Patenty so značkou «hladiny»

Systém na regulovanie výšky hladiny podzemnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6834

Dátum: 02.07.2014

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02D 31/00, E02B 11/00

Značky: výšky, podzemnej, regulovanie, systém, hladiny

Text:

...stabilizačné stĺpiky a dosadací prah, pričom na spodnej hrane každého protipovodňového paneluje umiestnená pružná horizontálna tesniaca lišta s proñlovými drážkami, ktoré samosvome pridržiavajú horizontálne tesniacu lištu na protipovodňovompaneli, pričom medzi stabilizačný stĺpik a spojnicu susediacich protipovodňových panelov je k stabilizačnému stĺpiku pripevnená prítlačná lišta s pružnou vertikálnou tesniacou lištou a protipovodňové...

Protilátka anti-VLA-1, kompozície obsahujúce túto protilátku, sekvencie izolovanej nukleovej kyseliny, použitie kompozície, spôsob určovania hladiny VLA-1 in vitro v tkanive, bunka z bunkovej línie hAQC2, haAQC2, hsAQC2 alebo hybridómu mAQC2 a spô…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288124

Dátum: 30.08.2013

Autori: Karpusas Michael, Lyne Paul, Saldanha José, Garber Ellen

MPK: A61P 29/00, A61K 49/16, A61K 39/395...

Značky: anti-vla-1, hybridomů, hladiny, bunkovej, spô, obsahujúce, hsaqc2, spôsob, kyseliny, izolovanej, túto, haqc2, maqc2, použitie, kompozície, nukleovej, protilátku, linie, vitro, sekvencie, vla-1, tkanive, buňka, protilátka, určovania, haaqc2

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu sú protilátky, ktoré sa špecificky viažu k integrínu VLA-1 a ktoré sú užitočné na liečenie imunologických ochorení. Vynález poskytuje kryštálovú štruktúru komplexov tvorených protilátkami VLA-1 a ich ligandy, a ďalej tiež antagonistov a agonistov identifikovaných spôsobom, keď sa používajú štruktúrne koordináty štruktúr podľa vynálezu.

Zariadenie a spôsob na meranie úrovne stavu hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17213

Dátum: 17.02.2011

Autori: Johanning Joachim, Dziobek Frank

MPK: G01F 23/02

Značky: zariadenie, stavu, úrovně, meranie, spôsob, hladiny

Text:

...vyparovania stúpne až kodlučovači kvapôčok, l ked indikovaný stav hladiny vykazuje normálnu výšku plnenia.0008 Optimálna úroveň stavu hladiny pri vyparovaní sa potom dosiahnevtedy, ked všetky rúrky tepelného výmenníku s kvapalinou sú pokryté, a výparník môže vyvinúť plný výkon. Vyšší stav hladiny nie je nutný a ani nie je požadovaný, pretože vzniká nebezpečenstvo, že spoločne splynom opúšťa nádrž tiež kvapalina, čo môže viesť k ujme...

Zariadenie na meranie hladiny kvapaliny v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5566

Dátum: 07.10.2010

Autor: Březina Michal

MPK: G01F 23/22, G01F 23/24

Značky: kvapaliny, hladiny, meranie, zariadenie, zásobníku

Text:

...meranie hladiny kvapaliny V zásobníku, zahŕňajúce teleso hlavy s upevňovacou prírubou a tvarovanými pólmi kondenzátora vo forme dvoch, troch alebo štyroch tyčí alebo rúrok. Na obr. 2 je znázomené ďalšie vyhotovenie tohto zariadenia, kde tvarované póly kondenzátora sú vytvorené ako sústava koncentrických rúrok, zobrazené sú dve vyhotovenia, s dvoma a tromi koncentrickými nírkann. Na obr. 3 je zobrazená bloková schéma elektronického obvodu...

Spôsob a zariadenie pre rozpoznávanie hĺbky hladiny vo vrte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11098

Dátum: 24.09.2009

Autori: Zamow Rainer, Sonnleitner Kurt

MPK: E21B 47/04

Značky: spôsob, rozpoznávanie, hladiny, hĺbky, zariadenie

Text:

...i nepredvídateľným spôsobom kolíše, je presná poloha hĺbky hladiny dôležitou hodnotou. Ak saznižuje hĺbka hladiny v priebehu doby pri mnohých pozorovaniach, klesá teda hladina kvapaliny, takže sa zjavne odoberá z vrtu viac ropy alebo zemného plynu, než môže do vrtu prúdiť z ložiska. To by mohlo byť pri pokračujúcom dopravovaní eventuálne nebezpečné. Akstúpa naproti tomu hĺbka hladiny, mohla by existovať možnosť zvýšiťPoloha hĺbky hladiny vo...

Neinvazívny spôsob na odhad kolísania hladiny glukózy v krvi osoby a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15779

Dátum: 26.08.2009

Autori: Turkovskiy Ivan Ivanovich, Gericke Monika, Paramonov Boris

MPK: A61B 5/053, A61B 5/145

Značky: uskutočňovanie, spôsobu, glukózy, spôsob, neinvazívny, tohto, osoby, odhad, hladiny, zariadenie, kolísania

Text:

...jej objemu alebo od efektívnej plochy prierezu. Dehydratované, rnrazom vysušené tkanivá sú elektrickými izolátormi a V praxi nevedú elektrický prúd.0014 Krvné a lymfatické zložky extracelulámej tekutiny prúdia V cievach. Časť nameranej konduktivity je teda spôsobená konduktivitou ciev, ktorými sú najmä vlásočnice V tkanive, ktorá je dôležitá pre predložený vynález (najmä také tkanivá, akým je napríklad priečne pruhované svalstvo). Avšak V...

Aromatické deriváty a ich komplexy so železom ako činidlá na normalizáciu hladiny železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 286308

Dátum: 27.06.2008

Autor: Di Napoli Guido

MPK: A61P 1/00, A61K 31/352, A61P 13/00...

Značky: železom, aromatické, hladiny, železa, komplexy, normalizáciu, deriváty, činidla

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú aromatické deriváty vzorca (I), kde R1 je (a), pričom R3 a R4 sa zvolia medzi H a OH za predpokladu, že R3 a R4 nie sú súčasne H a R2 je H
alebo R1 a R2 tvoria dohromady (b), pričom R5 sa vyberie z CH3 a (CH2)5OH
ich komplexy so železom a ich použitie na prípravu farmaceutických kompozícií na normalizáciu koncentrácie železa.

Trvanlivé pečivo a krekry obsahujúce znížené hladiny nasýteného tuku a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9056

Dátum: 06.06.2008

Autori: Paardekooper Robert Hendrikus, Noor Ahmadilfitri, De Ruiter Gerhard Adriaan, Zieverink Martinus Mathilda Pieter

MPK: A23G 3/40, A21D 13/08

Značky: nasýteného, trvanlivé, hladiny, spôsob, výroby, krekry, znížené, obsahujúce, pečivo

Text:

...môže byt vhodne použitá na prípravu cesta trvanlivého pečiva alebo krekrov, ktorénetrpí lcpivosťou. Ďalej, napriek vysokej hladine polynenasýtených mastných kyselín v zmesitukov trvanlivé pečivá a krekry vyrobené stouto zmesou tukov majú prekvapivo vysokú0008 Podľa jedného aspektu sa vynález vzťahuje na spôsob prípravy trvanlivých pečív a krekrov, uvedený spôsob zahrňuje (i) prípravu cesta miešaním múky, vody, kypriaceho činidla,zmesi tukov...

Ovládanie čerpadla závislé od hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19017

Dátum: 20.12.2007

Autori: Gröschel Jürgen, Brückmann Fred

MPK: F04D 15/02

Značky: hladiny, čerpadla, závislé, ovládanie

Text:

...prítokového množstva sa uskutočňuje meracím prístrojom umiestneným v prítokovej rúre. Takýmto meracím prístrojom sa prítokové množstvo dá merať plynule. Ako výhoda sa ukázalo, že meranie prítokového množstva sa vykonáva vždy a nezávisle od prípadne práve uskutočňovaného odčerpávania čerpadiel. Trvalé zohľadňovanie prítokového množstva vedie k ešte presnejšej prispôsobitelnosti vypínacích hladín k práve existujúcimpodmienkam. Ako meracie...

Použitie heterocyklických sulfamidových derivátov s prikondenzovanou benzoskupinou na znižovanie lipidov a znižovanie hladiny glukózy v krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8614

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61K 31/352, A61K 31/357, A61K 31/353...

Značky: použitie, hladiny, sulfamidových, benzoskupinou, heterocyklických, znižovanie, derivátov, prikondenzovanou, glukózy, lipidov

Text:

...sekrcčnú funkciu pankrcatických buniek beta a citlivosť na inzulín. čo napomôže pri diagnóze diabetes mellitus typu ll a hodnotení závažnosti alebo progresie(ichorenia (itapríklad Caumo A Bcrgman RN., Cobclli C., J. Clin. líłitdocrinol. Mctab. 2000, 85(11)4396-402). OGTT je najmä veľmi užitočný pri určovaní miery hyperglykémie u pacientov s niekoľkými hraničnými hodnotami glukózy na lačno, ktori neboli diagnostikovaní ako diabetici. Okrem...

Zariadenie na premenu energie zdvihu morskej hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4458

Dátum: 04.05.2006

Autor: Kubík Pavol

MPK: F03G 7/00

Značky: energie, zariadenie, přeměnu, hladiny, morskej, zdvihu

Text:

...miesta, kde hladina mora pulzuje len vo vertikálnom smere. Zariadenie nepotrebuje horizontálny pohyb. Ďalšou výhodou je to, že zariadenie je možné montovat do ľubovoľných miest pozdĺž brehu, pričom jednotlivé zariadenie je schopné vyrábať elektrickú energie nezávisle na sebe.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresu, na ktorom predstavuje obrázok č. l schematický axonometrický pohľad, obr. 2...

Kombinovaná terapia na liečenie cukrovky a stavov s ňou súvisiacich a na liečenie stavov zlepšených zvýšením hladiny GLP-1 v krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5928

Dátum: 09.01.2006

Autori: Leonard James, Chu Zhi-liang, Jones Robert, Al-shamma Hussien

MPK: A61K 31/401, A61K 31/00, A61K 31/415...

Značky: zlepšených, zvýšením, súvisiacich, glp-1, cukrovky, terapia, stavov, hladiny, liečenie, kombinovaná

Text:

...dráhu na začatie signálnej transdukcie vedúcej k biologickej reakcii. Zmena receptorovej štruktúry na aktívny stav umožňuje naviazanie sa na transdukčnú dráhu (prostredníctvom Gproteínu) a spôsobenie biologickej reakcie.0017 Receptor môže byt stabilizovaný v aktívnom stave pomocou Iigandu alebo zlúčeniny. ktorá je Iiečivom. Posledne zistenia, vrátane, ale bez výlučneho obmedzenia sa na modifikácie na aminokyselinové sekvencie...

Zariadenie na určovanie hladiny chladiaceho prostriedku v reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 284679

Dátum: 05.09.2005

Autori: Kononovich Alina Alexandrovna, Trotsenko Valery Mikhailovich, Kopylov Oleg Grigorievich, Zagadkin Vladimir Andreevich, Vilfred Kharst, Durnev Vladimir Nikolaevich, Mitelman Mikhail Grigorievich, Trenin Gagik Dmitrievich, Osipov Jury Olegovich, Aleshin Valentin Nikitovich

MPK: G01F 23/22, G21C 17/035

Značky: určovanie, reaktore, prostriedku, zariadenie, chladiaceho, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na určovanie hladiny chladiaceho prostriedku v reaktore pozostáva z pozdĺžneho puzdra (1), v ktorom sú usporiadané vyhrievané termoelektrické meradlá (2, 3) s oddelenými samostatnými vyhrievanými spájkovanými spojmi (7) a nevyhrievané termoelektrické meradlo (5), ktorého nevyhrievaný spájkovaný spoj (8) leží vnútri oblasti, v ktorej sú usporiadané vyhrievané termoelektrické meradlá (2, 3), a ďalej obsahuje elektrickú tepelnú sústavu...

Zariadenie určené na sledovanie hladiny a regulácie, najmä pre odorizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 284531

Dátum: 16.05.2005

Autori: Reiter Róbert, Havran Július

MPK: G01F 23/00

Značky: zariadenie, hladiny, odorizátory, sledovanie, najmä, určené, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie určené na sledovanie hladiny a reguláciu média, najmä pre odorizátory je tvorené prostriedkami na snímanie hladiny v zásobnej nádrži odorantu, prepojenej prostredníctvom armatúr s funkčnou nádržou odorizátora. Snímacia plocha elektródy prvého snímača (1) elektrického odporu je usporiadaná v úrovni maximálnej hladiny média vo funkčnej nádrži (3) odorizátora. Snímacia plocha elektródy druhého snímača (2) elektrického odporu je...

Zariadenie na odstraňovanie plávajúcich nečistôt z hladiny vody v radiálnych nádržiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 284455

Dátum: 16.03.2005

Autori: Námer Juraj, Pápay Ľubomír

MPK: C02F 1/24, C02F 1/40

Značky: nečistot, odstraňovanie, zariadenie, nádržiach, hladiny, plávajúcich, radiálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje pohyblivý most so zhrabovacou lištou (2) nečistôt. Na pohyblivom moste je prichytená kalová priehlbeň (3) s otvorom na odťah nečistôt, pričom k tomuto otvoru je pripojená nasávacia hadica mamutového čerpadla (4), vybaveného prívodom vzduchu (5) a výtlačným potrubím (7) ústiacim do priestoru mimo nádrže. Prívod tlakového vzduchu (5) je vybavený elektromagnetickým ventilom (6) a zariadením na automatické zapnutie a vypnutie...

Spôsob identifikácie subjektu, u ktorého existuje riziko vývoja srdečného zlyhania stanovením hladiny galektínu-3 alebo trombospondínu-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11067

Dátum: 27.09.2004

Autor: Pinto Yigal

MPK: G01N 33/94, G01N 33/68

Značky: srdečného, existuje, vývoja, galektínu-3, stanovením, trombospondínu-2, riziko, hladiny, identifikácie, zlyhania, subjektu, spôsob

Text:

...myokardu. Článok sa týka vzájomného vzťahu medzi genetickými variáciami v aleletrombospondínu-2, nepoužívajú však tieto výsledky na identifikáciu subjektu, u ktorého existujeriziko vývoja hypertenzného poškodenia cieľového orgánu.0014 Giordanengo et al. (Clin. Exp. Immunol., l 24(2) 266-273 (2001 uverejňujú stanove nie sérových hladín galektínu-1, ale nie galektínu-3.0015 Matthews et al. (J. Clin. Immunol., 15 (6) 329-337 (1995...

Spôsob identifikácie subjektu ohrozeného vývojom srdcového zlyhania stanovením hladiny galektínu-3 alebo trombospondínu-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19134

Dátum: 27.09.2004

Autor: Pinto Yigal M

MPK: G01N 33/94, G01N 33/68

Značky: identifikácie, spôsob, galektínu-3, trombospondínu-2, stanovením, ohrozeného, srdcového, hladiny, subjektu, zlyhania, vývojom

Text:

...jeholiečba a takéto štúdie neidentifikujú faktory, ktoré môžu viesť k zlyhaniu kompenzovanéhohypertrofovaného srdca aktoré sa môžu použiť ako markery na identifikáciu pacientov, u ktorých existuje riziko.Pri výskume, ktorý viedol kpredkladanému vynálezu, sa porovnával profil génovej expresie veľkého počtu génov zo zlyhávajúcich hypertofovaných sŕdc s hypertrofovanými srdciami, ktoré zostali kompenzované. Takto sa identiñkovali gény, ktoré...

Liečivo na znižovanie hladiny lipidov, hladiny triglyceridov alebo hladiny cholesterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284039

Dátum: 22.07.2004

Autori: Spada Alfred, Myers Michael, Fink Cynthia

MPK: A61P 9/10, A61K 31/52, A61P 3/06...

Značky: triglyceridov, liečivo, hladiny, lipidov, znižovanie, cholesterolu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie adenozínového derivátu všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty a premenné majú význam uvedený v opise, alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli, na výrobu liečiva na znižovanie hladiny lipidov, hladiny triglyceridov alebo hladiny cholesterolu u cicavcov.

Spôsob automatickej regulácie hladiny kvapaliny a automatický regulátor hladiny kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283955

Dátum: 03.05.2004

Autor: Molnár Štefan

MPK: G01F 23/34, G05D 9/00

Značky: regulácie, regulátor, automatickej, hladiny, kvapaliny, spôsob, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Priamym mechanickým ovládaním odvodeným od pohybu plaváka sa vo ventile plynule reguluje prietok vzduchu ovplyvňujúceho výkon čerpadla s pneumatickým pohonom, odčerpávajúceho kvapalinu zo snímaného priestoru. Zariadenie na tento spôsob obsahuje plavák (3), ktorý je mechanicky spojený s otočnou časťou (1) ventilu (2) ovládacieho vzduchu, pričom jeho výstup je prepojený s pneumatickým vstupom pohonu čerpadla (4).

Zvýšenie hladiny adenozínu citokínom indukovanej expresie CD73

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8195

Dátum: 19.03.2004

Autor: Jalkanen Sirpa

MPK: A61K 38/21, A61P 29/00, A61K 31/7076...

Značky: expresie, adenozínu, hladiny, zvýšenie, citokínom, indukovanej

Text:

...procesy.Obrázok 1 je grafickou prezentáciou, ktorá ukazuje, že indukcia povrchovej expresie CD 73 na HUVEC pomocou FN-a je závislá tak na čase, ako na dávke. Panel (a) ukazuje expozíciupestované po dobu 72 hodín s rôznou koncentráciou IFN- a. V grafOCh sú uvedené priemerné hodnoty MFI s uvedenou štandardnou odchýlkou z 3-9 pokusov. Kontrola ukazuje expresiu CD 73 bez prítomnosti IFN- a a je uvedená pre každý časový bod. Od hodnôt je odčítaná...

Regulácia hladiny pri prietoku kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3753

Dátum: 26.02.2004

Autor: Schultink Arnold Jan

MPK: G05D 9/00, A01K 63/00

Značky: prietoku, kvapaliny, regulácia, hladiny

Text:

...ako prietok, preosievanie alebo filtrovanie kvapaliny môže, kvôli citlivosti, byť funkciou, ktorá je aspoň rovnako dôležitá, akoposkytovanie dostatočnej prívodnej kapacity. Okrenl dôležitostipredfiltrácie pre čerpadlo, je uvedené, že je táto tiež dôležitápre spôsob pravidelného čistenia, napríklad s následnou filtrovacou operáciou.0011 Nádrž podľa vynálezu môže mať tak isto vlastnosti podľa patentových nárokov 6 a 7. Takýmito regulačnými...

Použitie alfa-fenyltiokarboxylových kyselín prejavujúcich účinok na znižovanie hladiny glukózy v sére a na znižovanie lipidov v sére

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5413

Dátum: 16.12.2003

Autori: Pessotto Pompeo, Giannessi Fabio, Tassoni Emanuela, Milazzo Ferdinando, Brunetti Tiziana, Sciarroni Anna Floriana, Dell'uomo Natalina, Tinti Maria Ornella

MPK: C07C 327/00, A61K 31/185, A61P 3/00...

Značky: znižovanie, lipidov, účinok, glukózy, alfa-fenyltiokarboxylových, sére, použitie, prejavujúcich, hladiny, kyselin

Text:

...PPARB (tiež známy ako č). Izoforma gama (PPARV) sa podieľa na regulácii diferenciácie adipocytov a energetickej homeostázy, zatiaľčo izoforma alfa (PPARor) riadi oxidáciu mastných kyselín vedúcu k modulácii hladiny tukov v plazme. Je dôležité poznamenať, že zníženie tukov, ktoré sa dosiahlo u hlodavcov agonistami PPARy, ako je rosiglitazón, je ťažko dosiahnuteľné u ľudí. Zatiaľ čo zníženie tukov spôsobené u hlodavcov fibrátmi je potvrdené i...

Spôsob regulovania hladiny tekutého kovu vo forme na kontinuálne liatie kovov a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281795

Dátum: 04.06.2001

Autori: Nadif Michele, Thomardel Odile, Mouchette Alain, Banny Thierry, Drouot Joël, Martin Jean-françois, Dusser Hervé, Becler Didier

MPK: B22D 11/18, B22D 11/16

Značky: tekutého, spôsob, zariadenie, kontinuálně, spôsobu, vykonávanie, hladiny, liatie, kovov, regulovania, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sú snímané elektrické signály aspoň jednou dvojicou senozorov (17, 18) umiestnených nad regulovaným meniskom (13). Elektrické signály sú funkciou príslušných vzdialeností (h1, h2) medzi senzormi (17, 18) a meniskom (13). Tieto dva signály sú zlúčené do jediného signálu, predstavujúceho imaginárnu hladinu menisku (13), pričom tento jediný signál je zasielaný do mechanizmu (15, 24) na ovládanie zariadenia (14) na regulovanie...

Automatický regulátor hladiny kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2240

Dátum: 12.07.1999

Autor: Molnár Štefan

MPK: G05D 9/04, G05B 11/60, G05G 15/04...

Značky: regulátor, kvapaliny, automatický, hladiny

Text:

...podstatou riešenia je aj samotné zaradenie čerpadla s pneumatickým pohonom do automatického regulátora hladiny kvapaliny, kde toto čerpadlo je membránové.Výhody automatického regulátora hladiny kvapaliny podľa technického riešenia spočívajú V plynulej regulácii hladiny kvapaliny bez potreby nastavenia krajných minimálnych a maximálnych hladín a v absolútnej bezpečnosti z hľadiska OBP a PO.Ďalšie výhody automatického regulátora...

Zapojenie na meranie a reguláciu výšky hladiny skloviny laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260276

Dátum: 15.12.1998

Autor: Abdalla Abdullatif

MPK: G01F 23/28

Značky: zapojenie, reguláciu, skloviny, meranie, hladiny, laserom, výšky

Text:

...skloviny spôsobuje príslušnú zmenu v- hustote rozdelenia fluktuácií polohy laserovej stopy na dvoch nad sebou umiestvnených segmentoch 13 a 14 fotodetektorua.,Príkladné prevedenie zapojenia na meranie a reguláciu výšky hladiny skloviny je na obr. 1, ktoré pozostáva z dvojsegmentového fotodetektora 10, ktorého výstupy 11. 12 sú pripojené k vs-tupom 21, 22 zosilňovača 220, ktorý svojími -výstupmi 23, 25 jepripojený k vstupom 31, 32...

Elektronický snímač výšky hladiny tehliarskej suroviny s nastavitelnou necitlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260167

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jacko Jozef, Šandalla Mojmír

MPK: G01F 23/26

Značky: výšky, necitlivosťou, hladiny, snímač, nastaviteľnou, elektronický, suroviny, tehliarskej

Text:

...kontaktov pomocného relé, ktoré trvá do prerušenia vodivého spojenia -prvej a druhej vstupnej svorky. Ak vodivé spojenie prvej a druhej vstupnej svorky trvá knaitšicąlako je zvolený ča 4Na priloženom. obraze je bloku-va schéma elektronického snímača výšky hladiny tebliarskej suroviny s nastaviteľnou necitlivostou. jednotlivé bloky predstavujú prvú vstupnú svorku, druhú vstupnú svorku, blok zisiovania vodivého spojenia, blok regulácie...

Samočinná sklzová klapka odberného objektu s veľkým kolísaním hornej hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279383

Dátum: 07.10.1998

Autor: Rusina Blahoslav

MPK: F16K 5/00, E02B 8/02, E02B 8/04...

Značky: odberného, velkým, hornej, hladiny, samočinná, sklzová, klapka, objektu, kolísaním

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinná sklzová klapka pozostáva z hradiacej sklzovej steny (1) v najnižšej polohe vodorovnej, ktorá je vpredu pripojená na čelný dutý nosník (2), odspodu podopretá hlavnými nosníkmi (3) pripojenými vpredu k čelnému dutému nosníku a vzadu v ložiskách (4) k stavbe. V najnižšej polohe je vodorovná. Čelný dutý nosník (2) prechádza cez segmentový otvor (5) do dutiny (6) v pilieri objektu. Tam je k nemu cez spojovacie rameno (7) pripojené...

Zariadenie na odber vody z hladiny nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1094

Dátum: 07.02.1996

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 1/40

Značky: odber, hladiny, zariadenie, nádrže

Text:

...tvarovke s hrdlom je voľne otočné aâ l ponorného čerpadla je za vnikaniu kalu do priestoru komory bránené pryžovým tesniacim krúžkom prírubovej tvarovky ą s hrdlom. Koniec pohyblivého ramena § je zaistený proti vysunutiu z prírubovej tvarovky Q s hrdlom klinkom ll. Na uľahčenie montáže je v stene komory L ponorného čerpadla vytvorený vodotesne uzavretý manipulačný otvor §. Pohyblivé rameno § je obvykle vyrobené z polypropylénovej rürky s...

Elektronické zariadenie na kontrolu hladiny kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 744

Dátum: 08.02.1995

Autor: Lipový Zdeněk

MPK: G01F 23/26, G01F 23/24

Značky: hladiny, kontrolu, zariadenie, kvapalín, elektronické

Text:

...dvoma na upevnenie tlačeného spoja, pričom všetko bolo nutné ešte upevñovat dvoma skrutkami pomocou základovej dosky. Preto je V porovnaní s doterajším zariadením montáž omnoho jednoduchšia a rýchlejšia.Hlavnými výhodami zariadenia podľa technického riešenia sú menšie rozmery a nižšia hmotnosť. než má doterajšie zariadenie. Ďalšou výhodou je nižšia energetická náročnosť. Zariadenie umožňuje bezpečnejšiu montáž a vyššiu bezpečnosť pri...

Zariadenie na ochranu elektródových snímačov hladiny kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 229

Dátum: 09.09.1993

Autori: Boháč Zdeněk, Veselý Miloslav, Peisker Ivan

MPK: G01F 15/12, G01F 15/00, G01F 23/24...

Značky: zariadenie, snímačov, hladiny, kvapalín, elektrodových, ochranu

Text:

...výparů,které projde otvory podél elektrod nad oddélovací pŕepážku. Prídavné prstence pro zvýšení účinku ochranného prostoru lze proelektrody s kruhovým průŕezem zhotovit napŕ. z ploché pryže vetvaru mezikruží se zmenšeným vnitřním prúměrem tak, aby je bylo možno na snímací elektrody tesne nasunout. Podobné lze řešit upevnéní pŕídavných prstencú í u elektrod s jiným prúŕezem než kruhovým, t.j. zhotovených např. ze ćtyŕhranu, šestihranu...