Patenty so značkou «horizontální»

Překladač pro přesun nožičkových palet v horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 269373

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vyplel Jiří, Dlabač František, Marhoul Jiří

MPK: B65G 47/32

Značky: prekladač, nožičkových, přesun, rovině, palet, horizontální

Text:

...rogáln poaouvat, sklad tak vychází menší, takže Jsou nižší 1 investiční náklady na výstavbu skladu. Překladač potřebuje k převodení nožičkové palety na kolmo navazující dopravník 1 kratší čau než točna, protože 31 přizveddvá Jen nepatrně, zatímco točna ji musí otočit 0280., Překladač tedy zvyšuje dopravní výkon linek, a tím 1 Jejich efoktivnoat.Na výkresoch Jo znázornän příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je překladač v náryou,...

Pojistka pro horizontální dílce stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267828

Dátum: 12.02.1990

Autor: Paleček Karel

MPK: E04G 7/22

Značky: stavebního, lešení, horizontální, dílce, pojistka

Text:

...navzájem rovnobežne nebo svírat ostrý úhel.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněna pojistka pro horizontální dílce stavebního lešení podle vynálezu, a to na obr. 1 v náryse, na obr. 2 v bokoryse a na obr. 3 v půdoryse. Na obr. 4 je axonometrický pohled na pojístku zajíšřující spoj horizontál ního dílce se sloupkem lešení.Na obr. 1 až obr. 4 je vyznačena pojistka ł ve tvaru písmene U, jehož konce ll, łg jsou ohnuty do roviny kolmé k...

Horizontální hydraulický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 264498

Dátum: 14.08.1989

Autori: Michalisko Ján, Margeta Konštantin

MPK: B30B 12/00

Značky: hydraulický, horizontální

Text:

...l je protilehle tlačnému hydromotoru lll upevněný přímočarý podpěrný hydromotor lll. Pístní tyč lg tlačného hydromotoru lll i podpěrněho hydromotoru lll má společnou podélnou osu Q. Na volném konci pístní tyče lg tlačného hydromotoru lll i na volném konci pístní tyče lg podpěrného hydromotoru lgl je upevněna vodicí deska lgl, opatřená vodicími tyčemi lgg. Vodicí tyče lg vodioich desek lgl jsou vedeny ve vodicích otvorech...

Kokila krystalizátoru pro horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262503

Dátum: 14.03.1989

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/04, B22D 11/14

Značky: plynule, krystalizátoru, kovů, kokila, horizontální, lití

Text:

...jehož podstata spočívá v tom,že podělná osa dutiny kokíly leží výstředně nad podélnou osou souměrnosti krystalizátoru.Výhodou kokily podle vynálezu je docílení slitku se soustředným jádrem a rovnoměrnou tlouštkou kůry ztuhlé v kokile krystalizátoru. Výstředná grafitová kokila je uložena v chladiči tak, aby ve směru největšího odvodu tepla, tj. dolů, byla stěna kokily nejtlustší, kdežto ve směru nejmenšího odvodu tepla, tj. nahoru, byla...

Ventil pro horizontální přívod páry do dvoutělesových turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259519

Dátum: 17.10.1988

Autori: Senn Herbert, Heiniger Peter, Mašek Jaroslav

MPK: F01D 17/10

Značky: přívod, turbin, dvoutělesových, páry, ventil, horizontální

Text:

...turbině 14 se čtyřmi vto-kovrými spirálami jsou dva z regulačních ventilů 15, 16 upevněny na horním dílu 28 vnějšíhio tělesa parní turbiny 14 ve stejné výšce., zatímco u turbiny podle obr. 1 je jeden z regulačních ventilů 6 nlapojen na horní díl 4 vnějšího tělesa a druhý z regurla-čních Ventilů 7 je napojen na spodní díl 5 vnějšího tělesa turbiny. Pro dva další vtoky jsou u příklad-néhro provedení podle obr. 2 na spodním dílu 21 vnějšího...

Vozík na horizontální přemísťování kontejnerů ISO

Načítavanie...

Číslo patentu: 259459

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ledl Rudolf, Scherks Josef, Hrdý Jiří

MPK: B65D 90/18

Značky: přemísťování, horizontální, vozík, kontejneru

Text:

...obr. 2 zachycuje pohled v nárysu na vozík. obr. 3 pohled v půdorysu a obr. 4 pohled v bokorysu.vozík na horizontální přemistování kontejneru Iso se skládá 2 fixačního trnu ł uloženéhona ukládací desce g. Ukládací deska g je na svém obvodě opatřena vždy čtyřmi fixačními destičkami 3. Dále se vozík skládá z těla 5, do něho jsou zalísoványěosy 3 ložisek, na nichžjsou nasunuta ložiska 2. Ložiska 3 jsou před nečistotami z vnější strany kryta...

Krystalizátor zařízení pro horizontální lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 246391

Dátum: 01.08.1988

Autori: Poór Robert, Podmolak Jaroslav

MPK: B22D 11/04, B22D 11/07

Značky: horizontální, zařízení, lití, kryštalizátor, oceli

Text:

...naUspořádání krystalizátoru také umožňuje upravit množstvív maziva v závislosti na velikosti zatížení v různých částechŘešení také umožňuje kombinaci známé preparace porézních grafitových dílců uhlíkatou látkou a použití skleněných výlisků. Rovněž tak uožňuje kombinaci mazání práškovitým skloms mazáním sklem ze skleněných výlisků.Příkladné provedení vynálezu je zřejmě z příklndu a dále rez z výkresu, kde obrk 1 představuje...

Jednoúčelový několikapolohový horizontální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256469

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skoupý Ferdinand, Pavlík Miroslav, Suchý Stanislav, Čtverák Jaroslav

MPK: B23Q 39/02, B23P 23/00

Značky: obráběcí, horizontální, jednoúčelový, několikapolohový, stroj

Text:

...a k otočnőmu manipulatoru ggà Otočný manipulátor ga. jehož výauvná ramena gi jsou opatřena držáky gg chapačů gg, slouží jednak k odebírání dvojíc neopracovaných obrobků gz z kazet 33 dopravníku gł a jejich nasouvání na polohovací prvky otočných upínačů gg, ve výměnné poloze gg, jednak k zpětnému vyjmutí dvojíc opracovaných obrobků gz a k jejich nuložení na kazety gg dopravníku gł. Vícepolohový otočný stůl lg je vybaven skluzovým zařízením ggke...

Kluzné dopravní zařízení na vzduchovém filmu pro horizontální dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255547

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zschocke Christian, Hänel Edgar

MPK: B65G 7/06

Značky: zařízení, filmu, dopravní, dopravu, vzduchovém, kluzné, horizontální

Text:

...mecrxoň nnamopMM n ycwpoňcrna Bosymuoů noymxn, onnpammeroca B owuomennn K nauuoü nnawmopme H K nonepxnocwu cxonbmena.Hnarwopna aunoro npncnocoöneuns nocrpoeua us npoanuaeuo nuz cpeu HerneTauua coennennmx npyr c npyroM OÓBBMHUX 3 neMeHwon,B KOTQpHe nonaercn ra 5 oo 6 pasHan cpena uarnemanun B uenwpe cpenero oönemuoro snemeuwa cnepneuoe ornepcrue zene 5 narpyőox, Kowopbů npnmoyronbno K nnamůopue Hanpannen upaM 0 B npocrpaucwao noanymnoä...

Zařízení pro vertikální přepravu břemen vnějškem stavby a pro jejich návaznou horizontální dopravu dovnitř stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242067

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eapka Martin, Brabenec Pavel, Mládek Miloš, Kalina Ivan, Urban Milan

MPK: B66C 23/22

Značky: horizontální, vertikální, stavby, jejich, vnějškem, návaznou, břemen, dopravu, zařízení, dovnitř, prepravu

Text:

...pro průchod břemene dovnitř stavby a současně umožňovalo ekonomíčtěji nahrazovat samostatný vrátek, používaný dosud k obsluze známých výsuvných šikmo skloněných trubkovitých nosníků pro sesouvání břemen do podlaží stavby, v nichž se tato zařízení pro převádění břemen do míst horizontálně přesazených vůči jejich zvedací dráze ukazují jako hospodárná.Tohoto účelu je dosaženo zařízením podle vynálezu, navazujín cího na známé konstrukce...

Horizontální vrtulové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241921

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hlubueek Ladislav

MPK: F04D 3/02

Značky: čerpadlo, horizontální, vrtulové

Text:

...své obvodové ploše opatřena drážkou pro uložení těsnioího O-kroužku.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zjednodušenou manipulací s rozpěrným prstencem, který současně nahrazuje zcela spojovací díl známých řešení, přičemž výměna rozpěrného prstence je jednoduchá. Novým řešením se navíc dosahuje úspor na materiálu i sní~ žení hmotnosti stetoru čerpadla.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu....

Univerzální způsob konfekce koster nekonečných pásových útvarů a horizontální konfekční stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243291

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eret Václav, Konopík Bohumil, Hynek Zdenik, Jarošík Karel

MPK: B29D 30/20

Značky: stroj, horizontální, konfekční, způsob, provádění, tohoto, nekonečných, koster, konfekce, pásových, univerzální, způsobu, útvaru

Text:

...polotovar se potom přímo na konfekčním stroji řeže na indivinuální kostry klínových řemenů o průřezu 16 X 13 mm a obvodové délce 4000 milimetrů.Tento přiklad představuje aplikaci způsobu podle vynálezu na hromadnou konfekci koster víceklínových řemenů. Při této modifikaci způsobu podle vynálezu se nejprve postupným vínutím cementovaného výztužného provazce 19 o průměru 0,82 mm v-ytvořeného z polyesterových vláken, kolem konfekčního bubnu 1 a...

Zařízení pro přeskupování horizontální řady válcovitých forem, zejména forem obsahujících odlitek kontaktní čočky, vedených v horizontálním žlabu do vertikálních trubicových zásobníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253212

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: válcovitých, řady, obsahujících, forem, zásobníku, zejména, zařízení, žlabu, horizontálním, kontaktní, čočky, odlitek, přeskupování, horizontální, vertikálních, vedených, trubicových

Text:

...pevný doraz, s výhodou polokruhový. Prvek pro vzájemné příblížení válcových těles může být vyhodně tvořen tažnou nebo tlačnou pružinou.Přitlačování válcových tělee může být provedeno též jinak než pomocí výkyvných táhel. Mohou být například přípevněna k jednomu konci ocelových planžet, jejichž druhý konec je pevně uložen, nebo může být vzájemné přitahování těchto těles upraveno jejich spojením pružným ocelovým páskem. který je vstup řady...

Horizontální jízdní kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252644

Dátum: 17.09.1987

Autori: Trávníček Vladislav, Hrůza Václav, Babický Jaroslav

MPK: B62K 3/00

Značky: jízdní, horizontální

Text:

...rámovou trubku, a přepony nese uložení řetězového vícerychlostního pedálového pohonu, přičemž řízení jízdního kola je pákové pomocí dvou dvouramenných pák s držadly po obou bocích sedla, ovládajících přes čep umístěný na dolní části hlavy řízení v pravém uhlu ramena představce a tím vidlici zadního řiditelného kola.Rám jízdního kola je konstruován tak, že středové složení je umístěno před předním kolem. V prostoru mezi předním i zadním...

Zařízení pro horizontální a vertikální nastavení směrové antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 252427

Dátum: 17.09.1987

Autor: Nešpor Miroslav

MPK: H01Q 3/02

Značky: antény, vertikální, smerove, zařízení, horizontální, nastavení

Text:

...signálu pro individuální účastnícke stanice a podNa připojených výkresech je znázorněno zařízení pro horià.zontální a vertikální nastavení směrové antény menších rozměrů,kde na obr 1 je v axonometrickém pohledu znázorněno oříslušné zařízení S nosným členem antény tvořeným samostatným námem pro uchycení tělesa antény a na obr. 2 je v axonometrickém pohledu znázorněno zařízení s nosným členem tvořeným obŕubou antény, c.přičemž prodloužené...

Horizontální tělesový parogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240561

Dátum: 15.08.1987

Autor: Krivošej Viktor Jakovlevie

MPK: F22B 33/12

Značky: horizontální, tělesový, parogenerátor

Text:

...odloučení vody z parovodní směsi než při pouhé gravltačni separaci a oddelený odvod vody, která už nepřichází do styku s párou vystupující z topného svazku, zabez 4pečují požadovanou sucbost páry i v přechodových stavoch.Hlad 1 nový separátor vytváří v topném svazku jednoznačněcirkulační poměry, zvvýší se rychlost směsi mezi trubkami a je možno očekávat vyšší účinnost prestupu tepla a tím l vyšší tepelný výkon parogenerátoru. Zrychlení...

Horizontální značící stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252234

Dátum: 13.08.1987

Autor: Maštalíř Antonín

MPK: B23Q 17/00

Značky: stroj, horizontální, značící

Text:

...upínací jednotce ggSamostředicí upínací jednotka gg je tvořena upínací deskou âl s vertikálním čepem § 1,svěrákem äg, který má v čelistech stavitelný doraz ŽE. Pohon upínací jednotky tvoří mezikus gâ, nádstavec 53, utahovacĺ jednotka §§ napojená na pneumatický rozvod lg, ovládaný ručně obsluhou. Stojan l je duté konstrukce, v jehož vnitřní části je uložen pneumatický rozvod lg, a ovládací prvky Zł, lg. Pravá část stojanu l tvoří...

Grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237392

Dátum: 01.08.1987

Autori: Peřich Václav, Klofáč Josef, Teisler Jiří, Soukup Václav

MPK: B22D 11/00, B22D 11/08

Značky: horizontální, kokila, mědi, slitin, plynule, grafitová, pásu, měděných, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin. Pro odstranění značných rozdílů v rovinnosti odlévaných pásů je navržena úprava funkční dutiny v grafitové kokile. V dolní části je profil této dutiny grafitové kokily rovinný, v horní části je dutina grafitové kokily tvořená zakřivenou plochou, která se v příčném řezu odchyluje od rovinného průřezu o hodnotu ? t, která je maximální ve středu...

Deformační tělísko tenzometrického snímače horizontální složky síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 236122

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: G01M 19/00, G01L 1/22

Značky: složky, horizontální, tenzometrického, deformační, snímače, síly, tělísko

Zhrnutie / Anotácia:

Deformační tělisko tenzometrického snímače je určeno k měření horizontální složky síly působící na podloží pod podporou stroje a dynamickými účinky. Deformační tělísko má dva krajové sloupky, spojené alespoň jedním horizontálním žebrem a středový sloupek spojeny s krajovými sloupky alespoň jedním vertikálním žebrem, na němž je v blízkosti sloupku umístěn alespoň jeden horizontálně orientovaný tenzometr. Horizontální žebro mohou tvořit dvě...

Deformační tělísko tenzometrického snímače veritkální a horizontální složky síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 236120

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: G01M 19/00, G01L 1/22

Značky: síly, složky, veritkální, snímače, tělísko, horizontální, deformační, tenzometrického

Zhrnutie / Anotácia:

Deformační tělísko tenzometrického snímače je určeno pro měření vertikální a horizontální složky síly působící na podloží pod podporami strojů s dynamickými účinky. Deformační tělísko má dva krajové sloupky spojené alespoň jedním horizontálním žebrem se středovým sloupkem a alespoň jedním vertikálním žebrem s protilehlým středovým sloupkem. Alespoň na jednom horizontálním žebru a alespoň na jednom vertikálním žebru má v blízkosti sloupků...

Nosné zařízení na proudovém polštáři pro horizontální dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251656

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zschocke Christian, Kutscher Fritz

MPK: B65G 7/06

Značky: dopravu, zařízení, horizontální, polštáři, nosné, proudovém

Text:

...nnaropMoň B aanucnnocru or~aucoTunnTaHun. Taxoe perynnpoaanne nanneuun oöycnaanunaer-npn Hacaxennoň onop HOŘ HHBTÉODMG MaKCHMaHbHOE YHHOTHRWMGE nanneune MBKĽY YHHOTHHTeHbHHM HOPWHEM Hvnanpannxmmeň cxonbmennn. Ynnornnmmee annenue Henpepmsno cnnxaercn c pacwymeň.BMCOTOĚ surannn H npunonnr na ycrauoaneunoň npeaapurennao amcore nurauun K . paauonecnm MEXĽY pąöounu cwpyňmun ànneunen non onopnoň nnaràopmoň H nanneunen npnmnma ynn 0 THHTenbH 0 ľ 0...

Manipulátor pro horizontální a vertikální lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240203

Dátum: 15.06.1987

Autor: Uleenko Gennadij Josifovie

MPK: B25J 9/00

Značky: horizontální, vertikální, manipulátor

Text:

...nosný prvekje upraven jedním svým koncem prostřednictvím a xiállíího ložiska v upínacím tělese a dru hým koncem přes ovládač, pro zajištění změny přímočarého pohybu na rotační v přimočaré pohonné jednotce, přičemž upínací těleso a jařímočará pohonná jednotka jsou opatřeny každé jedním pouzdrem uspořádaným každý na jednom z vodicích slou 4lisu, přičemž alespoň jedno z pouzderje součástí akčního prvku přímočarého pohonu. Chapadlová jednotka...

Horizontální vyvrtávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251330

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bembenek Zdeněk, Polanský Rudolf

MPK: B23B 41/08, B23B 41/02

Značky: horizontální, vyvrtávací, stroj

Text:

...ploškáoh a dále dlouhá nástrojová skríňse středící a vodící lunetou, je možné splnit náročné požadavky na třískové opracováni předhotovnich trubkových polotovarů pro parogenerátory jaderných elektráren. Vyvrtávaoi tyč je vedena po čistě opracovaném vnitřním povrchu ve své celé délce, jsou eliminovány ohybové kmity vyvrtávaoí tyčea rovněž jsou sníženy torzní kmity vyvrtávací tyče, které vznikají odebíráním nerovnoměrné třísky z důvodu možné...

Zařízení pro vyřazení horizontálního vřetena horizontální frézky přídavnou vertikální hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251197

Dátum: 11.06.1987

Autor: Opletal František

MPK: B23C 1/10

Značky: přídavnou, horizontálního, hlavou, vřetena, frézky, vertikální, horizontální, zařízení, vyrážení

Text:

...vřeteno frézky. A opačně sejmutím přídavné vertikální hlavy se toto vřeteno do funkce samočinně zařadí.Príklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresn, kde obr. 1 je celkový pohled na horizontální frézku s vertikální hlavou v nepracovní poloze, obr. 2 je pof hled na tutéž horizontální frězku s vertikální hlavou v pracovní poloze a na obr. 3 je znázorněn mechanizmus vlastního zařízení.Zařízení podle vynálezu...

Krystalizátor pro horizontální plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250267

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopec Svatopluk, Bajda Miloslav, Baroš Lubomír

MPK: B22D 11/00, B22D 11/07

Značky: plynule, oceli, kryštalizátor, odlévání, horizontální

Text:

...vynalezu je rovněž to, že polrézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,3 až 5 0/0 bórnitrldu.Rovněž je podstatou vynálezu také to, že porézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,5 až 5,0 0/0 kobaltu.Výhodou krystalizátoru podle vynálezu je.podstatné, zvýšení životnosti vnitřní části krystalízátoru o 150 0/0, jehož stěny jsou opatřeny otěruvzdornou porézní vrstvou,schopnou väzat maziva, která snižují třecí odpory. Také je...

Plošný horizontální prefabrikát manipulovatelný bez vahadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249916

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pavelka Josef, Knizek Josef

MPK: B28B 11/02

Značky: horizontální, manipulovatelný, plošný, prefabrikát, vahadla

Text:

...čl. 113 ČSN 73 1201 s tým, že za vlastnú tiaž G sa zavedie vlastná tiaž G 1 vyvolaná vlastnou hmotnosťou tej polovice preťabrikátu, kde sú umiestnené závesné oká 1 a za počet závesných ôk nz sa zavedie počet závesných ôk 1, t. j. hodnota dva.Obdobne sa nadimenzuje závesné oko 2,za vlastnú tiaž G sa zavedie vlastná tiaž G 2 vyvolaná vlastnou hmotnosťou tej polovice prefabrikátu, kde je umiestnené závesné oko 2 a za počet závesných ôk nz sa...

Zařízení pro vyvození horizontální složky zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249686

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kysilka Josef

MPK: G01N 19/06, G01N 3/56

Značky: horizontální, vyvození, složky, zařízení, zatížení

Text:

...celého zařízení, snednost změny velikosti horizontální složky zatížení a velká přesnosttakto vyvozené složky síly.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na podklade popisu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematicky znázorňuje zařízení pro vyvozeňílhorizontální složkyzatížení podle vynálezu. 249686 Zařízení sestâvá z tělesa i, V jehož dutině je na stojánku Ž otočně upevněna kladka g, přes kterou je zavěšeno na Vlákŕ...

Jednoúčelový horizontální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249642

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tauš Lubomír, Pragač Jaromír, Lazar Jiří, Kocman Karel

MPK: B23P 23/00, B23Q 39/02

Značky: obráběcí, jednoúčelový, stroj, horizontální

Text:

...Ž je uložen vyvrtávecí vřeteník Z standardního typu. Všechny vyvrtávací vřeteniky §, 1 jsou osezeny vyvrtávacími tyčemi lg e jejich vřetena gg jsou nepojena přes klínově řsmeny ł§ a převodovky g na náhonové motory §. Na saních g je umístěn hydraulický upínač ll, skladající se z pevné části lg a příčně přesuvné části lg. Na příčně přesuvná části gg jsou umístěny hydraulické třmenové upínky lg e výsuvná podpěrná ložiska lg pro vedení vrtacích...

Jednočinný horizontální lis, zejména pro nalisování rotorových klecí na hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 233294

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jeništa Václav, Petr Oldřich

MPK: H02K 15/02

Značky: klecí, horizontální, rotorových, zejména, jednočinný, hřídele, nalisování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení honstrukce a údržby a umožnění použití lisu ve výrobě používající manipulátorů běžného typu. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že na horizontálním loži (11) je kolmo uspořádána základ ní deska (1), která nese alespoň jednu dvojici vzájemně rovnoběžně a souměrně vůči ose (18) lisování uspořádaných pístových pohonů (5), s výhodou hydraulických, jejichž pístnice (6) jsou zakotveny v unášecí desce (7), pohyblivě...

Zvedací zařízení volného válečku pracovního valníku pro horizontální plynulé odlévání kovů, zvláště oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236042

Dátum: 01.02.1987

Autor: Nykl Vítězslav

MPK: B22D 11/128

Značky: kovů, valníku, zvedací, zvláště, horizontální, zařízení, volného, pracovního, válečků, oceli, odlévání, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zvedání volného válečku do pracovní horní polohy nebo spouštění do dolní polohy a seřizování úrovně volného válečku. Uvedeného účelu se dosáhne točným uložením čepu volného válečku 2 v ložiskovém tělese 3 opatřeném konzolou 11, která je točně excentricky uložena na čepu 4 upevněném v rámu 5 valníku. Dolní část ložiskového tělesa 3 je opřena přes desku 7 o zvedací palec 6 s hřídelem 9 pevně spojeným s pákou.

Krystalizátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247714

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/22

Značky: kryštalizátor, víceproudé, horizontální, kovů, plynule, lití

Text:

...vody vzhledem k jednotlivým licím proudům bylo udosaženo potřehného ochllazyolvacího účinku po celém obvodu o-dlévaných protilů. Podlobně postupovat lze i při použití rozvětveného. potrubí.Výhodou krystalízátoru podle vynálezu je možnost dosažení lepší tepelné vyváženosti aodlévaných profilu a tím í zvýšení licích výkonů a dále pak lepší využití přípojovaCích .rozmeru licí pece a zdvoj-, ztří- až ZVĺCBlIláSvDbGlllĺ počtu licích proudů...

Skládaný krystalizátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247713

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/22

Značky: kryštalizátor, plynule, víceproudé, kovů, skládaný, lití, horizontální

Text:

...NľVlĺĺĺhloh/ýĺĺh teplot po ~obvodu plynule litehío odluku. Délka vlvoženého chladiče je shodná s délkou všech obvodových chladlčü a zbývající dutina mezi kokilami V místěpod a za přírubou se vyplní vrstvou vlákniÍéhłů azbestu a Lízavře dusací žáruvzdornícuu hznotou s IHUÍOUIVÝHIÍ, případně malými negativními Tneárnimi zmenami po pálení při licích teplotách, nepřevyšujícími -077 0/0.Výhodou krystalizátoru podle vynálezu je lepší využití...

Čidlo na měření úhlu sklonu k horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 237511

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mašek Václav, Prošek Václav

MPK: G01B 7/30

Značky: měření, sklonu, úhlu, horizontální, čidlo, rovině

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší měření úhlů sklonu k horizontální rovině. Čidlo je určeno zejména pro použití v melioračních strojích. Vytčeného cíle se dosáhne čidlem, opatřeným kotoučem rotoru s vytvořenými prvky. Čidlo sestává ze dvou snímačů, mezi nimiž je umístěn kotouč rotoru, na němž je vytvořen jeden nebo nejméně dva, stejně od sebe vzdálené prvky. Kotouč rotoru je ve svém středu opatřen otočnou hřídelí, volně uloženou v jednom konci rámu, pevně spojeného...

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230231

Dátum: 15.08.1986

Autori: Spinka Josef, Hetner Stanislav

MPK: B23K 37/04

Značky: polohovadlo, svařenců, horizontální, polohování, svařovací, kruhové, rovině

Zhrnutie / Anotácia:

Svařovací polohovadlo pro kruhové polohování svařenců v horizontální rovině, zvláště vhodné pro dlouhé díly svařované na běžných svařovacích automatech, vyznačené tím, že na hnané otočné ojnici (2) je točně uložen pracovní stůl (1), do kterého je mimo střed rovnoběžně s ojnicí (2) přikloubena klika (3), přičemž délka ramen otáčení u hnané otočné ojnice (2) a kliky (3) je vždy stejná.

Pracovní valník pro horizontální plynulé odlévání kovů, zejména oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 233019

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tučník Drahomír, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 11/128

Značky: odlévání, plynule, oceli, valník, kovů, zejména, horizontální, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení třecích odporů a velikost sil, potřebných k vyvození kmitavého pohybu odlévané tyče. Uvedeného účelu se dosáhne pracovním valníkem podle vynálezu, kde poháněné válečky (5) jsou umístěny mezi volnými válečky (6), které jsou upraveny na prvních ramenech (8) dvojramenných pák (9) a jejich každé druhé rameno (10) je čepem (11) spojeno se společným táhlem (12), jež je napojeno na ovládácí ústrojí (13).