Patenty so značkou «hnojiv»

Protihrudkujúce činidlo pre hnojivá na báze močoviny, formulácie hnojív obsahujúce toto protihrudkujúce činidlo a spôsob na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19761

Dátum: 28.07.2010

Autori: Hucke André, Radics Ute, Niclas Hans-joachim, Reinhardt Petra, Kressler Jörg

MPK: C05C 9/00, C05G 3/00, C05C 11/00...

Značky: činidlo, protihrudkujúce, báze, výrobu, obsahujúce, formulácie, močoviny, hnojiv, spôsob, hnojiva

Text:

...triazol zostáva viazaný V polymérnej vrstve.0009 Polyvinylalkohol samotný, však nie je dobré protihrudkujúce činidlo. Naopak, polyvinylalkohol má lepivé vlastnosti a používa sa ako súčasť lepidla (pozri napr. C.A.Finch in Polyvinyl Alcohol, John Wiley and Sons, New York(1992) a US 3,668,166). Pridaním vhodných povrchovo aktívnych látok sa môže dokonca získať dobrý protihrudkujúci účinok. V US 3,388,990 sa okrem polyvinylalkoholu navrhuje...

Spôsob prípravy granúl kombinovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 284273

Dátum: 24.11.2004

Autori: Poukari Juhani, Van Brempt Arthur

MPK: B01J 2/00, C05C 3/00, C05B 19/00...

Značky: granúl, přípravy, hnojiv, spôsob, kombinovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie poskytuje spôsob prípravy granulovaných kombinovaných hnojív, obsahujúcich aspoň dve z rastlinných živín - dusíka, fosforu a draslíka, pričom tento spôsob zahrnuje tieto kroky: prísun pevného materiálu obsahujúceho najmenej jedno pevné hnojivo v surovom stave a prípadne recyklovaný materiál, plnenie materiálu alebo jeho časti do taviaceho priestoru, aby sa jeho požadovaná časť roztavila a udržala v roztavenom stave, plnenie roztaveného...

Použitie polykyselín obsahujúcich inhibítor nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív, upravené anorganické hnojivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283942

Dátum: 03.05.2004

Autori: Dressel Jürgen, Gold Randall Evan, Rieber Norbert, Horchler Von Locquengh Klaus, Leibold Edgar, Barth Thomas, Rittinger Stefan, Erhardt Klaus

MPK: C05G 3/08, C05G 3/00

Značky: hnojiv, úpravu, anorganické, polykyselin, nitrifikácie, anorganických, spôsob, přípravy, použitie, inhibitor, hnojivo, obsahujúcich, upravené

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie anorganických alebo organických polykyselín na úpravu anorganických hnojív, predovšetkým použitie polykyselín vo forme zmesí s najmenej jedným inhibítorom nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív. Ďalej je opísané anorganické hnojivo v práškovej forme vo forme granúl s obsahom inhibítora nitrifikácie a spôsob jeho prípravy.

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278980

Dátum: 08.05.1996

Autori: Kiss Arpád, Pokorný Peter, Ferenci Michal, Menyhart Štefan

MPK: C05B 19/02, C05G 5/00, C05C 1/02...

Značky: zariadenie, granuláciu, hnojiv, priemyselných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív miešaním recyklovaného prašného podielu s taveninou alebo brečkou hnojivých solí a prípadne ďalšími médiami (parou, vodou, amoniakom) v dvojzávitovkovom granulátore a následným dogranulovaním v granulačnom bubne alebo sušiacom bubne so vstupnou časťou upravenou ako granulátor. Zariadenie pozostáva zo sériovo zapojeného dvojzávitovkového a bubnového granulátora, pričom výstupná časť dvojzávitovkového...

Zmes na spomalenie rozpustnosti priemyselných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278203

Dátum: 14.10.1992

Autor: Kováč Pavol

MPK: C05G 3/00

Značky: rozpustností, spomalenie, hnojiv, priemyselných

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje 2 diely cementu, 4 diely priemyselných hnojív, 1 diel jemne mletého vápenca a časť dielu rozrábacej vody určeného výpočtom vodného koeficientu V/C 0,42 až 0,45. Cement s mletým vápencom a priemyselnými hnojivami tvorí betónovú zmes, ktorá po vytvrdnutí má ochrannú funkciu pred nežiaducim rýchlym rozpúšťaním zložiek hnojív vo vode.

Spôsob odstraňovania ťažkých kovov predovšetkým kadmia, olova a ortuti, z extrakčnej fosforečnej kyseliny a kvapalných viaczložkových hnojív pripravených na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270198

Dátum: 13.06.1990

Autori: Harmaniak Ivan, Hutár Eduard, Teren Ján, Gabčo Milan, Fellner Pavel, Koštenská Irena

MPK: C01B 25/237

Značky: připravených, odstraňovania, kovov, kadmia, ťažkých, fosforečnej, ortuti, viaczložkových, predovšetkým, olova, extrakčnej, kyseliny, báze, hnojiv, spôsob, kvapalných

Text:

...byt viac ako 40 s kadnia na tonu P 205, z čoho vyplýva, ie kyselina lclomerčnej koncentrácie /52-54 5 P 205/ by nemala obsahovať viac na cca 20 ppm kadnia, cs 270193 31 3Ako vidieť s prehľadu publikoveneho anonim a UOISTIIHon víćäina konerčne dodávanýchnselín neunolňuje dodrlanie linitneho obsahu kadsia vo findlnvch toetorečných hnojiVĺchez uvedených d 8 vodov se hlavne v poslednom období venuje snačnd pozornosť štúdiu možností. sepsrdcie...

Způsob stanovení potřeby organických hnojiv v půdě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269762

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pychtin Ivan, Fedorčenko Alexej, Kartamyšev Nikolaj, Orechova Nina, Volodin Viktor

MPK: G01N 33/24

Značky: půdě, hnojiv, organických, způsob, potreby, stanovení

Text:

...2 Kr Ha 1 H 2. Bosenuaauue Muoronernux rpas H HX aanenxa B noqay npusenn K yaemuuennn aneprnu B nowse. Buecenne opranuwecxux ynoápeunü He Tpesyercn.Hpennaraeuuñ cnocos noaaomaer ycranoaurb aueprewuqecxnň sauauc nouau Kax no OTJBJBHNH ñyubrypan. Tax H no ceaoosuporan M na unóue nponemyTKH Bpeneuu.Bnunune Tenneparypu käuúpnMeTpMp 0 BanHa na onpenexeune aueprerxwecxoro nowenuuana.npenen TeHnePaTyPN Kau 0 pnneTpupoBaMun Unpenennerci cocraaon n...

Spôsob výroby priemyselných hnojív s pomalým uvolňováním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265752

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krajčí Pavol, Al-ali Irena, Waradzin Walter, Bízik Ján, Dočár Jozef, Bartoš Vladimír

MPK: C05D 9/00, C05C 9/02

Značky: spôsob, výroby, priemyselných, živin, hnojiv, uvoľňovaním, pomalým

Text:

...zinku, manganu, horčíka, železa,kyseliny boritej, tetraboritanu sodného, pričom sa na vysušený produkt dalej pôsobí roztokom lignin sulfonanu vápenatého alebo močovinoformaldehydového kondenzátu pri teplote 50 až 150 °C. Postupom podľa vynálezu sa dosiahne zvýšenie úžitkových vlastností zeolitov jeho obohatením o stopové prvky v pomaly pôsobiacej forme čo sa prejaví zvýšením úrod hustosíatych obilovín resp. kukurice o 10 až 30 oproti...

Způsob laboratorního měření skladovatelnosti tuhých průmyslových hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 265136

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novosad Jan, Čípa Jiří, Kozler Josef

MPK: G01N 3/24

Značky: laboratorního, tuhých, měření, způsob, hnojiv, průmyslových, skladovateľnosti

Text:

...dle vynálezu sestává ze tří vzájemně oddělitelných částí, tj. rozviratelného pláště, dna a víka. Aby porucha speku hnojiva nastala v přesně definované smykové ploše, tj. abychom měřili skutečnou hodnotu pevnosti u volného povrchu, je nutné, aby tyto plochy byly u volného povrchu válcověho speku hnojiva. Ronzolidační napětí je napětí, při jehož působení na hnojivo se v něm vytvoří mezní smyková pevnost, tzv. vnitřní tření. Smyková pevnost...

Stabilizátor tlaku postřiku aplikátorů kapalných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264776

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Petr, Bareš Pavel

MPK: B05B 15/00

Značky: kapalných, aplikátoru, tlaku, stabilizátor, hnojiv, postřiků

Text:

...deskou membrány a dosedací plochou tělesa stabilizatoru. Velikost této mezery je určena polohou membrány při vyrovnání silováho účinku jednak ze strany postřiku a jednak ze strany regulovatelného tlaku vzduchu.stabilizátor tlaku postřiku aplikátorů kapalných hnojiv podle vynálezu umožňuje dá kové ovládání, pomocí tlaku vzduchu, velikosti tlaku kapaliny v rozvodu postřiku pri jeho s časné stabilizaci. Použití popsaného stabilizátoru odstraňuje...

Stabilizačný aditív kvapalných hnojív a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263556

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopinič Vladimír, Gabčo Milan, Štec Boris, Hutár Eduard, Teren Ján, Vážny Emil

MPK: C05G 3/00

Značky: aditiv, kvapalných, hnojiv, spôsob, stabilizačný, výroby

Text:

...hnojiv má celý rad ekonomických prednosti (jedná sa o vedľajší produkt výroby extrakčnej fuosforečnej kyseliny a výroby väčšiny tuhých priemyselných hnojív, použitie l-lzsiFe v prevádzkovej praxi prináša určité obmedzenia súvisiace s obvykle nízlkou koncentráciou účinnej látky a tiež relatívne nízkou fázovou stabilitou noztokov HzsiFe pri nízkych teplotách. V dôsledku nízkej koncentrácie roztokov HzsiFs sa zvyšujú náklady na prepravu a...

Sposob výroby kvapalných dusíkato-sírnych hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 259285

Dátum: 17.10.1988

Autori: Teren Ján, Gabčo Milan, Štec Boris, Hutár Eduard

MPK: C05C 3/00

Značky: hnojiv, kvapalných, spôsob, výroby, dusíkato-sírnych

Text:

...kvapalných dusíkato-sírnych hnojív na báze dusičnanu a síranu amönneho, močoviny a vo-dy vyznačujúoi sa tým, že neutralizačnej reakcii sa podrotbí roztok síranu amónnebo v kyseline sírovej s amoniakátom dusičnanu amónneho, pričom k reakčnej zmesi sa pred, v priebehu neutralizačnej reakcie, alebo po jej ukončení ďalej lpridáva močovina a prípadne tiež kyselina dusičná a/alebo dusičnan amónny,a/alebo síran amónny, a/aleb-o am-oníak.V...

Způsob výroby obalovaných průmyslových hnojiv s prodlouženou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 258817

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štajer Pavel, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Vosolsobě Ján

MPK: C05C 9/02

Značky: průmyslových, prodlouženou, hnojiv, způsob, výroby, účinnosti, obalovaných

Text:

...se takto vyrobená hnojiva stěvejí oproti hnojivům vyrobeným známymi výrobními postupy z hlediska účinnosti výhodnějěími.Výroba může být kontinuální, diskontinuělní, nebo kombinací obou těchto poatupů. Postupuje se například tak, že se na vrstvu zahřátých a pohybujících se granulí hnojiva nanáěí, za současnéhosušení, jednotlivé níže popsané složky neho jejich libovolná aměs nebo jejichcelkově směs a minerální kyselina nebola kysele reaqující...

Způsob výroby organicko-minerálních vápenatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 257774

Dátum: 15.06.1988

Autori: Koch Stanislaw, Skwarski Tadeusz, Bielawski Zdzislaw, Struszcyk Henryk, Obloj Józef, Nowosielski Olgierd, Krajewski Krzysztof, Beresniewicz Andrzej, Rybicki Zbigniew

MPK: C05F 11/02

Značky: hnojiv, výroby, vápenatých, organicko-minerálních, způsob

Text:

...ÚČÍHku hnojiva. Způsob podle vjrnxílezlt umožňuje také využít odpadové produkty, jako prach hnedého uhlí, rašelinn, popel línědého uhlí, küru, odpadové dřevo, lignit, ligninové výluhy, odpudová vlákna, starý papír,vápno z cukrovarů, čímž se umožní hospodárně využít podstatné množství až dosud nevyužitoliíých produktů, které znečišťíijí přirozssuo životní jírostředí.U zpüsobn podle vynálezu dochází ke vzniku kontrolního polymeru za Inírných...

Zariadenie na výrobu kvapalných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 256178

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novosad Milan, Kiss Arpád, Krajčí Pavol

MPK: C05C 9/00, C05C 1/00

Značky: kvapalných, hnojiv, výrobu, zariadenie

Text:

...regulácia dávkovanie surovín. Riešenie vylučuje možnost zatuhnutia v zmiešarvacej častí pri výpade dodávky niektorej z rozhodujúcich surovín s vyšším bodom tuhnutia, alebo regulačnej vody.Na pripojenom obrázku je znázornená zariadenie pre .prípravu podľa -vynálezu, ktorý objasñuje podstatu vynálezu. Do zmiešavača surovín 1 sa dávkuje cez .rúru 12 hnojivý roztok CA, rúrou 13, hnoji-vý roztok CB a rfrrou 14 procesová -~ regulačná ~ voda. Horúca...

Spôsob výroby jednozložkových alebo viaczložkových granulovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 256057

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: C05B 19/00

Značky: spôsob, granulovaných, výroby, viaczložkových, hnojiv, jednozložkových

Text:

...významnom zlepšení fyzikálne-mechanických vlastností granúl, pri využití spôsobu výroby jednozložkových alebo viaczložkových granulovaných hnojívv obsahujúcich dihydrogénfosforečnan vápenatý, alebo zmes dihydrogénfosforečnanu a síranu vápenatého podla vynalezu.Tento spôsob výroby spočíva v tom, že začleňovanie častíc disperznej tuhej fázy do granúl prebieha v prítomnosti sulfitovýchvýpalkov tzv. šlempy odpadajúcej pri alkoholickom kvasení...

Sposob prípravy NPK a NP hnojív s obsahom horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236223

Dátum: 01.02.1988

Autori: Krajčí Pavol, Borzová Klára, Bartoš Vladimír

MPK: C05D 3/00, C05C 13/00

Značky: hnojiv, přípravy, obsahom, horčíka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že na kalizovanú nitrofosforečnú brečku, alebo jej vodný roztok sa pôsobí dusičnanom horečnatým v molárnom pomere vodorozpustného P : Mg 1 : 0,5 až 2,2 v atoniakalnom prostredí, načo sa reakčná zmes samostatne, alebo v zmesi s nitrofosforečnou brečkou dehydratuje. Reakčná zmes sa odfiltruje a filtračný koláč sa samostatne, alebo v zmesi s nitrofosforečnou brečkou dehydratuje. Získaný produkt obsahuje horčík a dusík...

Zariadenie pre prípravu kvapalných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 254044

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pálka Ján, Krajčí Pavol, Waradzin Walter, Bartoš Vladimír

MPK: B01J 2/06

Značky: kvapalných, přípravu, zariadenie, hnojiv

Text:

...pripojenom obrázku je znázornená zariadenie na prípravu podľa vynálezu, ktorý objasňuje podstatu. Silo 1 pevných hnojivých solí je prepojené výstupnou ríirou 8 prvého okruhu a cirkulačnou rúrou 10 druhého okruhu so zásobnou nádržou 2. Na rúru 6 církulačného čerpadla je napojená rúra 9 cirkulačného okruhu a cirkulačná rúra 11 zásobnej nádrže. Cirkulačnê čerpadlo 4 je prepojené so silom 1 pevných hnojivých solí vstupnou rúrou 12 sila...

Materiál na obalování granulovaných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246706

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pekao Boetislav, Hruška Otakar, Okleštik Evžen, Vach Vladimír, Horák Miroslav, Hula Jioa, Hlavsa Josef, Schwarzrock Pavel, Burda Karel

MPK: C08L 23/12, A01C 1/06

Značky: hnojiv, obalování, materiál, granulovaných

Text:

...se zmenší skládky nevyužitelného APP a omezi se znečišiování vod vyplavenými hnojivy. Zadržení živín prodloužení účinku granulovaííého hnojiva lze ovlivnit tlouštkou nanesené vrstvy APP.Vzhledem k tomu, že APP je odpad, není dále čištěn. Obsahuje zbytky stereoregulárně uspořádaněho polypropylenu a je tedy lépe ho charakterizovat fyzíkálníml vlastnostmi než chemickým složením. K obalování hnojiv se s výhodou použije APP těchto fyzikálnich...

Zariadenie na kontinuálnu výrobu kvapalných viaczložkových hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 238457

Dátum: 01.10.1987

Autori: Krásný Rudolf, Kopinič Vladimír

MPK: A01C 23/00

Značky: viaczložkových, kvapalných, kontinuálnu, hnojiv, zariadenie, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na kontinuálnu výrobu kvapalných viaczložkových hnojív. Zariadenie pozostáva z rúrkového reakčného telesa zloženého zo sekcií s protiprúdnym chladením, pričom napojené cirkulačné čerpadlá zabezpečujú nepretržitú cirkuláciu reakčných látok v potrubí, z ktorého sa odoberá hotový produkt.

Zařízení k dávkování zrnitých látek, zejména osiv a hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 241527

Dátum: 15.09.1987

Autor: Imhof René

MPK: A01C 7/12

Značky: zařízení, zrnitých, látek, dávkování, hnojiv, zejména

Text:

...Na vnější straně zásobní skříně mohou být u dávkovacích válečků a vynášecích otvorů upevněny pružné těsnicí příruby. Účelně je protilová skořepina upevněna na zásobní skříni ve vodicích kolejnicích pro její odnímání, takže ji lze společně s dávkovacím válečkem sejInout ze zásobní skříně za účelem čištění.Zařízení podle vynálezu zajišťuje spolehlivé a přesné dávkoväní rozdělovaného materiálu, což je nezbytné zejména u vysávaní osiva, protože na...

Stabilizační činidlo suspenzních hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 243425

Dátum: 14.08.1987

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Zavoel Jaroslav, Micenko Štefan, Beránek Antonín, Polák Václav, Peola Pavol, Mostecký Jioí Akademik, Sedlák Josef

MPK: C05F 11/02

Značky: hnojiv, stabilizační, činidlo, suspenzních

Text:

...v roltoku technického hydroxidu aodnélo, draaelného nebo amonného. Oxihumolit - kapucín je humuscvé hnedé uhlí s nízkou výhřevností a velkým obsahom Vody a popelovin.Huminosílikdtem se rozumí komplexní sloučenina vodorozpustného hunzatu s křemičitanan. Htminosilíkat lze pripravu bud pridaním kyseliny křemičíté nebo alkalických křemičitanů do roztoku vodorozpustného humátu, nebo přídavkem kyseliny křemičité nebo alkalických křemičítam...

Způsob výroby suspenzních hořečnatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252240

Dátum: 13.08.1987

Autori: Křížala Josef, Prusek František, Pálffy Alexander, Balcárek Jan, Závodník Jiří, Jára Vladimír, Hrušák Josef, Sahaj Milan

MPK: C05D 5/00

Značky: způsob, hnojiv, horečnatých, suspenzních, výroby

Text:

...agrochemické využití. Vhodnou látkou, která zabezpečuje rozpustnost solí železa a titanu může být kyselina vinná (podle PV 3775-85 ł nebo jiná hydroxykyselina, např. kyselina citronová, která je V ana lytické chemii běžně používána k maskováni železa a titanu.Fřídavek kyseliny vinné v množství 0,2 až 1,0 hmot. se pozitivně projevuje též během neutralizace magnovítu štěpnou kyselinou tim, že reakce probihá při vyšší teplotě a tedy rychleji a...

Způsob výroby tekutých komplexních hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 251940

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lykov Michail, Stěrlin Vladimir, Malachova Naděžda, Lembrikov Vladimir, Golovkina Světlana

MPK: C05B 7/00

Značky: tekutých, hnojiv, komplexních, způsob, výroby

Text:

...npoyxrou. Hosmmenuoe nannenne B crann Heůrpanuaauun no cpanueunm co cTanneñ nncneprnposauun(cmemennx u noHeüTpann 3 auuu) yaennuusaer nHHTenbHOCTh npeömsannx pearnpymw max Bemecrs Ha crannuneúwpanusaunu H cosamrcn Heoöxoumue ycnonnn nepenana nasnenun npn Hcrewennu nponyxwoa peakunn 3 rowosmä npoyxr BMECTE c ncnoñ. Honumennoe naBneHHe na cwannu nucneprupoaanna oôycnannnsaer Mruoaeuuoe scxnnanne c Bmnenennem napon Bonm H cooTneTćTBeHHo ownon...

Zařízení pro příjem a naskladňování sypkých průmyslových hnojiv ve skladech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251185

Dátum: 11.06.1987

Autor: Harant Jan

MPK: B65G 67/02, B65G 67/24

Značky: skladech, zařízení, sypkých, hnojiv, naskladňování, příjem, průmyslových

Text:

...nebo bexů,ne něž navazuje další technika zajíätující další přemístovàní hnojív. v případě použítí následné jeřàbove techníky je možno příjíoací prostor optimálne naplnít, příton není nutne aby v době vyklàdky byl v činností jeràb.Neapornà přednost spočíva v ton, že sa 251 185 uotnà vykladka není vazána na přítomnost kvalifikované obsluhy jořàbu. Způsob i zařízení podle vynàlezu je oproti současně používaný technologií konstrukčnč...

Kontinuálny sposob výroby kvapalných dusíkatofosforečných hnojív monofosforečnanového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250795

Dátum: 14.05.1987

Autori: Teren Ján, Nosko Vladimír, Petrík Alojz, Košiba Vladimír, Vážny Emil, Hutár Eduard, Chromický Karol

MPK: C05C 3/00

Značky: kontinuálny, dusíkatofosforečných, výroby, kvapalných, monofosforečnanového, hnojiv, spôsob

Text:

...produktu 112, resp. církulujúcej reakčaiej zmesí 111.Ďalej uvedené príklady bližšie ozrejmujú a ilustrujú, ale v žiadnom prípade nijako neołbxmedzujú predmet tohoto vynalezu.V záujme overenia spôsobu výroby dusíkatvo-fosíorečných kvapalných hnojív monofosforečnarnového typu a zariadenia na jeho realizáciu v zmysle tohoto vynálezu boli urobené dva prevádzkové pokusy s použitím dvoch modifikovaných rúrových kontinuáisne pracujúcich...

Odebírač vzorků tekutých stájových hnojiv z jímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250288

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dostál Jiří, Koblížek Josef

MPK: G01N 1/10

Značky: stájových, odebírač, hnojiv, vzorků, jímky, tekutých

Text:

...hodnotám celého obsahu jimky. Při stanovení hodnot obsahu jimky oproti současnému zjištování odpadá nákladná a nedokonalá homogenizace obsahu celé jimky, prováděná jen za účelem odběru vzorků a jejich rozborů. Odebírač vzorků umožňuje v kterêmkolív potřebném časovém období odebíraním vzorku stanovit prüměrné ukazatele kvality skladovnaného hnojiva, v Jrůběhu skladování až po jeho expedici ve stadiu různého naplnéní jimky,bez ohledu na...

Sposob kontinuálnej výroby kvapalných dusíkato-fosforečných hnojív monofosforečnanového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248991

Dátum: 12.03.1987

Autori: Teren Ján, Petrík Alojz, Chromický Karol, Hermann Ľuboš, Meszároš Peter, Vážny Emil, Nosko Vladimír, Drozdík Ernest, Košiba Vladimír, Hutár Eduard, Harmaniak Ivan

MPK: C05C 11/00

Značky: monofosforečnanového, kontinuálnej, spôsob, výroby, kvapalných, dusíkato-fosforečných, hnojiv

Text:

...dávkovaním reagujúcich zložiek do cirkulujficeho reakčného prostredia, pričom pH reakčnej zmesi sa počas reakcie trvale udržuje dávkovaním reagujúcich zložiek v relatívne úzkom rozsahu pH 5,7 až 7,4.Za týchto podmienok sa ukázalo byt dalej osobitne výhodným, tak sa do reakčného prostredia dävkovaná kyselina privádzala pred cirkulačným čerpadlem a ak kvapalný amoniak vstupoval do kvapalného cirkulujúceho reakčného prostredia na výtlačnej...

Způsob úpravy granulovaných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235112

Dátum: 15.02.1987

Autori: Socha Jaromír, Uhlíř Zdeněk, Kubový Otto

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojiv, způsob, úpravy, granulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu pro úpravu granulovaných hnojiv, vhodný zejména pro hnojiva dusíkato-fosforečná, fosforečno-draselná, dusíkato-fosforečno-draselná, dusíkato-draselná, dusičnan amonný, superfosfát nebo močovinu, spočívá v tom, že se do masy připravovaného hnojiva, s výhodou do jeho kapalné fáze, přidává za míchání při teplotě 30 až 120 °C 0,001 až 3 hmotnostní procenta, vztaženo na příslušný kov, síranů, dusičnanů, chloridů, fosforečnanů...

Rozptylovač suspenzních hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247806

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šolc Jindřich, Podaný Petr, Chudomel Miroslav

MPK: A01C 23/00

Značky: suspenzních, hnojiv, rozptylovač

Text:

...ztráty, nutné pro čištění těchto elementů a jednak vznik nerovnoměrnosti při plošné aplikaci.Uvedené nedostatky odstraňuje rozptylovač podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že sestává z válcové komory uzavřené víkem, opatřené tangenciálními nálitky s uvnitř vytvořenými kanálky pro přívod kapaliny, přičemž komora přechází kuželovým náběhem do výstupního kanálku kruhového průřezu upraveném ve spodním nálitku. Prüřez výstupního otvoru je...

Způsob výroby nespékavých průmyslových hnojiv a solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229299

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ružička Jaroslav, Hauptman Jindřich, Vacek Antonín, Galia Milan, Volf Jiří, Pašek Josef

MPK: C05G 3/00

Značky: výroby, hnojiv, nespékavých, průmyslových, solí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu jsou na povrchu těchto materiálů nanášeny soli mastných kyselin s alkylpolypropylenpolyaminy. Ty jsou aplikovány v koncentraci 0,005 až 0,2 % hmot. účinné látky buď ve formě taveniny, disperze, anebo roztoku. S výhodou lze k tomuto účelu použít například dispearát oktadecylpropiendiaminu, jehož aplikace výrazně snižuje spékavost průmyslových hnojiv.

Spôsob stabilizácie suspezných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 221173

Dátum: 15.03.1986

Autori: Juhás Milan, Teren Ján, Nádvorník Róbert, Liptáková Veronika

Značky: hnojiv, suspezných, spôsob, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie suspenzných hnojív pridaním 1 až 100 hmotnostných dielov, s výhodou 15 až 50 hmotnostných dielov kyselinového kalu vylúčeného z extrakčnej kyseliny fosforečnej počas jej dlhodobého skladovania a/alebo transportu na každých 100 hmotnostných dielov suspenzného hnojiva. pH suspenzného hnojiva sa upraví na hodnotu 6,0 až 7,5 a prípadne sa pridá ďalšia stabilizujúca prísada.

Spôsob výroby priemyselných hnojív so zníženou spekavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225026

Dátum: 15.02.1986

Autori: Milichovský Miloslav, Ferenčík Ján, Tomis Bořivoj, Lipka Radislav, Zeman Svatopluk, Kellner Michal, Dimun Milan

Značky: hnojiv, zníženou, priemyselných, výroby, spekavosťou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby priemyselných hnojív so zníženou spekavosťou spojený s modifikáciou antispekavou prísadou, vyznačujúci sa tým, že na hnojivo alebo jeho zložky sa pôsobí reakčnými produktami sulfonovaných zlúčenín lignínu s reaktívnymi kondenzátmi, pripravenými kondenzáciou aspoň jednoho amidu, tioamidu alebo amidínu obecného vzorce kde X je kyslík, síra alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 s R2 je zbytok...

Spôsob určovania fázovej stability kvapalných hnojív a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243922

Dátum: 17.09.1985

Autori: Eipera František Plzeo, Plešr Václav

MPK: B01J 14/00

Značky: spôsobu, spôsob, stability, tohoto, fázovej, určovania, zariadenie, hnojiv, vykonávanie, kvapalných

Text:

...termoelesktrických článkov sú schematicky znázornená na obr. 2.K meraniu uvedeným spôsobom možno použiť tiež niektorý iný spôsob merania teplotných rozdielov napr. pomocou termisrtorov, o-dlpo-rových teplomerov a podobne.Pri určovaní fázovej stability kvapalných hnojív, ako i k-vaparlných - najmä emulzných pesticídnych konceniratov, za použitia jedného z rôznych možných moditikácii zariadenia na určovanie fázovej stability pri nízkych...