Patenty so značkou «hodnocení»

Zařízení k hodnocení vzhledu přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269101

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hejzlar Miloš, Hejzlarová Hana

MPK: D06H 3/08

Značky: hodnocení, přízí, zařízení, vzhledu

Text:

...znázorňuje blokově schéma zapojení zařízení k hodnocení vzhledu přízí podle vynálezu a obr. 2 znázorňuje schenatioky částečnč v axonometrii, s vyznsčenín průohodu signálů, zařízení k hodnocení vzhledu přízí podle vynúlezu.Hodnocení vzhledu přízí se týká vzhledu příze, hodnooenćho zejména dvčma základníIi vlastnostui, a to je nestejnomčrností tlouštky příze a nečistotani vlákenněho původu v přízi. Hodnocení probíhá tak, že obraz příze se sejme...

Způsob hodnocení chodu dvouřadých valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265826

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanáčková Jitka, Manhalter Pavel, Svoboda Aleš, Stupka Květoslav

MPK: G01M 13/04

Značky: dvouřadých, hodnocení, valivých, ložisek, chodu, způsob

Text:

...je nutno hledat v oblastech vyšších frekvencí,než je možné dosáhnout dosevadním způsobem měření.Uváděné nevýhody v doposud nejvyšší míře odstraňuje způsob hodnocení chodu dvouřadých valivých ložisek podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že na vnitřní kroužek ložiska se působí rsdiálně směřujícím zetížením při otáčkách činících alespoň deset procent jmenovitých pracovních otáček. Na povrchuopravy ve vytištěných popiaech vynálezůve...

Způsob nepřímého hodnocení adheze vrstev nanášených na vodivé podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262893

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01N 19/04, G01V 9/02

Značky: hodnocení, podložky, způsob, vodivé, nanášených, adheze, nepřímého, vrstev

Text:

...napeřena první elektroda g, která je z materiálu podložky,na které chceme zjištovat adhezí. Tlouštka této první elektrody g není oodstâtná a bývá kolem 1 pm. Na tuto první elektrodu g je naneeena, zpravídle pípetováním z roztoku vhodné koncentrace, vrstve 5 materiálu, jehož adheze na podložce je zjištoväna. Tloušřke této vrstvy-É je kritické e je V rozmezí 2 až5 nm. Tunelový přechod je kompletován naperením druhe elektro~ dy Ž, jejíž materiál...

Způsob hodnocení propustnosti separačních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 261983

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01N 21/31, G01N 21/39

Značky: vrstev, propustností, hodnocení, způsob, separačních

Text:

...méně, než je například třeba k vytvoření monomolekulární vrstvy.Na přiloženém výkrese je uveden na obrázku 1 příklad vytvoření tunelového přechodu pro způsob hodnocení propustnosti spektrálních vrstev, na obr. 2 je tunelové spektrum čistého tunelového přechodu a na obr. 3 je spekt-rum tunelového přechodu pokrytéh-o testovanou separační vrstvou.Tunelový přechod ve strulktuře kov-izolant-kov má najpa-řenou Spodní elektr-odu 1 z hliníku, na...

Způsob komplexního hodnocení náchylnosti korozivzdorných ocelí k mezikrystalové korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260662

Dátum: 12.01.1989

Autori: Číhal Vladimír, Kubelka Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: korozivzdorných, komplexního, způsob, náchylnosti, korozi, hodnocení, oceli, mezikrystalové

Text:

...hodnocení i plech s různou orientací na původní směr tváření. Vynález umožňuje hodnocení ocelí a slitin s vysokou stabilitou pasivního stavu.vynález je blíže objasněn pomocí připojenýchpřík 1 adů popi.3 mwuz sujících možnost samostatného nebo komplexního postupného hodnocení, a výkreeů, resp. gratů, kde na obr. 1 je záznam potenciokinetioká křivky z oceli 04 Hn 24 Grl 3. se dvěma aktivními vrcholy na obr. 2 záznam potenciokinetické křivky...

Způsob hodnocení produkční schopnosti izolátů mikrobiálních eukaryot tvořících námelové alkaloidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259670

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pilát Petr, Břemek Jan, Řeháček Zdeněk, Bárta Miroslav, Malinka Zdeněk, Chomátová Stanislava, Homolka Ladislav

MPK: C12P 17/18

Značky: alkaloidy, způsob, schopnosti, eukaryot, námelové, produkční, izolátů, hodnocení, mikrobiálních, tvořících

Text:

...účinky vykazoval takéelymoklavin. Již předtím byly publikovány práoe skupiny Řeháčka(Lindgappa a Lindgappa, Nature 2143 516, 1967) o vlivu námelových alkaloidů na růst a metabolismus vlastního producenta pyrenomycetu Claviceps. Protože současné znalosti o vlivu námelových alkaloidů na mikroorganismy Jsou omezené, provedli jsme další vlastní pokusy, ve kterých jsme prokázali sntibiotický účinek agroklevinu, elymoklavinu a směsi alkaloidů...

Způsob hodnocení odolnosti povrchu materiálu proti poškození vrypem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259614

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kučera Jaroslav, Hugo Jiří, Poněšický Jiří

MPK: G01B 11/30

Značky: hodnocení, proti, způsob, poškození, materiálů, odolností, vrypem, povrchu

Text:

...povrchu musí být kulová nebo valcová hrot nebo hrana s poloměrem 0,001 až 5 mm. Relativní pohyb nástroje při kontaktu s hodnoceným povrchem musí být rovnoměrný, s výhodou iincarní, zvolená rychlost pohybu musí být po dobu kontaktu v rozmezí i 10 0/0 zvolené hodnoty. Kontakt nástroje s hodnoceným povrchem musí být po dobu vytváření vrypu trvalý, složka síly působíci na nástroj během jeho pohybu kolmo k hodnocenému povrchu bez ohledu na...

Zařízení pro hodnocení technického stavu hydrogenerátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259315

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koutecký František, Fleischman Zdeněk, Záborec Vladimír

MPK: G01M 19/00

Značky: stavu, hydrogenerátoru, technického, zařízení, hodnocení

Text:

...Kontrola je jednoduchá,rychlá a přesné. Mezi další výhody lze uvést možnost bezdemontážní prověrky pojiščovacího ventilu hydrogenerátoru při nastavení jeho předepsané hodnoty-regulačním ventilem dojde k poklesu dodávanáho množství kapaliny a při dalším ěkrcení průtoku nedochází již ke zvýšení tlaku kapaliny. Nejvýznamnější předností zařízení je, že vhodnou předvolbou doby měření lze odečítat nejen hodnoty průtočného množství /1 mln 1/, ale...

Způsob hodnocení kvality lepených spojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258580

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zavadil Zbyněk, Blahůšek Jiří

MPK: G01N 29/04

Značky: hodnocení, způsob, tohoto, zařízení, lepených, provádění, způsobu, spojů, kvality

Text:

...kontroly podle vynálezu spočíva zejména v tom, že produktivita kontroly je podstatně vyšší než u způsobu jednosondového nebo souosého průchodového způsobu, protože se zkouší integrálně v páseoh. Způsob zjištování kvality lepeného spoje podle vynálezu dále umožňuje kontrolu spojů nízkoprozvučitelných materiálů, např. polyuretanu s kovovým sendvičovým skeletem, kdy není přístup k opačnému povrchu. Způsob zjiščování kvality lepeněho...

Zařízení pro hodnocení pigmentů a přísad pro barvení polyolefinů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245209

Dátum: 01.07.1988

Autori: Holeeek Jaroslav, Hlavonik Jaroslav, Handlío Karel, Studená Eva, Pokorný Miroslav, Žák Zdenik

MPK: D01F 1/04, G01N 15/00

Značky: polyolefinů, barvení, zařízení, přísad, hodnocení, hmotě, pigmentů

Text:

...g,výtlaěný blok 1, filtrační blok lg a přepouštěcí potrubí lá. Dále je v tělese l umístěna rozdělovací hlava ll, Mixér g je tvořen nádobkou Q, v níž je mixovací hlava 3 poháněná motorem 5 mixéru g. Nádobka g mixéru g je zakryta víčkem Q a je propojenas výtlačným blokem 1 pomocí rozdělovací hlavy ll. Výtlačný blok 14 ~je tvořen horizontálně položeným válcem § na jedné straně uza vřeným pohyblivým pístem g s pístnicí lg a na druhé straně...

Sonda pro elektrochemické hodnocení korozní odolnosti kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257643

Dátum: 16.05.1988

Autori: Neuvirtová Jana, Tlamsa Jan, Pražák Milan, Jiroušová Dana

MPK: G01N 17/00, G01N 27/28

Značky: odolností, korozní, elektrochemické, hodnocení, kovů, sonda

Text:

...tekutého elektrolytu a vymezení přesné plochy pomocí izolujícího těsnění, jež bývá zdrojem chyb a úniku elektrolytu u dosud známých sond.vynález je blíže vysvětlen na popisu jeho konkrétního provedení pomocí připojeného výkresu, kde je znázorněn příčný řez sondou.Sonda sestává 2 pouzdra l válcovitého tvaru vloženého do výatupního otvoru g, Zhotoveného z elektricky izolační hmoty, V němž je vyjímatelně vložen porézní snímač g ~ tampon prosycený...

Způsob hodnocení kvality anorganických úprav pigmentů titanové běloby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256634

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mráz Ladislav, Tomášek Karel, Šindelář Zdeněk, Lasovský Jan, Grambal František

MPK: G01N 33/26, G01N 33/32

Značky: způsob, kvality, hodnocení, pigmentů, anorganických, titanové, běloby, úprav

Text:

...měrným povrchem se budou rozpouštět pomaleji než vrstvy houbovité. Jinými slevy rychlost likvidace anorganické úpravy bude záviset na způsobu a podrobnostech její prípravy a tim i na jejich vlästnostech.Rychlost rozpouštění povrchové úpravy je experimentálne snadno dostupná proměřováním úbytku acidity suspenze, resp. časového nárůstu pH. U všech hodnocenýcb pigmentů bylo možné re~ akci uskutečnit v ředěných roztocích /0,2 až 4 mmol l 1/...

Zařízení pro hodnocení úrovně osvětlení stupnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 254479

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mach Pavel, Janiš Roman

MPK: G01J 1/16

Značky: zařízení, stupnic, osvětlení, úrovně, hodnocení

Text:

...tomto případě přes pamětový osciloskop 3 se zapisovačem Ä.Zařízení pracuje komparativní metodou. Měření je zajištováno vyhcdnocením obrazu hodnocené stupnice přístroje na televizním monitoru 1. stupnice je snímací televizní kamerou l, z níž je signál zaveden do obvodu 3 pro výběr řádku. Odtud je veden do televizního monitoru 3 a pamětového osciloskopu 3. K pamětovému osciloskopu A může být připojen zapisovač É, který prakticky vykreslí signál...

Způsob hodnocení stability pasivního stavu a odolnosti proti lokalizované korozi u korozivzdorných ocelí a slitin potenciálovou polarizační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243208

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nešpor Ivo, Strnadel Karel, Chvála Alois

MPK: G01N 17/00

Značky: polarizační, pasivního, potenciálovou, korozi, lokalizované, slitin, stavu, způsob, stability, hodnocení, oceli, metodou, proti, odolností, korozivzdorných

Text:

...řízeném posuvu potenciálů rychlosti 10 mV. s prošly stavem aktivity, tj. proudovým maximem, a stavem pasivity, tj. proudovým minimem, načež u těchto oceli došlo k rozdilnemu porušení stavu při dosaženi proudovê hustoty 1 A . m při odpovídajícim potenciálu. Posuv potenciálu byl zastaven a nadále při právě dosaženém potenciálujkterý byl u každé z obou oceli jiný, probíhala potenciostatická expozice po dobu 100 min. Na oceli Cr 17 Ni 12 Mo 2...

Snímač k zařízení pro hodnocení mikroklimatu pod oděvem nebo v obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246910

Dátum: 15.10.1987

Autori: Graneie Štefan, Farkaš Ján

MPK: G01N 19/10, G01K 3/00

Značky: zařízení, obuvi, snímač, oděvem, hodnocení, mikroklimatu

Text:

...jeden z nich je obalen papírovitou hmotou, která je trvale navlhčována destilovanou vodou.Uspořádání podle vynálezu dovoluje dosáhnout tak malé rozměry, že ho lze umístit pod oděvem nebo uvnitř obuvi. V tomto uspořádání snímá snímač nejen teplotu suchého termistoru. ale též teplotu vlhkého termistoru. Rozdíl těchto teplot charakterizuje vliv vlhkosti a proudění v okolí snímače, tj. pod oděvem nebo V obuvi, a tak objektivně hodnotit Vliv...

Zařízení pro sdružené hodnocení základních filtračních vlastnosti plošných filtračních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240612

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dóda Margit, György Lajos, Seregi András, Fekete Márton

MPK: G01N 7/10

Značky: sdružené, materiálů, základních, hodnocení, vlastností, plošných, zařízení, filtračních

Text:

...tlakoměrem, diferenčním tlakoměrem, prútokoměrem vzduch a průtokoměrem vody.Zařízení je jednoduché, sestávâ z běžných prvků a součástí. Nenáročným postupem umožňuje snadno a rychle získat spolehlivá a reprodukovatelné hodnoty, které jsou základem pro hodnocení nejdůležitějších vlastností plošných filtračních materiálů a jejich způsobilosti pro konkrétní použití.Připojený výkres je celkovým znázorněním přístroje.Filtrační těleso...

Zařízení k hodnocení toxičnosti odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251920

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krajňukova Alla, Vasenko Alexandr, Antonov Stanislav, Katričenko Georgij

MPK: A01K 61/00

Značky: toxičnosti, zařízení, odpadních, hodnocení

Text:

...7 ynpasnenuñ, H mopMHpoaaHHa cnrnanon ynpanneuus ncnonHHTenbwuMH MexaHHaMąMH pacnpenenureneů 4 H 5 mm-oň H cvommoü non. Bmxonnbxe. curaanzau npeo 6 pa 3 oHaTena 6 KoMaHn MOFYT ömTb snexrpnqecxue Kun Heanexwpuqeckhe, Hanpnnep Mexannvecxne, rnnpaennuecxne, nnesnawnqecxne, n 3 aBHCHMOCTH or rána HçnonHHTenbHmx MeXaHH 3 MOB pacnpeenHTeneü 4 H 5 uHcToñ H cwounoñ Bon.Bnox 7 ynpannennn npencTaBnseT coöqů np 0 PpaMMHo~nornqecKoe...

Způsob a zařízení pro hodnocení kvality formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251159

Dátum: 11.06.1987

Autori: Švancara Jiří, Latzman Karel, Smutný Jaroslav

MPK: G01N 3/00

Značky: hodnocení, zařízení, směsi, způsob, formovací, kvality

Text:

...stejné jako zhotovování slévárenských forem na automatických formovacích linkách. Tlak je vyvinut krokovým motorem pomocí ozubeného soukolí a pohybových ěroubů a je vyhodnocován tenzometrickým snímačom sil. Pevnost v tlaku je zjiětována na normalizovaném zkušebním válečku v okamžiku rozdrcení..-3 251 159 Pevnoet ve střihu je hodnocena rovněž na válečku a je vyhodnocovana speciálně vyrobeným tenzometrickým snímačom sil. Toto čidlo je vyrobeno z...

Způsob hodnocení kvality hubiček dechových nástrojů, zejména klarinetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250953

Dátum: 14.05.1987

Autor: Syrový Václav

MPK: G10D 9/00, G01H 13/00

Značky: hubiček, zejména, klarinetu, dechových, nástrojů, způsob, kvality, hodnocení

Text:

...postihuje vliv tvaru a velikosti dutiny hubičky, dále vliv vstupního a výstupního otvoru, vliv opracování povrchu dutiny a akustický vliv materiálu hubičky na její kvalitu. Hodnocení ale nepostihuje vliv profilu tzv. dráhy hubičky, který je mechanicky měřitelný.Na připojeném výkresu je na obr. 1 znázorněna hubička klarinetu se sondou, na obr. 2 je blokovézapojení k provádění způsohu podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněna mikrofonní sonda 1 o...

Komplexní snímač k zařízení pro hodnocení mikroklimatu pod oděvem nebo v obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242919

Dátum: 15.04.1987

Autori: Turan Ján, Vaněk Jan

MPK: G01N 25/62, G01N 33/00

Značky: hodnocení, snímač, komplexní, mikroklimatu, zařízení, obuvi, oděvem

Text:

...použitých meteriálů ne kvalitu a hygienu odívání a obouvání.Na připojeném výkrese je na obr. I schematicky znázorněno uspořádání konkrétníhov provedení snímače podle vynálezu, na obr. 2 je pohled na čidla teploty z ćelní strany snímače.Na čelní stěně tělíska 1 z tepelné izolačního materiálu je umístěno první čidlo 2 teploty nepř. perličkový termistor, s první ochrannou smyčkou 1, druhé čidlo 5 teploty nepř. perličkový termistor, s druhou...

Způsob hodnocení ostřiv slévárenských směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233858

Dátum: 01.04.1987

Autori: Burian Alois, Křístek Jiří

MPK: G01N 21/77

Značky: směsi, ostřiv, slévárenských, způsob, hodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob hodnocení křemenných i nekřemenných ostřiv slévárenských směsí, které obsahují jako pojivo vodný roztok alkalického křemičitanu. Podstatou je, že se ke zkoušenému ostřivu přidá zředěný, s výhodou 0,1 M roztok hydroxidu sodného. Přebytečné množství roztoku hydroxidu sodného neadsorbovaného na povrchu ostřiva se odstraní působením odstředivého zrychlení. Odstředěný neadsorbovaný roztok hydroxidu sodného se titruje kyselinou...

Způsob hodnocení zdravotního stavu vegetace

Načítavanie...

Číslo patentu: 239612

Dátum: 16.03.1987

Autor: Klír Jioí

MPK: A01G 7/06, G02F 1/23

Značky: vegetace, stavu, způsob, hodnocení, zdravotního

Text:

...Q a lg obou snímků lg, ll se nachází zdravý, nepoškozený strom, zatimco V identiokých bodech gg a gg obou snímků se nachází odumřelý strom. Zdravý strom na obr. 1 je charakterizován vysokým činitelem odrazu v pasmu 0,83 gum. V pozitivu se tedy bude bod 2 jevit jako světlý, projde jim tedy větší množství světla a poněvadž se promitá pod zeleným filtrem, dopadne do bodu 33 velká složka zeleného světla.V pásmu 0,66 gum zobrazeném na pozitivní...

Zařízení pro hodnocení zásobování plodu kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249344

Dátum: 12.03.1987

Autor: Doležal Ladislav

MPK: A61B 5/00

Značky: zařízení, plodů, zásobování, kyslíkem, hodnocení

Text:

...který je spojen se sondou pro kontinuální a neinvazní snímání tepové frekvence plodu. S výhodou lze měřič tepové frekvence opatřit grafickým zapisovsčem. Pro zpřesnění diagnostiky může být zařízení dopiněno oxymetrem pro měření parciální tenze kyslíku V krvi těhotné. Případné lze zařízení doplnit o výpočetní systém, jehož sběrnice je připojena naąvstup mísícího zařízení, na výstup měřiče tepové frekvence a případně na výstup...

Zařízení na biologické hodnocení toxicity vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248271

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vasenko Alexandr, Krajňjukova Alla, Rjazanov Anatolij

MPK: G01N 33/18

Značky: biologické, zařízení, hodnocení, toxicity

Text:

...H nnx oőecneueuux nuxanns nponycxamw Hony uepes caou xa 6 pu.VHeKoTopme na Monnmcxos MoryT nçnecwnnevpaannqnux BHYTDGHHHX u nnemnnx aKmopon úepnonúecxn HpKKpHBaTb cnou crsopxn. Onnaxo, xax noxaaumamr nccneoaaHMa,onHoapeMeHHoe sąkpuvne cwsopox Monnmcxauu a Hopuanbnmm ycnonnnx npu ocTaToqHo öonbmom qucne Monnmcxos Mano BGDOHTHO. Tax, HaHpHMep, H 3 ecnTH Monnmcxos, coepmamxcn 5 Hopuaubnmx ycnonuax, onnoBpeMeHHoe 3 aKpu~ THE crnopox...

Způsob hodnocení krystalické struktury polypropylenových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 247488

Dátum: 15.01.1987

Autori: Karniš Jozef, Marcian Václav

MPK: G01N 23/20, G01N 33/36

Značky: struktury, hodnocení, způsob, vláken, krystalické, polypropylénových

Text:

...Millerovými indexy/110//040//130//111,041,131//O 60/ a /220/ a maximálně tři křivky aproximujících neeymetrický profil pro nekrystalický rozptyl. Vyvinutý program zpracování záznamu umožňuje vypočítat podíl ekvatoriální a meridiální komponenty krystalického difrakčního maxima /110/, tedy podíl c- a a- osově orientovaných krystalitů.Registrací všech přítomných difrakčních maxim v uvedeném rozsahu difrakčních uhlů i umožňuje rychlá rotace...

Snímač pro hodnocení toxicity kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236936

Dátum: 15.11.1986

Autori: Lozanskij Vladimir Romanovič, Cacko Petr Zacharovič, Savenko Dmitrij Vasiljevič, Mackivskij Vladimir Ivanovič, Kopylov Alexandr Nikolajevič

MPK: G01N 33/18

Značky: kapaliny, hodnocení, toxicity, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zkoumání chemických vlastností látek, přesněji rozboru vody metodou biologické indikace, a je určen pro hodnocení jedovatosti odpadních vod. Cílem vynálezu je přesné stanovení celkové jedovatosti kapaliny. Daného cíle se dosahuje navrhovaným snímačem pro hodnocení jedovatosti kapaliny, v jehož spodní části krytu je umístěna komora, ohraničená shora přijímací plochou detekční elektrody a zdola membránou, opatřená...

Způsob zhotovení vzorku pro hodnocení kovářské svařitelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236573

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šedivec Jan

MPK: G01N 19/08

Značky: způsob, hodnocení, svařitelností, zhotovení, kovářské, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zhotovení vzorku pro hodnocení kovářské svařitelnosti jednotlivých kovových materiálů při kování. Zkušební materiály s jemně opracovanými a odmaštěnými stykovými plochami se přiloží k sobě a po následném sevření se po obvodě svaří elektrickým obloukem. Takto vzniklý hranol se překove podle stanoveného stupně deformace a z výkovku se vyrobí vzorek tak, aby původní styková plocha obou částí zkušebního materiálu byla v...

Způsob hodnocení procesu zhutňování dispersních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234392

Dátum: 15.10.1986

Autori: Balek Vladimír, Doruška Jan

MPK: G01N 23/00

Značky: procesu, zhutňování, dispersních, způsob, materiálů, hodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu hodnocení procesu zhutňování dispersních materiálů je, že se vzorek ponoří na dobu nad 10 minut do roztoku obsahujícího mateřské radionuklidy interních plynů, načež se roztok odpaří a vzorek se vloží do měřicí aparatury, kde se měří rychlost uvolňování radioaktivního plynu za současného působení teploty, tlaku případně mechanických vibrací.

Způsob kontinuálního měření a hodnocení kinetiky extrakce těkavých sloučenin plynem z jednosložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234355

Dátum: 15.10.1986

Autor: Zelinka Ladislav

MPK: G01N 31/08

Značky: systému, způsob, měření, plynem, kinetiky, těkavých, sloučenin, kontinuálního, extrakce, hodnocení, jednosložkových

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální měření a souběžné hodnocení kvantitativních změn v průběhu kinetiky extrakce plynem je použitelné při chemické analýze všech těkavých látek rozpuštěných v kontaminované vodě. Jeho podstata spočívá v přímém průtočném spojení stripovací nádoby s plamenoionizačním detektorem, který indikuje, a zapisovačem plynového chromatografu, který zaznamenává křivku extrakční izotermy, vyjadřující postupný úbytek obsahu těkavých sloučenin ze...

Zařízení pro hodnocení regionální distribuce plicní ventilace v závislosti na změně polohy vyšetřované osoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231807

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šimečková Blanka, Ryba Jiří, Šimeček Cyril

MPK: A61B 6/02

Značky: osoby, zařízení, závislosti, hodnocení, vyšetřované, polohy, ventilace, distribuce, regionální, změne, plicní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hodnocení regionální distribuce plicní ventilace v závislosti na změně polohy vyšetřované osoby sestává z uzavřeného zářiče a soustavy detektorů, které jsou uloženy posuvně podél delší osy vyšetřované osoby, která je umístěna například na vyšetřovací stoličce připevněné k otočnému kloubu. Soustava detektorů je přes elektronické bloky připojena k souřadnicovému registračnímu zařízení, na němž je zobrazován na ose x signál...

Zařízení pro kontinuální měření a hodnocení kinetiky extrakce těkavých sloučenin plynem z jednosložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226691

Dátum: 15.05.1986

Autor: Zelinka Ladislav

Značky: těkavých, hodnocení, plynem, jednosložkových, kontinuální, měření, extrakce, kinetiky, sloučenin, systému, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální měření a hodnocení kinetiky extrakce těkavých sloučenin plynem z jednosložkových systémů, sestávající ze zdroje inertního plynu i energie pro průtok plynu, z promývačky s fritou a plamenoionizačního detektoru plynového chromatografu se zapisovačem, vyznačené tím, že výstup ze stripovací nádoby (3) je přímo napojen na plamenoionizační detektor (6).

Způsob hodnocení použitelnosti kysličníku zinečnatého pro reprografické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 223212

Dátum: 15.03.1986

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Dvořáček Ivo, Gaš Bohuslav, Čábela Jiří, Vyškovský Oldřich, Vencl Josef, Nepraš Miloš

Značky: způsob, reprografické, zinečnatého, použitelnosti, materiály, hodnocení, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vzorek kysličníku zinečnatého se podrobí luminiscenční spektrální analýze a stanoví se poměr výšek pásů odpovídající luminiscenci v UV a viditelné oblasti. Metoda umožňuje rychlé a spolehlivé hodnocení vhodnosti kysličníku zinečnatého různé jakosti pro dané účely.

Způsob měření a hodnocení kinetiky extrakce plynem vícesložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226213

Dátum: 01.02.1986

Autor: Zelinka Ladislav

Značky: systému, extrakce, způsob, vícesložkových, hodnocení, plynem, kinetiky, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření s hodnocení kinetiky extrakce plynem více složkových systémů, založených na procesech extrakce plynem a sorpce na syntetických sorbentech, vyznačený tím, že rozpuštěný solut se ze vzorku vody ve stripovací nádobě extrahuje stripujícím plynem, ve kterém je nesen a postupně se rozděluje trojcestným kohoutem do dvou až padesátá sorpčních kolon, v nichž se zachycuje na syntetickém sorbentu druhá až padesátá frakce, přičemž z časové...

Zařízení pro somatometrické hodnocení páteře a lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226958

Dátum: 01.01.1986

Autori: Lukáš Edgar, Nadrchalová Eva, Louda Ladislav

Značky: zařízení, páteře, lopatek, hodnocení, somatometrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro somatometrické hodnocení páteře a lopatek. Zařízení podle vynálezu lze využít zejména pro reprodukovatelné hodnocení velkých souborů osob a pro objektivní sledování vývoje jednotlivce. Podstata zařízení spočívá podle vynálezu v tom, že sestává z nosného rámu, který je sestaven ze spodní vodorovné podlážky a svislé ho rámu, na kterém je svisle uspořádán průhledný štít, na kterém je vytvořen odečítací rastr. Vynálezem...