Patenty so značkou «homogenity»

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283831

Dátum: 23.01.2004

Autor: Štusák Miroslav

MPK: G01N 21/89, G01B 11/10, D01H 13/26...

Značky: hrúbky, lineárneho, útvaru, tohto, zariadenie, homogenity, spôsob, textilného, spôsobu, pohybujúceho, uskutočňovanie, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru, pri ktorom sa lineárny textilný útvar pohybuje v toku (4) žiarenia medzi zdrojom (5) žiarenia a CCD snímačom (61) žiarenia, ktorý sníma obraz pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru vyhodnocovaním stavu ožiarenia jednotlivých elementov (611) CCD snímača (61), a potom sa z počtu zatienených elementov stanovuje skutočná hrúbka lineárneho textilného...

Ultrazvukový sposob kontroly homogenity štruktúry SiO2-Si

Načítavanie...

Číslo patentu: 260169

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bury Peter, Ďurček Jozef

MPK: H01L 29/12

Značky: ultrazvukový, spôsob, homogenity, struktury, sio2-si, kontroly

Text:

...možno uskutočniť v zapojení, ktoré pozostáva z vysokofrekvenčného generátora 1, napojeného na ultrazvukový menič 2, ktorý je akusticky naviazaný na oddelovaaci člen 3, z elektricky nevodivéłro materiálu opatrený na konci pok-ovením, tvoriacim elektródu 4, planpanalelnú s povrchom SiO 2. vrstvy 5. System je zo strany Si vrstvy B umiestnený na. vybrúsenej a vyleštenej vodivej podložka 7, ktoráje uzemnenà. Elektróda 4 je kapuacitne pripojená na...

Spôsob merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269568

Dátum: 11.04.1990

Autori: Weis Ján, Frollo Ivan, Budinský Ľuboš

MPK: G01R 33/20

Značky: merania, princípe, homogenity, poľa, magnetického, spôsob, tomografu, rezonancie, magnetickej

Text:

...rozloženie magnetického poľa sa získa vyhodnotením výslednej trejrozmernej matice, získanej trojrozmernou Fourierovoutransformáciou nameranej matice spinových ech.Výhodou popísaného spôsobu merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie je v tom, že umožňuje rýchlo a 5 vysokou presnosťou merať homogcnitu magnetického poľa NMR tomograíu bez použitia 1800 širokopásmového vysielaciehu impulzu. Znizujú sa tým...

Spôsob indikácie homogenity zmesí a zariadenie na jeho reaiizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239356

Dátum: 15.06.1987

Autor: Bobovnický Jozef

MPK: G01N 15/02, G06D 11/13

Značky: indikácie, reaiizáciu, spôsob, homogenity, zmesí, zariadenie

Text:

...platničkou,napr. z teflóiítt. Tangenciáhíe toky suroviny túto platničku nepoškodzitjú a vplyvy normálovýclí zložiek tokov by boli na závadu len pri poškodení vnútra antény, proti čomu anténu možno chrániť vložením clo pažnice.Pomocou vynálezu sa získa Libjektívny údaj o stupni homogenity zmesi s prakticky lubovolnou presnosťou, závisiacou od vlnovej dĺžky použitého elektromagnetického žiarenia a od vyhodnocovacích pristrojov....

Zariadenie na kontrolu homogenity vysokoodporových vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248141

Dátum: 15.01.1987

Autori: Podstanický Igor, Turek Igor, Turek Ivan, Brhlík Iren

MPK: G01R 31/00

Značky: zariadenie, vzoriek, vysokoodporových, kontrolu, homogenity

Text:

...súoso uliožeunou v pirstenci, ktorý nia nie hornej strane vytvalr~ov.ané Skiüzsefiê pllôšky. Na tieto diosualciejú nsistavovacie liroty pre nastavovanie vzdialenosti pohyblivej elektrćdy voči pevnej elektröcle. Spodná (East.pohyblivej eiektrvody je opaztrená prichvt-kiami pre upevinenie fontogratického filmu.Výhody uvedeného riešenia sú v trom, že je niožlné na ňom prevádzať kontrol-u hnomlogenicky vysokoodpoiroviých vzoriek pomocou...

Způsob vytvoření prostorové homogenity fontánového doutnavého výboje a zářivka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235672

Dátum: 01.06.1986

Autori: Moc Jiří, Hermoch Vladimír, Urbánková Hana

MPK: H01J 61/04

Značky: doutnavého, vytvoření, tohoto, zářivka, způsob, fontánového, výboje, homogenity, provádění, prostorové, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytvoření prostorové homogenity fontánového doutnavého výboje, při kterém se výboj uměle kontrahuje vedením výbojového proudu skrze těleso obsahující průchozí otvory, štěrbiny nebo póry. Zářivka k vytvoření prostorové homogenity fontánového doutnavého výboje, sestávající ze silikátové bańky opatřené na vnitřním povrchu povlakem luminoforu, kde v baňce obsahující anodu a katodu je upevněna vnitřní trubka pro vedení výbojového proudu,...