Patenty so značkou «hlavou»

Skrutka s kombinovanou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7480

Dátum: 01.07.2016

Autor: Horváth Tomáš

MPK: F16B 23/00, F16B 35/04, F16B 35/06...

Značky: kombinovanou, skrutka, hlavou

Text:

...takú slcrutku, ktorá by minimalizovala tieto problémy.Skrutka s kombinovanou hlavou podľa tohto technického riešenia je vybavená šesťhrannou hlavou, ktorá umožňuje manipuláciu štandardným kľúčom, ale súčasne obsahuje aj vnútorný manipulačný otvor, výhodne vnútorný šesťhran (imbus), vnútornú hviezdicu (torX), vnútorný štvorhran, klasický zárez alebo krížový otvor, určený na manipuláciu so skrutkovačom, imbusovým kľúčom atd.Veľkou výhodou...

Axiálny extrudér s rotujúcou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7032

Dátum: 03.02.2015

Autori: Peciar Marián, Peciar Peter, Fekete Roman

MPK: B29C 47/92, B29C 47/60

Značky: rotujúcou, axiálný, hlavou, extrudér

Text:

...optimálnu hodnotu inak, ako zmenou reologických vlastností pasty, čo je väčšinou pridaním väčšieho objemu kvapaliny, alebo zväčšením voľného prierezu dýzy. Tieto dva spôsoby však nie sú vhodné z hľadiska finálnych vlastností produktu a vytlačený extrudát býva tvarovo nestabilný.Princíp činnosti závitovkového extrudéra s dýzou v tvare kupoly je založený na vytláčaní pasty závitov 10kou so špeciáhie upraveným koncom závitovky v tvare lopatky...

Kĺbový čap s kĺbovou hlavou z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19630

Dátum: 07.05.2014

Autori: Gonzalez Carlos, Ecker Rainer

MPK: F16C 11/06

Značky: plastů, kĺbový, hlavou, kĺbovou

Text:

...spracovávať mnohými spôsobmi. U dané ocele sa pritom môže jednať tak o oceľ, ktorá kalením a popúšťanlm spracovateľná je, ako i o oceľ, ktorá kalením a popúšťaním spracovateľná nie je. Ďalej sa môže kĺbové teleso skladať z ľubovoľného kovu - napr. z hliníka alebo niromateriálu, a to ak dané materiály vydržia špecifickú záťaž. Pokiaľ ide o tzv. niromateriály, je možné využiť napr. x 8 CrNiS 18-9, x 5 CrNi 18-10 alebo x 5 CrNiMo 17-12-2.0014 Aby...

Výtlačná hlava a extrudačné zariadenie vybavené takouto výtlačnou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20419

Dátum: 28.09.2010

Autor: Hoffmann Wieland

MPK: B29C 47/06, B29C 47/56, B29C 47/08...

Značky: vybavené, výtlačnou, takouto, extrudačné, hlava, hlavou, zariadenie, výtlačná

Text:

...vozidiel alebo špeciálnych pneumatík strojov na zemné práce.Každá výmena typu behúňa pneumatiky má za následok, že je potrebná výmenanadstavcov prietokových kanálov ako aj predtvarovacích líšt.Zatial čo V praxi je už možne združiť štyri extrudéry vjednom spoločnom extrudačnom zariadení, vedie usporiadanie ďalšieho extrudéra ako prídavného extrudéra k zvýšenej potrebe priestoru V dôsledku takzvaného vrstveného usporiadania. Na tento účel sa...

Štvortaktný motor s plochou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5080

Dátum: 05.02.2009

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Peter

MPK: F01L 7/00

Značky: hlavou, plochou, štvortaktný, motor

Text:

...v bočnom pohľade kinematickć usporiadanie rotačného rozvádzača valca a kľukovćho mechanizmu. Na obr. 2 je znázomený horný pohľad na usporiadanie sacích a výfukových kanálov. Na obr. 3 sú znázomené štyri cykly štvortaktného motora. Na obr. 4 je znázornený mechanizmus časovanía otvárania kanálov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu...

Hydraulický lis s pohyblivou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4602

Dátum: 03.11.2006

Autori: Foltán Pavol, Malec Jozef

MPK: B30B 15/06

Značky: hlavou, hydraulický, pohyblivou

Text:

...bočný pohľad na hydraulický lis s pohyblivou hlavou s použitými štyrmi hlavnými hydraulickými valcami s priebežnými diferencovanými piestnicami, obr. 2 pôdorys s rozmiestnením jednotlivých hlavných hydraulických valcov s priebežnými diferencovanými piestnicami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaHydraulický lis s pohyblivou hlavou (obr. l) pozostáva zo statickej hlavy 1, z pohyblivej hlavy 2, dvoch hlamých hydraulických valcov 3 s...

Usporiadanie s granulačnou hlavou extrudéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6890

Dátum: 27.04.2005

Autori: Hehenberger Gerhard, Remili Johannes

MPK: B01J 2/20, B29B 9/02, B29C 47/30...

Značky: granulačnou, extrudéra, usporiadanie, hlavou

Text:

...plochu, ktorá prichádza do kontaktu s otáčajúcim sa rezacím nožom, resp. chladným okolím v rezacej komore, susediaci s granulačnou dierovanou doskou, takže existuje nebezpečie stuhnutia plastovej taveniny v priechodnom kanáli. K tomu dolieha granulačná dierovaná doska mostíkom priamo na predný koniec prstencovitého mostíka, takže vdôsledku nevyhnutných rozdielnych tepelných roztiahnutí, ktoré nutne vznikajú v dôsledku rôzneho ohrevu...

Štvortaktný spaľovací motor s obvodovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3985

Dátum: 03.11.2004

Autori: Dobrodenka Pavel, Lešinský Ján

MPK: F02B 57/00

Značky: hlavou, štvortaktný, spalovací, motor, obvodovou

Text:

...ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia motora, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého motora a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia...

Stroj na leštenie mramorových alebo kamenných dosiek vybavený rotačnou hlavou umiestnenou na osi otáčania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3502

Dátum: 17.09.2004

Autor: Montresor Nicola

MPK: B24B 9/06

Značky: dosiek, hlavou, rotačnou, stroj, vybavený, kamenných, mramorových, umiestnenou, otáčania, leštenie

Text:

...nosnou jednotkou na nesenie leštiacich hláv.0017 Stroj na leštenie hrán dosiek podľa vynálezu definuje patentový nárok 1.0018 Ďalšie rysy a detaily stroja podľa vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho opisu doplneného odkazmi na neobmedzujúce uskutočnenie ukázané na sprievodnom výkrese, naNa obr. 1 je bočný schematický pohľad na hnací systém nosnej jednotky pracovnýchhláv, ktorá sa použije v stroji na leštenie hrán dosiek podľa...

Oceľová skrutka s dutou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7490

Dátum: 03.07.2003

Autori: Leroux Maxime, Virgl Alain

MPK: B21K 1/00

Značky: hlavou, ocelová, skrutka, dutou

Text:

...Podľa iného znaku vynálezu má hrubý valcovaný drôt použitý na výrobu skrutiek mechanické vlastnosti Rm 580 MPa a Re 340 MPa. Predkladateľ prihlášky zároveň zistil, že také mechanické vlastnosti sú zvlášť vhodné na razenie skrutiek bez krokov klasického tepelného opracovania guľovité žíhanie pred0016 Prednostne má drôt kujnosť Z 65 . Ďalšie znaky,ciele a výhody vynálezu vyplynú z nasledujúceho podrobného opisu a pohľadom na...

Rezací horák s multifunkčnou horákovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2899

Dátum: 28.08.2002

Autor: Vossberg Rainald

MPK: F23D 14/48

Značky: hlavou, řezací, horák, multifunkčnou, horákovou

Text:

...toho je potrebné použiť vždy podľa hrúbky rezaného predmetu a rezacích parametrov pomaly horiaci alebo rýchlo horiaci vykurovací plyn. Pri známom rezacom horáku musí byt na tento účel k dispozicii výberrôznych rezacích dýz a im zodpovedajúcich ohrievacích dýz, čo so sebou nesie zodpovedajúce náklady na skladovanie a výmenu rôznych dýz.0009 Známy rezací horák má sice kompaktnú stavbu, ale je koncipovaný výlučne na použitie s dýzami, ktoré...

Nastaviteľný oblekový vešiak so spojovacou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 281

Dátum: 06.10.1993

Autor: Sloboda Karol

MPK: A41F 15/02

Značky: spojovacou, nastavitelný, oblekový, hlavou, vešiak

Text:

...vysunuteľná časť je priložené k hornej strane odvesny a je zhodne profilovaná s odvesnou v tvare prevráteného písmena U.Na obrázku č. 9 je táto konštrukcia znázornená pri pohľade zho ~ra. Na obrázku č. 10 je toto alternatívne riešenie znázornenétak, že odvesna aj vysunuteľná časť je v tvare prevráteného skoseného písmena L.Na obrázku č. ll je rez detailu odvesny a vysunuteľnej časti v rovine D-D z obrázka č. 10 a na obrázku č. 12 je rez...

Kružidlo s ľahko nastaviteľnou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278461

Dátum: 13.05.1992

Autor: Ther Jindřich

MPK: B43L 9/16, B43L 9/02, B43L 9/20...

Značky: hlavou, nastaviteľnou, kružidlo, ľahko

Zhrnutie / Anotácia:

Kružidlo s ľahko nastaviteľnou hlavou pozostáva z ramena (A) a ramena (B). Rameno (A) má trecí člen (1) s rovnobežnými vonkajšími trecími plochami (2, 2'), vybavený kruhovým stredovým priechodným otvorom s výrezom (4), ktorý je užší ako priemer kruhového stredového priechodného otvoru (3) a je situovaný na protiľahlú stranu držiaka (5, 6) ceruzky a ihly, pričom druhé rameno (B) obsahuje trecí člen (7) s dvoma súbežnými vnútornými trecími...

Zařízení proti vnikání prachu prstencovitou štěrbinou mezi výložníkem a brázdicí hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247058

Dátum: 15.08.1988

Autor: Goiovan Eduard Vjaeeslavovie

MPK: E21C 35/22

Značky: hlavou, výložníkem, štěrbinou, vnikání, prstencovitou, brázdicí, zařízení, prachu, proti

Text:

...je schematicky znazorněn na jednom příkladném provedení na výkrese, na němž obr. 1 představuje brázdicí stroj s výložníkem a s brázdicí hlavou, obr. 2 pak značí přední část brázdlcího stroje s brázdicí hlavou, obr. 3 je detail v řezu v rovině III-lll na obr. 2.Na brázdicím stroji 1 je uložen výkyvně kolem vodorovné osy 3 a svislé osy 4 výložník 2. Kolem osy 5 jsou na výložníku 2 otočně uloženy brázdicí hlavy 6. Na obr. 2 jsou...

Vřeteník s dvouvřetenovou revolverovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257888

Dátum: 15.06.1988

Autori: Blažek Ivo, Burian Zdeněk, Knapek Stanislav

MPK: B23Q 1/08, B23B 19/00

Značky: dvouvřetenovou, vřeteník, revolverovou, hlavou

Text:

...vnitřní část gl zubové spojky je v záběru s pevnou vnější částí gl, spojenou s horizontálním vřetenem g, resp. s pevnou vnější částí gg, spojenou s vertikálním vřetenem 3 přes ozubený kuželový převod 1 a je ovládána přesouvačem 33, uspořádaným na jednom konci oboustranné pístnice 35, spojené s pístem gg hydtaulického válce gg. Druhý konec oboustranné pistnice gg slouží k ovládání koncových spínačů gg, 31.Těleso 1 dvouvřetenové revolverové...

Zariadenie na dávkovanie súčiastok, najmä valcových s hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256184

Dátum: 15.04.1988

Autor: Miklánek Miroslav

MPK: B23Q 7/08

Značky: válcových, zariadenie, súčiastok, najmä, hlavou, dávkovanie

Text:

....hlavou podľa vynálezu je, že zariadenie spoľahlivo dávkuje súčiastky hlavou dole s vysokým výkonom potrebným .pre ďalšie montážne operácie.Zariadenie na dávkovanie súčiastok najmä valcových s hlavou je príkladne znázornené na pripojených výkresoch, kde na iobr. 1 je nalkreslené zariadenie ischématioky v náry 4 se, ina obr. 2 je nakreslenê zariadenie v pôdoryse.Zariadenie na dávkovanie súčiastok, najmä -valcových so šesťhrannou hlavou alebo...

Univerzální vřeteník s otočnou vřetenovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254380

Dátum: 15.01.1988

Autori: Knapek Stanislav, Burian Zdeněk, Blažek Ivo

MPK: B23B 19/00

Značky: hlavou, vřetenovou, univerzální, vřeteník, otočnou

Text:

...pouzdro 3, otočně uložené na hlavní hřídeli 33. Pouzdro 3 je na jedné straně uzavřeno víkem 33 se závitem, na kterém je našroubována převlečná matice 33, navlečená na suvnem šroubu 33, který je uložen ve vodlcím pouzdru 33 a je opatřen narážkou 33 koncových spínačü 33 zpevñování. Na suvném šroubu 33 je uložena matice 33, kteráDále je pouzdro 3 opatřeno ozubeným kolem 33, které je V záběru s pastorkem 33 hřídele 33 náhonu pootáčení...

Zariadenie pre upínanie valcových súčiastok s hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242461

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stoilov Georgi Kirilov, Mitov Angel Jossifov

MPK: B23Q 3/06

Značky: hlavou, zariadenie, upínanie, súčiastok, válcových

Text:

...správnu funkciu zariadenia nie je potrebná presná výroba vačky a presné uloženie hriadeľa Vačky.Na výkrese je v reze znázornená zariadenie na upinanie valcových súčiastok s hlavou podľa vynálezu.Ovládacia vačka 14 posuvnej tyče 1 uloženej vo vedení telesa 5 má vytvorenú pracovnú dutinu 2, v ktorej je uložená prítlačná tyč 3 odpružená pružinou 4. V telese 5 a posuvnej tyči 1 je v pracovnej dutina 19 uložená vratná pružina 6, ktorá vyvoláva...

Způsob průtažného nýtování nýty s plochou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251704

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kasal Eduard

MPK: F16B 19/04, F16B 19/06

Značky: hlavou, průtažného, způsob, plochou, nýty, nýtovaní

Text:

...nýtovaného materiálu. Pro případ,že materiál hlavy nýtu přečnívá rovinu horního materiálu, je na nýtu vytvořena středicí drážka pro možnost použití brusky. Takto provedený nýtový spoj zaručuje dostatečnou pevnost, aniž by bylo nutné upravovat předem délku nýtů.- 2 251 704 Nevýhodou popsaných způsobů provedení nýtového spoje jenutnost provést vedlejší operací - zkrácení použitého nýtu na potřebnou délku nebo použití dalšího elementu (případné...

Válcová stupňovitá fréza pro hlubinné vrtání s vodicí hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251206

Dátum: 11.06.1987

Autor: Dienemann Werner

MPK: E21B 29/00

Značky: fréza, vodiči, stupňovitá, hlubinné, vrtání, válcová, hlavou

Text:

...unnnnpnqecxue pemymne ýpesu, Maxonnmnecn Hánonmmmwoäé ncnonuenu Tax, qwo.Moryw coeąnnxŕbcn nocpecTnoM MyTOBmX xynaqxoamx Koneu 4.Ínanee, nanpaanenue 5 ncnonneuo c rnanxoň öoxonbñ HOBQDXHOCTBD, nonaeprmeücs saxanxe, max qmo ne nponcxónr ůpeaeponąnne. Hepen npHMeHeHHeM Taxoro mne aepa cnaqana coönpamrca nmőpannme ůpesepnme Konbua 3 Ha nonmň mrox Tax, qroöm nucwynu MYQTOBHR Konen 4 nxonunu 9 nasu Kónbnenux Qpes. nocne aroro Hannaänsaercn...

Zařízení pro vyřazení horizontálního vřetena horizontální frézky přídavnou vertikální hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251197

Dátum: 11.06.1987

Autor: Opletal František

MPK: B23C 1/10

Značky: horizontálního, hlavou, horizontální, vřetena, přídavnou, vertikální, zařízení, vyrážení, frézky

Text:

...vřeteno frézky. A opačně sejmutím přídavné vertikální hlavy se toto vřeteno do funkce samočinně zařadí.Príklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresn, kde obr. 1 je celkový pohled na horizontální frézku s vertikální hlavou v nepracovní poloze, obr. 2 je pof hled na tutéž horizontální frězku s vertikální hlavou v pracovní poloze a na obr. 3 je znázorněn mechanizmus vlastního zařízení.Zařízení podle vynálezu...

Šroub s klenutou hákovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234002

Dátum: 15.09.1986

Autor: Vom Felde Hans-werner

MPK: E21D 11/22

Značky: hákovou, šroub, hlavou, klenutou

Zhrnutie / Anotácia:

Šroub s hákovou hlavou a závitovým dříkem pro matici je určen ke spojování překrývajících se konců korýtkových profilů výztuže důlních chodeb. Zploštělá hlava šroubu je širší nad přechodem do dříku než nad nosem, přechází do dříku dvěma přechodovými oblastmi se vzájemně odlišným sklonem, které na sebe spojitě navazují, a na dolní straně má rovinnou plochu pro dosednutí na přírubu vyztužovacího profilu.

Zařízení pro zavedení šroubů s šestihrannou hlavou do klíče

Načítavanie...

Číslo patentu: 231747

Dátum: 15.07.1986

Autori: Olbert Jaromír, Jarmara Karel

MPK: B25B 23/08

Značky: šestihrannou, šroubu, hlavou, zařízení, zavedení, klíče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení spolehlivého zavedení šroubu se šestihrannou hlavou do vnitřního šestihranného průřezu tělesa klíče. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním tří kuliček na přechodu mezi kruhovým vnitřním průřezem a šestihranným vnitřním průřezem tělesa klíče. Kuličky jsou rozmístěny po 120° v kuželových dírách, jejichž osy jsou kolmé na plošky vnitřního šestihranného průřezu. Kuličky částečně zasahují svým objemem do kruhového...

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227567

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: rotorových, súčiastok, orientáciu, hlavou, strojoch, dopravu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch, u ktorých dopravná dráha súčiastok je tvorená po obvode dopravného rotora, vyznačujúce sa tým, že vnútorná časť dopravnej dráhy (10) je tvorená rotačným kotúčom (4), pričom nad častou rotačného kotúča (4) je umiestnený násypník (5) zasahujúci nad dopravnú dráhu (10).

Dobývací stroj s rotační trojhrannou řezací hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226168

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lindroth David Paul, Wilson Richard James, Roepke Wallace

Značky: trojhrannou, dobývací, hlavou, rotační, stroj, řezací

Zhrnutie / Anotácia:

Dobývací stroj s rotační trojhrannou řezací hlavou průřezu Reuleauxova trojúhelníku sestávající z podvozku, na němž je u předního konce otočně uloženo jedním koncem nosné rameno, vyznačený tím, že na volném konci nosného ramene (7) podvozku (41) je na jedné jeho straně uložena otočně trojhranná řezací hlava (1) o průřezu rovnostranného trojúhelníku s obloukovými stěnami, rozdělená radiálními přepážkami ve vyduté části (23), přičemž rovnoběžně s...

Kryt šroubu nebo vrutu s válcovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215273

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bašta Václav

Značky: hlavou, šroubu, válcovou, vrutu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu může být použito ve všech oborech, kde se používá šroubového spojeni s ohledem na povrchovou úpravu výrobku. Vynález řeší esteticky vzhled šroubového spoje a zamezuje podstatně svévolnou demontáž. Účelu vynálezu dosáhneme podložkou pod šroub, kterou prodloužíme směrem vzhůru válcovou stěnou opatřenou průřezem a zakončenou lemem určeným pro zápich ve víčku. Na takto upravenou podložku nasadíme víčko jehož vnitřní tvar je shodný s...

Zariadenie na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a driekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215199

Dátum: 15.10.1982

Autor: Paulech Silvester

Značky: hlavou, súčiastok, kuželovou, orientáciu, zariadenie, driekom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu súčiastok s kužeľovou hlavou a driekom pozostávajúce z vibračného zásobníka a dráhy, vyznačujúce sa tým, že vodiaca dráha /3/ je k stene misy /2/ vibračného zásobníka /1/ pripojená tak, že medzi vnútornou stenou misy /2/ vibračného zásobníka /t/ a vodiacou dráhou /3/ je vytvorený vodiaci žľab /5/ hláv /10/ súčiastok /9/ a ku koncu vodiacej dráhy /3/, ktorá sa od miesta orientácia /4/ postupne skláňa smerom ku dnu...