Patenty so značkou «hodnot»

Systém a spôsob výberu pripojovacieho bodu v bezdrôtovej komunikačnej sieti na základe poskytovaných služieb a hodnôt prahu kvality spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15951

Dátum: 21.09.2011

Autori: Khijniak Dimitri, Mcnew Justin Paul, Moring John Thomas

MPK: H04W 48/08, H04W 48/20

Značky: hodnot, bezdrôtovej, systém, spôsob, prahu, komunikačnej, výběru, pripojovacieho, základě, spojenia, sietí, poskytovaných, kvality, služieb

Text:

...2 zobrazuje priklad stavového diagramu podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0017 Obrázky 3 A a 35 zobrazujú príklad zjednodušeného grafu prahov rozhodovania podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0018 Obrázky 4 A a 4 B zobrazujú rozšírený priklad grafu prahov rozhodovania podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0019 Obrázok 5 zobrazuje príklad križovatky s prekrývajúcimi sa zónami pokrytia podľa niektorých uskutočnení...

Systém merania parametrov zaťažených konštrukcií a včasného varovania prekročenia ich medzných hodnôt.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4567

Dátum: 07.09.2006

Autor: Gajdač Lubomír

MPK: G01N 35/00

Značky: zaťažených, medzných, včasného, systém, hodnot, parametrov, merania, varovania, konštrukcií, prekročenia

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázka, na ktorom je schematicky znázornené zapojenie jednotlivých prvkov systému merania zaťažených konštrukcii.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPo prehliadke a posúdeni konštrukcie sa stanovia kritické miesta, na ktorých je možné najlepšie merať a odčítať zaťaženie konštrukcie, Pre tieto miesta sa stanovia tzv. kritické dáta. Analýzou súčasného stavu...

Kaskádovité regulovanie priemerných hodnôt parametrov procesu na požadované hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4108

Dátum: 03.08.2005

Autori: Boyden Scott, Piche Stephen

MPK: G05B 23/02, B01D 53/00, G05B 13/02...

Značky: parametrov, procesu, hodnot, priemerných, regulovanie, hodnoty, kaskádovité, požadované

Text:

...veži bez vzájomného fyzického oddelenia - zatiaľ čo prebiehajú rôzne funkcie (absorpcia V plynnej fáze a kryštalizácia v tekutej fáze), tieto dve funkcie sa vyskytujú v rovnakej procesnej nádobe. Odtiaľto je sadrový kal 146, ktorý obsahuje kryštalizovanú soľ, smerovaný z kryštalizátora 134 do odvodňovacej jednotky 136. Recyklovaný kal 148, ktorý môže a nemusí obsahovat rovnakú koncentráciu kryštalizovaných solí ako sadrový kal 146, je ďalej...

Zapojenie k overovaniu elektromerov, ktoré merajú integrál kvadrátu efektívnych hodnôt prúdu a napätia pomocou wattového etalónového elektromera

Načítavanie...

Číslo patentu: 267197

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rapant Štefan

MPK: G01R 21/00

Značky: wattového, etalónového, overovaniu, prúdu, napätia, zapojenie, kvadrátu, hodnot, elektromera, integrál, merajú, elektromerov, efektívnych, pomocou

Text:

...elektromera Q ktorého výstup je pripojený na vstup ampérmetra § ktorého výstup je privedený na vstup overovaného elektromera (6) ktorý meria integrál kvadrátu efektívnych hodnôt prúdu. zdroj napájacieho sieťového napätia je pripojený súčasne na druhý vstup (B) wattmetra 3,na druhý vstup (D) wattového etalônového elektromera g a na vstup regulačného transformátora 7 ktorého výstup je pripojený súčasne na vstup voltmetra 8 a na vstup...

Transformátorový můstek pro měření impedancí malých hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 265931

Dátum: 14.11.1989

Autor: Boháček Jaroslav

MPK: G01R 17/10, G01R 17/00, G01R 27/00...

Značky: impedancí, měření, hodnot, malých, transformátorový, můstek

Text:

...pro vstup oddělovacího stupně 1 odebíralo pouze z prvního odporového etalonu gnl, přesnost měření by byla nepříznivě ovlivněna chybou převodu proudového transformátoru ł, způsobenou nenulovým zatěžovacím odporem sekundárního vinutí. Pokud se však na vstup oddělovacího stupně 1 přlvede součet napětí na prvním a druhém odporovémetalonu gnl a gnz, chyba měření způsobené zatížením prvním odporovým etalonem gnl se doPomocný transformátor Q 5...

Zapojení pro zadávání žádaných hodnot otáček řízeným pohonům válcovacích stolic spojité válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 265617

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kalášek Pavel, Novotný Miroslav, Drnek Vladimír, Veselý Karel

MPK: H02P 7/67

Značky: hodnot, válcovacích, žádaných, zadávání, tratí, spojité, otáček, válcovací, stolic, řízeným, zapojení, pohonům

Text:

...spojen s výstupem bloku lg sledování průchodu materiálu válcovacím pořadím. První výstup bloku g komunikace s pohony je spojen s prvním vstupem pamětového bloku 1 skutečných hodnot otáček a další výstupy gl až gg bloku g komunikace s pohony jsou spojený se vstupy žádaných hodnot otáček regulátorů otáček tyristorových měničů. Výstupy gl až gg bloku 2 technologických regulací jsou spojený S dalšími vstupy bloku § komunikace s pohony. signály...

Zapojení převodníku odporu na číslo s velkým rozsahem vstupních hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264461

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jansa Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: vstupních, převodníku, hodnot, zapojení, odporu, číslo, velkým, rozsahem

Text:

...celého převodníku k mikropočítači, který přebírá nsměřená číslicová data k dalšímuPříklad provedení převodníku odporu na číslo s velkým rozsahem vstupních hodnot je proveden na příloženém výkrese, kde je znázorün základní zapojení.zapojení podle vynálezu sestává ze zdroje ł taktovacího kmitočtu, ktorý je spcjen s jedním vstupem vstupního hradla g vícebitového čítače Q s datovými výstupy 1. Výstup čítače 3 je spojen se startovacím monostabilním...

Modul libovolně programovatelných hodnot maxima, rovnosti a minima

Načítavanie...

Číslo patentu: 255278

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krejčí František, Kovařík Stanislav, Mestl Václav

MPK: H03K 25/00

Značky: maxima, minima, modul, libovolné, hodnot, rovnosti, programovatelných

Text:

...na třetí vicebitový vstup volně pragramovatelné paměti g. Vícebitový výstup požadované hodnoty volné programovatelné paměti g je připojen na vstup vyrovnávací paměti § požadované hodnoty a druhý vicebitový výstup volně progrsmovatelné paměti 5 je připojen na vstup displeje g požadované hodnoty.První vicebitový výstup vyrovnávací paměti Q požadované hodnoty je připojen na prvni vstup logiky výběru É maxima, rovnosti a minima. skutečná...

Zapojení pro měření vrcholových hodnot na polarizační křivce potenciostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243086

Dátum: 15.11.1987

Autori: Waradzin Walter, Kohútová Eva

MPK: G01D 1/00

Značky: polarizační, zapojení, křivce, vrcholových, potenciostatu, měření, hodnot

Text:

...integrátoru 7 rampového generátoruUs - kladna hnodnota výstupníh-o napětí za přepínačem 12 polarity-j-U - kladná hodnota výstupního napětí operačního zesilovače 1U 1 - libovolný externí vstupní signal při měření jeho špičkových hodnot obojí polarityzapojení (obr. l pro měření vrcholových hodnćzt na jaolarizační křivce potenciostatu je provedeno tak, že vstupní napětí na vstupní svorce U., odbočené z některého bodu zesilovacího řetězce...

Zapojení pro měření pracovních hodnot elektronové trysky elektronově – optického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234520

Dátum: 01.11.1987

Autor: Votava Bohumil

MPK: H01J 37/06

Značky: hodnot, prístroje, optického, elektronově, pracovních, trysky, měření, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje měřit nezávisle vysoké napětí i emisní proud při všech provozních stavech elektronové trysky elektronově optických přístrojů. Sestává ze zesilovače odchylky, vysokoohmového děliče, vysokonapěťového transformátoru, násobiče, diferenčního a sumačního zesilovače.

Stabilizátor balistických hodnot jednotných i hromadných střel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238302

Dátum: 01.10.1987

Autor: Mastník Květoslav

MPK: F41C 21/10

Značky: hodnot, stabilizátor, hromadných, jednotných, balistických, střel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vnitřní balistiky palných zbraní. Stabilizátor sestává ze sužujícího se kuželového otvoru, který je plynulou přechodovou částí napojen na rozšiřující se kuželový otvor. Tento rozšiřující se kuželový otvor je svým největším průměrem napojen na vlastní válcový vývrt hlavně. Vynálezu může být použito v oboru loveckého střelectví.

Způsob současného nastavení přesných hodnot elektrického odporu a jeho teplotního součinitele u měřicího odporového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Majtán Ján

MPK: H01C 17/22

Značky: prvků, přesných, odporu, způsob, součinitele, měřicího, hodnot, nastavení, teplotního, odporového, elektrického, současného

Text:

...můstku na nulovou hodnotu se použije teplotně nezávislý kovový odpor. Výhodou zde jsou menší rozměry a hmotnost kompenzačních odporů, a tím í lepší teplotné dynamické vlastnosti snímače. Z nezbytnosti realizovat tyto kompenzační odpory s přesnými individuálními hodnotami zvlášť pro každý případ však vyplývají vyšší náklady. Ani při uvedeněm zpüsobukompenzace se však nedosáhne potřebných přesných hodnot, neboč spojení uvedených odporůs...

Zařízení pro výpočet hodnot okamžitého výkonu elektrické energie ze vzdálenosti impulsů vysílacího elektroměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242778

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bicek 1ubomar, Urban Cyril

MPK: G01R 21/00

Značky: výpočet, energie, zařízení, okamžitého, elektroměru, hodnot, elektrické, vzdálenosti, impulsů, vysílacího, výkonu

Text:

...elektroměru ł, logiky 1, čítače 3, hradla 3, oscilátoru §, děličky 1 paměti § konstanty a výstupní svorky lg. Výstup ll vysílacího elektroměru l je spojen se vstupem gł logiky 3, jejíž výstup 35 hradlovacího signálu logiky 3 je spojen s řídicím vstupem 32 hradla 1, jehož signálový vstup il je spojen s výstupem gl oscilátoru § a nulovací výstup gg logiky g je spojen s nulovacím vstupem gł čítače Ä, jehož čítací vstup 3 je spojen s...

Zařízení pro zkoušení zraku a určení hodnot brýlových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237707

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ryba Josef

MPK: A61B 3/09

Značky: zkoušení, brýlových, určení, hodnot, zraku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnit a urychlit práce spojené se zkoušením zraku a určením hodnot brýlových skel. Vynález navrhuje v zařízení pro zkoušení zraku a určení hodnot brýlových skel v zorném poli pacienta umístit nosník, na němž za sebou v různých výškách a v různých vzdálenostech od očí pacienta je upevněno více optotypů, přičemž nosník i vzpěry nesoucí optotypy jsou sklopné.

Zařízení pro měření relativně malých hodnot třecích sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 248324

Dátum: 12.02.1987

Autor: Cyrus Pavel

MPK: G01L 1/04

Značky: měření, malých, třecích, hodnot, relativně, zařízení

Text:

...proveden otvor,v němž je uložena torzní pružina, která je napnuta ve třmenu a na které je připevněn měřicí kotouč s nejméně jedním pouzdrem,do něhož je vložen zkušební vzorek.Výhodou zařízení podle vynálezu je především konstantní rychlost smyku z důvodu konstantního měřícího poloměru.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popisu příkladu jeho provedení podle příloženého výkresu, kde obr. 1 představuje nárys a obr. 2 půdorys zařízení...

Zapojení pro měření malých hodnot elektrických odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247799

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jankovský Jaroslav, Tvarůžková Jitka

MPK: G01R 27/00, G01R 27/20

Značky: měření, hodnot, malých, odporu, zapojení, elektrických

Text:

...výstupy § 1, 21, lg jsou spojeny 5 časovými vstupy lll, Lig, lll řídící a vyhodno~ covecí jednotky 11. Napětově komperátory §, 2, lg jsou tvořeny nepř. operečními zesilovači bez zpětné vazby, jejich porovnávecí vstupy jsou nastaveny na napětí, odpovídající jmanovitým hodnotám mäřicího proudu. Nepětový vstup 113 řídící e vyhodnocoveoí jednotky ll je připojen k výstupu 11 diferenciálníhc zesilovače 1. Výstup gl signálu ze spínače g je...

Zapojení pro určování materiálových charakteristických hodnot u ropných rektifikačních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 230151

Dátum: 15.09.1986

Autori: Schultz Wolfgang, Drössiger Hans-georg, Geschke Hartwig, Schaft Gerd, Hansel Anna-elisabeth

MPK: B01D 3/42

Značky: hodnot, rektifikačních, charakteristických, kolon, určování, materiálových, zapojení, ropných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro určování materiálových charakteristických hodnot u ropných rektifikačních kolon, počátku destilace, konce destilace, bodu vzplanutí, bodu tuhnutí, BPA-bodu, viskozity a hustoty pro produkty lehký benzin, těžký benzin, petrolej, pohonná látka pro Dieselovy motory, plynový olej a zbytek destilace, vyznačující se tím že na ropnou rektifikační kolonu (1) je zapojen převodník (2) provozních hodnot, za kterým je zapojeno tvarovací...

Přístroj pro zjišťování hodnot koeficientu tření

Načítavanie...

Číslo patentu: 232932

Dátum: 15.08.1986

Autor: Váchal Radek

MPK: G01N 19/02

Značky: zjišťování, tření, koeficientu, hodnot, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přístroj pro zjišťování hodnot koeficientu tření a je určen pro ověřování hodnot koeficientu tření materiálových dvojic v různých průmyslových odvětvích. Přístroj obsahuje přítlačný mechanismem materiálových vzorků, posuvné táhlo a rám, ukládající se z hlavice, tělesa opatřeného aretačním mechanismem pro fixaci posuvného táhla, ze základny a držadla, přičemž přítlačný mechanismus je otočně uložen na čepu posuvného táhla, které je...

Zařízení pro zkoušení zraku a určení hodnot brýlových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 232901

Dátum: 15.08.1986

Autor: Ryba Josef

MPK: G02C 7/02, A61B 3/04

Značky: hodnot, určení, zraku, brýlových, zařízení, zkoušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zkoušení zraku a určení hodnot brýlových skel obsahuje stojan s rameny, na kterých jsou upevněny skříně 1. Ve skříních 1 jsou otočně uloženy hlavní desky 5, 6, 7 s průzory 2 a otvory, které jsou osazeny brýlovými skly 8 různých dioptrických hodnot uspořádanými ve vzestupných řadách. Vedle těchto hlavních desek 5, 6, 7 je v každé skříni 1 umístěna další přídavná deska 13 s průzorem a alespoň jedním plusovým brýlovým sklem 8' a...

Zapojení obvodu pro měření maximálních hodnot napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226538

Dátum: 15.05.1986

Autori: Wainer Pavel, Schaffer Josef

Značky: měření, napětí, hodnot, obvodů, maximálních, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření maximálních hodnot napětí, kde první operační zesilovač je připojen svým vstupem přes odpor na vstupní svorku a sériovou kombinací odporů na nulovou svorku, dále kladná svorka je přes odpor připojena jednak na druhý vstup prvního operačního zesilovače a současně na první vstup druhého operačního zesilovače, dále na paralelní kombinaci kondenzátorů, které jsou jedním pólem připojeny na nulovou svorku a druhým pólem na...

Zařízení k dálkovému ovládání automatické ramenové váhy a k registraci hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 220534

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kryštof Ladislav, Souček Ludvík

Značky: váhy, dálkovému, ovládání, hodnot, zařízení, registraci, ramenové, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Ramenový rám váhy je opatřen šroubovým hřídelem, na jehož závitu je nasazena matice se závažím. Otáčením šroubového hřídele elektromotorem na jednu nebo druhou stranu je docíleno přestavování polohy závaží, počet otáček a tím registrace polohy závaží je snímána snímačem fotoimpulsů měrného kotouče, spojeným s dalšími elektrickými zařízeními. Rovnovážná poloha ramene váhy je snímána pomocí impulsů světelné energie, které dopadají otvory na...

Elektrické zapojení prvků pro ovládání a registraci hodnot ramenové váhy, zejména mostové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220533

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kryštof Ladislav, Souček Ludvík

Značky: registraci, hodnot, váhy, mostové, ovládání, zapojení, elektrické, prvků, zejména, ramenové

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení prvků pro ovládání a registraci hodnot ramenové váhy, zejména mostové. Ramenová váha je opatřena elektromotoricky ovládaným posuvem závaží, jehož poloha a tím i vážená hodnota je registrová na čidlem, napojeným přes TTL-obvod na řídicí logický obvod, který ovládá elektromotor posuvu závaží. Sklon ramene váhy je registrován snímači, napojenými rovněž na řídicí logický obvod ovládání elektromotorického posuvu závaží, spojený s...

Dynamický průtokoměr pro stanovení okamžitých hodnot průtoků tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226783

Dátum: 01.08.1985

Autor: Jaroš Petr

Značky: tekutin, průtoku, hodnot, průtokoměr, stanovení, dynamický, okamžitých

Zhrnutie / Anotácia:

Dynamický průtokoměr pro stanovení okamžitých hodnot průtoků tekutin, jehož pouzdro je pružně deformovatelnou přepážkou rozděleno na vstupní prostor a výstupní prostor, vyznačený tím, že deformovatelná přepážka (2) je mechanicky spojena se škrticím orgánem (5), jenž je jediným propojením obou prostorů a jehož průtočný průřez je úměrný deformaci přepážky (2).

Elektronický několikaúčelový měřicí přístroj pro měření charakteristických hodnot impulsů a řad impulsů pro srovnávání dvou současně se vyskytujících řad impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222169

Dátum: 15.05.1985

Autor: Kálmán István

Značky: měřicí, několikaúčelový, elektronický, současné, prístroj, charakteristických, impulsů, vyskytujících, srovnávání, hodnot, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického několika účelového měřicího přístroje, který je vhodný pro měření charakteristických hodnot (kmitočet, perioda, trvání impulsu, počet impulsů) impulsů a řad impulsů a pro porovnávací měření charakteristických hodnot (například poměr kmitočtů, časové zpoždění, perioda impulsu) dvou současně se vyskytujících řad impulsů. Měřicí přístroj má dva měřicí kanály, na každý měřicí kanál jeden vstupní zesilovač, dále...

Detektor špičkových hodnot s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221765

Dátum: 15.05.1985

Autor: Hein Milan

Značky: detektor, špičkových, pamětí, hodnot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, zabezpečujícího spouštění snímkování rentgenových zařízení v okamžicích maximálního nádechu u nespolupracujících pacientů, zejména u dětí. Signál o velikosti nádechu (např. dechová křivka z měřiče impedance hrudníku) je zapamatován a zpracován tak, že ke generování spouštěcího impulsu pro snímkování může dojít pouze při nádechu stejném nebo větším, než byl největší z nádechů předchozích. Impuls pro spouštění snímkování...

Způsob měření přechodových odporů malých hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 218116

Dátum: 15.02.1985

Autori: Krejčí Vilém, Vavřinec Bohuslav

Značky: měření, způsob, malých, přechodových, hodnot, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Měření přechodových odporů malých hodnot podle vynálezu používá obvodu se zdrojem zatěžovacího proudu, k němuž je přes oddělovací odpor připojena sada zkoušených prvků, na jejíž výstup je připojeno vazební vinutí, jehož druhý konec je přes oddělovací kondenzátor připojen k zemi, přičemž druhé vinutí indukčnosti je připojeno přes ladicí kondenzátor jednak ke kmitočtovému generátoru, jednak k měřicí jednotce. Na stejnosměrný zatěžovací proud...

Zařízení pro indikaci lokálních hodnot součinitele přestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217722

Dátum: 15.02.1985

Autor: Čáslava František

Značky: zařízení, tepla, přestupu, indikaci, hodnot, lokálních, součinitele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro indikaci lokálních hodnot součinitele přestupu tepla, zejména z povrchu trubek výměníku tepla, popřípadě jeho modelů. Účelem vynálezu je zajišťovat snadno a levně hodnoty součinitele přestupu tepla v libovolně zvoleném místě uvažovaného výměníku tepla, nejlépe na geometricky podobném funkčním modelu, který je výrobně levnější. Odpadá potřeba zvláštního zdroje tepelného toku chladičem či jeho modelem a vystačí se s...

Zařízení pro automatické změření a výpis hodnot elektrického odporu prokovených otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214458

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kolliner René, Šob Josef, Uhlíř Karel

Značky: elektrického, prokovených, výpis, hodnot, automatické, zařízení, odporu, otvorů, změření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické změření a výpis hodnot elektrického odporu prokovených otvorů na deskách vícevrstvých plošných spojů, vyznačené tím, že obsahuje řadič (11), jehož prvý výstup (111) je zapojen do vstupu proudového zdroje (3), druhý výstup (112) řadiče (11) je zapojen do proudového přepínače (4), do analogového multiplexeru (5), do panelu (9) a do tiskárny (10), třetí výstup 113) řadiče (11) je zapojen do bloku (6) úpravy signálu, čtvrtý...

Způsob stanovení skutečných hodnot tahové deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 214219

Dátum: 01.06.1984

Autor: Pokluda Ivo

Značky: hodnot, tahové, stanovení, způsob, skutečných, deformace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení skutečných hodnot tahové deformace zkušebního tělesa, vyznačený tím, že změna vzdálenosti upínacích čelistí, reprezentující absolutní deformaci telesa, se zjišťuje při nejméně dvou upínacích délkách, představujících počáteční délku tělesa, přičemž relativní deformace se stanovuje z lineární závislosti absolutní deformace na počáteční délce jako směrnice přímky vyhodnocením metodou lineární regrese.

Zařízení pro digitální zadávání hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215612

Dátum: 15.05.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: hodnot, zařízení, digitální, zadávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro digitální zadávání hodnot, zejména v oblasti elektronických soustav při ovládání výrobních agregátů, v oblasti elektrických přístrojů apod. Běžným prvkem pro zadáváni hodnot je odporový potenciometr s frakcí odporového děliče, napěťového děliče apod. Při požadavku digitálního zadávání hodnot se celkový odpor potenciometru skládá z dílčích odporů zapojených do řady za sebou, přičemž jednotlivé uzly z této řady jsou...

Zapojení pro korekci naměřených hodnot elipsometrického měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 215816

Dátum: 20.12.1983

Autor: Hotmar Zdeněk

Značky: korekcí, měření, zapojení, naměřených, elipsometrického, hodnot

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro korekci naměřených hodnot elipsometrického měření, vyznačené tím, že zdroj záření (1) je elektromagnetickou vazbou spojen přes vzorek (13) s rotujícím analyzátorem (2), který je současně spojen s motorem (7), přičemž motor (7) je dále spojen s inkrementálním čidlem (8), jehož první výstup je připojen na blok vyhodnocení odchylky (9) a druhý výstup pak na druhý vstup vzorkovacího obvodu (5) a druhý vstup bloku korekce (10), kde blok...