Patenty so značkou «horkých»

Spôsob odhorčenia rezkov koreňa Cichorium intybus pri výrobe inulínu s možnosťou ďalšieho využitia horkých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282314

Dátum: 19.11.2001

Autori: Šilhár Stanislav, Baxa Stanislav

MPK: B01D 11/00, B01D 11/02, B01F 3/12...

Značky: spôsob, možnosťou, cichorium, dalšieho, intybus, látok, koreňa, horkých, rezkov, využitia, inulínu, výrobe, odhorčenia

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka technologicky nenáročného stupňa úpravy rezkov čakanky majúceho za cieľ redukovať obsah horkých látok, spočívajúceho v opakovanom oplachu rezkov pitnou vodou alebo vodným roztokom etanolu s koncentráciou etanolu max. 50 % obj. pri teplote do 50 °C s maximálnym časom kontaktu rozpúšťadla so surovinou 30 min. Oplachové roztoky je možné po prefiltrovaní zahustiť, čím sa získa koncentrát horkých látok stabilizovaný zahustením na Rf...

Sonda k měření přetlaku horkých spalin tavicích pecí zejména sklářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 265863

Dátum: 14.11.1989

Autori: Snopek Stanislav, Nejepínský Jiří

MPK: C03B 5/16

Značky: pecí, spalin, horkých, zejména, sonda, přetlaku, tavicích, sklářských, měření

Text:

...rovnoběžně s její podélnou osou dva průtokové otvory A, 2 shodného průřezu, vytvářející vstup a výstup pro proudící epaliny ve snímaoím členu 1. Průtokové otvory 5, 2 úetí do prütokových kaná 1 ~ ků Q, 1 1 o etejném průřezuc Ve enímacím členu 2 jsou průtokové kanálky Q, 1, navzájem spojeny obtokovou komorou §. V konkrétním výhodném provedení má obtoková komora Q průměr 6 mm a keramická trubice g průměr 15 mm. Poměr průřezu obtokové komory Q k...

Způsob odstraňování kysličníků síry z horkých plynů obsahujících mechanické nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264548

Dátum: 14.08.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: C01B 17/60

Značky: mechanické, obsahujících, síry, nečistoty, způsob, kysličníku, plynů, odstraňování, horkých

Text:

...čistoty hematitu, limonitu, magnetítu. Způsob podle vynálezu má tu výhodu, že umožňuje zachycovat a separovat kysličníky síry cyklickým regeneračním způsobem, aniž by docházelo k ochlazování horkých plynů, např. spalín do té míry,aby bylo nutné provádět jejich dodatečnýohřev. Další výhodou je snadné odstraňovaní sorbentu z reakční směsi magnetickou separací,což usnadñuje následnou regeneraci sorbentu,který bude méně negatívne ovlivňován...

Způsob chlazení horkých plynů obsahujících škodliviny, při výrobě cementového slínku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264213

Dátum: 13.06.1989

Autori: Krůček Zdeněk, Pospíšil Zbyněk, Plšek Josef

MPK: F27D 23/00

Značky: provádění, cementového, plynů, výrobe, obsahujících, slínku, škodliviny, způsob, horkých, chlazení, zařízení, způsobu, tohoto

Text:

...procesu, ale i snížení provozních nákladů v důsledku snížení množství odváděných ochlazených plynů.Zařízení k provádění uvedeného způsobu chlazení je představováno směšovací komorou kruhového průřezu, která je ve spodní části tvořena svislým vstupním hrdlem pro přívod horkých plynů obsahujících škodliviny, za kterým přechází do kónicky rozšířeného prostoru,do kterého v nejširším místě ústí Obvodová spára přivádějící chladící vzduch....

Potrubní kus pro dopravu horkých médií za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264074

Dátum: 12.05.1989

Autori: Semrád Petr, Jeřábek Vladimír

MPK: F16L 57/00, F16L 59/14

Značky: horkých, dopravu, potrubní, médií, tlaku

Text:

...AUvedené nedostatky odstraňuje potrubní kus pro dopravu horkých médií za tlaku podle vynàlezu, jehož podstata spočívà v tom, že trubková vložka je rozdělena na dvě části mezerou,která je překryta objímkou, přičemž každá část trubkové vložky je spojená na vnějším konci plynotěsným víkem s nosným plàštěm. Pod plynotěsnýmí víky jsou umístěny nejméně dva drátové elemen ty, spojené s trubkovou vložkou a nosným pláštěm. Objímka jesoojena s...

Potrubní kus s odbočkou pro dopravu horkých medií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262577

Dátum: 14.03.1989

Autori: Semrád Petr, Jeřábek Vladimír

MPK: F16L 57/00, F16L 59/14

Značky: horkých, odbočkou, dopravu, médií, potrubní

Text:

...suvně spojeny s vnitřními konci trubkových vložek přímé části potrubního kusu a odbočky /2/. vložkový kus je pevně spojený drátovými elementy s vnějším pláštěm potrubního kusu, přičemž drátové elementy jsou prostorově vyhnuté. Vložkový kus je tvořen kusem ve tvaru T nebo křížovým kusem, kde úhel alfa mezi přímou částí potruhního kusu a odbočkou g je od 30 ° do 90 °. Vnitřní konce trubkových vložek jsou nasunuty na vložkový kus nebo vsunuty...

Zařízení pro odlučování tuhých částic z horkých spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261634

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ďurďa Zdeněk, Hudeček Mirko

MPK: B04C 3/02

Značky: spalin, horkých, zařízení, tuhých, částic, odlučování

Text:

...alespoň jedním vstupní-m hrdlem chladicího vzduchu ústícím do prostoru mezi pláštěm av na druhém konci alespoň jedním výstupním hrdlem ohřátého chladlcího vzdu 4chu amezí vnitřním pláštěm s vyzdívkou a vnější-m plášte-m s izolací je upravena příčka pro vedení chladícího vzduchu.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že chladící vzduch se přívá-dí rovnomerné po celém obvodu cyklónu, dále to, že tenká vnitřní vyzdívnka chrání vnitřní stenu...

Zařízení k odprašování a odsiřování horkých kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258801

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kapinus Jan

MPK: B01D 47/02

Značky: horkých, plynů, odprašování, zařízení, odsířování, kouřových

Text:

...odlučovačem prachu a zbytek exhalátů v odlučovači mokrém, spojeném vzdjemně zakřiveným tunelem.Přiklad praktického provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn schematicky na připojeněm výkresu V podélném řezu.za známým odlučovačem popílku 3 je na bocích mokrého odlučovače 1 zakłivený tunel 1,uzavřený na obou bocích a opatřený svislou příčkou Q, pro kluzné vedení plovoucího a plochého drátěného filtru g. Vyústění zakřiveného tunelu 1...

Zařízení k číselnému měření rozměrů horkých vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258404

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vasiljev Alexej, Korolko Jurij, Merzljakov Valerij

MPK: G01B 21/02

Značky: zařízení, vývalků, horkých, měření, číselnému, rozměrů

Text:

...paspnn nuonoro ełexropa 3.Hpn ocwumenun uanpnennn na auxoe nuuonoro nerexwopa 3 ypoaun une ypoaun ornöammeů nneocuruana cpa 6 aTuBaeT xounaparop 7, auxouoň cnrnan owl Kowoporbnepe 6 pacmmae 1 ~wpnrrep 8 B cocroáuue, npu KOTODOM paspnn nnxonoro erekropa 3 npexpamaerca. . A .nocne oKoHuaHna.paspąa nuxonuů erexrop 3 sapamaercn nd ąunnnrynoro suaqenua oruóammeň aneocnrnana. ÁHpn ynenamennn aunnnwyą oruöammeü nneocnruana no yponna, ónnsxoro K...

Zařízení ke zlepšení skluzu kusů prádla na žehlicích plochách horkých pánvových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258009

Dátum: 15.07.1988

Autor: Schädlich Gotthard

MPK: D06F 65/00, D06F 65/02

Značky: lisů, žehlicích, zařízení, skluzu, plochách, pánvových, prádla, zlepšení, kusů, horkých

Text:

...B aepwnkanbuom Hanpanneuuu sume ueM succ.qaümee MBCTO rpyöu.Memy amcoqaňmnn MBCTOM nponoa H Tpyóoü, r.e. B Humaůmem MeaTe, oraeraneuge pacnonomeuo, OT KoToporo npoBo,cHa 5 meHHuñ sanopuoň apMaTypoň, Bena K pe- sepnyapy.B asposonnnmü reueparop npoaon cnaömenubm aanopnoň apuarypoñ, raaoaoň cpepu neeT.HpH 3 ToM sanopuan apmarypa n saacunocru or Hesarpyxeuun rnannná Hoü noaepxnocru TÉKcTHnbHHMM nonorHaMu.orKpmaaeMa. Pasosan cpena...

Způsob odstraňování škodlivin z horkých kouřových plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254885

Dátum: 15.02.1988

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: B01D 5/00

Značky: plynů, zařízení, odstraňování, škodlivin, způsobu, provádění, tohoto, horkých, kouřových, způsob

Text:

...Príklad možného řešení je znázorněn na obr. 1 schematícky řezem přes kanál plynů a přes jednu z funkčních jednotek zařízení, jež jsou na něm zabudovány. Kondenzační trouba je zasunuta do kanálu plynů. Na obr. 2 je stejné zařízení, avšak kondenzační trouba je z kanálu plynůZařízení je tvořeno soustavou kondenzačních trub l, vedených vedením g, axiálně posuvných s možností zasunutí do vnitřního prostoru kanálu Q plynů otvory A S nátrubky...

Zařízení na dopravu zvláště malého množství horkých sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254106

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stibbe Dieter, Tuljus Josef

MPK: B65G 19/14

Značky: materiálů, množství, zařízení, dopravu, sypkých, zvláště, malého, horkých

Text:

...cpencwno Bunauraewcn na Kopnyca H nnnuraewca B Hero c uenbm sauemm ero saeuos, ono coennnercn c ncnonnramenbmuu raroamu cpencwsou. Bcnouorawennuoe rnronoe cpecrso nunonaner npu svou çyuxunm npnaona. Tnroáoe cpencrao n nano Mórawennnoe wnroaoe cpencrao coennnmrca c cunonun sanuxaneu c nouomhm eneHHEHBHHX saxnaTuHx 5 npucnocoöneuuü. Komyx nn samMTuu 4 HanpaaneHaa ncnouoraTenhHoro rnronororcpeçmaa MoxeT.cnymurb onuonpeuenno 3 xaqecrae...

Sonda pro přímé stanovení obsahu kyslíku v horkých atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253972

Dátum: 17.12.1987

Autori: Paul Karel, Stolař Pavel, Halásek Jiří

MPK: G01N 25/32

Značky: sonda, obsahu, přímé, horkých, stanovení, atmosférách, kyslíku

Text:

...tepelnou kapacitu. Izolační pláät zaručuje, že keramické měřicí čidlo z pevného elektrolytu a ostatní keramické součástí sondy po vystavení celé sondy prudké změně teploty chladnou nebo se ohřívají podstatně pomaleji. Do prostoru měřicího čidla z pevného elektrolytu je s výhodou umístěn termočlánek, ktorý sleduje skutečnou teplotu uvnitř pláště, která se nemusí zcela shodovet s teplotou pecního prostoru. Kyslíkovou sondu lze tak s výhodou...

Způsob chlazení horkých fluidizovaných pevných částic a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253706

Dátum: 17.12.1987

Autori: Thompson Gregory John, Lomas David Alfred

MPK: C10G 11/18, B01J 38/30

Značky: horkých, částic, zařízení, chlazení, způsobu, fluidizovaných, způsob, pevných, provádění, tohoto

Text:

...že by došlo k jejich poškození, kdyby byly vystaveny vysokým teplotám v regenerátoru (až 704 °C) bez toho, že by v nich bylo obsaženo Chladivo,které má za úkol je udržovat poměrně chladné. Druhá zóna slouží rovněž k uvolňování katalyzátoru před odvedením spalín ze systému a může obsahovat katalyzátor v nutné fázi nebo ve zředěné fázi. Chladivo tekoucí hady absorbuje teplo a odstraňuje je z regenerátoru.Dosavadní stav techniky zahrnuje...

Potrubní kus pro dopravu horkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253700

Dátum: 17.12.1987

Autori: Semrád Petr, Jeřábek Vladimír, Cvejn Josef

MPK: B65G 51/08

Značky: médií, potrubní, horkých, dopravu

Text:

...přípevněné k pláští a menší než je šířka mezerymezi pláštěm a vnitřní vložkou nebo kluzným vodítkem. Mezikruhové lamely jsou od sebe odděleny mezíkruhovýmí tepelně izolačními lamelamí, které mají šířku mezikruží v radiálním směru rovnou šířce mezery mezi plàštěm ałvnítřni vložkou nebo kluzným vodítkem.výhody potrubního kusu pro dopravu horkých měoíi podle popsaného řešení spočívají především v tom, že je zcela odstraněn přenos tepla vedením z...

Potrubní dílec pro dopravu horkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253699

Dátum: 17.12.1987

Autori: Cvejn Josef, Jeřábek Vladimír, Semrád Petr

MPK: B65G 51/18

Značky: médií, dopravu, horkých, dílec, potrubní

Text:

...a na obvodový kroužek, spojený s vnější plochou vnitřní trubky.Výhody řešení podle vynàlezu spočívají v tom, že doeházi k úspoře tepelné energie, která tak neni zbytečně ve velkém množství přenàšena do vnějšího pláště. současně s tím je zabràněno nadměrným a nepříznivým tepelným dilatacím a kroužky zabraňuji proudění plynu podél stěny pláště nebo vložky.Provedení vynálezu je znàzorněno na přiloženém obrázku,kde horní polovina potrubního dílce...

Způsob odstraňování oxidů síry a jiných kyselých plynů z horkých spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252468

Dátum: 17.09.1987

Autor: Bhatia Vinay

MPK: B01D 53/34

Značky: síry, tohoto, horkých, způsobu, provádění, kyselých, jiných, spalin, způsob, odstraňování, plynů, oxidů, zařízení

Text:

...horkých spalín se s výhodou dosáhne vedením horkých spalín skrze divergentní prstencovitou komokuželovou spodní část reakční zóny.Výhodné se rychlého snížení rychlosti horkých spalín dosáhne vedením horkých spalín skrze divergentní prstencovitou komokuželovou Spodní část reakční zôny mající vrcholovýúhel větší než 12 °, s výhodou v rozmezí 12 až 1200, ohzvláště výhodně v rozmezí 40 až 90 °.Výhodné je doba zdržení plynu v reakční zóně...

Spôsob výroby potravinárského bielkovinového koncentrátu z horkých pivovarských kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230409

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hronček Ján, Cupáková Mária, Klempová Františka

MPK: C12N 1/18

Značky: bielkovinového, horkých, kalov, potravinářského, koncentrátů, spôsob, pivovarských, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby bielkovinového koncentrátu z odpadaných horkých chmeľových kalov sa vyznačuje tým, že horké chmelové kaly sa protiprúdne extrahujú etanolom 50 až 70 °C teplým, po okyselení suroviny na pH 2,5 až do úplného zbavenia horkých látok.

Rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcováných a plynule litých sochorů a bram

Načítavanie...

Číslo patentu: 220826

Dátum: 15.12.1985

Autori: Koláček Jaromír, Cagaš Jaroslav

Značky: zejména, sochorů, rošt, litých, podepírání, válcovaných, plynule, materiálů, horkých

Zhrnutie / Anotácia:

ředmětem vynálezu je rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcovaných a plynule litých sochorů a bram, a jeho účelem je vyřešení prostorově tuhého spojení roštnic s příčníky při dokonalém zachycení všech sil působících na roštnice a jejich snadnou montáž. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením podélné drážky (4) v dolní ploše roštnice (1), kterou tato roštnice (1) dosedá na úchytné žebro (2) příčníku (3). Do podélné drážky (4) zasahují...

Zařízení pro čištění horkých kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222236

Dátum: 15.09.1985

Autor: Krogsud Harald

Značky: horkých, zařízení, kouřových, čištění, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalování. Podstata zařízení spočívá v tom že má filtrační jednotku ze soustředných válcových rour do sebe zasunutých, přičemž prstencové prostory mezí sousedními rourami jsou střídavě uzavřeny nahoře nebo dole prstencovými kotouči. Vynález je použitelný zejména u redukčních pecí.

Konstrukční část zařízení pro pokovování, případně barvení, moření a odmašťování kovů v horkých roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227648

Dátum: 01.09.1985

Autori: Drahoňovský Jaromír, Tischer Petr

Značky: pokovování, moření, odmašťování, kovů, část, barvení, roztocích, případně, zařízení, horkých, konstrukční

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční část zařízení pro pokovování, případně barvení, moření a odmašťování kovů v horkých roztocích, zejména vana, tvořená jádrem z tvrdé pěny, zejména na bazi polyvinylchloridu, polypropylenu, polyetylenu nebo polyuretanu, opatřeným alespoň z jedné strany chemicky odolnou vrstvou umělé pryskyřice na bazi polyesteru, epoxidu nebo polyuretanu, případně vyztuženou skleněnými, uhlíkovými nebo syntetickými vlákny, vyznačená tím, že k jádru z...

Způsob čištění a chlazení horkých odpadních plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225662

Dátum: 01.07.1985

Autori: Cvrk Zdeněk, Růžička Bedřich, Servus Stanislav

Značky: způsobu, zařízení, plynů, provádění, čištění, chlazení, tohoto, způsob, horkých, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění a chlazení horkých odpadních plynů se současným převodem v nich obsaženého využitelného tepla do vypírací a chladicí kapaliny, vyznačující se tím, že se plyn nejdříve v prvním stupni zařízení čistí při současném adiabatickém chlazení, přičemž se vlhkost plynu zvýší na 90% až 100%, vypírací a chladicí kapalinou,ze které se teplo neodvádí a která cirkuluje v uzavřeném okruhu a poté se plyn ve druhém stupni zařízení chladí vodou,...

Rozpěrná výstuž pro přůmyslový filtr na čištění horkých vzdušin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215368

Dátum: 29.02.1984

Autor: Albrecht Jiří

Značky: horkých, rozpěrná, čištění, výstuž, vzdušin, filtr, průmyslový

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpěrná výztuž provedená podle vynálezu plní vedle funkce podpěry filtrační textilie, uspořádané do tvaru hadic nebo kapes, současně funkci výměníku tepla. Je vytvořena jako svislý dutý uzavřený prvek, který je opatřen vstupním a výstupním otvorem pro kapalinu ohřívanou účinkem horké vzdušiny proudící podél vnějších povrchů rozpěrné výztuže. Zvolenou konstantní výstupní teplotu ohřívané kapaliny lze regulovat rychlostí průtoku kapaliny...