Patenty so značkou «hlinitého»

Spôsob úpravy tavenia liatiny aditívom na báze kalov z výroby oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 288397

Dátum: 03.08.2016

Autori: Nosáľ Emil, Hroncová Emília, Balco Karol, Ladomerský Juraj

MPK: C21C 1/08, C21B 5/02

Značky: oxidů, tavenia, hlinitého, báze, aditívom, kalov, výroby, úpravy, liatiny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy tavenia liatiny v kupolových peciach aplikáciou aditíva, ktoré je zmesou kalu z výroby Al2O3 s hydraulickým spojivom, ako je portlandský cement. Aditívom sa v štandardnej vsádzke na výrobu liatiny v kupolovej peci nahradí časť ferosilícia a vápenca.

Aditívum z odpadov výroby oxidu hlinitého na hutnícke účely a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5977

Dátum: 05.12.2011

Autori: Nosáľ Emil, Matějka Miroslav, Hroncová Emíla, Jančovič Peter, Ladomerský Juraj

MPK: C21C 7/04, C04B 35/101

Značky: účely, odpadov, spôsob, hlinitého, hutnické, aditivum, oxidů, výroby

Text:

...hmotn. neželezných kovov a až do 30 keramiky a skla v množstve l - 10 hmotn. z celkovej hmotnosti zmesi a následnom briketovaní a vytvrdzovani.Účelom úžitkového vzoru je teda konvertovať odpadový červený kal do tuhej formy (skusovanie), aby sa mohol vsádzkovať do kuplovej pece pri výrobe liatin alebo iných taviacich peci a ovplyvňovať priebeh a výsledok tavby. Zo skládky odobratý červený kal z výroby oxidu hlinitého po predúprave spĺňa...

Trihydrát oxidu hlinitého s veľkým objemom pórov, kompozitné materiály z oxidu hlinitého s veľkou plochou povrchu, spôsoby ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287685

Dátum: 23.05.2011

Autori: Lussier Roger Jean, Wallace Michael David

MPK: B01J 21/04, B01J 32/00, C01F 7/02...

Značky: spôsoby, plochou, trihydrát, velkou, hlinitého, pórov, oxidů, objemom, použitie, materiály, přípravy, povrchu, velkým, kompozitné

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pórovité kompozitné častice, ktoré obsahujú zložku oxidu hlinitého a aspoň jeden zvyšok prídavnej zložky inhibítora rastu veľkosti kryštálov, kde uvedené kompozitné častice majú: a) špecifickú plochu povrchu aspoň 80 m2/g b) stredný priemer pórov od 60 do 1000 angströmov c) celkový objem pórov od 0,2 do 2,5 cm3/g d) stredný priemer častíc od 1 do 15 mikrometrov a v uvedených kompozitných časticiach: (i) zložka oxidu hlinitého...

Vodotesné membrány založené na bitúmene modifikovanom polymérmi obsahujúcimi cenosféry kremičitanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13043

Dátum: 11.06.2010

Autori: Pascon Daniele, Drigo Michele, Zaffaroni Pasquale

MPK: C08K 7/00, C08L 95/00, C08K 3/34...

Značky: modifikovanom, křemičitanu, bitúmene, obsahujúcimi, založené, polymérmi, membrány, hlinitého, vodotěsné, cenosféry

Text:

...hustotou,polyetylén svysokou hustotou, izotaktický polypropylén, kopolymér etyIén/propylén, terpolymér etylén/propyIén/butén, ataktický polypropylén a styrén-butadién-styrénový blokový kopolymér. 0019 Priemyselný bitúmen, zvlášť bitúmen 180/200, sa všeobecne nachádza v prípravkoch podľa tohto vynálezu v množstvách medzi 75 a 85 hmotnostných, kým termoplastický polymér alebo polyméry sú prítomné v množstvách medzi 10 a 18 hmotnostných.0020...

Gélové častice hydroxidu hlinitého a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15498

Dátum: 07.08.2009

Autori: Suzuki Takafumi, Tamagawa Shinjiro

MPK: A61K 33/08, C01F 7/34, C01F 7/02...

Značky: spôsob, částice, hlinitého, výroby, gelové, hydroxidů

Text:

...hydroxidu hlinitého môže byt veľmi účinne znížený, ked sa chelatačné činidlo pridá do rozpustného vodného roztoku hlinikovej soli, ako napriklad síran hlinitý ako surovina na vytvorenie komplexu železa (Fe). Ďalej tiež zistili, že je účinné uskutočňovanie reakcie medzi vodným roztokom alkalického kovu alebo uhličitanu amónneho a rozpustným roztokom hlinikovej soli v špecifickom molárnom pomereC 03 k AIZO v špeciñckom teplotnom rozsahu....

Guľovité korundové zrná na báze taveného oxidu hlinitého ako aj spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5375

Dátum: 13.09.2006

Autori: Alary Jean-andré, Sachse Sebastian

MPK: C04B 35/111, C01F 7/00

Značky: korundové, výroby, hlinitého, spôsob, guľovité, oxidů, báze, taveného, zrná

Text:

...hmotnost korundu v tvare dutých guľôčok, ktorý sa dá0014 Okrem toho bolo zistené, že je výhodné, keď pri sfúkavaní kvapalného korundu jepoužitý výlučne vzduch a upustí sa od pridania vody.0015 Prímes SiO 2 ovplyvňuje najprv viskozitu taveniny, pričom SiOg slúži ako taviaca prisada a SiOg znižuje viskozitu taveniny. Okrem toho bolo zistené, že dokonca farba produktu je ovplyvnená obsahom SiOg v tavenine. Kým produkty s obsahom 0,8 hm. SiO...

Spôsob výroby oxidu hlinitého z hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 284481

Dátum: 30.03.2005

Autori: Schmidt Hans-werner, Rahn Martin, Stockhausen Werner, Werner Dietrich, Hirsch Martin

MPK: C01F 7/44

Značky: spôsob, výroby, oxidů, hydroxidů, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby bezvodého oxidu hlinitého z hydroxidu hlinitého v cirkulujúcej fluidnej vrstve. Tento spôsob sa uskutočňuje tak, že sa teplota v cirkulujúcej fluidnej vrstve nastaví na hodnotu v rozsahu 850 až 1 000 °C, oxid hlinitý odoberaný z cirkulujúcej fluidnej vrstvy sa zmieša aspoň na 2 min. s 10 až 25 % hmotn. čiastočne dehydratovaného hydroxidu hlinitého vystupujúceho zo strany tuhej látky z prvého stupňa suspenzného...

Spôsob prípravy vysoko zásaditého hydroxid-chlorid-síranu hlinitého a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281960

Dátum: 20.07.2001

Autor: Dufourl Pascal

MPK: C01F 7/00, C02F 1/52

Značky: hydroxid-chlorid-síranu, spôsob, hlinitého, zásaditého, použitie, přípravy, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy hydroxid-chlorid-síranov hlinitých alkalizáciou je založený na ohrievaní reakčnej zmesi pri teplote medzi 60 °C a 95 °C, pričom čas ohrievania je primerane kratší pri ohreve na vyššiu teplotu. Uvedené hydroxid-chlorid-sírany, získané spôsobom podľa tohto vynálezu, sa môžu použiť na úpravu pitnej vody, odpadových vôd a v papierenskom priemysle.

Spôsob prípravy polymérov karboxylátu oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 280237

Dátum: 08.10.1999

Autori: Farkas Péter, Matravölgyi Antal, Auer János, Horváth Jozsef, Dénes Ferenc, Kantor István, Tóth József, Kis János, Péterfy Lajos

MPK: C07C 29/00, C07C 31/00, C08G 59/62...

Značky: přípravy, karboxylátů, polymérov, spôsob, hlinitého, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polymérov karboxylátu oxidu hlinitého s obsahom 16 až 50 polymérnych jednotiek a s obsahom do 2 % hmotn. esteru sa uskutočňuje reakciou alkoxidu hlinitého všeobecného vzorca Al(OR)3, kde R znamená alkoxylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka, rozpusteného v aromatickom alebo v alifatickom uhľovodíku, s roztokom alifatickej alebo alicyklickej monokarboxylovej kyseliny s 8 až 22 atómami uhlíka samotnej alebo v zmesi karboxylovej...

Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260111

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartuška Miloslav, Zvěřina Karel, Szabó Josef, Buchar Miloslav, Kroupa Petr

MPK: C23C 4/04

Značky: žárově, plazmové, výroby, materiálů, bázi, stříkání, způsob, hlinitého, oxidů

Text:

...což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca...

Spôsob výroby hydroxidu hlinitého Al(OH)3 so zaobleným povrchom zŕn

Načítavanie...

Číslo patentu: 279432

Dátum: 04.11.1998

Autori: Van Peij Detlef, Brown Neil

MPK: C01F 7/02

Značky: spôsob, hydroxidů, zaobleným, výroby, hlinitého, povrchom, al(oh)3

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa lúh získaný pri Bayerovom postupe určitého zloženia naočkuje a mieša s hydroxidom hlinitým s určitým granulometrickým zložením. Hydroxid hlinitý vyrobený podľa nového spôsobu je zvlášť vhodný ako ohňovzdorné plnivo do plastických hmôt.

Spôsob výroby polychloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 279825

Dátum: 05.02.1997

Autori: Dalloš Vojtech, Chromá Viola, Micka Miloň

MPK: C01F 7/56

Značky: hlinitého, výroby, polychloridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby koagulačného činidla na báze polychloridu hlinitého, ktoré má široké uplatnenie v oblasti úpravy a čistenia vody. Polychlorid hlinitý sa vyrába beztlakovým postupom, pričom v prvom stupni reaguje hydroxid hlinitý s kyselinou chlorovodíkovou pri teplote 60 až 112 °C. V druhom stupni sa produkt parciálne neutralizuje na pH 1,1 až 2,5, nezreagované zložky sa z reakčného produktu izolujú a výhodne recyklujú.

Spôsob presného regulovania rýchlosti zavádzania a obsahu oxidu hlinitého v elektrolyzéri

Načítavanie...

Číslo patentu: 278294

Dátum: 04.09.1996

Autori: Keinborg Maurice, Laboure Gérard, Gerphagon Jean-louis, Homsi Pierre, Langon Bernard, Bonny Paul

MPK: C25C 3/20, C25D 3/44, C25C 3/14...

Značky: přesného, oxidů, elektrolyzéri, obsahu, regulovania, zavádzania, spôsob, rychlostí, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu je, že sa oxid hlinitý zavádza priamo do kúpeľa roztaveného kryolitu v dávkach za sebou nasledujúcich, s hmotnosťou v podstate konštantnou a v premenlivých časových intervaloch, najmenej jedným otvorom udržiavaným trvalo otvoreným v stuhnutej kôre, a moduluje sa kadencia zavádzania oxidu hlinitého vo funkcii zmien vnútorného pseudoodporu elektrolyzéra vo vopred určených časových intervaloch, a striedajú sa fázy nedostatočného...

Způsob výroby katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269162

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macek Vladimír, Kubička Rudolf, Filip Petr, Pařízek Miroslav, Huml Miroslav, Černý Jaroslav

MPK: B01J 27/125, B01J 27/10

Značky: způsob, výroby, komplexu, katalytického, chloridů, hlinitého

Text:

...stupni organické syntězy katalyzovnná tímto katalytiokým komplexem, do kterého se dávkuaí složky komplexu, tj. chlorid hlinitý, LZ-diohloretan a -popřípadě také voda,-přičemž 1,2-dích 1 orstan se popřípadä předem rozpustí v jednotlivých surovinéch, vstupuaícíoh do stupně organické ayntézy a jako aromaticlą uhlovodík pro výrobu komplexu potom slouží směs reakčních komponent obsažené ve stupni organické syntézy, tj. například v...

Způsob přípravy komplexu trimeru 2-propanolátu hlinitého a aminu nebo amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268204

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zatloukal Lubomír

MPK: C07F 5/06

Značky: amoniaku, komplexu, přípravy, trimeru, způsob, aminu, 2-propanolátu, hlinitého

Text:

...v alkénech i v nižších alkanolech, jako je metanol, etanol, 2-propenol,málo jsou rozpuatné v toluenu. chloroformu, trichlorethylenu, dobře jsou rozpuatně v amineoh obecného vzorce II.Teploty tavení těchto komplexních eloučenin jsou překvapivě vysoké, přeeahují 118 °c, což je počátek teploty tevení komplexu vzniklého vazbou trimeru 2-propanolátu hlinitého a amoniake.Komplexní aloučeniny obecného vzorce I jsou atélé i při teplotách do 190 °C,...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: případně, granátu, monokrystalů, způsob, laserových, přípravy, chromu, také, neodymu, ionty, hlinitého, dotovaných, yttrito

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého perovskitu dotovaných ionty ceru, neodymu a nebo erbia

Načítavanie...

Číslo patentu: 268111

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bouček Ivan, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Zikmund Jan, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: hlinitého, přípravy, ceru, yttrito, erbia, perovskitu, způsob, laserových, neodymu, ionty, dotovaných, monokrystalů

Text:

...5.Funkce nolybdenu, wolíramu a chrclu v tavenĺně apočívá v tom, že v důsledku své tendence vytvářet kationty o valenci vyšší, než kladně trcjvnlentní zároveň podporují vznik kladně dvojvalentních iontů škodlivých příměsí (Sn 2, Ybê a Eu 2), které v této formě z taveniny vytékají.Čištění od Sn,Eu n Yb je účinné, ale relativně pomalé, proto ee u materiálů silně znečištěných těmito ionty nemůže uplatnit a navíc nezabraňuje pěstování AP úmyslně...

Sposob odstraňovania katalyzátora na báze chloridu hlinitého alebo fluoridu boritého z procesu výroby ropných živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265526

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: B01J 27/08, B01J 27/12, B01J 27/10...

Značky: výroby, boritého, katalyzátora, chloridů, fluoridu, procesu, báze, spôsob, odstraňovania, ropných, hlinitého, živíc

Text:

...Tieto premieňajú aktívne katalytické komplexy na zlúčeniny obsahujúce ako ligandy kovu molekuly vody alebo hydroxylové skupiny, čim kovové komplexy strácajú aktivitu. V závislosti od hodnoty pH vodného roztoku použitého na dezaktiváciu a tiež jeho množstva, vznikajú z katalyzátora zlúčeniny,ktoré sú rozpustené alebo takmer nerozpustné vo vode alebo vodných roztokoch. Aby v procese dezaktívácie katalyzátora nevznikali nerozpustné zlúčeniny,...

Zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263707

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čejka František, Maršík Jaroslav, Psota Milan, Filip Petr, Mazura Vítězslav

MPK: B01J 21/02, C07C 15/073, B01J 27/08...

Značky: aktivovaného, komplexu, katalytického, chloridů, přípravu, zařízení, hlinitého

Text:

...pracuje tak, že v nádrži 3 se shromažčuje vode nasycená chlorovodíkem z vodní pračky odplynu. Přebytek vody odchází přepadovym potrubím lg k zařízení na neutralizaoi, které není součástí vynálezu. Ostatní voda odcnazí odváděcím potrubím g do regulačního orgánu Ž, .například dávkovacího čerpadla, nebo regulačního ventilu, dále výstupním potrubím à pro odvod dávkované vody do míchaného reaktoru l přes dispergační zařízení §, umístěné v...

Spôsob prípravy katalyzátora na báze chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261076

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan

MPK: B01J 27/125, C08F 4/12

Značky: hlinitého, chloridů, přípravy, katalyzátora, spôsob, báze

Text:

...teplotu mäknutia vyššiu ako 1.40 C a bronzové číslo menšie ako 30. Ďalšími polymerizačnými katalyzatormi ohsahujúcimi. hor sú iluorid boritý - ienolát - p-odla jap. patentu 79-129085 a komplex fluorid boritý tenol podľa jap. patentu 753-131-634 a 79-04985. Anglický patent 2068 005 uirádza polymerizáclu frakcie s teplotou varu 10 až 150 °C s kuménhydroperoxidom a stearátom rapenatým. Živica s priemernou molekulowou hmotnosťou 800 vzniká vo...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259469

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křemenák Lubomír, Vašina Jan, Oháňka Vlastimil, Janáček Leoš, Rosenthal Jakub, Kubíček Karel

MPK: B01J 20/34

Značky: hydroxidů, organických, způsob, látek, sorbovaných, hlinitého, oxidů, aktivace, reaktivace, přítomnosti

Text:

...organických útek se V současné době používá hlavně aktivní uhlí, jež vyniká extrémně vysokou sorpčni kapacitou nevýhodou aktivního uhlí je však velmi nízká mechanickápevnost, která snižuje jeho životnost při provoznim nasazení.Podle uvedeného vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek spočívajíci v tom, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných...

Způsob kalcinace hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258040

Dátum: 15.07.1988

Autori: Teljatnikov Garrij, Arljuk Tamara, Ustinov Vladimir, Pinjugin Jurij, Šamujlov Boris

MPK: C01F 7/44

Značky: hlinitého, způsob, hydroxidů, kalcinace

Text:

...9 ToM coCTaBaHeTvIO 50-I 2 D 0 °Ó. Bcnenornne X 0 pomero TSHHOBOPO Koumanra Memny yrneponom ú uacmnueü rnnuosema npaxwmqecxn Bce TBHAO yxonnr He B ompymammnñ qacwnn ras, aHa Harpes qácwnun, Kowopaa Harpeaaemca no Buconoü ŕemneparypu, anaqnrenbno npesumaxmeñ Temmepawypy oKpyxaKmero raaa, HTQ oóecneHnBaeT saaepmexne nponpoca nponannu. nocne omonqaaa BHTOpaHMH yrnepona ®poHTnAaMeHn Boxpyr qacwnua racuew m ona oxmamaewcn. Swo upenomspamaew...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257975

Dátum: 15.07.1988

Autori: Oháňka Vlastimil, Janáček Leoš, Křemenák Lubomír, Rosenthal Jakub, Vašina Jan, Kubíček Karel

MPK: B01J 20/34

Značky: sorbovaných, reaktivace, oxidů, přítomnosti, organických, způsob, hlinitého, látek, aktivace, hydroxidů

Text:

...organické látky zvyšují tedy energetickou účinnost aktivačního a reaktivačního procesu a zvolené podmínky včetně lokálního krátkodobého přehřátí podmiňují rozklad přítomného hohmitu 2 dehydratace a zvýšení adsorpční účinnosti aktivovanéhc a reaktivovaného oxidu hlinitého v oblasti nízkych parciálních tlaku vodníDruhým významným důsledkem krátkodobého přehřátí oxidu hlinitého s adsorbovanýmił organickými látkami při žíháni v oxidační...

Způsob přípravy hrubozrnného hydratovaného oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257576

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bouček Ivan, Kvapil Jiří, Hendrich Zdeněk, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: C01F 7/02

Značky: způsob, oxidů, hlinitého, hydratovaného, přípravy, hrubozrnného

Text:

...množství dodekahydrátu síranu hlinitoamonného bylo V povrchové vrstvě dehydratováno na bezvodý síran hlinitoamonný.Skleněný reaktor o průměru 400 mm a výšce 500 mm opatřený u dna filtrační přepážkou, na kterou byla nasypána vrstva dodekahydrátu síranu hlinitoamonného o velikosti krystalů 0,1 až 1 mm o hmotnosti 13 kg byl evakuován vodní vývěvou. Do prostoru reaktoru bylo během 10 s napuštěno 10 1 vodného roztoku 26 hydroxidu amonného (tj. cca...

Způsob přípravy čistého síranu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257170

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hložný Ladislav, Provazník Luděk, Broul Miroslav

MPK: C01F 7/74

Značky: síranu, hlinitého, čistého, způsob, přípravy

Text:

...hlediska dosaženo vhodné koncentrace tuhé fáze V suspenzi.Filtrační vlastnosti suspenze, ale i výtěžek síranu hlinitého závisí na složení ternáru. Bylo zjištěno, že pro obsah draslíku v krystalickém produktu nemá složení ternáru výrazný vliv. zlepšení filtračních vlastností však umožňuje promývání filtračního koláče a tak lze dosáhnout odstranění většího podílu matečného roztoku a tím i vyšší čistoty krystalů.Jelikož optimální...

Spôsob bezodpadnej výroby oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256151

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gálik Miroslav, Kábrt Drahomír, Buček Miroslav

MPK: C01F 7/30

Značky: výroby, oxidů, spôsob, hlinitého, bezodpadnej

Text:

...o využitie hnedého kalu pri výrobe katalytiokých povlakov,maltovín, v poľnohospodárstve, pri výrobe tepelnoizolačných dosiek, -cemientu a pod. boli lbezvýsledné až na súčasné nepodstatné využitie v malom množstve pre spracovanie hnedého .kalu V .aglomeračnnom .procese pre výrobu -agl-omerátov, ako vsádzka pre vysoké pece, pri výrobe železa a použitie hnedého k-alu k riendeniu »oxiudačných troslek v oceliarsikych peciach.Tento .nedostatok...

Způsob přípravy hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242674

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hudoba Miroslav Ing, Kohlíeek Jaromír, Barboriak Anton, Radler Alfréd

MPK: C01F 7/02

Značky: hydroxidů, přípravy, způsob, hlinitého

Text:

...reakční teploty je reakční doba 9 až 4 hodiny. Po ukončení reakce obsahuje reakční směs hydroxid hlinitý, pevný síran amonný a nasycený roztok síranu amonného v uvolněné krystalové vodě výchozího síranu hlinitoamonného při dané teplotä. Tato smšs se promývá destilovanou vodou do vymizení reakce na síranové ionty. Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy hydrozidu hlinitého z krystalického síran hlinitoamonného podle vynálezu. Jeho...

Způsob výroby hrubého hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242851

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vereš Karel

MPK: C01F 7/06, C01F 7/14

Značky: hrubého, způsob, hydroxidů, hlinitého, výroby

Text:

...poskytují hrubý produkt, avšak nižší produktivitu než popisovaný používaný způsob.V souhrnu známé návrhy na zlepšení produktivity amerického způsobu nepřevažují v podstatě asi 55 q kysličníku hlinitého na litr rozkládaného hlinitanového louhu. Tato hodnota má pochopitelně určité odchylky směrem nahoru i dolů a závisí na počátečním přesycení hlinitanového louhu a na zvolené době vymíchání.Při sr 0 vnání s produktivitou evropského způsobu...

Pec s fluidní vrstvou ke kalcinaci hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255525

Dátum: 15.03.1988

Autori: Karpov Anatolij, Teljatnikov Garrij, Kaim German, Jagud Eduard, Gorškov Nikolaj, Šamuljov Boris

MPK: C01F 7/44, F27B 15/00

Značky: hlinitého, fluidní, hydroxidů, kalcinaci, vrstvou

Text:

...conen 8, ycwauonneuuux na nonnue , u owöpacunaewcs 3 sarpyaoquyw uacwh nanepu 6 3 TOUHHBHHŇ ůaxen. Heouoxparuax unpxynaunx MaTepuana B Tonnunnmů waxen cnocoöcrnyew perynupoaanum Tennepawypu Kanbunnauun H noaumenu Kanecwaà rowoaoň npogyKuusa cqew onwuuusaum npenenn npeöusanna Marepuana n,.KaMepe 6( ÄHsnenxa CKOp 0 cTb Bmxoa crpyn us nhmonnoro ornepcrns, cuna H ero yron no oTnomeHnw.K nonuue B npenenax 45 °-80 ° perynnpymw Kouueurpaunm...

Spôsob dohrievania bauxitových suspenzií pri vylúhovaní oxidu hlinitého z bauxitov hlinitanovým rozkladným lúhom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Olejník Vincent, Juhás Stanislav

MPK: C01F 7/04

Značky: dohrievania, bauxitových, spôsob, vylúhovaní, hlinitého, oxidů, lúhom, suspenzií, rozkladným, bauxitov, hlinitanovým

Text:

...vstupe do dohrievacej časti je aspoň 210 °C, pri rýchlosti toku suspenzie v za sebou zapojených rürach od 1 III/S do 4 m/s a pri lokálnom tepelnom zaťažení rúr do hodnoty 50 000 W/mz.Výh-ody vynálezu sú v jednoduchom a účinnom dohrievaní suspenzií pri vylúhovaní bauxitu V rúrach pri zabezpečení takýchpodmienok dohrevu, aby nedošlo k nadmernému prehriatiu rúr, k nadmernej tvorbe nárastov a k upchávaniu rúr, čoho sa dosiahne tým, že predohriata...