Patenty so značkou «hořlavých»

Sklad výbušnín a/alebo vysoko horľavých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7035

Dátum: 03.02.2015

Autori: Turoň Anton, Olexík Slavomil

MPK: E04B 1/98, B65G 1/00, E04H 9/10...

Značky: výbušnin, hořlavých, látok, vysoko, sklad

Text:

...skladu výbušnín a/alebo vysoko horľavých látok podľa technického riešenia je zobrazený na obrázku l až 6. Sklad výbušnín a/alebo vysoko horľavých látok je tvorený v teréne zapustenou hrubou základovou doskou l s nepriepustným rovným vonkajším povrchom, resp. jej podlahou s hodnotou elektrického odporu najviac 109 ohmov, ktorá cez dolnú oceľovú nosnú dosku Q skosenú zvnútra nadväzuje na pevné obvodové steny g s vnútomým oceľovým obkladom...

Spôsob a zariadenie na odstránenie horľavých plynov z plynovodných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284814

Dátum: 18.11.2005

Autor: Franek Johann

MPK: F17D 1/04, B01D 53/22, B01D 53/047...

Značky: plynovodných, odstránenie, plynov, sietí, hořlavých, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Po plynotesnom alebo takmer plynotesnom oddelení sieťového úseku od plynovodnej siete, uskutočnenom v oblasti prívodu plynu, sa v oblasti oddelenia nehorľavý a/alebo spaľovanie horľavého plynu nepodporujúci preplachovací plyn alebo zmes preplachovacích plynov vnesie, resp. vtlačí do sieťového úseku, a s týmto vtlačeným preplachovacím plynom alebo zmesou preplachovacích plynov sa horľavý plyn alebo zmes horľavých plynov, ktorá zostala v sieťovom...

Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5499

Dátum: 07.10.2004

Autor: Herlt Christian

MPK: F23G 7/06, F23G 5/027

Značky: plyny, odpadové, slámy, spaľovanie, hořlavých, zvlášť, optimálnymi, splyňovací, tuhých, balíkov, látok, hodnotami, vypúšťané, kotol

Text:

...obr. 2 predstavuje bočný pohľad na celé zariadenie V schematickom reze aobr.3 predstavuje pohľad zhora na celé zariadenie.V kryte je usporiadaný priestor l pre spaľovanie paliva a splyňovanie a pod ním je usporiadaný valcový spaľovací priestor ž. Plniace dvierka pre balíky slamy a dvoje dvierka na odoberanie popola sú usporiadané na čelnej strane. Na spodnom vypúlení priestoru l na spaľovanie paliva a splyňovanie je v podlahe prevedená...

Metóda a zariadenie na vysokoteplotné tepelné spracovanie horľavých materiálov, najmä odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10355

Dátum: 10.06.2004

Autor: Morandi Enzo

MPK: F23G 5/027

Značky: odpadů, hořlavých, metoda, najmä, vysokoteplotné, materiálov, zariadenie, spracovanie, tepelně

Text:

...obsiahnutej vpredmetnom0013 Ďalej je zámerom tohto vynálezu poskytnúť pyrolitícký konvertor, ktorý vykonáva0014 Tieto ainé zámery sú dosiahnuté prostredníctvom jednej vzorovej metódy pre vysokoteplotné tepelné spracovanie horľavých materiálov, najmä odpadu, toto tepelné spracovanie sa vykonáva medzi pyrolitickou komorou, kde sa zmienený horľavý materiál zahreje v redukčnom prostredí a spaľovacou komorou, kde sa zmienený horľavý materiál...

Spôsob plnenia horľavých polymérnych kompozitov retardérom horenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279769

Dátum: 12.03.1999

Autori: Barta Štefan, Balog Karol, Košík Martin, Bielek Jozef

MPK: C08K 3/22

Značky: hořlavých, horenia, polymérnych, plnenia, spôsob, kompozitov, retardérom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa polymérny materiál naplní vhodným množstvom retardéra horenia, aby došlo k vytvoreniu kritického perkolačného zhluku, ktorý umožňuje rozšíriť zhášací proces na celý objem materiálu, čo sa dosiahne pridaním dvoj- až trojnásobku experimentálne stanovenej prahovej hodnoty objemového zlomku použitého retardéra.

Dvojplášťová nádrž na skladovanie horľavých kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 802

Dátum: 10.05.1995

Autori: Maláč Zdeněk, Plešek Milan, Brokl Zdeněk

MPK: B65D 25/14

Značky: hořlavých, skladovanie, dvojplášťová, nádrž, kvapalín

Text:

...z vnútorným vakom z polymerného materiálu je vhodné riešenie práve tohoto vnútorného vaku. Problematická je predovšetkým voľba vhodného materiálu, ktorý musi mať jednak dlhodobú odolnosť voči skladovanej kvapaline, predovšetkým benzínu ajednak dobré mechanické vlastnosti, umožňujúce z hľadiskamechanického namáhania pomerne náročnú inštaláciu vaku (veľa krát ešte zvýraznenú extrémnymi poveternostnými podmienkami inštalácie ~ napr. mrazom)....

Filtr hořlavých prachů

Načítavanie...

Číslo patentu: 274889

Dátum: 12.11.1991

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 29/19

Značky: filtr, hořlavých, prachu

Způsob měření koncentrace hořlavých plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 265296

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sládeček Jiří, Bartovský Tomáš, Houdek František, Kadlec Karel

MPK: G01N 25/22

Značky: plynů, hořlavých, měření, způsob, koncentrace

Text:

...drátu v závislosti na teplotě, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se při ohřátí katalytickąyo tělíska nad nastavenou teplotu vypíná nebo snižuje topný elektrický proud na dobu 0,05 až 0,2 s a sleduje se frekvence vypínání nebo snižování topného elektrického proudu tvořící míru koncentrace hořlavého plynu.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočíva ve zjednodušení elektronických vyhodnocovacích obvodů.Způsob měření podle...

Způsob získávání druhotných surovin ze skládek kapalných hořlavých odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255568

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tomek Jindřich, Drázský Josef, Vlčková Dagmar, Fuchs Petr, Krivánka Ondřej, Janda Jiří

MPK: C02F 11/00

Značky: způsob, druhotných, odpadů, získavání, surovin, skládek, kapalných, hořlavých

Text:

...40 n, široká 3 až 20 1,s výhodou 12 až 15 n a hluhoká 0,1 až 1,2 n, s výhodou 0,2až 0,8 n. Prosáklá voda se odvede k čištění a hořlavé kapalné odpady k dolěínu zpracování.vytvoření vhodné drenážní spáry (studny) na vnějšívzdušné straněhráze skládky dojde tedy v důsledku hydrostatického pretlaku k postupnému přstlačování spodní vodní vrstvy ze skládky do drenážní opáry. Rychlostní gradient tohoto děje je především řízen velikosti hydr....

Přírubový spoj tepelně izolovaných trubek pro vedení hořlavých nebo výbušných tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254775

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rychtrmoc Karel, Psota Milan, Asník Jaroslav, Jankovec Jan

MPK: F16L 59/14

Značky: tekutin, izolovaných, výbušných, tepelně, trubek, přírubový, hořlavých, vedení

Text:

...řezu nakreslens plynotěsně umístěná keramická nebo azbestová tepelně izolační vložka, umístěná na potrubí nebo apará tu mimo vlastní přírubový spoj. Na obr. 2 je v řezu nakreslen na tepelně izolační vložka plynotěsně umístěná na potrubí nebo aparátu s tím, že částečně překrývá vlastní přírubovýPřírubový spoj tepelně izolovaných trubek provedený podle obr. 1 je zhotoven tak, že na potrubí g se plynotěsně umístí dvě keramické nebo azbestové...

Zariadenie na stanovenie teploty vznietenia horľavých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242497

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ossig Heinz, Seidel Günter

MPK: G01N 25/32

Značky: teploty, vznietenia, zariadenie, hořlavých, stanovenie, látok

Text:

...skúšobných nádob priamy plameñ, resp. kovové bloky vyhrievané väčšinou elektricky.Podstatou tohto vynálezu je zariadenie na stanovenie teploty vznletenia horlavých látok alebo pre celoplošné rovnomerné vyhríevanie telies so zložitým geometrickým tvarom, pozostávajúca z kovového telesa piecky vyhrievaného elektricky jedno alebodvojsekciovým vyhrievaním so snímatelným vekom a tepelno-izolačným plášťom, vo vyhrievanom priestore, v ktorom je...

Zařízení pro poloautomatické stanovení teploty vzplanutí hořlavých kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251137

Dátum: 11.06.1987

Autori: Horáček Marcel, Horáček Vladimír

MPK: G01N 25/18

Značky: stanovení, hořlavých, teploty, poloautomatické, vzplanutí, kapalin, zařízení

Text:

...vodivé elektrody, a to první snímaci elektroda Á a druhá snímaci elektroda §, upevněné se zapalovací spirálou Q na neznázorněném společném nosiči,který je horizontálně nebo vertikálně otočný. 1j Při zkoušce je nosič natočen tak, aby jak zapalovací spirála g, tak obě snímacĺ elektrody §, É zasahovaly svými aktivnimi částmi do prostoru zkušebního kelímku l. První snímaci elektroda § je připojena na kladné napájecí napětí a druhá snimací...

Zařízení pro sušení kalu a jiných po vysušení hořlavých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230532

Dátum: 15.05.1986

Autor: Mužík Vladislav

MPK: F26B 25/00

Značky: jiných, vysušení, hořlavých, zařízení, sušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sušení kalů a jiných po vysušení hořlavých hmot, sestávající ze sušicího bubnu vytápěného ze spalovací komory, kde kalorická hodnota úsušku je vyšší než množství tepla k jeho vysušení, vyznačující se tím, že za výstupem sušicího bubnu (2) je ne potrubí (3) napojeno dopravní zařízení (5), ústící přes vstupní potrubí (6) do spalovací komory (8).

Termochemický analyzátor hořlavých plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 217289

Dátum: 15.07.1984

Autor: Žagmen Jiří

Značky: plynů, hořlavých, analyzátor, termochemický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká termochemického analyzátoru hořlavých plynů a par. Vynález se týká zejména metanometrie. Podstatou vynálezu je, že v katalyticky aktivním detekčním i v katalyticky aktivním kompenzačním elementu jsou vytvořeny nerovnosti zvětšující jejich reaktivní povrch. Vynález je vhodný zejména pro použití stanovení methanu v dolech.

Předřazené spalovací zařízení kotlů pro dvoustupňové spalování hořlavých vodních suspenzí pevných látek.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213576

Dátum: 01.03.1984

Autori: Veszprémi József, Urmössy Miklós, Boross Lászlo, Kiss Miklós, Szabó Lászlóne, Bozi Lajosné

Značky: látek, kotlů, spalování, vodních, dvoustupňové, předřazené, pevných, suspenzí, zařízení, hořlavých, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Předřazené spalovací zařízeni kotlů pro dvoustupňová spalovaní hořlavých vodních suspenzí pevných látek, zejména směsí uhelného prachu a vody anebo odpadových kalů, u něhož předřazené ohnité navazuje na hlavní ohniště kotle a má rozprašovač, jakož i hořák opatřený vířivým lopatkovým věncem, vyznačující se tím, že průměr (D) předřazeného ohniště (l) je menší než trojnásobek průměru (d) horáku (16), ale délka (L) předřazeného ohniště (l) je menší...