finišování, zejména zdvihových čepů klikových hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263310

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rožárek František, Strejc Josef

MPK: B24B 35/00

Značky: zdvihových, hřídelů, finišování, klikových, čepu, zařízení, zejména

Text:

...válcemnad 1 ehčována tak,aby těhlice svoji hmotnosti minimálně zatěžovala rotující finíšovaný čep klíkového hřídele při jeho stoupání i při jeho klesání.Príklad provedení zařízení pro finiäování,zejména zdvihovýcä čepů klíkových hřídelů podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Zařízení pro finíšování,zejménn zdvihových čepů § klikových hříde 1 ů,je tvořeno vodicí konzolou ,na které je upevněn tlakový válec g,jehož pístnice g je...

Spojka axiálně posuvných hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262949

Dátum: 11.04.1989

Autor: Čejka Josef

MPK: F16D 3/06

Značky: axiálně, spojka, posuvných, hřídelů

Text:

...umístěns alespoň jedna odpruženékulička. Podstatou vynálezu je, že proti každé kuličoe je v axiálním směru vytvořena drážka. Uložením odpružené kuličky do drážky je umožněn axiální posuv do sebe volně pgsunutých hřídelů. Jednoduchost provedení se projevuje při snadné montáži a demontáži spojky.Na připojeněm výkresu je znázorněn příklad provedení spojky exiálně posuvných hřídelů podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněna spojka v podélněm...

Pružná spojka pro spojení dvou hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262235

Dátum: 14.03.1989

Autor: Volf Zdeněk

MPK: F16D 3/19

Značky: pružná, spojka, spojení, hřídelů

Text:

...koncové částí kuželovýmotvorem pro uložení hnací hřídele a v druhé korncové částí válcovým otvorem pro uložení hnané hřídele ukotvené v otvoru tangenciálnim kolíkem.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že je vytvořena Kompaktní spojka o malé hmotnosti, technologicky nenáročná a splňujĺcĺ zcela podmínku spojení dvou hřídelů s možností vyrovnání malých úchylek v geometrii přímoustí jejich os.Na pripojených výkresech je znázorněn tvar...

Způsob kování klik klikových hřídelů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256356

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rut Tadeusz

MPK: F16C 3/04

Značky: zařízení, hřídelů, způsobu, kovaní, provádění, způsob, klikových

Text:

...podle vynálezu má proti známé technice řádu výhod. Klínová smykadla V spojení 5 kloubově opřenými držáky dvojíc matric synchronizují pěchovací pohyb s ohýbáním, popřípadě s přemisčováním vykovaného popřípadě vylisovaného materiálu.Mimoto se síla potřebná k pěchování přenášen z hlavy, k níž je připevněn lisovník, na držáky matric, rozděluje na složky působící na kovaný materiál přes klínová smykadla a přes lisovník. Tím jsou klínová...

Zařízení na snímání ložisek a těsnění z hřídelů válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246841

Dátum: 01.03.1988

Autori: Vymazal Zdenik, Švoreík Václav

MPK: B23P 19/02

Značky: válečků, zařízení, snímání, ložisek, hřídelů, těsnění

Text:

...pružina. O druhou objímku je opřena druhá tlačná pružina. První třmen je sevřen mezi první- 3 246 041 hlavioí a první objímkou a druhý třmen je sevřen mezi druhouZařízení podle vynálezu má tu výhodu, že odstraňuje namáhavou manučlní práci, přičemž zbývající ruční práce není namáhavá a její podíl je zmenšen na minimum. Činnost zařízení lze zautomatizovat, což je jeho další výhodou.Na připojených výkresech je schematicky znázorněn příklad...

Způsob výroby středních dílů zalomených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254818

Dátum: 15.02.1988

Autori: Grégr Miroslav, Elfmark Jiří, Chvojka Jan, Peš Jindřich

MPK: B21K 1/08

Značky: středních, výroby, způsob, hřídelů, dílů, zalomených

Text:

...případně vyžaduje použití speciäního tvářecího stroje s mož ností vyvození tvářecíoh sil ve dvou na sebe kolmých směrech.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby středních dílůí zalomených hřídelů podle vynálezu, pro svařované nebo poloskládam né provedení, jehož podstata spočíva v tom, že nejprve se vyrobí předlitek, u něhož tloušřka obou ramen a hlavy je v rozmezí 1,5 až 3 násobku tlouštky ramen a hlavy vykovaného středního dílu,...

Zařízení k upínání osazených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254287

Dátum: 15.01.1988

Autor: Štefek Stanislav

MPK: B23F 23/06

Značky: zařízení, upínání, hřídelů, osazených

Text:

...É s vybráním 1 i upevněný známým způsobem, kupříkladu neznázorněnými šrouby k upínacímu válci 3. Ve vybrání 1 jsou uložený talířcvé pružiny lg s kroužkem ll na němž je uložena klec gg s kuličkami lg, nasunutá na pouzdru §. Na kuličkách lg je čelní plochou uložen vyrovnávací kotouč § s kuželovým otvorem 3, do něhož vyůsčuje druhý konec pouzdra § tvaru kužele, na jehož obvodu jsou v zářezech uložený upínací kameny lg, jejichž vnitřní plochy...

Převod pro změnu smyslu otáčení dvou výstupních hřídelů, zejména pro dvoušnekové vytlačovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236301

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mader Leo, Kiessling Claus

MPK: F16H 25/00

Značky: převod, dvoušnekové, zejména, hřídelů, stroje, změnu, vytlačovací, otáčení, smyslu, výstupních

Zhrnutie / Anotácia:

Převod sestává ze dvou paralelních převodových větví s výstupními hřídeli z hnacího hřídele s pastorkem a z obraceče pro změnu smyslu otáčení. První převodová větev je v trvalém záběru s pastorkem hnacího hřídele. Pro pohon druhé převodové větve je ve skříni převodu uložen přestavitelně zasouvací hřídel s vloženým kolem buď v mezilehlé rovině převodu, kdy uložené kolo je v záběru se základními koly obou převodových větví a pohání druhou...

Zařízení pro vyrovnávání souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245102

Dátum: 15.12.1987

Autor: Sponer Gisbert

MPK: G01M 1/00

Značky: rotačních, hřídelů, provozu, soustrojí, souososti, zařízení, vyrovnávání

Text:

...vlivem rozndílných dilatací vodorovný posuv ložiska tak, aby byla splněna podmínka vyrovnání hřídelů v horízontálním smeru. To má značný význam, i když s využitím ložískov-ých stojanů lze získat pouze menší posuvy, řádově několika desetin milimetru do 0,5 mm ve výškovém i vodorovném smeru.Další příkladná aplilkace zařízení podle vynálezu je uvedena na obr. 4. Zařízení obsahuje stroje 1, 2, 3, 4, 5 s xhřídell spojený mi v soustrojí, dále...

Způsob výroby rozměrných klikových hřídelů zejména pro vznětové motory těžkých nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243099

Dátum: 15.11.1987

Autori: Prokop Jaroslav, Kosteeka Richard, Jasovský František, Baník Jozef

MPK: B21K 1/08

Značky: nákladních, vznětové, výroby, rozměrných, zejména, hřídelů, způsob, klikových, motory, automobilů, těžkých

Text:

...je dostupné většinou pouze z devízové oblasti. Na tomto zařízení, pokud má být ekonomicky využite, je třebasvyrábět jedlnotný sortiment klikových hřídelů,případně podobných součástí.Uvedené nevýhody podstatné odstraňuje způsob výroby rozměrných kllkových hřídeąlů podle vynálezu, jehož podstatou. je, že polotovar klikovvéhjo hřídele sestává ze dvou nebo více částí, které se přesně vykovou odděleně na běžném mechenickém lisu vzápustkách a po...

Zařízení k vymezení ovality vývrtu ložiskových uzlů pro uložení klikových hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247420

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mach Karel

MPK: F16M 1/025

Značky: zařízení, vývrtů, ložiskových, uzlů, vymezení, klikových, uložení, hřídelů, ovality

Text:

...je vytvořen boční šroub, procházející zámkom dělící roviny skříně a výměnnou boční vymezující podložkou, vloženou mezi boční plochu spodní části zámku u skříně a boční plochu epodní části zámku u ložlekového tělesa, kde předem odzkoušenými dímenzemi vymezovací podložky je tvořeno vymezování ovality vývrtu horního a spodního dílu ložiskového tělesa do kruhového tvaru pro klikový hřídel při dotažených kotevních šroubech.Výhodou tohoto...

Zařízení pro přesně nastavení brzdného momentu odvíjecích hřídelů laminátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245621

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šeda Miroslav

MPK: G01L 3/00

Značky: momentu, přesné, zařízení, brzdného, nastavení, hřídelů, odvíječích, laminátoru

Text:

...s připevněným pevným ramenem s perem a posuvným ramenem a aretaěním šroubem, přičemž páka je opatřena stupnicí momentů a závažím s aretačním šroubem.Brzdný moment odvíjecího hřídele se uvede nastavením do rovnováhy s krouticím momentem zpüsobeným momentovým klíčem, jehož velikost je pro každý druh navalovanáho materiálu experimentálne odzkoušena. Na připojeném obrázku je znázorněn princip zařízení pro přesné nastavení brzdného momentu...

Ovladatelná spojka pro spojení hřídelů dvou jednotek spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241051

Dátum: 15.08.1987

Autori: Tjuševskij Vladimír Michajlovie, Jermakov Vladimír Jevgenivie

MPK: F02B 75/32, F16D 3/21

Značky: jednotek, motorů, ovladatelná, spojení, spojka, spalovacího, hřídelů

Text:

...vedené V radíálních dutinách 126, 128 vnitřní poloviny 110. shodného počtu otáček se zde dosáhne tím, že na oba písty 130, 132 se působí hydraulickým tlakem,proti rnitřní křivkové ploše 134, vytvořené na vnitřní straně vnější poloviny 106.Pro regulaci tlaku hydraulického média je určena suvna tyč 136., sloužící k ovládání spojky, pwomocí níž je z vnější strany axiálně protažen hydraulický kanál 136, na který uvnitř navazují radialní...

Uložení průběžných a dělených hřídelů pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250353

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čillík Milan, Novotný Ludvík

MPK: D03D 51/00

Značky: dělených, uložení, tkacího, stroje, průběžných, pneumatického, hřídelů

Text:

...a dělených hřídelů pneumatického tkacího stroje podle vynálezu, jehožpodstatou je, že ložiska čepů jsou asymetrieky upevněna v otsočnýcb přírubách. Další podstatou uložení podle vynâlezu je, že každá příruba má pro každý druh bidloveho mechanismu předem zvolenou polohu, přičemž nastavení příruby do zvolené polohy je provedeno děleně po 90 °.Výhodou uložení podle vynálezu je, že při přeměně prohozního a přírazového ústrojí odpadá...

Zařízení k upínání osazených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239711

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pola Josef

MPK: B23Q 3/06

Značky: zařízení, osazených, upínání, hřídelů

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívsjí v tom, že není nutno v místě upínání opracovat v presných tolersncích, odstraní se přídavná opwace na opracování. snízí sa tím náklady na výrobu. Handhavost práce při upínání a vyjírsání hřídele se rovněž sníží.Príklad zařízení podle vynálazu je zndzorněn na přiloženem výkresu, kde obr. 1 znázorňuje zařízení v čelním ndrysněm pohledu v řezu s obr. 2 v řezu rovinou A-A.Zařízení k upínání osazených...

Zařízení pro ovládání otočných hřídelů vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234162

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mück Lumír, Obrátil Jan, Sommer Emil

MPK: B29H 5/20

Značky: vulkanizačního, hřídelů, otočných, ovládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zařízení ovládá v případě signálu k zastavení a otevření vulkanizačního lisu přetáčení otočných hřídelů do výchozí polohy, čehož je dosaženo západkou a stavitelnou narážkou.

Tavidlo pro renovaci čepů klikových hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238126

Dátum: 16.02.1987

Autori: Šešulka Miloslav, Jirák Aleš, Spazier Jiří, Šteffl Zdeněk, Filípek Josef, Chrást Vlastimil

MPK: B23K 35/362

Značky: klikových, čepu, renovaci, tavidlo, hřídelů

Zhrnutie / Anotácia:

Podle řešení se jako tavidlo používá směs tavného tavidla na bázi kysličníku křemičitého, kysličníku manganového a kysličníku vápenatého, v množství 78 až 82 % hmot. s keramickým tavidlem, obsahujícím uhlík a chrom, v množství 14 až 16 % hmot. Tavidlo je obzvlášť výhodné při renovaci čepů klikových hřídelů pro spalovací motory.

Převodovka pro nezávislé ovládání vývodových hřídelů malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248785

Dátum: 12.02.1987

Autori: Komárek František, Spurný Zdeněk, Míka Josef

MPK: F16H 3/44

Značky: převodovka, malotraktoru, vývodových, ovládání, nezávisle, hřídelů

Text:

...i zadním závěsném za řízení. Príklad provedení převodovky podle vynálezu je v bokorysu uveden na výkresu.Krouticí moment od neznázorněného motoru je přiváděn na vstupní hŕídel lg, na kterém je uspořádána třecí lamelová spojka ll, která přenáší krouticí moment na výstupní kolo lg otočně uložené na vstupnim hřídeli lg. Výstupní kolo lg je ve stálém záběru prostřednictvím ozubení § s náhonovým kolem Q, volně otočným na čepu lg. Náhonové kolo É...

Způsob výroby tvarově složitých výlisků, zvláště zalomených hřídelů v ohýbacím nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 234942

Dátum: 15.01.1987

Autori: Grégr Miroslav, Elfmark Jiří

MPK: B21K 1/08

Značky: způsob, hřídelů, zvláště, nástroji, výroby, složitých, výlisků, zalomených, tvarově, ohýbacím

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení a přesnost výroby výlisků při současném snížení spotřeby kovu a výrobních nákladů. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, prováděným za tepla, kde tvarový předkovek (1) se ohýbacím trnem (2) ohne o 180° přes ohýbací část ohýbacího nástroje (3) s poloměrem ohybu odpovídajícím 0,2 až 0,5násobku rozdílu mezi délkou tvarového předkovku (1) a šířkou jeho kalibrační dutiny, do které se zalisuje, načež se...

Způsob ohýbání tvarově složitých výlisků, zejména zalomených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234941

Dátum: 15.01.1987

Autori: Grégr Miroslav, Barteček Roman, Elfmark Jiří, Burda Svatopluk

MPK: B21K 1/08

Značky: ohýbání, zejména, zalomených, tvarově, výlisků, složitých, hřídelů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení deformace a tím i spotřeby kovů a celkových výrobních nákladů. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, prováděným za tepla z tvarového předkovku (3) v ohýbacím nástroji, kde na plochách tvarového předkovku (3), které jsou při ohýbání namáhány takovým napětím, se v místech, kde se soustřeďuje hlavní část plastické deformace, zhotoví vybrání (4), popř. i (5), jejich hloubka je 0,1 až 0,5násobkem tloušťky...

Zařízení pro stabilizaci souososti hřídelů rotačních soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235745

Dátum: 01.12.1986

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01M 1/00

Značky: zařízení, hřídelů, stabilizaci, souososti, soustrojí, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je napomáhat vyrovnávání souosostí hřídelů rotačních soustrojí. Jedná se zejména o velká soustrojí, jako jsou turbosoustrojí nebo soustrojí s kompresory, která používají pro upevnění ložiskových stojanů nosné prvky, například nosnou stolici nebo samostatnou podstavu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do nosných prvků zabuduje konzervativní teplosměnné ústrojí, které vyrovnává teplotu v různých částech nosných prvků, a tím...

Zařízení pro měření souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226242

Dátum: 01.02.1986

Autor: Procházka Miroslav

Značky: hřídelů, souososti, provozu, měření, zařízení, rotačních, soustrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu obsahující otočné hřídele a spojku, jíž jsou oba hřídele spojeny vyznačené tím, že ve dvou různoběžných rovinách k ose hřídelů prvého stroje /13/ a druhého stroje /14/, jsou instalovány snímače /l´, 2´, 3´, 4´, 5´, 6´, 7´, 8´, 1´´, 2´´, 3´´, 4´´, 5´´, 6´´, 7´´, 8´´, / kde osy prvých čtyř dvojic snímačů /1´, 2´, 3, 4, 5´, 6´, 7´, 8´,/ jsou obsaženy v prvé rovině a osy druhých...

Zařízení pro plynule měnitelnou změnu otáček hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220455

Dátum: 15.11.1985

Autor: Křístek Vladimír

Značky: otáček, zařízení, měnitelnou, změnu, plynule, hřídelů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění plynulé volby frekvence otáček výstupního hřídele při dodržení optimálních otáček hnacího hřídele. Využití je zejména ve vozidlech poháněných spalovacími motory, kde by toto zařízení nahradilo převodovky obvyklého typu. Základním prvkem je oběžné kolo, které je vedeno v záběru po vnitřním povrchu pevného kola, přičemž sklon hřídele oběžného kola oproti ose pevného kola je ovládán posunem vodicí radlice. Protože...

Zařízení pro uložení suosých hřídelů, zejména pro převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220375

Dátum: 15.11.1985

Autori: Čermák Alexandr, Hartman Evžen

Značky: zařízení, zejména, hřídelů, uložení, súosých, převodovky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uložení souosých hřídelů, zejména pro převodovky, kde vnější hnací hřídel je opatřen dutinou, v níž je pomocí stykového ložiska uložen hnaný hřídel, který je svým nosným ložiskem pak uložen v tělese převodovky. Zařízením podle vynálezu se dosahuje zkrácení stavební délky převodovky.

Uložení středového ložiska spojovacích hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217751

Dátum: 15.08.1984

Autori: Bakov Nad Jizerou, Stránský Ivo

Značky: středového, ložiska, uložení, spojovacích, hřídelů

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení středového ložiska spojovacích hřídelů pro nákladní automobily, autobusy a traktory Vynález řeší technický problém uložení spojovacích hřídelů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že skříňka ložiska je opatřena čepy, které jsou volně točné v silentblocích. Vynálezu může být využito v mnoha strojírenských oborech.

Uložení hřídelů dvouhřídelového mísiče s odřezávačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215319

Dátum: 31.05.1984

Autor: Bartošek František

Značky: hřídelů, uložení, mísiče, dvouhřídelového, odřezávačem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uložení hřídelů mimo pracovní prostor mísiče v rámu, umožňující snadnou montáž a demontáž při poruše tohoto uložení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel mimo skříň je menším rozměrem uložen v pouzdru ve valivých ložiskách a větším rozměrem v dutém hřídeli odřezávače uloženým vně valivých ložisek.

Zařízení pro vzájemné natáčení za pohybu dvou souosých otáčejících se hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215819

Dátum: 20.12.1983

Autor: Uxa Milan

Značky: natáčení, otáčejících, zařízení, hřídelů, souosých, pohybu, vzájemné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vzájemné natáčení za pohybu dvou souosých otáčejících se hřídelů. Zařízení je tvořeno dutým hřídelem pevně spojeným s jedním nevývažkem, v němž je souose uložen další hřídel, pevně spojený se druhým nevývažkem a dalšími třemi čepy, z nichž každý je opatřen ozubeným kolem. Ozubená kola do sebe vzájemně zapadají. Všechny čepy i dutý hřídel jsou uchyceny v rámu. Rám je tvořen dvěma kyvnými pákami a spojovacím ramenem,...