Patenty so značkou «horizontálný»

Univerzálny horizontálny vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5664

Dátum: 04.03.2011

Autori: Glamoš Karol, Buday Jozef

MPK: G01M 7/00

Značky: vibrátor, univerzálny, horizontálný

Text:

...prizmatické vedenia zostavené tak, aby pri uložení horného rámu na spodný prizmatické vedenia presne dosadali na kalené oceľové guľky a umožňovali pohyb rámu v smere osi vibrátora. Na hornej strane rámu sú vyvŕtané otvory, slúžiace na spojenie rámu s konzolami na variabilné upinanie výrobkov. Klzné a vodiace prvky zabezpečujú klzný pohyb horného rámu v smere osi vibrátora cez prizmatické vedenia v súčinnosti s oceľovými guľkarni. Prídavné...

Horizontálny vstrekovací stroj s posuvným otočným zariadením pre formy nástrojov na liatie vstrekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10555

Dátum: 17.03.2006

Autori: Glashagen Bernd, Holzinger Reinhard

MPK: B29C 45/16, B29C 45/04

Značky: horizontálný, liatie, posuvným, nástrojov, zariadením, otočným, stroj, vstrekovací, vstrekom, formy

Text:

...tohto horizontálneho vstrekovacieho stroja je, že stĺpiky sú zaťažené váhovými a točivými momentmi najmä pri použití ťažšíchnosičov polovín formy. Pretože sa pohyblivá napínacia doska formypremiestňuje prostredníctvom stĺpikov, prejaví sa zaťaženie stĺpikov váhovými a točivými momentmi nepriaznivo i na mechanizmepojazdenia a na priebehu pohybov pohyblivej napínacej dosky formy.Zo spisu DE 197 33 667 Al je známy trojdoskový...

Horizontálny vstrekovací stroj s otočným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20302

Dátum: 17.03.2006

Autori: Holzinger Reinhard, Glashagen Bernd

MPK: B29C 45/16, B29C 45/04

Značky: zariadením, stroj, otočným, vstrekovací, horizontálný

Text:

...Vnosiča foriem. Pre pojazd nosiča foriem pozdĺž pozdĺžnej osi stroja sú medzi pohyblivou upínacou doskou foriem a horným a dolnýmnosníkom upravené hydraulické servopohony. U tohto horizontálnehovstrekovacieho stroja síce nevznikajú vyššie zmienené klopné momenty pri rozjazde a brzdení. Nevýhodné je však u tohto trojdoskového horizontálneho vstrekovacieho stroja to, že dolné stĺpiky môžu byť vždy podľa zaťaženia nosičov polovín...

Horizontálny prepravník, pohyblivá rampa alebo eskalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4627

Dátum: 31.12.2004

Autori: Aulanko Esko, Mustalahti Jorma, Ossendorf Marc

MPK: B66B 23/00

Značky: horizontálný, rampa, eskalátor, pohyblivá, přepravník

Text:

...taktiež niekoľko separátnych vynálezov, presnejšie v prípade, ked sa vynález posudzuje v svetle explicitných alebo implicitných parciálnych úloh, alebo vzhľadom na dosiahnuté výhody,alebo sady výhod. V tomto prípade môžu niektoré atribúty,obsiahnuté v nárokoch nižšie, byť prebytočné z pohľadu jednotlivých separátnych vynálezcovských konceptov. V rámci rozsahu základného konceptu vynálezu môžu byť znaky jednotlivých konkrétnych...

Horizontálny dvojrovinný stol

Načítavanie...

Číslo patentu: 266977

Dátum: 12.01.1990

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25H 1/10

Značky: horizontálný, dvojrovinný

Text:

...na obr. 3 je nakreslený bokorys zariadenia, na obr. 4 je nakreslený pôdorys základovej dosky, na obr. 5 je nakreslený pôdorys strednej dosky a na obr. 6 je nakreslený pôdorys hornej dosky.Horizontálny dvojrovinný stôl pozostáva zo základovej dosky 3 opatrenej na jednej strane ľavým valivým vedením 33, v hornej časti ktorého je vytvorená tvarová vodiaca plocha 3 s prídržnou plochou 33. Na druhej strane rovnobežne s valivým vedením 33 je...

Horizontálny akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257489

Dátum: 16.05.1988

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24H 7/04

Značky: akumulátor, tepla, horizontálný

Text:

...spotrebičom.Horizontálny akumulátor tepla je vytvorený potrubím l, uloženým v horizontálnej polohe. Prvý voľný koniec 3 potrubia l je pripojený k prvému spojovaciemu potrubiu 5 a jeho druhý voľný koniec A je pripojený k druhému spojovaciemu potrublu É. Prvé spojovacie potrubie Q a druhé spojovacie potrubie § sú vzájomne spojené sprostredníctvom vstupného regulačného dvojcestného ventilu Q a výstupného regulačného dvojcestného ventilu 1, ktoré...

Horizontálny stavebnicový kalorimeter na meranie vlhkosti pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 256554

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pavelica Milan

MPK: G01N 25/56

Značky: vlhkosti, stavebnicový, kalorimeter, horizontálný, meranie

Text:

...9. Toto konštrukčné riešenie stabilizácie parametrov pary po stránke vlhkosti pred redukčnou časťou kalorimetra je zárukou dobrého odlúčenia. Zo zmešovacej komory S vzorok pary prechádza otvorom 12 do priestoru pred redukčnou častou 13 (obr. 2, kde sa delí na dva samostatné prúdy. Otvorom 14 vstupuje do labyrintov statických a posuvných labyrintových dvojkôl 15. Pohyhlivé labyrintové kolá je možné osove posúvať prostrednictvom...

Vibrofluidný nehlučný a bezprašný horizontálny dopravník sypkých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246859

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koíž Ivan

MPK: B65G 53/20

Značky: nehlučný, vibrofluidný, horizontálný, sypkých, bezprašný, dopravník, látok

Text:

...napínacej koncovky 9, ktorá je opatrenä napínacím bežcom 24, na ktorý je pripojená oceľová struna 20 pomocou svorníka 26 pre uchytenie oceľovej struny 20 na bežec 24.Napinací bežec 24 je opatrený v pozdlžnom smere závitovýrn otvorom, do ktorého je vložená napínacia skrutka 25 s hlavicou. Pomocou napinacej skrutky 25 a napínacieho bežca 24 je možné dosiahnuť potrebnú hodnotu napätia oceľovej struny 2 U a tým aj intenzitu vibračného vlnenia...

Horizontálny priamočiary článkový nosič s minimálne jednou nosnou a jednou vymedzovacou podperou pre pohyblivé prívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250009

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vadina Štefan, Ondreička Ján

MPK: F16G 13/06

Značky: jednou, priamočiary, minimálne, vymedzovacou, horizontálný, přívody, nosič, nosnou, podperou, článkový, pohyblivé

Text:

...problém rieši horizonltálny prriamočiary článkový nosič s minimálne jednou nosnou a jednou vymedzovacou .podperou pre pohyblivé prívody najmä o velkých dĺžka-ch a hmotnosti, ktorého podstatou je, že články nosiča alebo aspoň niektoré z nich sú opatrené nosnou ,poclperou otočne uloženou okolo osi a bočnou vymecdzovacou ipodperou. Nosná ,podpora a výme-dzovacia podpera súorientované kolmo Ina vodorovnú alebo zvislü časť pomocného...

Zariadenie pre horizontálny presun najmä tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248066

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kucko Jozef, Smriga Jaroslav

MPK: B65G 47/54

Značky: přesun, tyčového, zariadenie, najmä, materiálů, horizontálný

Text:

...môže byt použité len na materiály alebo telesá o obmedzenej hmotnosti.Uvedené nedostatky odstraňuje a (problém rieši zariadenie pre horizontálny presun materiálov do a/aleboz dopravníka s valčełkovou tratou podľa vvynálezu. Podstata vynálezu spočíva ,v tom, ,že ,zariadenie založené na prekladaní znvounakej alebo rozdielnej úrovne uloženia pri vertikálnom zdvihu úložnej roviny najmä v mieste prekladania,má úložnú rovinuyytvorenú na v-ozíku, po...

Horizontálný medzioperačný dopravník cirkulačný

Načítavanie...

Číslo patentu: 218615

Dátum: 01.06.1985

Autor: Wiedermann Ján

Značky: horizontálný, dopravník, cirkulačný, medzioperačný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie nutnosti vetvenia automatických liniek na obrábanie hriadeľových súčiastok obsluhovaných portálovými manipulátormi, alebo robotmi, pri vykonávaní jednej operácie viacerými strojmi pri zabezpečení jej asynchrónnosti. Tohto účelu sa dosiahne použitím horizontálneho reťazového dopravníka s plynulým nepretržitým pohybom opatreného spodnou i hornou opornou dráhou. Spodná oporná dráha (5) umožňuje sústavné vracanie...