Patenty so značkou «horizontálneho»

Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7431

Dátum: 01.06.2016

Autori: Tehlár Pavol, Pokusová Marcela, Murgaš Marian

MPK: B22D 11/01, B22D 11/04

Značky: kontinuálneho, liatia, kryštalizátora, induktorov, sústava, elektromagnetického, kovov, spôsob, horizontálneho

Text:

...s polomerom r, ktorým tečie prúd I, vo vzdialenosti I od elektricky vodivej roviny povrchu taveniny vytvorí rovnaké magnetické pole ako vodič nulovej hrúbky s rovnakou hodnotou prúdu I, ale vo vzdialenosti I od povrchu, keď Z 2 12 12. Hodnota intenzity magnetického poľa H,- na povrchu taveniny potom bude vektorovým súčtom oboch zložiek od samotného vodiča H a od jeho zrkadlového obrazu H . Pri vzdialenosti induktora od taveniny a, keď I ...

Zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho ohrebla naparovacej vane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3361

Dátum: 06.11.2002

Autor: Franek Marián

MPK: A22B 7/00, A22B 5/06, A22B 5/08...

Značky: hriadeľa, naparovacej, horizontálneho, zariadenie, otáčanie, ohrebla

Text:

...mechanizmu.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie bližšie objasňuje výkres, na ktorom obr. č. 1 znázorňuje zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane s použitím priamočiareho mechanického pohonu s elektromotorom pri pohľade zboku a obr. č. 2 znázorňuje zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane s použitím priamočiareho mechanického pohonu s elektromotorom pri pohľade zhora.Príklad...

Pohon horizontálneho pílového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1459

Dátum: 07.05.1997

Autor: Urban Štefan

MPK: F16C 25/08, F16C 35/07, F16C 35/04...

Značky: pohon, pilového, horizontálneho, kotúča

Text:

...je prostrednictvom kalibrického osadenía priruby centrovaný na prírubu hnacieho elektromotora. Toto riešenie zabezpečuje v dostatočnej miere súososť podperného ložiska s ložiskamí hriadeľa elektromotora. Použité naklápacie ložisko sa vyznačuje jednak podstatne vyššou únosnosťou a hlavne tým, že je schopné pri tomto trojbodovom uložení hriadeľa eliminovať prípadnú nesúososť,ktorá by mohla byť spôsobená výrobnými toleranciami súčasti...