Patenty so značkou «horečnatého»

Minerálny prostriedok vyrobený zo zmesovej pevnej fázy uhličitanov vápenatého a horečnatého, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20904

Dátum: 22.03.2013

Autori: Gärtner Robert Sebastian, Pelletier Marc, Lorgouilloux Marion, Chopin Thierry

MPK: C04B 111/28, C01F 5/24, C01F 11/18...

Značky: uhličitanov, minerálny, fázy, horečnatého, vyrobený, prostriedok, spôsob, zmesovej, použitie, pevnej, přípravy, vápenatého

Text:

...a horečnatého tvorený kryštalizovanou vápnikovou časťou a kryštalizovanou horčíkovou časťou vo forme doštičiek, kryštály vápnikovej časti a horčíkovej časti sú agregované ako kompozitné agregáty,tieto agregáty sú samy o sebe aspoň čiastočne aglomerované ako aglomeráty, EP 2 828 216 3575 OIHuvedená vápniková časť zahŕňa aspoň jeden uhličitan vybraný zo skupiny pozostávajúcej z kalcitu, aragonitu a ich zmesí, uvedená horčíková časť zahŕňa...

Dihydrát pantoprazolu horečnatého, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285105

Dátum: 24.05.2006

Autor: Kohl Bernhard

MPK: A61K 31/4427, C07D 401/00

Značky: obsahom, dihydrát, farmaceutický, použitie, horečnatého, pantoprazolu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Dihydrát horečnatej soli pantoprazolu, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na liečenie porúch žalúdka alebo čriev.

Použitie stearátu horečnatého v suchých práškových formuláciách na inhaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284889

Dátum: 09.01.2006

Autori: Keller Manfred, Müller-walz Rudi

MPK: A61K 47/12, A61K 9/72

Značky: použitie, práškových, horečnatého, formuláciách, inhaláciu, stearátu, suchých

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím stearátu horečnatého v suchých práškových formuláciách na inhaláciu, ktoré obsahujú farmaceuticky neúčinný nosič s neinhalovateľnou veľkosťou čiastočiek a jemne rozdelenú farmaceuticky účinnú látku s inhalovateľnou veľkosťou čiastočiek, je možné zlepšiť stálosť proti vlhkosti a zvýšiť tiež tomu zodpovedajúcu stabilitu pri skladovaní a udržovať dávkovanie jemných častíc, prípadne frakcie jemných častíc tiež za relatívne extrémne...

Suché práškové prípravky glykopyrolátu a stearátu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19565

Dátum: 29.04.2005

Autori: Shott Martin, Morton David, Davies Rebecca

MPK: A61K 31/40, A61K 47/12, A61K 9/00...

Značky: glykopyrolátu, suché, přípravky, práškové, stearátu, horečnatého

Text:

...nekryštalický materiál môže byť amorfný materiál.0011 Zo štúdií gIykopyrónium-bromidového prášku bolo zistené, že prítomnosť nekryštalického alebo amorfného gIykopyrónium-bromidového materiálu môže viesť k významnej fyzickej nestabilite. Zdá sa, že táto nestabilita je spôsobená silným príjmom vody amorfnou frakciou, čo vedie k čiastočnému rozpusteniu a následnej rekryštalizácii. Zdá sa, že amorfný glykopyrolát silno prijíma vodu, keď je...

Spôsob výroby čistého alkoxidu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3527

Dátum: 13.11.2004

Autori: Rauleder Hartwig, Standke Burkhard

MPK: C07C 31/00, C07C 29/00

Značky: spôsob, čistého, horečnatého, alkoxidů, výroby

Text:

...premiešavania sa pridáva alkoxid horečnatý všeobecného vzorca II.0012 Pri uskutočňovaní tohto spôsobu je zvlášť potrebné dbať na to, aby sa pri uskutočňovaní alkoholýzy použil taký východiskový alkoxid (teda zlúčeniny vzorca II) a/alebo pri uvedenej reakcii vznikol reakčný medzistupeň, napríklad zmesový alkoxid, a/alebovznikol cieľový alkoxid, to znamená produkt vzorca I, ktorý je v alkohole vzorca III použitom0013 Ďalej sa reakčná zmes na...

Spôsob výroby kovového horčíka, oxidu horečnatého alebo žiaruvzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282266

Dátum: 02.11.2001

Autori: Frederiksen Jens Sonderberg, Nielsen Karsten Agersted, Engell John

MPK: C22B 26/22

Značky: horečnatého, materiálů, oxidů, výroby, spôsob, kovového, žiaruvzdorného, horčíka

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový horčík a čistý oxid horečnatý sa získavajú karbotermickou redukciou východiskových materiálov, ako je oxid horečnatý, obsahujúci malé množstvá oxidov Fe, Si, Ca a Al, a/alebo horečnatosilikátových materiálov, ako je olivín, pri tlaku pod tlakom atmosférickým. Kovový horčík sa odparí z redukčnej zóny a čistý kovový horčík a čistý oxid horečnatý sa vyzrážajú v druhej kondenzačnej zóne. Si sa čiastočne odparí ako SiO, ktorý sa vyzráža v...

Listové hnojivo na báze hydroxidu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2391

Dátum: 14.02.2000

Autori: Klofáč Petr, Macoun Petr, Špelda Josef, Suchánková Věra

MPK: C05D 5/00, C05D 11/00, C05C 9/00...

Značky: báze, hnojivo, horečnatého, listové, hydroxidů

Text:

...náchylnost na ich odplavenie vodou.Príprava vysoko koncentrovaných vodných disperzii hydroxidu horečnatého v zmesi s ďalšími nerozpustnými zložkami bola umožnené poznatkom, že prísada síranu horečnatého a/alebo močoviny má stekuťujťtci účinok na koncentrovanú disperziu hydroxidu horečnatého vo vode. Ich prísada umožňuje prípravu relatívne dobre tekutých disperzii hydroxidu horečnatého v zmesi s jemnemletými časticami síry a ďalšími...

Sposob výroby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260388

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zikmund Miroslav, Macho Vendelín, Hýbl Čestmír

MPK: C01F 5/06

Značky: produktov, spôsob, oxidů, hydratácie, horečnatého, výroby

Text:

...spravidla ako Čistý uliličitan vapenatý.Evidentný je aj synergizmus spôsobu po» dla tohto vynálezu, ktorým sa vyrába nielen kvalitný oxid a/aleho hydroxid horečnatý,ale spravidla aj uhličitan vápenatý.Ako hydroxidy alkalických kovov sú vhodne hydroxid sódny a draselný. Menej vhodné, hlavne z technicIro-ekonomických pričin sú hydroxid lítny, hydroxid cézny a hydroxid rubídny.Ich množstvo býva v rozsahu 0,1 až 30 °/o hmot., počitané na soli...

Spôsob prípravy zásaditého horečnatého hnojiva filtráciou suspenzie po rozklade horečnatej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280852

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kečkéš Marek, Waradzin Walter, Papp Jozef

MPK: C05D 5/00, C01F 5/24

Značky: horečnatého, horečnatej, zásaditého, hnojiva, suroviny, spôsob, filtráciou, suspenzie, přípravy, rozklade

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrácia suspenzie po rozklade horečnatej zlúčeniny kyselinami, hlavne kyselinou dusičnou a chlorovodíkovou, a po neutralizácii na pH okolo 7 sa uskutočňuje tak, že sa vytvorí skelet z ihličiek horečnatej hydroxizlúčeniny alebo ihličiek hydrátu horečnatého karbonátu, ktoré sa vytvoria priamo v suspenzii alebo sa do nej pridávajú a takáto suspenzia sa filtruje. Vytvorený filtračný koláč je priepustný a po jeho oddelení sa tento po tvarovaní a...

Spôsob prípravy olejového roztoku sulfónanu horečnatého s vysokým číslom bazicity

Načítavanie...

Číslo patentu: 278494

Dátum: 06.07.1994

Autori: Wardle Robert Alan, Swietlik Joseph Marian, Marsh John Frederick, Spencer Jeremy Roger, Cleverley John Arthur

MPK: C07G 17/00, C10M 159/24

Značky: horečnatého, přípravy, bazicity, sulfónanu, roztoku, spôsob, číslom, olejového, vysokým

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie oxidu horečnatého špecifikovanej nízkej reaktivity spolu so zavádzaním vody a alkoholu do reakčnej zmesi v priebehu karbonácie umožňuje prípravu olejového roztoku sulfónanu horečnatého s vysokým číslom bazicity, ktorý vykazuje veľmi málo postkarbonačných sedimentov a môže byť čistený rýchlou filtráciou.

Spôsob prípravy hydroxidu vápenatého a/alebo horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 279600

Dátum: 16.12.1992

Autori: Dumont Philippe Aimé, Goffin Robert

MPK: C01F 11/02, C01F 5/16

Značky: vápenatého, přípravy, horečnatého, hydroxidů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Oxid vápenatý alebo horečnatý sa nechá reagovať s vodou v prítomnosti aditíva vybratého zo skupiny zahŕňajúcej etylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol, monoetanolamín, dietanolamín, trietanolamín a ich zmesi, pričom hmotnostný pomer aditíva k CaO a/alebo MgO je väčší ako 0,002 : 1. Používa sa množstvo vody, pri ktorom hmotnostný pomer vody k CaO a/alebo MgO je 0,6 : 1 až 2 : 1, najmä 0,7 : 1 až 1,5 : 1 za vzniku zmesi vo forme brečky...

Způsob přípravy roztoku dusičnanu vápenatého a dusičnanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268718

Dátum: 11.04.1990

Autori: Madron František, Výborný Jiří, Němeček Jiří, Skalský Jiří, Eisler Jan

MPK: C01F 5/38, C01F 11/38

Značky: způsob, horečnatého, roztoku, přípravy, dusičnanu, vápenatého

Text:

...fáze z vrstvy je roztok dusičnanů bez pěny. Významné je to, že při souprouděm toku kapalné a plynné fáze prakticky veš- ksrá kyselina dusičné zreaguje, takže nejen nedochází k prechodu oxidu dusíku do plynu, ale naopak dojde k-absorpci oxidu dusíku do roztoku, které do plynu přeěly při jeho styku s koncentrovanou kyselinou dusičnou, v horní části věže. Oxid uhličitý odebíraný ze spodní části kolony j e tak prakticky prostý oxidu dusíku....

Způsob přípravy hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268066

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lošťák Petr, Söhnel Otakar, Horák Jaromír, Předota Miroslav

MPK: C01F 5/14

Značky: způsob, přípravy, hydroxidů, horečnatého

Text:

...se snísí 3 0,1 sž 10 hmot. uhlíčitanu, hydroxidu nebo dusičnanu olkalickěho kovu,nejlépe uhličitanu sodného, a tato smčs se převede kalcinnci na oxid hořečnotý, ktorý se půsohením vody po dobu 5 až 100 minut a při teplotě 40 až 300 °C převede na hydroxid hořečnatý. Kolcinací lze výhodně provádět při teplotč 400 až 700 DC. Hydratnci oxidu hořečnntého lze výhodněprovádět při teplotě 70 až 100 OC po dobu 10 až 20 minut.Způsob podle vynálezu...

Způsob získávání bezvodného uhličitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265971

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hořák Václav, Žůrek František, Bumbálek Václav

MPK: C01F 5/24

Značky: uhličitanu, způsob, bezvodného, získavání, horečnatého

Text:

...odvodňují,při filtraoi se vyžaduje velká filtrační plocha a vzniká značné množství zředěných promývacích roztoků. Při sráženi nesquehonitu se navíc dosahují relativně nizke výtěžnosti hořčíku. Všechny tyto nedostatky odstraňuje postupdle vynálezu, dle kterého se získava bezvodý uhlíčitan hořečnatý z roztoků hořečnatýchsolí nebo ze suspensí málo rozpustných hořečnatých sloučenin muž. nesquehonitu, lansforditu,basických uhličitanů,...

Způsob přípravy čirého nebo suspenzního hořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265949

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kubový Otto, Skalická Eva

MPK: C05D 5/00

Značky: způsob, hnojiva, čirého, přípravy, horečnatého, suspenzního

Text:

...se provádí tak, aby bylo dodržováno teplotníže přídavek dolomitického vápence ke kyselině dusičné y třeba použít chladicího média. Optimälním dotermních reakcí je reakční režim tepelněVýhodou způsobu dle vynálezu je,snižuje exotermní teplotu rozkladu a není tedzředěním případně kompenzací exotermních a en samonosný, což zhospodárñuje a zjednodušuje technologický proces.Při těchto optimálních podmínkách dochází ke snižování ztrát ve formě oxidu...

Způsob izolace hydrogencitranu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264573

Dátum: 14.08.1989

Autori: Martvoň Augustín, Horsák Ivan, Horský Stanislav, Baláž Viliam

MPK: A61K 31/19

Značky: způsob, izolace, horečnatého, hydrogencitranu

Text:

...formu.Způsob izolace podle vynálezu se uskutečňuje tak, že reakčni roztok vzniklý reakcí 1 molu kyseliny citrónová s ekvimolárnim množstvim oxidu, hydroxidu,uhličitanu nebo hydrogenuhličitanu hořečnatého ve 400 až 600 ml destilované vody se po ukončení reakce přefiltruje, čímž se odstraní připadné nezreagovené zbytky výchozích surovín a produkt se izoluje tak, že filtrát se přidává do míchaného dvoj- až desetínásobného objemu /vzhledem na...

Způsob výroby granulovaného hořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263945

Dátum: 12.05.1989

Autor: Šulc Josef

MPK: C05D 5/00

Značky: způsob, výroby, horečnatého, hnojiva, granulovaného

Text:

...protože část siranového iontu je vázána jako málorozpustný sádrovec. Dále pak kieserit granulovaný podle vynálezu poskytuje rostlinám horčík během delšího obdobi, protože V pevné fázi působí vodorozpustný hořčík ze síranu, později z .má 1 orozpustného~ hydroxidu hopřečnatého. Zároveň tento hydroxid hořečnatý příznivě ovlivňuje půdni reakci. Množství hydroxidu hořečnatého V granulátu je ekVivalentní hydroxidu vápenatému obsaženém V...

Způsob zpracování suspenze krystalů siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262479

Dátum: 14.03.1989

Autor: Najmr Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: zpracování, suspenze, horečnatého, krystalů, siřičitanu, způsob

Text:

...fáze v suspenzi byly tak vysoké, aby obsažený trihydrát byl schopen poutat veškerou volnou vodu. Při úpravě podle vynálezu nejsou nečistoty pocházející z procesu odsiřování spalín na závadu, například nevadí popílek,zbytky hořečnatá suroviny, vodorozpustné soli. Dokonce ty nečistoty, které jsou schopné poutat při postupu podle vynálezu volnou vodu, znamenají prínos. Takto se chová zejména síran hořečnatý, který při teplotě nad 70 °C...

Způsob snižování koncentrace síranu hořečnatého při odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262365

Dátum: 14.03.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, horečnatého, spalin, odsířování, snižování, koncentrace, síranu

Text:

...resp. směsi vodíku a oxidu uhelnatého platí spoločná nevýhoda spočívající v nutnosti vyrábět tyto přísady ve speciálním zařízení, což je spojeno i s nároky na zastavěnou plochu v místě instalace.Tyto nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočívá v tom, že se do siřičitanu hořečnatého vstupujíoího do rozkladnáho reaktoru kontinuálně vsypává prášková síra v množství až 5 8 hmotnostních dávkovaného siřičitanu hořečnatého.V...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Polouček Eduard, Bárta Jaroslav, Holman Miroslav, Hofbauer František, Pác Jiří, Kratochvíl František, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Novák Jaroslav, Macíček Jaroslav, Foral Jiří, Kebrle Ondřej

MPK: C08K 3/22

Značky: polyolefinů, horečnatého, hydroxidů, kompozitní, materiály, bázi

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Způsob čištění surového siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257665

Dátum: 16.05.1988

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/42

Značky: surového, horečnatého, čištění, siřičitanu, způsob

Text:

...výhodou se použijejako teplonosného proudu vodní páry, kteráAmá vysokou entalpii. Také lze k tomu použít roztoku po krystalizae ci čistéhohexahydrátu nebo trihydrátu siřičitanu hořečnatého. Roztok po krystalizaci hexahydřátu je studený a musi se proto prounotdem ohřát. Roztok po krystalizaci trihydrátu je teplý à jeho ohřev již vyžaduje málo tepla, takže v tomto případě se uspoří energie.7 Obsahuje-li kal nečistot vysoký obsah...

Práškové plnivo na bázi hydroxidu hořečnatého z přírodních karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241640

Dátum: 01.01.1988

Autori: Todd Alec, Gyurkó István, Wágner Addás, Ross William James, Moskó Károly, Jamieson William Boffey

MPK: C08K 3/26, C08K 3/22

Značky: plnivo, bázi, karbonátů, práškové, přírodních, hydroxidů, horečnatého

Text:

...vápenec, dolomit nebo magnezit a jako mleci přisada jsou použity silány, titanoderiváty, vyšší mastné kyseliny nebo jejich směsi. V připravné fázi lze melivo před dávkovánim do mlýna homogenizovat v mixeru s rychlosti aktívni části alespoň l m/e při pohybové době aleepoň 60 Šąalternativou, že homogenizace probihá při režimu se etřednimi rozměry částic doprovodnáho meliva menšími než 4004 m. l ČTeplota ve mlýně se s výhodou udržuje v...

Způsob výroby kapalného hořečnatého nebo dusíkatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238596

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pálffy Alexander, Kadlas Pravdomil, Šulc Josef, Hegner Pavel

MPK: C05D 5/00

Značky: horečnatého, dusíkatohořečnatého, způsob, výroby, kapalného, hnojiva

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nalézt způsob přepracování odpadní štěpné kyseliny sírové z výroby Ti běloby na kapalné hořečnaté hnojivo. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se štěpná kyselina částečně zneutralizuje přídavkem mletého magnezitu do pH max. 2, načež se neutralizace dokončí přídavkem amoniaku nebo kysličníku hořečnatého.

Způsob výroby čistého siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241848

Dátum: 15.09.1987

Autori: Szente Michal, Krá1 Bohumil, Miština Ladislav, Foltán Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: výroby, siřičitanu, horečnatého, způsob, čistého

Text:

...oxidem siřičitým a výchozí hořečnatou surovinou. V jiném provedení vynálezu se dá využít tepla odupadních plyInů obsahujících oxid sieřičitý k ohrevu reakční směsi na požad-ovanou teplotu nad 40 °C. Napr. při odsiřováni spvalln z tepelných elektráren, které mívají teplotu 1-70 až 200 stupňů Celsia, postačuje jejich zbytkové tepllo k olhřátí reakční směsi až na teplotu kolem 70 °~C. Způsob podle vynálezu rovněž otvírá možnosti pro využití...

Způsob výroby solvátů chloridu hořečnatého s tetrahydrofuranem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240629

Dátum: 15.09.1987

Autori: Birkett Kevin, Scovell Edward George, Maczyoski Addzej, Deák Gyula, John Glyn Rhys

MPK: C07F 3/02

Značky: výroby, solvátů, chloridů, horečnatého, způsob, tetrahydrofuranem

Text:

...s inertním rozpouštědlem jako jsou alífatické, cyklické anebo aromatické uhlovodíky s 5 až 8 uhlíkovými atomy nebo halogenované uhlovodíky s 1 až 3 uhlíkovými atomy na teplotu 40 až 140 OC alespoň 30 minut a produkt se oddělí a vysuší při teplotě do 40 OC. Při desolvataci v rozpouštědle závisí složení solvátu na teplotě a poměru solvát rozpouštědlo. závislost konečného složení solvátu na teplotě při desolvataci v heptanu a hmotnostním...

Způsob výroby práškovitého hydridu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252264

Dátum: 13.08.1987

Autori: Prchlík Jaroslav, Kříž Petr, Procházka Vladimír

MPK: C01B 6/04

Značky: výroby, horečnatého, práškovitého, způsob, hydridů

Text:

...až do ukončení spotřeby vodíku.Při reakci hořčíku s vodíkem za uvedených podmínek se v prvním stupni dosáhne stupně přeměny zhruba 0,5 při kterém se reakce zastaví v důsledku pokrytí povrchu kovu neprostupnou vrstvou hydridu Produkt vzniklý V této fázi reakce je šedá hmota s nízkým obsahem hydridu hořečnatého, ulpívající na vnitřních stěnách reakčního autoklávu a míchacích tělesech v podobě pevné vrstvy, která se obtížné separuje.Po...

Způsob výroby křemičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252194

Dátum: 13.08.1987

Autor: Doležal Jiří

MPK: C01B 33/22

Značky: výroby, horečnatého, křemičitanu, způsob

Text:

...obsah S 102 V roztoku byl cca 5 9/0 hm. a smisí se s roztokem hydroxidu sodného o koncentracl cca 10 °/o hm. tak, aby, hmotnostní poměr S 102 Na 20 byl v rozmezí 1 0,3-0,8. Potom se za intenzívního míchání pridá roztok síranu hořečnatého o koncentraci cca 10 hm. v hmotnostním poměru S 102 MgO 1 0,3-0,5. Po vysrážení se suspenze křemičitanu bořečnatého ponechá ještě maximálně 20 minut míchat a potom 30-60 mnut zrát. Suspenze křemičltanu...

Sposob prípravy bezvodého chloridu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252011

Dátum: 13.08.1987

Autori: Škrobián Milan, Kuffa Tarzícius

MPK: C01F 5/30

Značky: přípravy, chloridů, bezvodého, horečnatého, spôsob

Text:

...prípravy chloridu horečnatého je možné zhrnúť nasledovnePrvým spôsobom sa získava najkvalitnejší chlorid horečnatý, avšak jeho výroba je velmi nákladná a vyžaduje vysokoakostnú vstupnú surovinu, ktorá v prípade spracovávania magnezitov málokedy vyhovuje.Aplikácie tohoto procesu v technologickej praxi je stále zriedkavejšie, a aj to častejšie vo forme tzv. zmiešanej metódy spolu s výrobou titanu Crollovým postupom.Druhým spôsobom sa...

Způsob výroby solvatů chloridu hořečnatého s tetrahydrofuranem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240055

Dátum: 01.07.1987

Autori: Repka Peter, Mach Antonín, Eunderl3ková Viera, Podstanický Igor, Plevan Jozef

MPK: C07F 3/02, C01F 5/30

Značky: tetrahydrofuranem, chloridů, výroby, solvátů, horečnatého, způsob

Text:

...bezvodého chloridu hořečnatého použije jeho dobře rozpustných solvátů. Jako příklad lze uvést použití 301 vátu MgC 12 . 1,5 C 4 H 8 O pro přípravu prekursoru ze systému MgC 12 « TiCl 4 - tetrahydrofuran jak uvádí japonský patentJA 56 154490. Funkci bezvodáho ch 1 oriąghořečnatého nejen v systému M 3012 - T 1014 - tetrehydrofuran, ale obecně v systěmeqh M 3012 - sloučenine titenu-elektrodonorová sloučenine Crozpouštědlo) mohou plnit všechny...

Způsob výroby oxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243848

Dátum: 15.06.1987

Autori: Frýdl Petr, Futera Miroslav

MPK: C01F 5/06

Značky: způsob, horečnatého, oxidů, výroby

Text:

...hydrogenuhličitanu, např. vzduch. vlhký pentahydrát je nutno neprodleně a co nejrychleji dále zpracovat usušením a kalcinací,protože jenpř 1 ryohlém zpracování se zachová zrnitá forma částic.Výhodou postupu podle vynálezu je kromě zrnité formy částic produktu vysoká koncentrace oxidu hořečnatého V metastabilním hydrogenuhličitahovém roztoku. Např. při 26 °C je při norm. pare. tlaku C 02 metastabilně rovnovážná koncentrace kolem 20 9...

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237301

Dátum: 15.04.1987

Autori: Danninger Herbert, Schröttner Erwin, Wallner Gerhard, Loquenz Heinz, Apel Wolfgang, Künster Wolfgang

MPK: C01F 5/42

Značky: hydrogensiřičitanu, plynů, spalování, horečnatého, získavání, odpadních, zpětného, způsob, výluhu, kotle

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů, při němž se absorpce oxidu siřičitého provádí v alespoň jednom stupni pracujícím s normálním siřičitanem hořečnatým a v alespoň jednom stupni pracujícím s hydrogensiřičitanem hořečnatým, se vyznačuje tím, že se v absorpci vyrobí větší množství normálního siřičitanu hořečnatého, než jakého je třeba k výrobě hydrogensiřičitanu, a navíc vyrobené...

Sposob výroby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248963

Dátum: 12.03.1987

Autori: Macho Vendelín, Hýbl Čestmír, Zikmund Miroslav Člen Korešpondent Sav

MPK: C01F 5/06

Značky: výroby, hydratácie, spôsob, oxidů, horečnatého, produktov

Text:

...alebo hydroxid horečnatý obsahuje len stopové množstvá oxidu vápenatého, ako aj prímesi zlúčenín kremíka, železa a hliníka, pochádzajúce z východiskového dolomitu alebo inej horečnatej, resp. horečnvatovápenatej suroviny.Z uvedeného je zrejmé, že na spôsob výr-oby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie podľa tohto vynálezu, pričom produktom hydratácie je látka alebo sústava látok vznikajúce interakciou molekúl vody s tuhým...

Způsob snížení obsahu kysličníku vápenatého v přírodních magnezitech znečištěných dolomitem, tvořených jalovou horninou odpadajíci při zpracování rudy za současného zvýšení jejich obsahu kysličníku hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236756

Dátum: 15.02.1987

Autori: Horváth Tibor, Czuppon Károly, Rumpler György

MPK: C01F 5/26

Značky: způsob, magnezitech, obsahu, vápenatého, horninou, přírodních, tvořených, zpracování, horečnatého, snížení, současného, jalovou, jejich, znečištěných, odpadající, zvýšení, kysličníku, dolomitem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení obsahu kysličníku vápenatého v přírodních magnezitech znečištěných dolomitem tvořených jalovou horninou odpadající při zpracování rudy za současného zvýšení jejich obsahu kysličníku hořečnatého. Rozmělněný a vytříděný přírodní magnezit se zahřívá na teplotu v rozmezí od 630 do 800 °C rychlostí zahřívání maximálně 20 °C/min, potom se zpracovaný produkt vytřídí prosetím a frakce obsahující menší velikosti zrn se použijí jako...

Spôsob výroby hydroxidu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236626

Dátum: 15.02.1987

Autori: Polievka Milan, Milová Daniela

MPK: C01F 5/16

Značky: hydroxidů, spôsob, výroby, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu hydroxidu horečnatého z oxidu horečnatého z odťahových peliet fluidného reaktora pre spaľovanie zahustených bisulfitových výluhov. Reakcia premeny oxidu horečnatého na hydroxid horečnatý sa uskutočňuje pri teplote 110 až 170 °C, za prítomnosti zlúčenín sodíka a/alebo draslíka v množstve 2 až 15 % hmotnosti, vztiahnuté na reagujúci oxid, horečnatý, a za prítomnosti povrchovoaktívnej látky v množstve 0,5 až 8 % hmotnosti,...

Způsob oddělení železnatých, hlinitých a manganatý nečistot z roztoku chloridu hořečnatého v kyselině chlorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 232711

Dátum: 15.01.1987

Autori: Grohmann Helmut, Grill Michael, Kulling Achim, Klein Edgar

MPK: C01F 5/30

Značky: oddělení, hlinitých, manganatý, způsob, kyselině, chlorovodíkové, horečnatého, roztoku, chloridů, železnatých, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Oddělování železnatých, hlinitých a manganatých nečistot z roztoků chloridu hořečnatého v kyselině chlorovodíkové se dosahuje tím, že se železnaté a hlinité nečistoty společně s popřípadě přítomnou kyselinou křemičitou a sloučeninami boru vysráží za teploty 60 až 110 °C a hodnoty pH 3 až 5,2 a potom se vysráží mangan za hodnoty pH větší nebo rovné 4,5, přičemž se také dvojmocný mangan oxiduje. Po vysrážení se sraženina oddělí.