Patenty so značkou «histaminu»

Benzimidazol-2-yl pyrimidíny a pyrazíny ako modulátory receptora histamínu H4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9120

Dátum: 30.03.2007

Autori: Venable Jennifer, Pippel Daniel, Mapes Christopher, Edwards James, Kindrachuk David

MPK: A61K 31/4184, C07D 401/14, C07D 239/47...

Značky: receptora, benzimidazol-2-yl, histaminu, modulátory, pyrimidíny, pyrazíny

Text:

...Signal Transduction 2002, 22(1-4), 431-448 Buckland, KF., et al., Br. J. Phamiacol. 2003, 140(6), 1117-1127 Ling et al., 2004). Za použitia ligandov selektívnych voči H 4 bolo preukázané, že hístaminom indukovaná chemotaxia eosinofilov je sprostredkovaná cez receptor H 4 (Buckland, et al., 2003 Ling et al., 2004). Expresía adhéznych molekúl CD 1 lb/CD 18 (LFA-l) na povrchu buniek a CD 54(ICAM-1) na eosínofiloch sa zvyšuje pôsobením...

Izochinolínové a benzo[h]izochinolínové deriváty, ich príprava a ich použitie v terapii ako antagonistov receptora histamínu H3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11228

Dátum: 22.11.2006

Autori: Diaz Martin Juan Antonio, Jimenez Bargueno Maria Dolores, Escribano Arenales Beatriz

MPK: A61K 31/4725, A61K 31/473, A61P 25/00...

Značky: izochinolínové, príprava, histaminu, receptora, použitie, deriváty, benzo[h]izochinolínové, terapii, antagonistov

Text:

...sa rozumie dvojvalentná, priama alebo rozvetvená nenasýtená- skupinou CW-alkoxy, priama alebo rozvetvená, nasýtená skupina alkyloxy salifatickým reťazcom obsahujúcim x až y atómov uhlíka- atómom halogénu, atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo atóm jódu- skupinou Cm-perhalogénalkyl, skupina Cm-alkyl, V ktorej sú všetky vodíkové atómy- skupinou Clą-halogénalkyl, skupina C 1.3 ~alky 1, v ktorej je aspoň jeden atóm vodíka0006 Zlúčeniny...

Cyklopropylamíny ako modulátory receptora histamínu H3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7508

Dátum: 14.09.2006

Autori: Carruthers Nicholas, Letavic Michael, Grice Cheryl, Allison Brett

MPK: A61K 31/496, C07D 211/00, A61P 25/00...

Značky: modulátory, histaminu, cyklopropylamíny, receptora

Text:

...účinnosť proti biologickému cieli a tiež vhodný fannakokinetický profil. Zlúčeninajednak musí byt schopná transportu na miesto pôsobenia v CNS, čo vyžaduje zodpovedajúca schopnosť prestupovat hematoencefalickou bariérou, alebo na periférií. Absorpcia prostredníctvom rôznych biologických membrán závisí od fyzikálnych vlastností liečiva (o.i. od stupňa ionizácie pri fyziologickom pH, rozdeľovacom koeficiente, veľkosti molekuly).Potom čo...

Pyrazolo[3,4-D]azepinové deriváty ako antagonisty histamínu H3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7811

Dátum: 04.07.2006

Autori: Bamford Mark James, Wilson David Matthew

MPK: C07D 487/00, A61P 25/00, A61K 31/00...

Značky: antagonisty, histaminu, pyrazolo[3,4-d]azepinové, deriváty

Text:

...dusík) akde R 4, R 5 a R 3 môžu byť prípadne substituované l, 2 alebo 3 substituentmi, ktoré môžu byť rovnaké alebo rozdielne, a ktoré môžu byt zvolené zo skupiny, tvorenej halogénom, hydroxyskupínou, kyanoskupinou, nitroskupínou, O alebo ich solvátmi.cykloalkylová skupina prípadne substituovaná C 1.3 alkylom.0006 Pojem C×-y alkyl, užívaný v tomto popise ako skupina alebo časť skupiny, sa týka lineárnej alebo rozvetvenej nasýtenej...

Pyrolidínové deriváty ako antagonisty H3-receptorov histamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6799

Dátum: 13.03.2006

Autori: Jesudason Cynthia Darshini, Pickard Richard Todd, Finley Don Richard, Takakuwa Takako, Gadski Robert Alan, Hipskind Philip Arthur, Stevens Freddie Craig, Beavers Lisa Selsam

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, A61K 31/435...

Značky: h3-receptorov, deriváty, antagonisty, pyrolidínové, histaminu

Text:

...Aktivácia alebo inhibícia tohto receptora by mohla v prípade snahy o ovplyvnenie antagonízmu H 3-receptora viesť k nežiaducim vedľajším účinkom. Identifikácia receptora H 4 R od základu zmenila histamínovú biológiu a je nutného zobrat do úvahy pri vývoji antagonistov H 3-receptora histaminu.0005 Niektoré antagonisty H 3-receptora histaminu byli vytvorené tak, aby pripomínali histamín a mali imidazolový kruh obvykle substituovaný v...

Pyrolidínové deriváty ako ligandy receptorov histamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3771

Dátum: 13.10.2005

Autori: Cooper Ian Ronald, Orlek Barry Sidney, Bruton Gordon

MPK: A61K 31/496, A61K 31/4025, A61P 25/00...

Značky: histaminu, deriváty, receptorov, ligandy, pyrolidínové

Text:

...C 34 cykloalkylCm, alkoxyskupiny,-COCH, alkylskupiny, -CO-halogÉnC 1.6 alkylskupiny, -COCM alkylkyanoskupiny,CH, alkoxykarbonylskupíny, CH, alkylsulfonylskupiny, CH, alkylsulñnylskupiny,CH, alkylsulfonyloxyskupiny, CH, alkylsulfonylCm alkylskupiny, C 14, alkylsulfónamidoCLç, alkylskupiny, CM alkylamidoCM alkylskupiny, arylskupiny, arylsulfonylskupiny, arylsulfonyloxyskupiny, aryloxyskupiny, arylsulfónamidoskupíny,arylkarboxamidoskupiny,...

Kombinácia antagonistu alebo inverzného agonistu receptora H3 histamínu s anti-psychotikom alebo antidepresívom a jeho použitie na prípravu liečiva predchádzajúceho nežiaducim účinkom psychotropných liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8280

Dátum: 25.06.2004

Autori: Schwartz Jean-charles, Lecomte Jeanne-marie

MPK: A61K 31/137, A61K 31/4025, A61K 31/40...

Značky: nežiaducim, kombinácia, psychotropných, receptora, predchádzajúceho, antagonistu, inverzného, liečivá, histaminu, účinkom, přípravu, anti-psychotikom, liečiv, agonistu, použitie, antidepresívom

Text:

...oneskorením výskytu súvisiacich komplikácií a najmä rizík vzniku diabetu typu 2, kardiovaskulárnych porúch a/alebo neoplastických ochorení.0009 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je taký liečebný prostriedokv zásade bez iných nežiaducich účinkov. 0010 Ešte ďalším predmetom predloženého vynálezu je vistých prípadoch zlepšenie účinnosti antípsychotíckej liečby.0011 Predložený vynález sa tiež týka nového liečiva, ktoré zahŕňa vo...

Farmaceutická kompozícia kombinujúca tenatoprazol s antagonistom H2 receptorov histamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4017

Dátum: 21.10.2003

Autori: Taccoen Alain, Charbit Suzy, Homerin Michel, Schutze François, Ficheux Hervé, Inaba Yoshio

MPK: A61K 31/426, A61K 31/341, A61K 31/4164...

Značky: farmaceutická, receptorov, antagonistom, kompozícia, histaminu, tenatoprazol, kombinujúca

Text:

...gél z hydroxidu hliníka, ktorý má slabé neutralizačné účinky. Patent FR 2.656.528 popisuje asociáciu cimetidinuprezentovaný ako zoslabovacia zložka vedľajších účinkov cimetidínu.Jedna Štúdia ukázala, že môže byť užitočné podávať pacientom trpiacim gastroezofageálnym refluxom omeprazol dvakrát denne a ranitidín navečer (Peghini PL, Katz PO,Castell DO, Ranitidine Controls nocturnal gastric acid breakthrough on omeprazol a study in normal...

Tienopyrrolylové a furanopyrrorylové zlúčeniny a ich použitie ako ligandov receptora histamínu H4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 987

Dátum: 05.09.2003

Autori: Wei Jianmei, Carruthers Nicholas, Kwok Annette, Dvorak Curt, Edwards James, Cai Hui

MPK: A61K 31/40, A61P 43/00, C07D 209/00...

Značky: použitie, zlúčeniny, histaminu, furanopyrrorylové, receptora, tienopyrrolylové, ligandov

Text:

...transmembránovými doménami, spriahnutý s G proteínom a vykazuje približne 40 homológiu s receptorom histaminu HL Oproti receptoru H 3, ktorý sa primárne vyskytuje V mozgu, je receptor H 4 vo veľkej miere exprimovaný okrem iného vAko udalosti, ktoré vyvolávajú zápalovú odpoveď, je možné uviesť fyzikálnu stimuláciu (ako úraz), chemickú stimuláciu,infekciu a vniknutie cudzieho telesa. Zápalová odpoveď je charakterizovaná...

Použitie antagonistov receptora histamínu na zníženie intrakraniálneho tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5529

Dátum: 22.11.2002

Autori: Van Rossem Koenraad Arthur, Tegtmeier Frank, Van Reempts Jozef Leo Henri, Bartolomé-nebreda José Manuel, Leenaerts Joseph Elisabeth, Martinez-jimenez Pedro, Fernández-gadea Francisco Javier, Gomez-sanchez Antonio, Janssens Frans Eduard, Alcazar-vaca Manuel Jesús

MPK: A61P 37/00, A61P 9/00

Značky: receptora, histaminu, tlaku, zníženie, použitie, intrakraniálneho, antagonistov

Text:

...pri intravenóznom podávaní. Výhodné a veľmi dôležité je, že uvedené zlúčeniny redukujú ICP, zatiaľ čo majú malý alebo nemajú žiadny účinok na krvný tlak, predovšetkým účinok na zníženie krvného tlaku, čo jenajviac požadovanou vlastnosťou potenciálneho lieku.Doteraz neboli pripravené antagonisty receptorov histamínu H 1 a/alebo H 2 na zníženie ICP,predovšetkým na post-traurnatické zníženie ICP. Mohanty et al., Joumal of the Neurological...

Spôsob prípravy zmesi imunoglobulínov a histamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244957

Dátum: 15.11.1987

Autori: Weber Henrik, Weber Friedrich, Könecke Gero

MPK: A61K 39/395

Značky: přípravy, zmesí, spôsob, imunoglobulínov, histaminu

Text:

...ku vzniku nerozpustných častíc, ktoré determinujú nepoužitelnost takýchto prípravkov.V poslednom období sa poukazuje na možnosti použitia v príprave imunoglobulinových prípravkov pre i. v. podanie maltózy pre jej antiagregačný a stabilizačný účinok A 0 č. 242 313.značný optický výrad pri výrobe prípravRQYIłl§ 3 t§a 1.oblIn 9 vého, typu nás. viedol k navrhovaněmu riešeniu, kde k stabilizáciia tým k zachovania nativity imunoglobulínovej...

Způsob kontroly histaminu u makrelovitých ryb

Načítavanie...

Číslo patentu: 239035

Dátum: 01.11.1987

Autor: Pavelka Jiří

MPK: G01N 33/12

Značky: makrelovitých, způsob, histaminu, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata testu histidindekarboxylační aktivity spočívá v dvojím stanovení histaminu ve svalovině makrelovitých ryb metodou tenkovrstvé chromatografie. Prvé stanovení se provádí ihned po rozmraženi ryb, druhé po 24 hodinovém uložení téže rybí svaloviny při teplotě 20 až 22 °C. V případe nárůstu histaminu u rybí suroviny uložené 24 hodiny při 20 až 22°C nad koncentraci 200 mg v kg svaloviny se jedná o ryby a potenciální schopností tvorby...

Spôsob prípravy gamaglobulínového roztoku s definovaným obsahom histamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226451

Dátum: 15.11.1985

Autori: Fekéte Stanislav, Bulík Jozef, Pozemka Milan

Značky: roztoku, definovaným, obsahom, přípravy, gamaglobulínového, histaminu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy gamaglobulínového roztoku s definovaným obsahom histamínu vyznačujúci sa tým, že 14,5 až 17,5% roztok ľudského gamaglobulínu sa nariedi apyrogénnou vodou na 0,2 až 5,5 hmotnostných % bielkovín, upraví sa pH roztoku gamaglobulínu na hodnotu 6,4 až 7,4, pridá sa sterilný roztok histamínu tak, aby výsledná koncentrácia histamínu vo výrobku bola 0,05 až 0,10 ?g/ml a získaný injekčný roztok sa namrazuje, potom lyofilisuje pri...

Způsob výroby nových H2-antagonistů histaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214813

Dátum: 15.10.1984

Autor: Brown Thomas Henry

Značky: výroby, způsob, histaminu, nových, h2-antagonistů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových H2-antagonistů histaminu obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená atom vodíku, nebo methoxyskupinu, R2 je navázán v poloze 3, 4 nebo 5 a představuje atom vodíku nebo dimethylaminomethylovou skupinu, Y znamená methylenovou skupinu nebo atom kyslíku a X představuje methylenovou skupinu nebo atom síry s tím, že jeden nebo oba symboly X a Y znamenají methylenovou skupinu, a B znamená 5-(1,3-benzodioxolylovou) skupinu nebo...