Patenty so značkou «hmotě»

Spôsob plnenia dutín v pôdnej hmote alebo všeobecne v telesách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8315

Dátum: 24.10.2005

Autor: Canteri Carlo

MPK: E21B 33/138, E02D 3/12

Značky: hmotě, spôsob, telesách, plnenia, pôdnej, dutin, všeobecné

Text:

...zme si vzhľadom na objem vypĺňanej dutiny.0009 Iný spôsob trpiaci rovnakou nevýhodou, že nie je schopný vyplniť klenutý objem, je spôsob opísaný v americkej patentovej prihláške č. 2002/0015619. Tento spôsob spočíva v upchatí podzemných dutín s použitím iba pevného inertnćho materiálu s pomocou nadúvadla s mazací mi účinkami, ktore napomáha jeho distribúcii V dutinách.0010 Ine známe typy spôsobov vypĺňania podzemných dutín používajú plnivá...

Nástroj na vytváranie dekoratívnych motívov na nanesenej hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9013

Dátum: 12.07.2002

Autori: Souron Lionel, Souron Claude

MPK: B44B 5/02, E04F 21/16, B44C 1/24...

Značky: vytváranie, dekoratívnych, motívov, nanesenej, hmotě, nástroj

Text:

...pás (2) má hrúbku v0024 Matrica je tvarovaná alebo pripevnená na celú vonkajšiu stranu nekonečného pásu (2) alebo len na jeho časť. Vnútorná strana (21) nekonečného pásu (2) by mala, pokiaľ možno, zostať hladká. vonkajšia strana (20) nekonečného pásu je definovaná ako prítlačná plocha nekonečného pásu (2), ktorá sa bude prítláčat na omietku (3) nanesenú na fasádu (4) alebo na podlahu.0025 Matrica je bud tvarovaná priamo na nekonečnom páse...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szentiványi Norbert, Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Franko Peter, Marcinčin Antón, Paulovič Milan, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01F 1/04, C09B 67/10, C08J 3/22...

Značky: úpravy, spôsob, povrchovej, hmotě, poloylefínov, farbenie, pigmentov

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Aglomerované pigmentové disperzie pre farbenie syntetických polymérov v hmote a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245325

Dátum: 15.12.1988

Autori: Székely Tamás, Takahashi Hidenori, Hosokawa Tomoyoshi, Tamura Gakuzo, Nagy Gábor, Ando Kunio, Matsura Ikutoshi, Gött Hans

MPK: C08J 3/20, C09C 3/10, D01F 1/04...

Značky: aglomerované, farbenie, disperzie, přípravy, spôsob, polymérov, pigmentové, syntetických, hmotě

Text:

...nosiča. Koncentrácie zmáčadiel je závislá od zmáčateľnosti pigmentov, prípadne i polyméru.Takto pripravené aglomerované, resp. neprašné disperzie možno ďalej spracovať granuláciou na granulovaný koncentrát alebo použit priamo pre farbenie buď postupnýmalebo pri vstupe do taviaceho zariadenia, alebo po roztavení, prípa-dne i odplynení 1 njekčne do taveníny základného polyméru.Predmetom vynálezu sú aglomerované pigmentové disperzie pre...

Spôsob farbenia polypropylénových vlákien v hmote s využitím termicky málo stabilného pigmentu na báze lakov monoazopigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258625

Dátum: 16.09.1988

Autori: Strapko Lubomír, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Mihály František, Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22

Značky: spôsob, báze, vlákien, málo, lakov, monoazopigmentov, využitím, stabilného, farbenia, pigmentů, hmotě, termicky, polypropylénových

Text:

...súvisí tiež s distribúciou molekulovej hmotnosti polyméru. Pseudoplastické kvapaliny medzi ktoré patrí tiež tavenina polypropylénu majú n 1. Pre komerčné typy polypropylénu sú tieto hodnoty vyššie ako pre polyamidy alebo polyestery a pohybujú sa často nad 1,5, čo podľa reglementu predstavuje polymér so zníženou spracovatelnosťou. Hodnota k súvisí s viskozitou polyméru a zohľadňuje ju index toku taveniny uvádzaný v ďalšom popise.Na...

Koncentrované disperze organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258624

Dátum: 16.09.1988

Autori: Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: polyolefínov, organických, disperze, pigmentov, koncentrované, farbenie, hmotě

Text:

...ilustrujú nasledovné príklady.Zmes 79 kg práškového polypropylénu omolekulovej hmotnosti 100 000, 15 kg antrachinónového pigmentu yellow 145 a 6 kg p 0 lypropylénového oleja s molekulovou hmotnosťou 1000 sa zmieša na rýchlomiešačke a pretavl pri teplote 200 °C na dvojvretenovom hnetacom zariadení na granulát. Podobným spôsobom sa pripraví štandardný farebný koncentrat obsahujúci 79 kg práškového polypropylénu, 15 kg pigmentu yellow 145 a 6...

Zařízení pro hodnocení pigmentů a přísad pro barvení polyolefinů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245209

Dátum: 01.07.1988

Autori: Holeeek Jaroslav, Pokorný Miroslav, Hlavonik Jaroslav, Handlío Karel, Studená Eva, Žák Zdenik

MPK: D01F 1/04, G01N 15/00

Značky: polyolefinů, barvení, hodnocení, hmotě, přísad, pigmentů, zařízení

Text:

...g,výtlaěný blok 1, filtrační blok lg a přepouštěcí potrubí lá. Dále je v tělese l umístěna rozdělovací hlava ll, Mixér g je tvořen nádobkou Q, v níž je mixovací hlava 3 poháněná motorem 5 mixéru g. Nádobka g mixéru g je zakryta víčkem Q a je propojenas výtlačným blokem 1 pomocí rozdělovací hlavy ll. Výtlačný blok 14 ~je tvořen horizontálně položeným válcem § na jedné straně uza vřeným pohyblivým pístem g s pístnicí lg a na druhé straně...

Způsob barvení vysokomolekulárního materiálu ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257281

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pfenninger Johannes, Iqbal Abul, Bäbler Fridolin, Rochat Alain

MPK: C09B 67/22

Značky: barvení, způsob, vysokomolekulárního, materiálů, hmotě

Text:

...se mohou tyto nitrily lišit jak druhem kruhu tak druhom nebo/a polohou připadných substituentů.Jako laktamů obecného vzorce Iľa nebo anaminů obecného vzorce III se výhodné používá rovněž takových, v nichž A znamená zbytek vzorce V, a R popřipadě R znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku.Na 1 mol laktamu popřipadě enaminu se používá výhodně 0,8 až 0,99 mol, zejména 0,9 až 0,98 mol nitrilu obecného vzorce AGN, o 0,01 až 0,2, zejména...

Disperzie organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 247305

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mojžiš Teodor, Ma?aš Michal, Mondoeko Jozef, Borišek Igor, Novotný Vlastimil, Novotná Vlasta, Vanko Anton, Vanko Milan, Miština Igor

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20

Značky: farbenie, hmotě, disperzie, polyolefínov, pigmentov, organických

Text:

...izotaktického polypropy 4lénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg zmesi 1 1 polyglykolmonoalkyléteru vzorcaa kopolyméru etylênoxidu a propylénoxidu 4 6 o molekulovej hmotnosti 2 300. Zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadení pri teplote 220 C a pripraví sa z nej granulát.Za tých istých podmienok sa pripraví farebná disperzia...

Polypropylénová striž vysokej jemnosti farbená vo hmote so zvýšenou svetelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246021

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bárta Jozef, Molda Emil, Hudák Pavel, Ember Karol, Gaž3k Oddej

MPK: C08L 23/12, D01F 6/06

Značky: vysokej, farbená, hmotě, světelnou, stabilitou, zvýšenou, jemností, polypropylénová, striž

Text:

...vysokej jemnosti farbená vo hmota, kde jednotlivé vlákienka majú priemer nad 55 mikrometrov a vykazujú úroveň svetlostability nad 1000 hod-in ožiarovania v xenoteste pri 50 Vo-nom poklese pôvodnej pevnosti. Frekvencia oblúčkov na vlákna je od 1do 8 .na cm dĺžky. vlákna majú lineárne zmršten-ie aspoň 0,2 a obsahujú vo hmote rozdispergovvavných 0,05 až 0,15 hmot. 2,6-di-terobutyl-Al-xmetylfenoiu, 0,2 až. 0,6 perc. hmot....

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245098

Dátum: 15.12.1987

Autori: Thorne Stephen James, Cserey Gábor, Török Sándor, Hegedüs Gyula, Hunt Patrick Arthur, Körmedy Attila, Adonyi Iván, Vörösházy Lajos, Farkas Edde, Mogyorósi Itvanné, Daróczi Iván, Backhouse Alan James, Orményi Zoltán, Balogh Sándor

MPK: C08J 3/20, C09C 3/10, D01F 1/04...

Značky: farbenie, povrchovej, pigmentov, úpravy, hmotě, polyolefínov, spôsob

Text:

...pigmentu s následným zvýšením jeho farbiacej sily. o 20 - 30 0/0, najmä pri tažkodispergovateluých typoch, a »dobrá miešatelnost a homogenizácia so základným práškovým polymérom, resp. v tavenine polyměru.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.100 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláča obsahujúceho 20 dielov čistého pigmentu a 80 dielov vody sa v planetovej miešačke zriedl s ďalšími 100 dielmi vody...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245096

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sebestyén Gyula, Vasvári Lelle, Elek Sándor, Mészáros Zoltán, Breining Tibor, Nagy Gábor, Polgári István, Hermecz István, Elekes István, Bitter István, Virág Sándor, Horváth Ágnes, Szücs Tamás, Mándi Attila

MPK: C08J 3/20, C09C 3/08, D01F 1/04...

Značky: spôsob, pigmentov, úpravy, povrchovej, farbenie, polyolefínov, hmotě

Text:

...a 80 dielov vody sa v planétovej miešačke zriedi s ďalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 20 0/0 hm. povlyoxyetylénglykolu 600 a 6 000 v pomere 1 1. Po zhomogenizovani sa disperzia prenesie a melie v kontinuálne pracujücom perlovom mlyne pri 2000 otáčkach a 70 °C S-iíásobných prechodom. Disperzia sa potom prene sie do vysokootáčkového homogenizátoraavpridá sa k nej 20 dielov monoglyceridu kyseliny stearovej. Zmes sa homogenizuje počas 10...

Kontinuálny spôsob farbenia polymérov v hmote a zariadenie pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 244968

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kuznecov Vsevolod Viktorovie, Bröchler Gerd, Günther Ralf, Kunzmann Klaus

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: kontinuálny, spôsob, farbenia, polymérov, hmotě, zariadenie

Text:

...Vypínacou pákou dávkovacieho čerpadla, otačkomerom a pod. Pracovný valec zariadenia 10 sa skladá z vyhrievaného pléšfa 15 pracovného valca a závitovky 16 pracovného valca a pozostáva z tavnej a tlačnej zony a zo zóny zmešovacej, tvorene bud vretenom s prerušovanými závitmi alebo Vretenom s vačšou vôlou, alebo vretenom opatreným roztieracími alebo brzdnými elementaml.Dávkovanie jednotlivých koncentrátov alebo zmesi koncentrátov sa...

Spôsob hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefínov v hmote metódou filtrovateľnosti farebných disperzií a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238305

Dátum: 01.10.1987

Autori: Marcinčin Antón, Nečas Miroslav, Zemanová Elena, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01F 1/04

Značky: spôsobu, metodou, filtrovateľnosti, zariadenie, tohoto, hmotě, přísad, farbenie, pigmentov, polyolefínov, hodnotenia, spôsob, disperzií, vykonávanie, farebných

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob hodnotenia podľa vynálezu spočíva v stanovení filtrovateľnosti disperzie pigmentov v polypropylénovom alebo polyetylénovom oleji o viskozite 0,01 až 100 Pa.s/25 °C ako prírastku tlaku na jednotkovu hmotnosť filtrátu a jednotkovú plochu filtračných sít. Zariadenie na vykonávanie sposobu podľa vynálezu pozostáva z výtlačného prvku, tvoreného valcom skladajúcom sa z bloku, pre temperovanie s vertikalne umiesteným piestom, ďalej zo snímača...

Zařízení pro ultrazvukové zajišťování vnitřních necelistvostí ve hmotě dutých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240185

Dátum: 01.06.1987

Autori: Wernitz Horst, Bogwardt Jörg, Eger Lothar, Böhnke Jürgen, Sljusarev Jurij Jevgeojevie

MPK: G01N 29/04

Značky: hmotě, zařízení, dutých, necelistvostí, vnitřních, výrobků, ultrazvukové, zajišťování

Text:

...výsíleci a přijímací sondy. Při této metodě prováděné stávejícím způsobem dochází ke zkreslení výsledku vlivem nerovinných ploch tvárnic a orientąci dutín vlivem nevhodného umístění výsílací e přijímací sondy. Určitá část vadných výrobků potom přechází do bezvadných a opačně. U tvarovek,která nemají rovinné plochy e u dutých tvarů nelze ultrazvukovou metodu použít.2 240 135 Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro ltrezvukové...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jambrich Pavol, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Samuhel Jozef, Macho Vendelín, Zemanová Elena, Jambrich Martin, Polievka Milan, Marcinčin Antón, Franko Peter, Benedikty Ján, Mihály František, Mačurák Milan

MPK: C08J 3/22, C09B 67/22, D01F 1/04...

Značky: organických, pigmentov, koncentráty, výrobkoch, farbenie, polyolefínových, hmotě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Farebné disperzie pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 248915

Dátum: 12.03.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Jambrich Martin, Jambrich Pavol, Samuhel Jozef, Mačurák Milan, Zemanová Elena, Macho Vendelín, Marcinčin Antón

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20

Značky: polyolefínov, farebne, farbenie, hmotě, disperzie

Text:

...uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu r r 1 k 1 a d 1Na pripravu farebnej disperzie sa použije 78 kg práškového izotaktického polypropylénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg polypropylénglykolmonoalkyléteru vzorca CIBH 37-/0 C 3 H 6/20-OH. zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadeni pri teplote 220 °C a pripraví sa z nej...

Zařízení pro ohýbání kovových vývodů dílů zalitých v umělé hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 232240

Dátum: 01.03.1987

Autor: Füllsack Jindřich

MPK: B21D 5/02

Značky: hmotě, vývodu, zařízení, zalitých, dílů, umělé, kovových, ohýbání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění mechanického namáhání dílu zalitého v umělé hmotě při ohýbání jeho kovových vývodů a zlepšení přesnosti ohybu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že kruhový pohyb ohybadla je odvozen od pohybu vodících čepů ohybadla v půlkruhovém výřezu vodícího tělesa, na kterém je ohybadlo nasazeno,ve vodícím tělese je upevněn ohýbací trn, jehož funkční hrana je umístěna v místě budoucího ohybu, které je zároveň středem otáčení...

Farebné koncentráty pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 235399

Dátum: 15.02.1987

Autori: Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Mačurák Milan, Beniska Jozef, Marcinčin Antón, Pavlovič Milan, Benedikty Ján, Zemanová Elena, Ondrejmiška Koloman, Franko Peter

MPK: C09D 17/00

Značky: polyolefínov, hmotě, farebne, farbenie, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farebných koncentrátov pre farbenie polyolefínov v hmote. Farebné koncentráty podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že pozostávajú z 99,4 až 50 percent hmotnostných polyolefínu, 0,5 až 40 % hmotnostných pigmentu a 0,1 až 30 % hmotnostných dispergátora na báze kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 300 až 20 000 alebo jeho esteru s alifatickými karboxylovými kyselinami s počtom atomov uhlíku 5 až 20, alebo...

Barvení polyamidovích výrobků ve hmotě na žlutý odstín

Načítavanie...

Číslo patentu: 235160

Dátum: 15.02.1987

Autori: Svoboda Otakar, Michálková Bohumila

MPK: C09B 45/26

Značky: polyamidovích, barvení, hmotě, výrobků, žlutý, odstín

Zhrnutie / Anotácia:

Použití žlutého 2 : 1 kovokomplexního barviva vzorce I, pořípadě ve směsi s jinými termostabilními kovokomplexními, kyselými a/nebo pigmentovými barvivy pro barvení polyamidových výrobků ve hmotě na žlutý odstín nebo odstíny obsahující žluť pro mokrý nebo i suchý způsob barvení v množství 0,001 až 5 % hmotnostních barviva, vztaženo na polyamidový výrobek.

Způsob barvení polyamidových výrobků, například vláken, ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 230235

Dátum: 15.08.1986

Autori: Michálková Bohumila, Svoboda Otakar

MPK: D01F 1/06

Značky: způsob, vláken, výrobků, například, polyamidových, barvení, hmotě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení polyamidových výrobků, například vláken, ve hmotě vyznačený tím, že se polyamidový výrobek vybarví ve hmotě,hmotnostně 0,001 až 4 % na polyamid barviva I, kde X = H, SO3Na, Y=H,Cl nebo směsí tohoto barviva s jinými termostabilními kovokomplexními, kyselými a/nebo pigmentovými barvivy.

Způsob barvení vysokomolekulárního organického materiálu ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 228540

Dátum: 15.08.1986

Autori: Iqbal Abul, Cassar Luigi

MPK: D01F 1/06

Značky: materiálů, způsob, hmotě, organického, vysokomolekulárního, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení vysokomolekulárního organického materiálu ve hmotě, vyznačující se tím, že se do organického materiálu vnáší 0,01 až 10 % hmotnostních 1,4-diketopyrrolo [3,4-c( pyrrolu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají naftylové, thiofenylové nebo fenylové zbytky vzorce ve kterém X, Y a Y` znamenají atomy vodíku nebo atomy halogenu, karbamoylové skupiny, trifluormethylové skupiny, kyanoskupiny nebo alkylkarbamoylové skupiny se 2 až 6...

Barvicí koncentrát pro barvení plastů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 222446

Dátum: 15.09.1985

Autori: Jursová Marie, Kašpárek Jiří, Štach Pavel, Chvála Alois, Pospíšil Jan, Václavek Miroslav, Veselý Rudolf

Značky: barvení, hmotě, barvicí, plastů, koncentrát

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je barvicí koncentrát, určený pro barvení plastů, zejména polyolefinů, polyamidů, polyetyléntereftalátu, styrenových polymerů a kopolymerů ABS, ve hmotě. Jedná se barvicí koncentrát obsahující jako hlavní komponenty vždy hmotnostně 15 až 70 % pigmentu a 30 až 85 % kombinovaného polymerního nosiče, který je tvořen dvěma složkami, z nichž první je lineární a/nebo rozvětvený polyetylén o indexu toku taveniny 2 až 20 g/10 min a...

Způsob barvení vláknotvorných polyamidů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221948

Dátum: 15.03.1985

Autori: Rouéche Armand, Lienhard Paul

Značky: vláknotvorných, polyamidů, hmotě, způsob, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení vláknotvorných polyamidů ve hmotě, vyznačující se tím, že se na 100 dílů hmotnostních polyamidu používá jako barviva 0,01 až 3,0 dílů hmotnostního azobarviva obecného vzorce I v němž A znamená fenylový zbytek obecného vzorce II ve kterém x znamená atom vodíku nebo atom halogenu, alkylovou skupinu a 1 až 6 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkoxykarbonylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, kyanoskupinu,...

Způsob tlakového anebo odstředivého lití zubních náhrad v zatmelovací hmotě a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217080

Dátum: 01.07.1984

Autor: Klička Jan

Značky: provádění, anebo, tlakového, odstředivého, zubních, náhrad, zařízení, lití, zatmelovací, způsob, hmotě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tlakového anebo odstředivého lití zubních náhrad v zatmelovací hmotě pomocí vyformované licí prohlubně, v které se roztaví kov, který po změně skupenství odteče centrálním vtokem do odlévacího kanálu a přes vtokové kanálky do modelových dutin, vyznačující se tím, že do vyformované licí prohlubně (3) se vloží odlévací kuželová vložka (7), na jejíž podstavu se umístí nastříhaný kovový materiál, který re dostupným tepelným zdrojem roztaví,...