Patenty so značkou «hornín»

Spôsob oddeľovania minerálnych nečistôt od hornín s obsahom uhličitanu vápenatého prostredníctvom triedenia pomocou röntgenových lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11092

Dátum: 19.12.2008

Autori: Mangelberger Thomas, Tavakkoli Bahman, Reisinger Matthias

MPK: B07C 5/342

Značky: pomocou, spôsob, triedenia, obsahom, lúčov, minerálnych, oddeľovania, röntgenových, vápenatého, hornín, prostredníctvom, nečistot, uhličitanu

Text:

...znížené.0009 Optické triediče, využívané na spracovanie minerálov, sa spoliehajú na využitie jednej alebo viac farebných snímacích kamier a na osvetlenie zo špeciálne upravených svetelných zdrojov. Pomocou kamery môžu byť zistené rôzne odlišujúce vlastnosti, a to vrátane tvaru,oblasti, intenzity, farby, homogenity, atď. Typické uplatnenia sa týkajú rúd rôznych základných kovov a vzácnych kovov, ako aj priemyselných minerálov, ako sú...

Spôsob a systém na nastavovanie parametrov zariadenia na vŕtanie hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11870

Dátum: 18.12.2002

Autori: Pettersson Roland, Knutsson Jan, Sandström Lars, Ramström Mikael

MPK: G08C 17/02, H04Q 9/00

Značky: parametrov, systém, vŕtanie, hornín, spôsob, nastavovanie, zariadenia

Text:

...ramien. riadi pohyb a funkciu vŕtacích ramien.0026 V riadiacom systéme, Výhodne V centrálnej jednotke 4 alebo V separátnom pamätoVom module 8, sú dalej uložené rôzne hodnoty nastavenia funkčných parametrov. Tieto môžu zahrnovať rôzne hodnoty nastavenia, napríklad pre hydraulické valce, nárazové mechanizmy, vŕtací tlak alebo iné nastavenia. Funkčné parametre môžu dalej zahmovať nastavenia jednotky MMI, napríklad V ktorom jazyku sa majú...

Stroj k rozpojování hornin v hlubinných důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 265201

Dátum: 13.10.1989

Autor: Legrand Marie

MPK: E21C 27/02

Značky: rozpojování, dílech, hlubinných, stroj, hornín, důlních

Text:

...z hydraulickêho válce gg, normálně zasunutého uvnitř kluzného nosníku gg. Ve vysunuté poloze kluzného nosníku 35 se může vysunout z hydraulického válce 3 jeho pístnice a hydraulický válec gâ se sklápí dolů a pístnice se vysouvá tak dlouho, až patkag§ připojená k pístnici spočine na počvě. Když kluzný nosník gi a hydraulický válec gg zaujme polohu podle obr. 2 , zajistí se hydraulický válec gg vzhledem ke kluznému nosníku QA táhlem 31.K...

Zařízení pro měření magnetických parametrů hornin za jednoosého tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264937

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zelinka Tomáš, Velický Vojtěch, Kropáček Vladimír

MPK: G01V 1/155, G01V 3/10

Značky: magnetických, parametrů, hornín, zařízení, tlaku, měření, jednoosého

Text:

...části prvního pístu l odděleno těsněním 2. Druhý píst g tvoří konstrukční celek s pouzdrem lg, opatřeným závitem, který spolu se stavěcí podložkou li umožňuje nastavení Spodní úrovně vzorku 3 horniny. Pouzdro lg je upevněno k první rovné desce łá a tlakové pouzdro gg je upevněno k druhé nosné desce lg, přičemžobě nosné desky lg, łg jsou usazeny ve stojinách ll. Mezi čely pístů l, 2 je pracovní prostorgg, v němž je vložkou 5 a výkyvnou...

Zapojení pro měření expanze a rozvolňování hornin v okolí důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 260900

Dátum: 12.01.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: zapojení, hornín, měření, důlních, rozvolňování, okolí, expanze

Text:

...i při měření chvění horniny v obou směrech, nebo při rychlých rázech V obou směrech nedochází ke zkreslení záznamu měření. Při měření V místech, kde dochází k důlním otřesům, nedojde ke zničení převodu, pokud ovšem nedojde k deformaci celého přístroje. Oproti jiným expanzometrüm má toto řešení výhodu měřit až ze čtyř koteväz jednoho vrtu současně Podstatnou výhodou je možnost registrovat pomocí několika měřících stanic umístěných V...

Rám prenosnej vrtácej súpravy na vrtanie hornín s vláknovým podávacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260771

Dátum: 12.01.1989

Autor: Brngál Ján

MPK: E21C 5/00

Značky: podávacím, prenosnej, vŕtacej, súpravy, vŕtanie, hornín, vláknovým, zariadením

Text:

...je pohon roz-uhnodujücich mechanizmov vrtnej súpravy je diným motorom, pre ktłorýstači jedlnýĺovlá- Ídací prvok a nízka hmotnosť. Príklad usporiadania je znázornený na obr. Rám pozostáva z jarma 1 a jarma 2, ktorésú vzájomne spojené dvoma rovnobežnými rúrkaml 3 najlepšie medzlkruhového prierezu. vreteník 4 má rotačný podävací mechanizmus 5 ukončený podávacim kolesom 6,ktoré zaberá s vláknom 7. Vlákno 7, ktoréalebo článková reťaz, je...

Rozpojovací orgán pro rozpojování hornin s výskytem proplástků osazený korečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259808

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pivovar Bedřich

MPK: E02F 3/18, E21C 47/02

Značky: rozpojovací, proplástků, rozpojování, orgán, korečky, osazený, výskytem, hornín

Text:

...rozměru třísky méně než koreček základního souboru měřeno ve směru kolmém na pohyb otoče stroje vpřípadě, že následuje koreček základního sou. boru, přičemž korečky s uvedeným odstupňováním čelní a boční řezné hrany jsou uložený na rozpojovacím orgánu střídavě jeden za druhým.Rozpojovací orgán osazený korečky neho korečky a mezíkroečky podle vynálezu má přednosti v tom, že základní sadu korečků,která se osazuje jako první v pořadí, je...

Způsob měření napjatosti plasticky nebo pseudoplasticky deformujících se hornin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258846

Dátum: 16.09.1988

Autor: Mužík Ludvík

MPK: G01V 11/00

Značky: způsob, měření, napjatosti, způsobu, hornín, pseudoplasticky, zařízení, provádění, deformujících, plastický, tohoto

Text:

...upevněn úchylkomšr, jehož dotykový prvek dosedá na páku. sPrincíp způeobu podle vynálezu je tedy zeložen na skutečnosti, že horniny obecně zatížené tiakovým napätím se detormují do umele vytvoreného volného prostoru, napr. vrtu. Jeetližepak do tohoto prostoru vlolíme tuhé teleso, např. valcovou třecí peänici, které vytvotený prostor zcela zaplní, dojde k sevžení tělesa silou. která odpovídá napjatoeti v okolní hornině. Hodnota kroutícího...

Vodný roztok pro smáčení prachu a hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258832

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chasák Robert, Vítek Jan, Kupka Jozef, Bobro Milan

MPK: C09K 3/22

Značky: prachu, hornín, smáčení, vodný, roztok

Text:

...jejich hydrofilnost a tím umožňují jejich účinějši zneškodnění. Účinek komplexních iontů hliníku se projeví zejména koagulací prachových čáetic a inaktivací fibrogenních částic. Pokud se roztokom smáčí hornina nebo obecně kusový materiál, z něhož po desintegraci vznikne prach je účinek stejný.Nový a vyšší účinek popaaného roztoku je v tom, že se při použití komplexních iontů hliníku dosáhne nejen zvýšené smáčivosti prachových částic a...

Samonavíjející flexibilní hrazení pro zabezpečení pracovního prostoru proti účinkům dynamického, případně gravitačního vyvržení či vysunutí hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244370

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kožela Bohumil, Švancara Rudolf, Pichoueek Miroslav, Šmoldas Stanislav, Exner Karel, Jirgl Ota, Míka Josef, Tkáe Ivan

MPK: E21D 19/00

Značky: flexibilní, pracovního, hornín, proti, vyvržení, vysunutí, gravitačního, případně, zabezpečení, účinkům, prostoru, hrazení, dynamického, samonavíjející

Text:

...při požadavku manipulace s materiálem z pracovního prostoru výztuže na pilíř.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno samonavíjející flexibilní hrazení. Na obrąm je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu-klidu, na obr.1 b je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu zablokování flexibilního hrazeni, na obr.2 a je čelní pohled na rozvinuté flexi 244 370bilní hrazení, na obr.2 b je znázorněn boční pohled na spojení...

Způsob vyšetřování deformačních a pevnostních vlastností vzorků křehkých materiálů, zvláště hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256892

Dátum: 15.04.1988

Autori: Budnikov Vladimir Věd, Karpinský Jurij, Beneš Tomáš

MPK: G01N 3/10

Značky: vyšetřování, krehkých, vlastností, zvláště, hornín, materiálů, způsob, vzorků, pevnostních, deformačních

Text:

...její hmotnosti M 0, lze měnit přiváděním nebo odváděním kapaliny přes dva nevyobra~ zené elektrohydraulické převodníky příslušně spojené s regulačním hydraulickým kanálem 3 a kompenzačním hydraulickým kanálem 35. Naznačené šípky u symholů příslušných průtoků QR a QK ukazují, V jakém směru jsou v popisu funkce tyto prütoky považovány za kladné. Vs vyvášeném stavu, tj. prakticky V průběhu celého zatěžování kromě dále popsaného přechodného...

Magnetostrikční budič pro měření vlastností stavebních materiálů a hornin impulsní ultrazvukovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256602

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpařík Jan

MPK: G01N 29/04

Značky: materiálů, metodou, stavebních, impulsní, magnetostrikční, vlastností, hornín, měření, ultrazvukovou, budič

Text:

...k jednoznačnému mechanickému kontaktu břitu, tedy přímkové kontaktní hrany, s povrchem vyšetřovaného objektu bez ohledu na použitý plastický vazební prostředek.Magnetostrikční budič podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je nárys a na obr. 2 bokorys jednoho provedení, na obr. 3 je nárys avna obr. 4 bokorys druhého provedení a obr. 5 znázorňuje příklad přiložení budiče k vyšetřovanému objektu s použitím...

Způsob odstraňování vodorozpustných derivátů celulózy z hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242551

Dátum: 01.03.1988

Autori: Sopko Bruno, Kaška Jioí, Friedrich Petr, Šimsa Vladimír

MPK: C09K 7/00

Značky: hornín, derivátů, způsob, celulózy, odstraňování, vodorozpustných

Text:

...Bežný jilový vrtný výplach, upravený polyfenolickýai deriváty jako ztsku-. covadlas a karboxyaetylcelulôzou jako antifiltračnia činidlea,jehož pH se pohybuje v rozoezi 9 àí 10, koloatuje intenzivně zijoový horizont a ztěžuje resp. onezuje přitekani ložiskovetekutiny. oo cirkulujicího výplschu se na povrchu přidàvapostupně kyselina chlorovodikovà tak, až pH dosàhlo hodnoty přibližně 5. Při intenzivni cirkulaci vrtného Výplachu s přidavken Hcl...

Zařízení pro zjišťování abrazivních vlastností hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245996

Dátum: 01.03.1988

Autor: Janoška Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: zjišťování, zařízení, abrazivních, hornín, vlastností

Text:

...Ložískem, na které dosedá stěžejiĺpřítlačná páka, vzepřená opěrným Ložískem upevněným na jejím kratším ramenu o vrchní Ltžínu a zatížená závažím uspořádaným na jejím delším ramenuVýměnu zkušebních nástrojů upnutých v nástrojovém sklíčídLe usnadnuje zvedací vačka se zvedací pákou, uspořádanâ pod nosným kotoučem upevněným na svíslém hnacím hřídeLíVýhodou zařízení podle vynálezu je zajíštění konstantního přítlaku na zkušební nástroj po celou...

Stupňovitý otáčivý diskový třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255049

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kypast Radomír, Jakeš Karel, Časta Jaroslav, Zikmund Josef

MPK: B07B 1/12

Značky: diskový, hornín, třídič, otáčivý, stupňovitý, třídění

Text:

...jednotlivé otáčivé dis 3 255 049kově roštnice g, zu-e mají kruhový tvar. Počet otářivých didn vých roštnic g a úhel nastavení oC základního rámu g se volí v gzávislosti na zrnitosti tříděné horniny, požadavku na velikosthranice tříděné horniny a výkonu třídiče. Otáčivé diskově roštnice g mají stejný aměr otáěení.Stupňovitý otúčivý dibvý třídič je opatřen násypkou 2,unístěnou na vstupu do třídiče a boěním vedením lQ.Jednotlivé otá-čivé...

Drtič, zejména pro drcení tvrdých a nelepivých hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236257

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bailotti Karel, Chobot Jiří, Zděblo Jaroslav, Zegzulka Jiří

MPK: B02C 1/00

Značky: nelepivých, drtič, zejména, drcení, tvrdých, hornín

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení drcení tvrdých a nelepivých hornin při poměrně nízkém příkonů energie. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním pístů 4, 4', 5, 5' samosvorných hyrdaulických obvodů pod každou kapsou 3, 3' výsypky 3. Tyto písty 4, 4', 5, 5' jsou opatřeny drticími deskami 1, 1'a přivrácené pístnice vnitřních pístů 4, 5', obou samosvorných hydraulických obvodů jsou spojeny svými klikami se společným klikovým mechanismem 6.

Zariadenie pre signalizáciu zadretia valivýcb vŕtacích dlát strojov beztrhavinového rozpojovania hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243767

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kvasnieka Josef, Krtek Jan

MPK: E21B 12/02

Značky: vrtacích, valivýcb, dlát, strojov, hornín, beztrhavinového, zariadenie, rozpojovania, zadretia, signalizáciu

Text:

...systému ivlagneto.Z pohľadu nových ucinkov vynálezu je potrebné uviest, že zariadenie podla vynálezu bude napomáhat bezporuchovému chodu strojov beztrhavinového rozpojovania hornín pracujúcich na princípe použitia valivých vrtacích dlét, pretože pri zadretí valivých dlát vzrastá neúmerne pretaženie pohonných agregátov, čo je veľakrát pripisované len zvýšeniu pevnosti rozpojovanej horniny. Okrem toho zariadenie podľa vynále PREDMETZariadenie...

Spôsob merania mernej objemovej práce rozpojovania hornín vŕtaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247001

Dátum: 15.01.1988

Autori: Korecký Pavel, Boubela Lubomír

MPK: E21B 44/00

Značky: hornín, merania, rozpojovania, mernej, vŕtaním, spôsob, objemovej, práce

Text:

...v lome, v bani a pod. pre priame riadenie procesu vŕtania.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob merania. mernej objemovej práce nozpojovania hornín vftaním s využitím známych prvkov podla vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že meranie sa vykonáva po vopred určených úsekoch, ktoré predstavujú norvnaký jednotkový objem horniny a ktoré sa pomocou snímača vysielajú do riadiacej jednotky, pomocou ktorej sa vymedzí začiatok a koniec...

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu zemin a hornin ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242362

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vejdilek Zdenik

MPK: G01B 5/00, F161 3/06

Značky: posunu, hornín, rozpěrka, pozorovací, zemin, měření

Text:

...Pozorovací rozpěrka je proto způsobilá k upnutí i ve vrtu, jehož stěny jsou rozrušené a který je vyhlouben v měkkých, snadno deformovątelných horninách a zeminách.Příklad provedení pozorovací rozpěrky podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je pozorovecí rozpěrka ve stavu uvolněném, v podélném řezu a na obr. 2 tatáž pozorovací rozpěrka ve stavu rozepřeném, rovněž v podél ném řezu.Na dutém válcovém tělese §...

Způsob ražení důlních děl, s malou mocností uhelné sloje a vysokou pevností průvodních hornin, trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243277

Dátum: 15.11.1987

Autori: Uhlío Josef, Klinecký Ladislav, Hranieka Jan

MPK: E21C 41/04, E21C 41/00

Značky: způsob, trhací, řazení, pevnosti, důlních, hornín, malou, děl, průvodních, vysokou, mocnosti, sloje, prací, uhelné

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobemvpodle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že alespoň jedna řada vrtů se vrtá kolmo k rovině čelby v nadložní a podložní hornině uhelné sloje, přičemž ná 4lože ve vrtech se iniciují nejdříve V okolí uhelné sloje a následně ve vrtech postupně směrem k obrysu důlního díla.Tím, že se vrty pro umístění náloží vrtají pouze V nadloží a podloží sloje, dochází k rozpojování uhlí nepřímo, a proto vzniká...

Panceřování třídičů nebo práškovodů rozemletých hornin, zvláště uhlových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241294

Dátum: 01.09.1987

Autori: Koístek Jioí, Burian Alois

MPK: B02C 13/26

Značky: třídičů, rozemletých, hornín, pancéřování, mlýnů, úhlových, zvláště, práškovodu

Text:

...jsou volně zasunuty do orážek vnitřniho prostoru skříně. Do předlitych dražek psncéřových hranolů je vloženo vodorovné kovová výztuž a svislé kovová výztuž.Vynýlez umožní používat pro obložení stěn krátkych čedičových hranolů, ktoré již nejsou tak náchylné na pŕíčné praskání kolísající teplotou. Výztuž zabezpečuje stabilitu uložení čedičových pancěřů,jejich bezpečné uchycení proti vypadnutí, a to i v případě náhodného příčného nebo...

Sonda pro dlouhodobou kontrolu změn prostorové napjatosti hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251876

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hiršl Petr, Záruba-pfeffermann Jan, Nedoma Jiří, Novotná Eva, Švanda Josef

MPK: G01V 1/00

Značky: napjatosti, kontrolu, hornín, dlouhodobou, prostorové, změn, sonda

Text:

...s další tnojící měnných elementů 1,tvořící »obecný trojúhelník v rovině skloněné k rlovině záklndníhio trojúhellníku a ukotvených v operných hlavách 3. Prostorevá mříž měrných elementů 1 a strunonvý teploměr 9 jsou letmo upevněny na. kostře sondy. Stromový teploměr 9 může být též s výhradou umístěn v prostoru elektroniky umístěné v utěsnê části 11 sondy. Čelo sondy je opatřeno naváděcím zařízením 7. Pro osdečet je sonda opatřena...

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu zemin a hornin ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239886

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pscheidt Jioí

MPK: G01N 33/00

Značky: rozpěrka, hornín, zemin, posunu, pozorovací, měření

Text:

...víkem dutého válcového tělesa.Více pozorovacích rozpěrek v jednom vrtu lze instalovat, když ve víkách jsou proti sobě upraveny centrální otvory pro průvlečnou koaxiální měrnou trubku.Výhodou pozorovací rozpěrky podle vynálezu je spolehlivé upnutí jak v tvrdých, tak měkkých horninách i v zeminách a možnost instalovat v jednom vrtu tři, popřípadě 1 více pozorovacích rozpěrek za sebou. Posun hornín nebo zemin je možno spolehlivě měřit pomocí...

Transportér pro výrobu desek z tavených hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249763

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čobotov Gennadij, Pleskač Alexandr, Švedov Valentin, Tučinskij Boleslav

MPK: B28B 1/54

Značky: tavených, transportér, výrobu, hornín, desek

Text:

...6 Tpaucnopwnue Beran, oöpasonannme panamn nocnenosaTQHBHD pacnonoxennmx KOKHHBHHX cexunň 7. Méxaunsn Tpaucnoprnpoaku H nepeMemennn Koxnnbumx cexuuñ c oqnoü BBTBH Ha npyrym coepmHT HYHBT ynpanne-. Kun (He noxasau) H, HanpHMep, rupouunnnàpu 8 u 9 TpaHCn 0 pTHp 0 BKH KoKHnb~ Hmx cexunñ H rnnponunnupm 10 H 11 nepememenna Koxnnbamx cexuuů ć onnoň BETBH Konseäepa na pyrym. IKaman KOKHHbHaH ceKuHa coepmur aannmm 12 H öoxoaue 13 créuxn,...

Zariadenie pre vyhodnotenie granulometrie rozpojených hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237130

Dátum: 15.03.1987

Autori: Spišák Vladimír, Rybár Pavol, Šiška Július, Šúpala Jaroslav, Šuba Stanislav

MPK: G01B 9/00

Značky: vyhodnotenie, zariadenie, hornín, granulometrie, rozpojených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti lomového a hlbinného dobývania ložísk, ako aj hodnotenia granulometrie rozpojených hornín použitých na sypané hrádze. Rieši zariadenie pre vyhodnotenie granulometrie rozpojených hornín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ku matnici zobrazovacej jednotky je priradený súradnicový snímač, ktorého výstupy sú pripojené na pamäťovú jednotku, ktorá je spriahnutá s vyhodnocovacou jednotkou. Vynález je možné využiť pre...

Hydraulický snímač tlaku hornín vo vrte

Načítavanie...

Číslo patentu: 237103

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čerey Ladislav, Tokár Michal

MPK: E21B 47/06

Značky: hornín, tlaku, hydraulický, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadením, ktorého sa riešenie týka, sa umožňuje sledovať zaťaženie v priestore, v ktorom je zabudované. V baníctve v ochranných pilieroch a v podzemnom staviteľstve umožňuje zisťovanie zaťaženia pod základmi stavby, napätia v pôde a určenie únosnosti p(dy. Podstatou riešenia snímača hornín vo vrte je možnosť snímať tlak pôsobiaci v dvoch kolmých smeroch pomocou dvoch, resp. štyroch hydraulických valcov prostredníctvom hydraulického média z...

Nekonečná vlákna z vyvřelých hornin, zejména čedičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248881

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sisr Oldřich, Bareš Richard

MPK: C03C 13/06, C04B 14/14

Značky: vyvřelých, čedičů, vlákna, zejména, nekonečná, hornín

Text:

...vláken vůči alkáliim v souvislosti s dodržením mechanických vlastnostiUvedené nevýhody se odstraní nebo podstacně omezí řešením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vlákna obsahují v hmotnosti koncentraci 50 až 62 oxidu křemičitého SiO 2, 10 až 15 , oxidh hlinitého A 12 O 3, 2 až 5 2 oxidu hořečnatého M 90, 5 až 12 oxidu vápenatého Cao, 5 až 12 oxidu sodného Nazo anebo draselného KZO, 3,5 až 14 oxidu železnatého Feo...

Nůž pro rozpojování pevných abrazivních hornin razicími a dobývacími kombajny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237469

Dátum: 15.01.1987

Autor: Vašek Jaroslav

MPK: E21C 35/18

Značky: pevných, rozpojování, hornín, nůž, razicími, dobývacími, kombajny, abrazivních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nože pro rozpojování abrazívních hornin razicími a dobývacími kombajny, jehož podstata spočívá v tom, že je vybaven vodním kanálkem a vodní vysokotlakou tryskou, umístěnou za pracovní částí břitu nože.

Těžební ústrojí stroje na povrchovou těžbu hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232594

Dátum: 01.01.1987

Autori: Havlínek Vladimír, Vospěl Karel

MPK: E02F 3/18

Značky: stroje, ústrojí, těžbu, těžební, povrchovou, hornín

Zhrnutie / Anotácia:

Těžební ústrojí je určeno pro kontinuálně frézovací způsob povrchové těžby hornin. Těžební ústrojí je tvořeno válcovým dobývacím orgánem, uloženým na výložníku. Válcová plocha dobývacího orgánu je opatřena řadami nožů uloženými s výhodou ve šroubovicích. Mezi sousedními řadami nožů jsou upraveny komory, jejichž dna jsou skloněna k prvnímu čelu, u něhož je upravena násypka zaústěná nad pásový dopravník.

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu hornin ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233395

Dátum: 01.01.1987

Autor: Groma Bartolomej

MPK: G01N 9/00

Značky: hornín, pozorovací, měření, rozpěrka, posunu

Zhrnutie / Anotácia:

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu hornin ve vrtu, jejíž součástí je duté válcové těleso. Upíná se ve vrtu jako kotva měrných tyčí. Účelem vynálezu je zabránit jejímu samovolnému uvolňování při otřesech hornin a umístit více pozorovacích rozpěrek s měrnými tyčemi v jednom vrtu. Účelu se dosahuje tím, že ve víkách (5, 6) dutého válcového tělesa (1) je otočně uložen vodicí hřídel (2) s vnější hlavou (17) pro montážní tyč (10). Na vodicím...

Způsob zabezpečení pracovního porubního prostoru proti účinkům samovolného dynamického, případně gravitačního vyvržení či vysunutí hornin z pilíře

Načítavanie...

Číslo patentu: 233194

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kublín Karel, Šmidák Štěpán, Korczyňski Petr

MPK: E21D 19/00

Značky: proti, vysunutí, účinkům, pracovního, porubního, prostoru, dynamického, způsob, samovolného, gravitačního, případně, pilíře, hornín, zabezpečení, vyvržení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zabezpečení porubního pracovního prostoru proti nežádoucímu vyplnění horninou z pilíře v porubech vybavených důlní mechanizovanou výztuží a provozovaných v podmínkách možného nepředvídaného porušení stability pilíře. Každá sekce výztuže v porubu se vybaví samonavíjecím flexibilním hrazením se samonavíjecím blokovacím zařízením mezi stropnicí výztuže a základovým rámem výztuže nebo hřeblovým dopravníkem.

Kotviace hniezdo do tvrdých hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 230261

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kodrle Václav, Husár Pavol, Ježík Jozef, Jaššo Ivan, Dyčka Zdeněk

MPK: E02D 5/80

Značky: hornín, kotviace, tvrdých, hniezdo

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je kotviace hniezdo do tvrdých hornín, zložené z rozpínacích kotiev, pre uchytenie vrátkov kotviacich lán, najmä mobilných stožiarov. Kotviace hniezdo podľa vynálezu pozostáva z únosnej kotvy, z nosiča vrátkov a z poisťovacích kotiev, ktoré sú s nosičom vrátkov spojené kotviacou reťazou. Kotviacim hniezdom je možné zachytiť veľké kotviace sily od postaveného stožiara. Kotviace hniezdo je možné vybudovať rýchle jednoduchým...

Hlava kotvy pro kotvení do hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232515

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klouba František, Klouba Jan

MPK: E02D 5/80

Značky: kotvy, hornín, kotvení, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hlavu kotvy pro kotvení do hornin, sestávající z kuželovitého prstence a kulové podložky. Do prstence, na kterém je vytvořena negativní kulová dosedací plocha, jejíž střed leží mimo osu kužele, je zasunut dřík kulové podložky. Kulová podložka je opatřena pozitivní kulovou dosedací plochou o stejném poloměru, jako negativní kulová dosedací plocha kuželového prstence. Na kulové podložce je vytvořena opěrná plocha. Hlava kotvy podle...

Vŕtacia korunka pre rotačno-rezný spôsob vŕtania hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229508

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šiška Július

MPK: E21B 10/16

Značky: vŕtacia, korunka, vŕtania, rotačno-rezný, hornín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti povrchového dobývania ložísk nerastných surovín a prípravy stavenísk tam, kde je možné použit rotačno-rezný spôsob vŕtania hornín. Rieši konštrukciu vŕtacej korunky pre tento spôsob vŕtania hornín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rozdiely medzi priemermi kružníc prechádzajúcimi špičkami britov rozširovacích koruniek majú od najmenšieho priemeru k najväčšiemu klesajúcu tendenciu. Príklad konštrukcie vŕtacej korunky...

Způsob snížení pevnosti a zvýšení rozpojitelnosti hornin, především uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233446

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vavřík Stanislav, Gondol Jaroslav

MPK: E21C 37/00

Značky: uhlí, snížení, způsob, především, zvýšení, hornín, rozpojitelnosti, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snížení pevnosti a zvýšení rozpojitelnosti hornin, především uhlí. Podstata způsobu spočívá v tom, že se v předstihu před dobýváním provedou v uhelné sloji vrty o průměru v rozmezí 30 a až 90 mm, vzdálené 0,5 až 3 m, které se postupně zaplní pomalu expandujícím destrukčním prostředkem, který se nechá působit 30 až 120 h. Vrty se mohou ucpat.