Patenty so značkou «horní»

Zařízení pro naklápění ocelárenské pánve s horní výlevkou při shrabování strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270778

Dátum: 12.07.1990

Autor: Baroš Lubomír

MPK: B22D 43/00, B22D 41/06

Značky: pánve, shrabování, ocelárenské, strusky, horní, výlevkou, zařízení, naklápění

Text:

...celku. Také nevýhodou je, že u stávajících manipulačních stojanu není možné provádět 1 vertikální nastavování ocelárenských pánví, kterým se udržuje optimální úroveň výšky hladiny kovu, která je nutná pro shrabování strusky.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro naklápění ocelárenských pânví při shrabování strusky, podle vynálezu, sestávající ze dvou nosných sloupú.Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno dvěmi...

Vodicí ústrojí horní nitě pro šicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269979

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kimikazu Matsuda, Osamu Tanaka, Yoshio Mikuni

MPK: D05B 49/00

Značky: vodiči, ústrojí, šicí, horní, stroj, nitě

Text:

...zářez 26 a to ve spojovací stěně 2.a ve vodiv čích 2 § a 31, do něhož je vložena nitg, přičemž vodiče 2.i a gislouží k vedení niti 9. Zářez 26 je vytvořen tak, že se kryje se štěrbinou l. Jeden vodič g krytky gs průřezem ve tvaru písmene U je opatřen kolmo uspořádanou základovou stěnou 27, která. je opatřenavodicí drážkou 28 ve tvaru písmeno V v poloze přiřazené štěrbiněl a je rovněž opatřena očkem 33. navazujícím na vodicí dražku 2 §. Dále...

Regulační zařízení k otevření horní části výfukového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269941

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tatek Pavel, Husák Pavel, Bouška František, Pýcha Karel

MPK: F02B 33/30, F02D 9/14, F02D 9/00...

Značky: horní, otevření, kanálu, zařízení, regulační, částí, výfukového

Text:

...umísläném ve valci a opět-nou naböhovou plochu pro styk s vytahovačem. S výhodou může být aretační zařízení totožné s vytahovačem. protože pro uvedení aretačního elementu do chodu je třeba nejprve posuvnő žoupátko vysunout e překonćním sily vratné pružiny a teprve potom jej aretovał. Áretační element zapadne pHmo do tőleea posun/něho šoupćt ka a je naprosto neoctvlslý od činnosti celeho regulačnlho zařízení l tyčky poeuvného šoupaika.V...

Horní vodicí ložisko pro vedení vrtné hlavy ve velkoprůměrovém vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268102

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Petr

MPK: E21C 9/00, E21B 17/10

Značky: horní, vrtné, velkoprůměrovém, ložisko, vodiči, hlavy, vedení

Text:

...nářadí včetně samotné vrtně hlavy i v případě, že vrt prochází menšími tektonickými poruchami.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněn příkled provedení hcrního vodícího ložiska podle vynálezu.Horní vodící ložiska je tvořeno ložiekovým tělescu g, ve kterém je vložen středový hřídel l. Uvnitř ložiskového tělesa 3 jsou u jeho horního a spodního konce na středověm hřídeli 1 usnzena dvě ložiska 2. Ložiska 2 jsou v ložiskovém tělese...

Míchadlo pro horní míchání v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267645

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mašek Antonín

MPK: B01F 13/00

Značky: míchaní, horní, míchadlo, nádobách

Text:

...pod tímto kuželem Jsou v bloku a vo hnané hřídeli vytvořeny na společné ose tři otvory, a v hrdlo je prostor mezi těsnänimi spojen na jedné straně s přívodem živného plynu a na druhá straně Je pomocí radiálního otvoru a osového kanálku ve hnané hřídeli spojon s prostorem nad lopatkami.Výhoda míchadla pro horní míchání v nádobáeh podle vynálezu vzniká ze skutečnosti, že bylo Vytvořeno rozebiratelnê míchadlo, ktoré umožňuje, aby s fermontačnim...

Horní příložka šroubového spoje poddajné obloukové důlní ocelové výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 267440

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sanitrák Karel, Cieluch Petr, Antl Jan, Odšťádal Václav

MPK: E21D 11/22

Značky: výstuže, horní, príložka, důlní, poddajné, šroubového, ocelové, spoje, obloukové

Text:

...otvorů a její konstrukce umožňuje využívat 1 maximální dotahovací moment s použitím šroubü z houževnatých druhů ocelí. což například u ocelových příložek vyráběných kováním nebo lisováním za tepla možné není. Příložka si i při nejvyšších svěrných tlacích ponechává optimální výpočtový tvar díky qeometrii uspořádání své horní pásnice bočních stěn 1 připevňovacích patek. Tyto vlastnosti. zkušebně i provozně svěřené,předurčují použití této...

Keramické nástavce horní části keramického rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267142

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavík Vladimír, Vlček Věroslav, Bittner Ladislav, Krivčík František, Vašica Leopold

MPK: F28F 7/00

Značky: částí, keramického, rekuperátoru, horní, nástavce, keramické

Text:

...jehož podstata epočívá v tom, že průměr D 1 vnitřního otvoru ochranných keramických nástavců je roven 0,50 až 0.99 násobku průměru D 2 vnitřniho otvoru teplosměnných trubek rekuperátoru.Vnitřní povrch ochranných keramických náetavců tak zastiňuáe vnitřní povrch teploeměnných trubek rekuperátoru, takže produkty chemických reakcí, tj. struska odkapávející z náetavců. nedopedá na stěny teploeměnných trubek a nenapadá je chemicky. Trubkové...

Zařízení k obracení horní větve dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265938

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dvořák Jiří, Demjanovič Jan, Drs Jan, Kremláček Vítězslav

MPK: B65G 15/64

Značky: zařízení, dopravního, pásu, horní, větve, obracení

Text:

...rovnače gg od ohraceče gg v uvedeném rozmezí je dána tuhostí pásu gg.Obraceč gg pásu łg je tvořen uzavíratelným děleným rámem gł, po obvodu opatřeném dvěma vum-unýnnl v-wwl Myľ umvrñlu-un kunluuuýwlu uI/řďvývlu npľulnýt-Iu vAlvů Lł. pľlřrvulnł. vľamrur nou Imvznjłuun pootočeuy o 45 °. Jako opěrných válců gg je 5 výhodou využito normalizovaných válečků používaných na pásovém dopravníku łg. Rám gł je sestaven z navzájem podobných polorámů...

Konstrukční uspořádání podvozku s nízkou horní hranou podlahy, zejména pro autobusy s motorem vzadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264126

Dátum: 13.06.1989

Autori: Földes Ferenc, Mádi Jenö, Rácz András, Mohácsi János, Németh József, Király András, Rutkai Lajos

MPK: B62D 31/02

Značky: nízkou, podlahy, vzadu, hranou, uspořádání, horní, podvozku, zejména, autobusy, konstrukční, motorem

Text:

...to, že jsme montážní otvor dovolující přistupovat k motoru,vytvořili v prostoru za zadníml dveřmi.Konstrukční uspořádání podle vynálezu umožňuje, že může být vytvořena konstrukce motorového vozidla, hlavně autobusú, 5 nízkou horní hranou podlahy a s motorem vzadu tak,že všechny jejích dveřní otvory a rozměry schodü mají stejné velikosti. Tato možnost zajištuje větší rychlost proudu cestujících v poměru ke stávajícím řešením, náležejícím ke...

Závěs pro horní i spodní ohřev pečených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263312

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hradec Králové, Kožíšek Bohuslav, Holásek Oldřich

MPK: A21B 1/46

Značky: výrobků, horní, ohrev, pečených, spodní, závěs

Text:

...umistěných nad j pod drahou závěsů. Teplo ze spodniho etementu přichází bezprostředně do pečne desky.Takto řešeného ohřevu nelze použít u vertíkátnich zàvěsových peci, kdy se závěsy pohybuji převážně po svislé dráze.Pečení ve vertikàtní peci umožňuje zàvěs podte vynálezu, jehož podstata spočivà v tom, že pod pečnou plochou je umłstěn2 § 283 312 no akumulační têleso tepla. Toto těteso je součástí závěsu a pohybuje se spolu s príslušnou...

Vodítko horní větve řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260075

Dátum: 15.11.1988

Autori: Husák Pavel, Tatek Pavel, Benda Jiří, Kopřiva Vladimír, Šůs Jaroslav

MPK: F16H 7/18, B62M 9/16

Značky: řetězů, horní, vodítko, větve

Text:

...přišroubováno svou zadní částí k horní části kyvné vidlice, přičemž dosedací plocha spodní části vodítka na horním povrchu kyvné vidlice je vytvořena na obvodě vodítka. Výška žebra vodítka je větší, než jedna polovina rozdílu výšky destičky sekundárního řetězu a vnějšího průměru řetězové rolny. Řešením vodítka dle vynálezu je dosaženo potřebné pružností i v horní tahové větvi řetězu, nebot řetěz nabíhá od zadní přišroubované části vodítka,...

Systém technologických štol pro výstavbu horní klenby jednolodní stanice metra

Načítavanie...

Číslo patentu: 255149

Dátum: 15.02.1988

Autori: Židlický Břetislav, Salač Miloslav, Herden Miroslav

MPK: E02D 29/04

Značky: horní, metra, výstavbu, technologických, systém, stanice, stôl, jednolodní, klenby

Text:

...štola je v trase i niveletě napojena na odpovídající trafový tunel a/nebo za budovanou stanici.Výhodou systému technologických štol je, že využívá v maximální možné míře dopravu samospádem. Dostropní zálomy i příčné štoly jsou ražcny dovrchně, takže rubanina klouže po počvě a je v těžních štolách plněna pomocí zarážky do vozíkú. Pouze v místech vrcholu horní klenby, kde jsou příčné štoly raženy už téměř jako vodorovné, se použije například...

Horní klenba jednolodní ražené stanice metra

Načítavanie...

Číslo patentu: 255037

Dátum: 15.02.1988

Autori: Salač Miloslav, Herden Miroslav, Židlický Břetislav

MPK: E02D 29/04

Značky: horní, klenba, metra, jednolodní, řazené, stanice

Text:

...a drátěným sítovým zspažením opatřené klenbové štolý, vyrežené vodorovné mezi sousedními technologickými příčnými štolsmi tak, že její počvs. je částí spodního líce horní klenby, její strop je částí vrchní plochy horní klenby s. její boční stěny jsou radiálně orientovanými styčnými plochemi sousedních betonových pesů. Dále sestává z nejméně jednoho betonového oblouku, tvořeného souvislou zhutněnou záklsdkou přilehlé technologické příčné...

Čeřič jiker tvořený nádobou pro horní přívod vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 238557

Dátum: 01.12.1987

Autor: Váša Josef

MPK: A01K 61/00

Značky: jiker, nádobou, čeřič, horní, přívod, tvořený

Zhrnutie / Anotácia:

Čeřič jiker tvořený nádobou pro horní přívod vody, řeší problematiku rovnoměrného a plynulého míchání jiker v líhňařských nádobách typu Chasseovy a podobného tvaru a funkce. Sestává z nádoby (1), trychtýře (2), odvzdušňovací trubky (3) s opěrou (4), trubky (5) přívodu vody se středícím nákružkem a z přítlačné gumy (6). Do odvzdušňovací trubky (3) je zahrnuta trubka (5) přívodu vody, zasahující spodním koncem do prostoru pod zužující se konec...

Zásypová hmota pro zaplňování licího otvoru horní výlevky šoupátkového uzávěru ocelářské pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 243113

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vleek Jan, Minárik Roman, Máriássy Gustáv

MPK: C04B 35/66, C04B 35/54

Značky: ocelářské, výlevky, horní, uzávěru, hmota, zaplňování, šoupátkového, pánve, zásypová, otvorů, licího

Text:

...chrommagnezitu, lupku, šamotu o různých zrnitoatech, ve směsi s mletýmkoksem. Při použití těchto zásypových hmot se často stává. že v horní části výtokového otvoru utvoří s ocelí kompaktní vrstvu, která při otevření šoupátkového uzávěru brání výtoku oceli a proto musí být vznikla vrstva propalována. Při propalování této vrstvy dochází často k poškození výlevky. kterou je nutno vyměňovat.Výše uvedený nedostatek odstraňuje zásypová hmota podle...

Zajišťovací zařízení horní polohy tříbodového závěsu traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237186

Dátum: 01.10.1987

Autori: Míka Josef, Komárek František

MPK: B60D 1/12

Značky: polohy, tříbodového, traktoru, závěsu, zajišťovací, zařízení, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací zařízení podle vynálezu slouží k zajišťování horní polohy příbodového závěsu traktoru a sestává ze závory otočně uložené na čepu pístnice hydraulického válce. Při sklopení závory k pístnici se dosedací plocha závory opře o čelo hydraulického válce. Omezením posuvu pístnice hydraulického válce je provedeno zajištění polohy tříbodového závěsu ve zvednuté poloze.

Horní vybírač pro dopravu hmot, zejména senáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 241696

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stratil Oto, Hemzal Boleslav

MPK: B65G 65/34

Značky: hmot, horní, dopravu, vybírač, senáže, zejména

Text:

...hmot zvěže dochází k ucpává»ní svislé stredové šachty. Dále je nevýhodou, že vybírače jsou stále vystavený účinkům agreslvního prostředí ve věžích a že trvale zabudované vybírače nelze používat pro vybírání hmot v jiných věžích.Uvedené nevýhody odstraňuje horní vybírač pro dopravu hmot, zejména senáže, podle výnálezu, sestávající z nosné konstrukce, tvořené stabilizačními vodorovnými rameny, opatřenými na svých volnýo-hçkoncích...

Horní revolverová hlava beranu revolverového děrovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240611

Dátum: 15.09.1987

Autori: Deák Gyula, Zára Erzsébet

MPK: B30B 15/08

Značky: revolverová, beranu, horní, děrovacího, hlava, revolverového

Text:

...lg a druhý dosedá na plochu desky lg. V ose pouzdra lg je uloženo táhlo ll, procházející pružinou ll a otvorem v podložce lg a desce ll. Táhlo li je u příkladného provedeni tvořeno šroubem, jehož hlava je uložena ve dně pouzdra lg a na volném konci je našroubována matice,sloužicí k nastavení předpětí pružiny ll.V tělese 1 přidržovače mohou být dále vytvořeny alespoň tři otvory, v nichž jsou na vodicím čepu lg uložený předepjaté pružiny...

Horní vedení zanášečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240552

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ivan Jevdokimovie, Jäger Lothar, Ostapenko Michail Addejevie, Karl Manfred, Franke Wilfried

MPK: D03D 47/26

Značky: vedení, stroje, horní, zanašečů, víceprošlupního, tkacího

Text:

...je možno u pevnit úchytný element 7 přímo průchozímšroubem k pevnému paprsku 1 D. Pevným paprskem 10 prochäzejí osnovní nitě 11, vytvářející pomocí neznázorněného prošlupního zařízení prošlup 12, kterým procházejí neznázorněné zanášeče, vedené shore opěrnou lištou 1 a zespodu spodním vedením 13. Před spodním vedením 13 je umístěn schematicky znázornený přírazový rotační paprsek 14. Na nosném hřídeli 5 je upevněna pomocí třetích šroubů 15...

Zařízení pro zajišťování horní polohy dopravního válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240799

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kavický František

MPK: B21B 19/10

Značky: zajišťování, polohy, zařízení, válečků, dopravního, horní

Text:

...kjvymezení horní polohy silového válce kalíbrovaných podložek různé tloušłky. Toto řešení vyžaduje pomocný rám a kromě toho po určité době provozu dochází ke znečitelnění značek kalibro~dvaných podložek a K chybné volbě vkládané podložky.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zajištování hore ní polohy dopravního válečku uloženého otočně 1 e pohonem v kyvné vidlici, k jejímuž jednomu ramenu je kyvně připevněn třmen píetnice silového...

Napínač horní niti šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250528

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koehler Jaroslav

MPK: D05B 47/04

Značky: stroje, šicího, napínač, horní

Text:

...předchozího odstrihu nití nebo pri odtahu niti odstrihovacím zařízením Príčka 19 a je zavedena do drážky 151 čepu 15.Dosud popsané uspořádání patří do známého stavu techniky není zde proto popisováno podrobněji.Součástí napínače 7 je napínací kotouč 22 tvorený jediným dílcem nasazení/In volně otočné na čepu 15 napínače 7. Na čela napínacího kotouče 22 dosedají vždy z jedné strany brzdné kotouče 23, 24, nasazené na čepu 15 a zhotovené napr. z...

Snímací souprava pro mechanické oddělování horní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250422

Dátum: 15.04.1987

Autori: Viterna Zdeněk, Horák Alois

MPK: B65H 3/22, D05B 39/00

Značky: mechanické, oddělování, horní, souprava, snímací, vrstvy

Text:

...jehlami, uloženymi na společném čepu. V důsledku tohoto uspořádání se hroty snímacích jehel pohybují po společné kružnicí s vrcholem ležícím v průsečíku se svislou osou čepu. Takto je zabezpečeno rovnomerné a nenásilné vnikání hrotů do textilního materiálu s vyloučením možného poškození vazby, přičemž sejmutý materiálnevykazuje po odloženi stopy po mechanickém uoddělovaní horní vrstvy z hraničky přístřihů nebo dílů. Další výhoda...

Horní resonanční deska smyčcových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238057

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tůma Václav, Hurník Jiří, Hurník Aleš

MPK: G10D 3/02

Značky: smyčcových, horní, deska, resonanční, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení horní rezonanční desky smyčcových nástrojů. Horní rezonanční deska smyčcových nástrojů, u níž za účelem snížení vlivu interference, vznikající v důsledku fázově posunutých kmitů, vyvozených opěrem a umístěním duše, je oblast desky s fázově posunutými kmity od zbývající plochy desky oddělena brázdou zmenšené tloušťky, jevící se při pohledu na vnitřní plochu desky až jako rýha. V místě největšího šířkového seškrcení...

Zařízení k zamezení sedimentace v prostoru horní trubkovnice topné komory odpařovacích krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233875

Dátum: 01.04.1987

Autor: Čuda Pavel

MPK: B01D 9/02

Značky: prostoru, zařízení, topné, odpařovacích, horní, zamezení, sedimentace, trubkovnice, krystalizátoru, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je zamezení sedimentace v prostoru horní trubkovnice topné komory odpařovacích krystalizátorů. Zařízení tvoří kuželový plášť, pevně spojený s pláštěm aparátu nebo s přečnívajícím okrajem pláště topné komory a s horní trubkovnicí topné komory, na které jsou připevněny zakrivené kuželové lopatky. Zařízení je určeno pro aparáty s pevnou topnou komorou, kde dochází ke krystalizaci suspenzí o nízké viskozitě nebo...

Způsob indikace horní hranice znečištění odpadních vod rozpustnými organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 248323

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šetřil Stanislav, Navrátil Miloslav, Knybel František

MPK: C02F 1/32

Značky: rozpustnými, organickými, indikace, znečištění, látkami, hranice, horní, odpadních, způsob

Text:

...protéká křemennou kyvetou l, která je prosvětlována paprsky ultrafialového světla o optimální vlnově délce, například 2 l 7 mm, vysílaného zdrojem g světla skrze clonu 1 a optický člen 5, který vymezuje z ultrafialového světla, emitovaného zdrojem světla, svazek monochromatického světla. Tento optický člen A může být umístěn před zdrojem g světla nebo před fotodetektorem 5. Změny intenzity světla prošlého křemennou kyvetou l se zesilují v...

Zařízení pro upevnění horní desky lisovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239331

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ružieka Karel, Maxa Milan, Bureš Jaroslav

MPK: B30B 15/02, B21D 37/00

Značky: upevnění, zařízení, horní, desky, lisovadla

Text:

...oooñuuI. ĺ Ycrpoñcrno paóoraer cxenymunu oópaaou.Hpn coumennm nasa 2 oóoüu I u nasa 5 nrynxn 4 xnocronnn 6 ycrauannnnaercn B oóoiw I, nocne qero nymeu nonopota nmynnn 4 zo noxóleana. oupenenneuoro Quxcaropou 8. ocymecrnnaerca sannpaane xnocronnma 6 I Quxcanna sroYc-rpoücrno .zum xpeunenm na npecce .aepxneinuun mwauna c T-oópasunu xnocmosnou, conepxamee. odoñuy c T-oópaaunu nasou. ooenuneunyn c nonaynon npecca, o. r n n q a n u e e c a TBH....

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lesniak Adolf, Kluževič Milan, Hošek Jan, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Peška Rudolf, Hromek František, Raška Pavel, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Šigut Ivan, Fiala Jaroslav, Slouka František, Varta Jiří, Chvojka Jan, Bohuš Jiří

MPK: C21C 5/46

Značky: kyslíkových, hlavice, oceli, výrobe, trysky, dmýchání, kombinované, horní, konvertorech

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Zařízení pro jištění horní výchozí polohy suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231417

Dátum: 15.06.1986

Autori: Herza František, Michalec Josef

MPK: B23Q 1/18

Značky: jištění, zařízení, horní, suportů, polohy, výchozí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru obráběcích strojů u zařízení se suportem, který vykonává pracovní pohyb svisle nebo šikmo k vodorovné rovině a je ovládán posuvovým hydraulickým válcem. Je řešen problém jištění horní výchozí polohy suportu při vypnutí zdroje tlakového média obsluhou a zamezení samovolnému sjíždění směrem dolů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že suport je opatřen aretačním hydraulickým válcem s přepouštěcím pístem a aretační pístnicí, k...

Nosná kruhová dráha otočné horní stavby zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230944

Dátum: 15.06.1986

Autori: Madry Ferdinand, Žák Pavel, Zelenka Ladislav

MPK: E02F 9/12, E02F 9/08

Značky: nosná, horní, stavby, otočné, kruhová, zařízení, dráha

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nosnou kruhovou dráhu otočné horní stavby zařízení, jako rýpadel, zakladačů, jeřábů a podobně, za účelem rovnoměrného rozložení tlaku po obvodě kruhové dráhy. Za tím účelem je alespoň jeden s prstenců, tvořící nosnou kruhovou dráhu, mezi nimiž jsou v drážkách uloženy valivé elementy, opatřen na své ploše pro spojení s horní otočnou stavbou zařízení nebo pro spojení se spodní stavbou zařízení třemi úsečemi kruhových...

Obložení horní části interieru velkoprostorových osobních vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230697

Dátum: 01.06.1986

Autor: Hübscher Rudolf

MPK: B61D 17/18

Značky: obložení, osobních, interiéru, částí, horní, vagonů, velkoprostorových

Zhrnutie / Anotácia:

Obložení sestává z pláště zavazadlové police, samonosného panelu, krytu svítidla,krytu reproduktoru a přiváděcího kanálu. Mezi pláštěm zavazadlové police a samonosným panelem je vložen průběžný profil, uchycený pružným členem ke kovové kostře skříně. Přiváděcí kanál spolu s tělesem svítidla je upevněn ke třmenům odváděcího kanálu, upevněného v místě pružných vložek ke kovové kostře skříně. Ve štěrbině mezi krytem svítidla a samonosným panelem...

Horní závěs pohyblivých částí stěn, vrat a dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 228199

Dátum: 15.05.1986

Autor: Mendl Miroslav

Značky: částí, dveří, horní, stěn, pohyblivých, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Horní závěs pohyblivých částí stěn, vrat a dveří, složených z pohyblivých dílů, vyznačený tím, že pohyblivý díl (8) stěny nebo vratového či dveřního křídla je zavěšen na nejméně jednom oku ve tvaru řetězového článku (4), jímž je provlečena hřídelka (1) o větším průměru střední části a menších průměrech koncových částí, na které jsou z obou stran volně nasunuty kladičky (2), pojíždějící vnitřními žlábky po stojatých kolejničkových přírubách mezi...

Zařízení pro přemístění konce horní niti šicího stroje po jejím odstřihu nad dosedací část přítlačné patky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220624

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dvořáček Jaromír, Tlamka Bedřich

Značky: šicího, přemístění, přítlačné, zařízení, dosedací, stroje, konce, horní, jejím, odstřihu, patky, část

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení má za účel umožnit esteticky nezávadný počátek švu po předchozím odstřihu nití. Obsahuje vlastní vyhazovací hák pevně spojený s čepem, který je výkyvný ve vertikální rovině, pohybově spřažený s přítlačnou tyčí šicího stroje, a zasazený do objímky připevněné k nepohyblivé části ramena šicího stroje.

Zařízení pro horní šikmý ořez šitého díla na šicích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224354

Dátum: 01.12.1985

Autor: Janderka Emanuel

Značky: díla, zařízení, šikmý, šitého, horní, ořez, šicích, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro horní šikmý ořez šitého díla na šicích strojích s pohonem spřaženým s pohonem šicího stroje, kde kmitavý pohyb nosiče ořezového ústrojí je odvozen od výstředníku horního hřídele pomocí dělené ojnice a dvouramenné hnací páky, vyznačující se tím, že otočná osa (10) lomené kulisy a dělené ojnice (8) jsou v pracovní poloze v jedné ose a jsou rovnoběžné s osou nosiče (14) nože, přičemž dvouramenná hnací páka (5) a ruční ovládací páka...