Patenty so značkou «hořákové»

Horákové zariadenie na chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278393

Dátum: 07.12.1994

Autori: Hugdahl Jan, Haugsten Kjell, Hox Ketil, Lynum Steinar, Myklebust Nils

MPK: H05H 1/34

Značky: procesy, chemické, zariadenie, hořákové

Zhrnutie / Anotácia:

Plazmový horák, prednostne určený na privádzanie energie do chemických procesov, je vybavený niekoľkými trubicovými elektródami, ktoré sú umiestnené súosovo, jedna v druhej. Elektródy sú pripojené na zdroj elektrickej energie. Plyn je privádzaný vnútornou elektródou a priestormi spomedzi elektród. Vysokotepelná plazma sa vytvára pomocou plynu, ktorý je ohrievaný elektrickým oblúkom, natiahnutým medzi elektródami. Použité sú najmenej tri...

Horákové zariadenie na chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280468

Dátum: 07.12.1994

Autori: Hox Ketil, Haugsten Kjell, Hugdahl Jan, Lynum Steinar, Myklebust Nils

MPK: H05H 1/34, H05H 1/42

Značky: hořákové, procesy, chemické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Horákové zariadenie na chemické procesy obsahuje prívodnú trubicu (5) na dodávku reakčnej zložky, usporiadanú centrálne vo vnútornej elektróde (3) plazmového horáka (1), ktorý obsahuje dve alebo viac rúrkovitých elektród (2, 3) usporiadaných koaxiálne jedna vnútri druhej, pričom prívodná trubica (5) je chladená kvapalinou a vonkajšia stena (7) a spodná stena (9) sú vybavené tepelne izolačným povlakom (10, 11). Prívodná trubica (5) je uložená...

Zařízení k ustavení hořákové stěny při vodorovném ohřevu licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 262285

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hýl Miroslav

MPK: B22D 41/06, B22D 41/00

Značky: stěny, ustavení, zařízení, licí, ohřevu, hořákové, pánve, vodorovném

Text:

...ve kterých je svislými čepy uložen 1 »m,opatřený na bočnĺch částech vodorovnými čepy, jimiž je uložen v ložiskách, upevněuýchvně stojanu ustaveném na plošině.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že umožňuje naklopení stěny ve všech směrech a tim její přizpůsobenĺ povrchu límce pánve bez možnosti vzniku škvĺry 5 následnjh přisávánim vzduchu a tím ochlazování vyzdívky pánve.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení...

Uzávěr keramické hořákové trubice vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241702

Dátum: 15.09.1987

Autori: Škvor Václav, Kolliner René, Uhlío Karel

MPK: H01J 61/36

Značky: výbojky, uzáver, vysokotlaké, keramické, trubice, hořákové

Text:

...Počtu zmetkü pri výrobě horäků a výbojek. Další prednosti uzavěru podle vynálezu je vyloučení nadmerne silných vrstev pajky v exponovaných mis u tech, což potlačuje možnost vzniku a dalšíhošíření trhiin v pájce. Nezanedbatelnou výhodou je úspora materiálu i energie a menší technologická naročnost, což vyplýva z menších rozměrů uzavíracích kroužků, pridavných členü a pájecích hmot, například krystalické pájky. Presahující stěna trubice...

Zařízení pro vytažení hořákové trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239214

Dátum: 01.08.1987

Autori: Lanča Erich, Prokop Emil

MPK: F27B 9/36, C21D 9/46

Značky: vytažení, trubky, zařízení, hořákové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, kterým se z žárových rour vyprošťují deformované hořákové trubky, používané k ohřevu žíhacího prostoru průbežné linky při výrobě transformátorovýcb a antikorozních plechů. V podélné ose hořákové trubky je umístěna opěrná tyč, která se jedním koncem dotýká dna žárové roury a druhým koncem se opírá o píst hydraulického válce, jehož druhá strana je připojena k příčníku. Ten je pomocí táhel spojen s objímkou a objímka je spojena s...

Uložení hořákové trysky u rotačních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239697

Dátum: 13.03.1987

Autori: Mészáros Annamária, Tóth István

MPK: F27D 23/0, F27B 7/34

Značky: hořákové, uložení, trysky, rotačních, pecí

Text:

...v rozsahu od 15 ° do 75 ° ve smyslu otáčení rotační pece e pod horisontální osu ŕeu rotační pece v rozmezí od jedná dvecetizny do jed ne tretiny průměru rotační pece.Řešení podle vynálszu zabezpečuje přiblíiení plemene k pálená surovině e tím i leplí přenos teplqcož má za následok snížení spotřeby paliva hořáku na vyrobu jednotkováho množství slínku.Další výhodou vynálezu je zvýšení životnosti vyzdívky pece, nebot te část vyziívky, která není...

Dmyšna pro hořákové torkretování

Načítavanie...

Číslo patentu: 237956

Dátum: 15.09.1986

Autori: Červoněnko Viktor Mironovič, Antonov Venjamin Vasiljev, Donskoj Semen Aronovič, Žavoronkov Jurij Ivanovič, Germanov Vadim Ivanovič, Korotkij Vladimir Antonovič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič

MPK: F27D 1/16, C21C 5/44

Značky: torkretování, dmyšna, hořákové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oprav vyzdívky metalurgických zařízení a může být použit v metalurgii a strojírenském průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení kvality torkretované vrstvy a snížení únosu žáruvzdorného materiálu. Dmyšna obsahuje vedení pro přívod kyslíku a směsi paliva a žáruvzdorného materiálu koncentricky umístěnými tryskami. Novým je skutečnost, že ve stěně středové trubky jsou střídavě umístěny vnitřní a vnější v průřezu klínovité kanály, které...

Uzávěr hořákové trubice z monokrystalického oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 225233

Dátum: 01.12.1984

Autori: Banýr Josef, Viktora Miloslav, Merunka Milan, Jindra Josef

Značky: oxidů, monokrystalického, hlinitého, uzáver, hořákové, trubice

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr hořákové trubice a monokrystalického oxidu hlinitého Al2O3 - safíru, vyznačený tím, že safírová trubice je na obou koncích svého vnitřního průměru rozšířená nebo je opatřena alespoň jedním podélným výstupkem (8), na němž je uložen safírový kroužek (2) s centrálním otvorem (9) pro niobovou trubičku (4) nebo pro kovový proudový vodič s elektrodou (6), přičemž safírová trubice (1), safírový kroužek (2) a niobová trubička (4) jsou na...