Patenty so značkou «hriadeľov»

Spôsob optického merania krútiaceho momentu alebo uhla skrútenia otáčajúcich sa hriadeľov a zariadenie na tento spôsob merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287763

Dátum: 15.08.2011

Autori: Vargic Marián, Držík Milan, Bajla Jozef

MPK: G01L 3/12

Značky: momentu, hriadeľov, merania, krútiaceho, skrútenia, optického, spôsob, zariadenie, otáčajúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Optické meranie krútiaceho momentu alebo uhla skrútenia otáčajúcich sa hriadeľov sa uskutočňuje vzájomným pootočením lineárnych polarizačných filtrov (11) a (12), koncentricky uložených proti sebe a upevnených na koncoch deformačnej tyče (3) a fotodióda (10) zaznamená zmenu svetelného toku LED diódy (9), pričom optické prvky LED dióda a fotodióda sú umiestnené v držiaku snímača (7). Zariadenie pozostáva z telesa (1), v ktorom je v ložiskách...

Hriadeľová rýchlospojka dvoch hriadeľov, schopná prenášať krútiaci moment a zároveň aj axiálne sily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5713

Dátum: 05.04.2011

Autor: Dobrodenka Peter

MPK: F16D 1/00

Značky: krútiaci, axiálně, moment, rýchlospojka, hriadeľová, hriadeľov, dvoch, prenášať, schopná, zároveň

Text:

...rozpojiť stlačením listových pružín a posunutim posuvnej objímky smerom naspäť (pozri priložený obr. 1 - smer O - Z).Hriadeľová rýchlospojka je využiteľná pre spojenie tak pevných hriadeľov, ako i kĺbových hriadeľov či bowdenových systémov (pružných hriadeľov). Akýkoľvek typ takýchto hriadeľov môže byt pevne pripojený na mnou navrhnutý vstupný a Výstupný hriadeľ, tvoriaci súčasť rýchlospojky.Riešenie podľa tohto úžitkového vzoru ponúka oproti...

Spôsob a zariadenie na zvýšenie medze únavy kľukových hriadeľov pri kmitavom namáhaní, najmä medze únavy pri striedavom namáhaní v ohybe a medze únavy pri striedavom namáhaní v krute

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3482

Dátum: 05.02.2005

Autori: Reeb Alfons, Schmidt Jochen, Bömcke Alexis

MPK: B23P 9/00, B21K 1/06, B24B 39/00...

Značky: ohybe, kmitavom, kľukových, únavy, najmä, namáhání, spôsob, krute, zvýšenie, hriadeľov, zariadenie, medze, striedavom

Text:

...znesú toto nútenázastavenie bez poškodenia. Prakticky sa týmto núteným zastavením celý hnaci systém napne ako pružina, ktorá sa nasledovne zbaví napätia a zodpovedajúcim spôsobom opäť vykonáva otočný pohyb pre kľukovýV praxi sa ako výhodné ukázali frekvencie úderov medzi 0,1 a 20 Hz, s výhodou medzi 1 a 10 Hz, ešte výhodnejšie medzi 3 a 6 Hz. Tlaky úderov by mali - podľa prevádzky - byť medzi 10 a 300 barov, s výhodou medzi 30 a 130 barov a...

Spôsob spájania konštrukčných častí s dutými hriadeľmi, predovšetkým na výrobu vačkových hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3035

Dátum: 04.10.2002

Autor: Furchheim Bodo

MPK: B21D 53/00, B23P 11/00, B21D 26/00...

Značky: výrobu, hriadeľmi, spájania, dutýmí, predovšetkým, částí, konštrukčných, spôsob, vačkových, hriadeľov

Text:

...obrysu obežnej plochy vačky a vnútorného obrysu, vytvrdenie okrajovej vrstvy. Týmto sú vonkajšie zóny namáhané opotrebovaním tvrdé a elasticky tvarovateľné a vnútorný obrys vačkovéhokrúžku otočený smerom k hriadeľu rozťahujúci sa v dôsledku vnútorného tlaku zostane vVytvrdenie okrajovej vrstvy sa uskutoční s prípustnou zvyškovou rozťažnosť v miere 0,5 napríklad metódou kalenia po cementovaní, nitridovaním, indukčným kalením alebo pôsobením...

Veko na osadenie upchávky točivých hriadeľov, najmä veko čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2394

Dátum: 14.02.2000

Autor: Dočkal Jaroslav

MPK: F04D 29/58, F04D 29/08, F04D 29/40...

Značky: upchávky, osadenie, hriadeľov, čerpadla, točivých, najmä

Text:

...čerpadla je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. l predstavujepozdĺžny rez čerpadlom a obr. 2 detail konštrukčného uzla mechanickej upchávky z obr. 1.Veko l na osadenie mechanickej upchávky g hriadeľa g odstredivého čerpadla, uzatvára jeho hydraulickú časť, ktorá je tvorená špirálou 5, vo vnútornom priestore ktorej je na hriadeli3 nasadené a maticou § pritiahnuté obežné koleso §. Hriadeľpotom cez lucernu 1 a cez ložiskové teleso g...

Univerzálna rýchloprestavitelná vložka pre presné polohovanie osadených hriadelov v paletě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260287

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B65D 19/38

Značky: přesné, hriadeľov, paletě, osadených, rýchloprestavitelná, polohovanie, vložka, univerzálna

Text:

...osadených hriadeťov V paleta je schematicky znázornený na obr. 1. Na obr. 2 je prevedenie upevnenia zvernou poisťovacou skrutkou.Na rám 1 palety 11, v rovnakej výške -od základovej plochy, je utpevnený V každom jej rohu držiak 2. Do držiaka 2 sú navŕtané dve diery opatrené závitom tak, aby nasta 4vovacie skrutky 3, ktoré sú do dier zaskrutkované, mohli voľne výškovo prestavovať tesne vedľa seba umiestnené .nosné tyče 4. Nosné tyče 4 sú na...

Systém pohonu nosných hriadeľov profilovacích a kalibrovacích valcov valcovacej linky tenkostenných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1128

Dátum: 08.05.1996

Autori: Attl Jan, Šimonič Ernest, Bejtler Drahomír

MPK: B21B 35/06

Značky: tenkostenných, válcovacej, pohonů, profilovacích, nosných, systém, kalibrovacích, linky, hriadeľov, profilov, valcov

Text:

...hriadeľov,na obr. Sb pohľad na valcovaciu linku zo strany vstupu valcovacieho materialu s pohonom nosných hriadeľov prostredníctvom kĺbových hriadeľov a na obr. 4 bočný pohľad na konštrukčné riešenie ulože nia hnaných reťazových kolies na nosných a samostatných hriade ľoch.Na nosnom ráme valcovacej linky (obr.1) sú upevnené za sebou usporiadané dvojice ložiskových stojanov LE s dvojicami v nich uložených nosných hriadeľov E s profilovacími a...

Strmeň na axiálne a radiálne zaisťovanie hriadeľov, čapov a podobných strojných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 57

Dátum: 07.07.1993

Autor: Toušek František

MPK: F16B 7/22, F16B 7/04

Značky: podobných, zaisťovanie, strojných, strmeň, súčastí, radiálně, hriadeľov, čapov, axiálně

Text:

...pružnost třmenu a tím i jeho snadné nasazováni nebo vyjí mánío Jeho pružnost dále umožňuje jeho použití pro vván tak, aby byla vytvořena řada několika průměrů třaenu, kte xrá b obsáhla všechny oěžně se vyskytující průěry hřdelů veTechnické řešení bude podroon ai objesněno na přlkledu konve středu raâiáli osy třmenu l, přičemž V axilní směa ru je če rcvěž umlsäěn V ose třmenu, viz 0 7 élka čepu Eobr.3 je pak v řezu znázorněno zasunutí třmenu...

Spôsob navárenia funkčných částí čapov zalomených hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267947

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blaškovits Pavel, Slížik Dušan, Lesňák Štefan, Bezák František, Bella Ján

MPK: B23K 9/04

Značky: funkčných, zalomených, spôsob, částí, čapov, hriadeľov, navárenia

Text:

...pri inej hladine zataženie zvýšenie únovovej pevnosti až o 90 proti originálnom nového zalomenámu hriadeiu. Tým sa. ekvivelentne zvyšuje tie životnost o priemernú hodnotu 10až 30 7. Medzi zaznamenané výhody patrí tiež konečné zníženie treoieho momentu v preváwe zalcmeného hriedeĺa a. to priemernou hodnotou okolo 7 až 8 É oproti klasického hriedeĺu, Táto skutečnost ovplyvňuje kladne spotrebu Pàlive epeicvucieho motora. sposob...

Spôsob zápustkového kovania veľkorozmerných kľukových hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263383

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bálint Jozef, Naňák Milan

MPK: B21K 1/06

Značky: spôsob, zápustkového, velkorozměrných, kľukových, hriadeľov, kovania

Text:

...velkorozmerných klukových hriadelov podla vynálezu je, že v porovnaní s doterajším zápustkovým kovaním klukových hriadeľcv vcelku ako aj klukových hriadelov skladaných, sa v podstatnej miere zníži energetická náročnosť zápustkového kovania v závislosti na tvare výkovku až o 35 8, nakolko na predom vyhotovené koncové čapy pri následnom zápustkovom kovanĺ nie je potrebné vynaložiť čalšiu pretvárnu prácu, lebo dôjdek zníženiu pôdorysnej...

Dvojchápadlo hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255348

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: hriadeľov, dvojchápadlo

Text:

...súčiastok a horné čeľuste pre uchopovanie .obrobených súčiastok v príslušnom automatickom pracovisku.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 kinematicky znázornená príkladné prevedenie dvojchápadla hriadeľov podľa vynálezu.Dvojchäpadlo hriadeľov je vytvorené z nosného rámu 1 so zabudovaným pohonovým valcom 2 a dvojicou vertikálne orientovaných a rovnobežných priamočiarych vede 11 í 4, v ktorých uložená dvojica posuvných tyčí B, spojená s...

Zariadenie na kompenzáciu chýb radiálneho posuvu a vychýlenia osí spojovaných hriadeľov tuhou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246031

Dátum: 15.12.1987

Autor: Horváth Ladislav

MPK: F16D 1/00

Značky: radiálneho, vychýlenia, tuhou, hriadeľov, spojkou, kompenzáciu, zariadenie, spojovaných, posuvu, chýb

Text:

...v tom, že sa skladá z dvoch krúžkov, ktoré sú ziahrúsené ,pod uhlom a a sú vložené medzi skriňu hnacieho stroja a spojovaciu skriňu hnaného stroja, pričom rotor hnaného stroja je uložený v naklápacom ložisku. Natáčanim dvoch krúžkov dochádza k plynulej zmene vzájomnej polohy osi krúžkov.spoločným natáčanim krúžkov sa určí smer kompenzácie a natáčaním jedného krúžku sa určí velkost kompenzácie. C-hy 4ba nastavenia hritadelov pri spojení...

Viacpodlažný zásobník hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240529

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stesin Jurij Moisejevie, Gorštejn Viktor Arkadjevie

MPK: B65G 57/16, B65G 1/04

Značky: zásobník, viacpodlažný, hriadeľov

Text:

...automatizovaných alebo pružných výrobných úsekoch s priemyselný mi robotmi a manipulátormi. Tu sa predovšetkým prejavia výhody jednoduchého prestavenia na iný rozmer hriadeľa, možnost ukladania hriadelov vo viacerých vrstvách bez nutnosti dodatočnej manipulácie s fixačnými prvkami jednotlivých podlaží v procese výroby a opakované zachovanie polohy osi hriadelov. s dostatočnou presnosťou pre manipuláciu pomocou priemyselných robotov a...

Zariadenie na meranie torznej poddajnosti poddajných spojok a hriadeľov pomocou sériového zapojenia odporov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239557

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veselý Ivan, Drahooovský Jan

MPK: G01L 3/10

Značky: zariadenie, odporov, spojok, seriového, hriadeľov, pomocou, torznej, poddajných, meranie, poddajnosti, zapojenia

Text:

...uhlom natočenia, jedntokami krútiacich momentov a pri známych otáčkach pomocou tabuliek, prípadne pomocou násobiča merať efektívny výkon stroja alebo zariadenia. Nameranú hodnotu je možné tiež použiť k regulácii otáčok jednosmerného el. motora, prípadne pomocou servozariadenia k regulácii zaťaženia pracovného stroja alebo motora.Na obr. 1 je príklad merania poddajnostispojky a schematické znázornenie sériového zapojenia regulačných...

Prípravok na montážne rovnanie hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250587

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B21D 1/06

Značky: prípravok, montážne, rovnanie, hriadeľov

Text:

...krútiacimi momentami pôsobiacimi symetricky voči poškodenému miestu hriadela, pričom nedochádza k dodatočne miestnej deformácii v poškodenom mieste ani V riadiálnom ani axiálnom smere a je možné mechanicko-tepelné rovnanie s ohrevom oblasti poškodeného miesta počas rovnania.Prípravok na montážne rovnanie hríade 1 ov podľa vynálezu je schématicky znázornený v jednom z možných konštrukčných prevedení na výkrese, kde je celková zostava...

Chápadlo hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250044

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oršulák Jaroslav, Zelina Pavol, Krukovec Lev, Batrakov Sergej

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, hriadeľov

Text:

...siete,prípadne pri .náhodilom otvorení čeľustí počas poruchy zachytené »dvojicou podberných čeľustí. Prizmatioké lôžko v upodbeurnýoh .čeľustialch v kombinácii s centrovacim krivkovým úsekom pridržiavacích čeľustí dovoľujú uchopovanie ťažkých hriasdeľov .rôznych tvarov a rozmerov pri zaist-ení stálosti ich osi V stave uchopenia.Na pripojených výkresoch je .na obr. 1 kinematicky znázornená çprílkl-adné prevedenie chápadla hriadeľov...

Mechanizmus pomocného pootáčania hriadeľov prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230271

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hladký Viktor, Dušátko Viliam, Plesnivý Ján

MPK: F16H 5/00

Značky: pomocného, mechanizmus, převodovky, hriadeľov, pootáčania

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pomocného pootáčania hriadeľov prevodovky vyznačujúci sa tým, že je tvorený na vstupnom hriadeli (3) prevodovky (13) uloženým pastorkom (4), ktorý je v stálom zábere s kotúčom (5) otočne zloženým na výkyvnom ramene (6), ktorého stredom otáčania je os vstupného hriadeľa (3), pričom kotúč (5) je opatrený osadením s vybraním (14), do ktorého zasahuje vonkajším priemerom trecie koleso (7) pevne uchytené na výstupnom hriadeli (9) a ktoré...

Zariadenie pre pomocné pootáčanie hriadeľov viacstupňovej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230269

Dátum: 15.10.1986

Autori: Plesnivý Ján, Hladký Viktor, Chrenka Ivan

MPK: F16H 5/74

Značky: pootáčanie, převodovky, pomocné, hriadeľov, viacstupňovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre pomocné pootáčanie hriadeľov viacstupňovej prevodovky vyznačujúce sa tým, že je tvorené kolesom (5), ktoré je pevne uložené na vstupnom hriadeli (3) prevodovky a ktoré je v stálom zábere so satelitom (7), neotočne uloženým na prídavnom hriadeli (8), a spojeným trecou spojkou (12) s voľným kolesom (15), upraveným zasúvateľne do záberu s ozubením hnaného kolesa (9), pevne uloženého na výstupnom hriadeli (13) prevodovky, pričom...

Automatický zásobník hriadeľov s polohovaním v dvoch manipulačných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 229521

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tomčo František, Telka Vladimír

MPK: B65G 47/90

Značky: miestach, polohovaním, manipulačných, dvoch, automatický, zásobník, hriadeľov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatizácia medzioperačného zásobníka pre hriadeľové predmety. Odstraňuje ľudskú prácu a umožňuje vytvárať automatizované výrobné systémy. Vynález umožňuje automatické prepojenie automatických technologických pracovísk. Tohoto účelu sa dosiahne zoskupením zásobníkového stola, reverzného reťazového dopravníka, zdvíhacích agregátov, klapky a snímačov na telese automatizovaného zásobníka. Zariadenie je možno využiť...

Blokovacie zariadenie na vzájomné blokovanie dvoch funkcií hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218745

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kovarčík Ján

Značky: blokovacie, zariadenie, dvoch, vzájomne, hriadeľov, blokovanie, funkcií

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je blokovacie zariadenie, umožňujúce vzájomné blokovanie dvoch funkcií mechanizmov, napr. radiacich hriadeľov prevodových skríň. Blokovanie zabezpečuje blokovací člen, tvorený ohybným obalom a nestlačiteľným jadrom vybavený na koncoch koncovkami, ktorý je uložený medzi dvoma hriadeľmi. Koncovky zapadajúce do vybraní na hriadeľoch blokujú pohyb jednotlivých hriadeľov do neprípustných polôh. Na blokovanie nemá vplyv vzájomná...