Patenty so značkou «hlídání»

Čidlo pro průběžné hlídání a signalizaci teploty klikových a ojničních ložisek těžkých pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260580

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimíček Adolf, Junek Jiří

MPK: G05D 23/10

Značky: pístových, teploty, klikových, průběžné, ojničních, hlídání, ložisek, signalizaci, strojů, těžkých, čidlo

Text:

...odstraňuje možnost vzniku úrazu od pohybujíciho se ústrojí. Podstatnou výhodou čidle je jeho jednoduchá. konstrukce, je snadno vyrobitelná z běžně dostupných prvků a pro svou jednoduchou je zaručene jeho vysoká spolehlivost.Na přlloženém výkreau je na obr. 1 a obr. 2 echematicky znázorněno příkladné provedení čidla pro průběšně hlídání teploty tukových a ojničních loäieek těäkých pistovych strojů podle vynálezu.čidlo podle vynalezu je...

Zapojení na hlídání úniku škodlivých produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267592

Dátum: 12.02.1990

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: G01N 33/26

Značky: produktů, zapojení, hlídání, úniku, škodlivých

Text:

...výřoz na průtok vody. Na tomto obr. je patrné umístění elektricky vodivýclí destičeł 2, I 2. Ploválc ll je znázorněn v pííčném řozu. Ve výřezu na spodní straně plová ku ll jo na. vnitřní straně tohoto výřozu uchycení. elektricky vodivő. dcstiölm lg.Na vnější. straně plováku 11 je uchyceno. elektricky vodivú závěsná dostičlm 13. V tomto provedení obepíná spocĺní část plováłku 11 a vytváří tak prostor pro 171111201 vody. průtok vody jo patrný...

Zařízení pro řízení napětí a hlídání osnovních nití na tkacím stroji, zejména kruhovém

Načítavanie...

Číslo patentu: 266325

Dátum: 13.12.1989

Autor: Huemer Franz Xaver

MPK: D03D 51/28, D03D 49/04, D03D 37/00...

Značky: tkacím, napětí, hlídání, osnovních, kruhovém, nití, stroji, řízení, zařízení, zejména

Text:

...v blízkosti střídavého prošlupu je uspořádáno zařízení gg pro řízení napětí a hlídání osnovních nití 1 tak. jak je zřejmě z obr. 2.Zařízení gg pro řízení napětí a hlídání osnovních nltí 1 zahrnuje pro každou osnovní nit 7 vlastní dvouramennou výkyvnou páku gł, tvořenou pružinovým drátem, jejíž jedno rameno51 se v řídící poloze dvouramenné Výkyvné páky âł opírá o doraz ái. Druhé rameno 51 dvou ramenné výkyvné páky gl je zakončeno...

Zapojení ke hlídání kritických parametrů lidského organismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264864

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dametz Vítězslav, Bocek Josef

MPK: E21F 11/00

Značky: zapojení, organismu, kritických, parametrů, hlídání, lidského

Text:

...35 druhé hradlo a jednak na druhý vstup lgl bloku lg třetí součtový obvod, přičemž jeho výstup je veden na čtvrtý vstup lll bloku ll třetí hradlo a na vstup bloku gl časový multiplex, kde jeho první výstup lll je veden na vstup bloku lg multivibrátor a současně druhý výstup lll bloku ll je veden na třetí vstup lll bloku lg, dále první výstup lll bloku ll čtvrtý generátor je přiveden na první vstup lll bloku gg třetí generátor a současně...

Zapojení pro hlídání překročení sledované veličiny se signalizací přerušení vedení k převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259053

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jaroslav, Šlegr Petr

MPK: H02H 1/04

Značky: přerušení, vedení, veličiny, signalizaci, sledované, překročení, hlídání, převodníku, zapojení

Text:

...že komutátor je svou první a druhou výstupní svoŕkou připo jen k první e druhé napájecí svorce nejméně jednoho vyhodnocovaniho obvodu, jehož první a druhý vstup jsou spojeny se evorkami přer vodníku. Výstup zapojení je spojen s výstupem vyhodnocovacího obě vodu .vzaoojení dle vynálezu je jednoduché, v důsledkúĺčehož i levnéa spolehlivá, technologicky nenáročné. Nastevovéní při výrobě je mi-» nimalní uživatel nastavuje pouze mez, jejíž...

Zapojení pro bezpečné , automatické zapálení a hlídání provozu zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245922

Dátum: 01.07.1988

Autor: Matjuk Vladimir Fedorovie

MPK: F23N 5/00

Značky: hořáku, plynových, zejména, zapálení, automatické, bezpečné, zapojení, provozu, hlídání

Text:

...přes devátou diodu za čtvrtou diodu, tam kde je napojena na první kondenzátor a za kontakt etykače motoru ventilátoru spalovacího vzduchu přes deaátou diodu.čtvrtý klidový kontakt druhého relé je zařazen před elektromagnety bezpečnostních uzávěrů a pátý klidový kontakt druhého relé je zařazen před druhý přepínací kontakt prvního reljć. Druhé relé muze být pamětové, tzn., že je v sepnuté poloze mechanicky zajíštěno, přičemž rozpínání...

Zařízení pro hlídání oček vysokootáčkových rotorů bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257176

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šmajstrla Vojtěch

MPK: G01P 3/48, D01H 13/32

Značky: bezvřetenových, zařízení, dopřádacích, vysokootáčkových, rotoru, hlídání, oček, strojů

Text:

...Dále je indukčnozt cívky tím více závislá na otáčkach, čím je větší poměr rozměru 2 b cívky l ku vzdálenosti cívky l od povrchu tělesa. Cívka l je vzduchová.V obr. 3 je znázorněn typický průběh závislosti poměrně změny indukčnosti deltaLn v na otáčkach n pro tři velikosti napájecí frekvence E 1, fz, f 3, kde f 1 je menší než f 2 a ta je menší jak f 3. Křivka má podobnost s rezonančnívkřívkou, proto jev nazývejme v okolí minimaPoměrná změna...

Zapojení pro měření a hlídání teploty a pro ochlazování mazacího média ve stanici na zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242058

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ježak Ernest

MPK: G05D 23/00

Značky: zapojení, teploty, hlídání, ložisek, stanici, ochlazování, media, zkoušení, mazacího, měření

Text:

...knoflíkem na ovládacím panelu, čímž ae Jednak usnadní a zjednoduší obsluha zařízení a jednak odstraní nebezpečí deformace prvků ovládajících epínecí mechanismus a zvýši spolehlivost jejích funkce.Zapojsní podle vynálezu je schematícky znázorněno na příloženém výkrese. Obrázek představuje blokové schema zapojení pod vynález. 242 05V mazacie agregátu łł zkušební etanice opatřeném chladišen gyje na vetupu do zkoušené souetavy Umístěno...

Zapojení pro hlídání nastavené úrovně proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239983

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vojtašek Vladimar, Huoková Zdenka

MPK: H02H 3/08

Značky: nastavené, proudu, úrovně, hlídání, zapojení

Text:

...22. Na bázi tranzistoru 12 je dále připojen jeden pól prvního filtračního kondenzátoru 22 a přes předředný odpor 11 a regulační odpor gg 1 katoda Zenerovy diody gl. Anoda Zenerovy diody gl 3 spojene se zápornýn pólen nezávislého zdroje 12 stejnosněrnáho proudu právě tak, jako druhý pól prvního filtračního kondenzátoru 22 a emieor tranzistoru 2. Kolektor tranzistoru 12 je napojen na první svorku relé 22, anodu ochranná diody gg a jeden...

Zařízení pro hlídání jazýčků jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244456

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vávra Blažej, Bocán František, Marchalan Miroslav, Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter, Cipová Marta, Czajlík Mikuláš

MPK: D04B 35/18

Značky: jehel, jazýčků, zařízení, hlídání

Text:

...napr. čtyřmiV každém pletacím systému je uspořadán můstek g, na nějž dosedejí sme neandzornä né vodiče nití. Mustek g je připevněn srouby 1 k drždku 4 ulozenám na neznázorněnám ramu stroje.Z.boku je na držák i pŕipevnäna hlídací hlava j. Hlídací hlava 2 sestava z dotekoveho čídla á jeho odizolovaného držáku 1 a vodícího äroubu 5,. Ha vodícím lroubu ,Q je upo řsdáno očko 2, k němuž je napojen drát m propojený e elektrickým obvody...

Zapojení pro hlídání plamene, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236111

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nevřala Milan

MPK: F23M 11/04

Značky: zapojení, zejména, plamene, hořáku, plynových, hlídání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku snížení rozměru a hmotnosti při vysoké spolehlivosti zařízení pro hlídání plamene. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na řídicí elektrodu polem řízeného tranzistoru (1) je připojena přes filtr (2) a sekundární vinutí transformátoru (3) elektroda hlídače (4) plamene. Primární vinutí transformátoru (3) je napojeno na zdroj napětí přes tyristor (5) a první odpor (6). Mezi anodu a katodu tyristoru (5) je připojen kondenzátor...

Zapojení pro bezpečné elektrické zapálení a hlídání plamene, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236107

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nevřala Milan

MPK: F23Q 3/00

Značky: zapojení, plamene, zejména, hořáku, hlídání, elektrické, plynových, zapálení, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku snadné obsluhy a optimální funkce zapojení pro elektrické zapálení a hlídání plamene. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na zdroj napětí je připojeno relé (4) a paralelně k němu je připojen jednak první elektromagnetický ventil (6) hořáku a jednak první větev. K této první větví je prostřednictvím dalších elektrických prvků připojena poruchová signalizace (35). V prvním bodě předmětu vynálezu je dále popsáno zapojení...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů hlídání meze podbuzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250464

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/06

Značky: stroje, hlídání, správné, funkce, zařízení, synchronního, zabezpečení, obvodů, podbuzení

Text:

...Druhý vstup 124.2 dvouvstupověho součtového členu 124 je připojen k výstupu 122.3 dvouvstupoveho členu 122, jehož prvý vstup 122.1 je připojen na vstup 12.4 členu 12 logických operací, na jeh-ož vstup 12.5 je připojen druhý vstup 122.2 dvouvstupového so-učinového členu 122. Výstup 124.3 dvouvstupého součtového členu 124 je připojenZařízení podle vynálezu pracuje tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodech hlídače 6 meze podbuzení...

Zařízení pro hlídání uvolněné nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250369

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 35/12

Značky: zařízení, uvolněné, nitě, hlídání

Text:

...nitě, přičemž u tyčky je uspořádán elektrický kontakt hlídacího obvodu pro dosednutí elektrického vodivého kroužku při uvolnění nitě.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkrese, kde znacobr. 1 uspořádání tyčky, kontaktu »a kroužku mezi očky pro vedení ,nitě se znázornením obou poloh kroužku, 4obr. Z detail doteku kroužku a kontaktu při uvolnění nitě.Známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového...

Elektronické čidlo rotorové frekvence pro hlídání ukončení protisměrného brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249417

Dátum: 12.03.1987

Autori: Chlebiš Petr, Čermák Tomáš

MPK: H02P 3/18

Značky: protisměrného, hlídání, čidlo, rotorové, ukončení, brzdění, elektronické, frekvence

Text:

...druhý bázový odpor -RA spojene s bázi druhého tranzistoru T .Kolektor druhého tranzistoru 32 je pŕipojen na vstup děliče kmitočtu ž, tvořeněho zde třemi klopnými obvody .0 1, Io 2, 10 1 typu J-K.Výstup děliče kmitočtu 2 je přivedon na paralelně spojene vstupy A o B monoetabilního klopnáho obvodu E 4, ktorý se při tomto zapojení vstupu uvádí do činnosti přechod» vstupního napätí z logické úrovně nízká L do vysoká H. Ilonostabilni obvod m 4...

Řídicí jednotka ochranného zařízení pro hlídání prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229300

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G08B 21/00

Značky: ochranného, prostoru, zařízení, hlídání, řídící, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí jednotky ochranného zařízení pro hlídání prostoru. Řídicí jednotka sestává z generátoru hodinových impulsů, vyhodnocovacího čítače, čítače cyklu čísel, vyhodnocovacího klopného obvodu, monostabilního klopného obvodu, hradla a indikačních obvodů poruchy testu a poruchy cyklu. Hodinové impulsy startují jednotlivé pracovní cykly za sebou jdoucích optických jednotek ochranného zařízení pro hlídání prostorů, které vytvářejí...

Zapojení pro hlídání přítomnosti metanu a kysličníku uhelnatého v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231716

Dátum: 15.07.1986

Autori: Smetana Jaromír, Vrána Vlastislav, Plocek Jiří

MPK: E21F 5/00

Značky: zapojení, zásobníku, přítomnosti, uhelnatého, hlídání, metanu, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro hlídání přítomnosti metanu a kysličníku uhelnatého v zásobníku, zejména v hlubinných dolech. Podstatou je odběrová sonda umístěna uvnitř zásobníku a v místě skipového vyprazdňování v plnicím kanále skipu. Sonda je spojena pružnou trubicí s infraanalyzátorem, který je vedením napojen jednak na dispečink a jednak na reléovou skříň. Zapojení podle vynálezu lze s výhodou použít ve všech zásobnících uhlí, sypkých hmot a...

Univerzální bezkontaktní ochranné zařízení pro hlídání prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231434

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G08B 13/18

Značky: univerzální, hlídání, prostoru, ochranné, bezkontaktní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního bezkontaktního ochranného zařízení pro hlídání prostorů. Zařízení sestává s řídicí jednotky a několika optických jednotek, přičemž každá jednotka je opatřena klopným obvodem a všechny tyto klopné obvody dohromady vytvářejí posuvný registr. Každá optická jednotka obsahuje přijímač a vysílač světelného paprsku. Dojde-li k přerušení dráhy světelného paprsku mezi přijímačem a vysílačem, vyšle řídicí jednotka povel k...

Zařízení pro hlídání poruchovosti pásu při provozu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226509

Dátum: 15.05.1986

Autori: Korč Teodor, Pletnicki Leon

Značky: hlídání, dopravníku, pásových, zařízení, pásu, provozu, poruchovosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hlídání poruchovosti pásu při provozu pásových dopravníků vyznačené tím, že je tvořeno vidlicí (7) upevněnou prodlouženým jednoramenným táhlem (15) na těleso otočné objímky (8) opatřené na protilehlé straně raménkem (14) ve tvaru úkosu, jehož konec obepíná válcovou část drážky nárazníku (16) osazeného hlavicí (9), který je usazen v držáku (12) upevněného souběžně s otočnou objímkou (8) na boční hraně rámu (11), přičemž na plošné...

Universální bezkontaktní ochranné zařízení pro hlídání prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229044

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G08B 21/00

Značky: bezkontaktní, hlídání, universální, zařízení, ochranné, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká universálního bezkontaktního ochranného zařízení pro hlídání prostorů. Zařízení sestává z řídicí jednotky a několika optických jednotek, přičemž každá optická jednotka je opatřena klopným obvodem a všechny tyto klopné obvody dohromady vytvářejí posuvný registr. Každá optická jednotka obsahuje přijímač a vysílač světelného paprsku. Dojde-li k přerušení dráhy světelného paprsku mezi přijímačem a vysílačem, vyšle řídicí jednotka...

Zařízení pro elektrické hlídání příze u podávací hlavy okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230468

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pleskač Karel, Hrubý Jan

MPK: D04B 15/48, D04B 35/14

Značky: zařízení, okrouhlého, hlavy, stroje, elektrické, příze, pletacího, hlídání, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Pro vysokoobrátkové pletací stroje je třeba dosáhnout kratšího reakčního času hlídače příze mezi podávací hlavou a pletacím místem, aby nevznikala závada v pletenině, resp. aby byla co nejmenší. Hlídač svým snímačem,pracující na principu gravitační síly je svou hmotností omezen nutností zpracování tenkých přízí, což je protiřečí tendenci ke krácení reakční doby. Řešení problému je pomocí snímače s proměnlivým momentem síly představované závažím...

Zařízení pro hlídání teploty strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219790

Dátum: 15.09.1985

Autor: Zorvan Eduard

Značky: zařízení, teploty, součástí, strojních, hlídání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce známého zařízení a zvýšení provozní spolehlivosti při aplikaci u pneumatického systému pro ovládání linek dopravníků. Podstatou vynálezu je, že zařízení pro hlídání teploty strojních součástí je vytvořeno z pouzdra, připevněného k povrchu hlídané součásti a opatřeného otvorem, v němž je uložen čep s průchozím vrtáním. Čep je na straně přilehlé hlídané součásti opatřen lůžkem s vložkou z...

Zapojení pro automatické hlídání izolačního stavu kabelové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221611

Dátum: 15.05.1985

Autor: Wagenknecht Oldřich

Značky: izolačního, sítě, zapojení, automatické, kabelové, stavu, hlídání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické hlídání izolačního stavu kabelové sítě s určením úseku poruchy, které má zdroj krokovacích impulsů připojený na čítač krokovacích impulsů a hlavní spínací systém, na který jsou připojeny hlavní dohlížecí vodiče, připojené na nejméně jeden vedlejší spínací systém, který má neobsazený první krokový výstup a vedlejší dohlížecí vodiče, přičemž hlavní spínací systém je připojen vstupem krokovacího systému na vyhodnocovací...

Zařízení pro hlídání mechanického spojení rotujících strojních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218819

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zapletal Pavel, Plaček Bedřich

Značky: strojních, mechanického, hlídání, rotujících, spojení, zařízení, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hlídání mechanického spojení rotujících strojních částí, kde hřídel první rotující části je spojen s hřídelem druhé rotující části přes spojovací prvek, vyznačující se tím, že na hřídeli (11) první rotující části (1) je umístěn první akční prvek (12), tvořený například ozubeným kolem a na hřídeli (21) druhé rotující části (2) je u místěn druhý akční prvek (22), tvořený na příklad druhým ozubeným kolem, přičemž proti prvnímu akčnímu...

Zařízení pro hlídání stavu oleje v přístroji pro mazání olejovou mlhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224937

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kratochvíl Jan

Značky: mlhou, hlídání, stavu, oleje, olejovou, přístroji, mazání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hlídání stavu oleje v přístroji pro mazání olejovou mlhou s bezkontaktním spínačem a plovákem, vyznačené tím, že k spodní části (2) nádržky (3) na olej je připevněn nosník (4), k jehož čepu (5) je na páce (6) připevněn plovák (7), přičemž o rameno (8) páky (6) se jedním svým koncem opírá tyčinka (9), opatřená na svém druhém konci řídícím tělískem (10), vedená ve vedení (11) zakončeném koncovým nástavkem (12) s vybráním (13) pro...