Patenty so značkou «hexametyléntetramínu»

Sposob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254040

Dátum: 17.12.1987

Autori: Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav, Olejník Vincent, Juhás Stanislav

MPK: C07D 471/18

Značky: sušenia, krystalického, spôsob, hexametyléntetramínu

Text:

...hexametyléntetramínu.Pri štúdiu týchto problémov sa ukázalo,že riešenie prevažnej časti nevýhod vyplývajúcich z doteraz používaných skrápacíchmédií pri sušení kryštalického hexametylén tetramínu, ako aj zníženie znečisťovania odpadných vôd z tejto výroby, možno dosiahnut postupom podľa predmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je spôsob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu,oddeleného od suspenzie získanej kryštalizačným zahusťovaním...

Způsob výroby antioxidantu polykondenzaci hexametylentetraminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239432

Dátum: 16.04.1987

Autori: Novosad Miroslav, Sedlák Václav, Seltsam Ludvík, Pospíchal František, Krejeík Vladimír, Jiruše Jaroslav, Šebek Petr

MPK: C09K 15/18

Značky: způsob, polykondenzaci, hexametyléntetramínu, výroby, antioxidantu

Text:

...dílů) nonytenolu, 1,10 g(| 5,J 2 hmotnostních dílo) HIT a 21,50 g 093,7 hmotnoatních dílů) minerdlníbo oleje s obchodním označením ihre 433. Reakční smie byla udrlovdna po dobu 24 hodin pri ťeplotl 140 °C a vurčitých intervaloch s ní byly odebírdny vzorky pro analýzu.Jelikož pradběłnými pokusy bylo sjiltłno, le vývin amoniaku, který charakterisuja průbüh polykondensační reakce, ostłvd pri vymisení aheorpčního pisu 1 500 cm, byl prübčh...

Sposob získavania kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250012

Dátum: 15.04.1987

Autori: Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav, Olejník Vincent, Butkovský Ľudovít

MPK: C07D 487/18

Značky: krystalického, spôsob, získavania, hexametyléntetramínu

Text:

...parametrov možno pripraviť spôsobom, pri ktorom sa ako premývacie médium odstredenej pevnej fázy použije .parný kondenzát, čo však znamená zvýšenie ekonomickej náročnosti procesu.Prevážnu časť uvádzaných nevýhod možno odstrániť ,postupom podľa pre-dsmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je SDĎSOĎ oddeľovania tuhej fázy od vodných matečných roztokov ~v procese výroby kryštalicłkélho hexametylêntetramínu, s výhodou odstreďovaním, pri...

Způsob výroby antioxidantu na bázi hexametylentetraminu a substituovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232248

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bartoš Svatopluk, Šafránek Jiří, Čihák Pavel, Souček Viktor, Chupík Lumor, Janák Miloš, Petrů Vladimír

MPK: C09K 15/18

Značky: antioxidantu, bázi, hexametyléntetramínu, výroby, fenolů, substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje ke způsobu výroby antioxidantů na bázi hexametylentetraminu a substituovaných fenolů v prostředí minerálního oleje při teplotách vyšších než 120 °C.

Sposob výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248213

Dátum: 12.02.1987

Autori: Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav

MPK: C07D 487/18

Značky: hexametyléntetramínu, výroby, spôsob

Text:

...parametrov iwádzailého postupu je energetická náročnosť výroby hexametyléntetramínu týmto postupom vysoká, hlavne pri kryštalizačnom odparovaní..Tento nedostatok riešia aj niektoré ďalšie známe spôsoby, ktoré sú charakteristické tým, že syntéza hexametylénztetramínu sa prevádza v prítomnosti iných rozpúšťadiel,napr. podľa švédskeho pat. č. 1195 8.29, k-de sa vedie sýntézna reakcia v roztoku s obsahom miniiííávlne 5 0/0...

Palivo na báze hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248058

Dátum: 15.01.1987

Autori: Cigániková Eva, Truchlik Štefan, Belko Dušan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera

MPK: C07C 87/20, C10L 5/00

Značky: báze, hexametyléntetramínu, palivo

Text:

...deriłvátu trimetylolmetänu ako modifikujú-ceho komponentu paliva na báze hexametyléntetramínu, ktoré sa väčšinou pohybuje od 0,1 až do 50 hmot., len výnimočne je nutné uvedené rozmedzie prekročiť.Účinok modifikátora neznižujú dalšie prítomné organické, resp. anorganické prímesi napr, kyselina benzoová, močovinoformaldehyldové k-ondenzáty, silikónové oleje, étery oelulözy, parafíny, arylsultonany, kondenzačné produkty etylénoxidu, resp....

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230306

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Lipka Radislav, Dimun Milan, Ferenčík Ján, Kellner Michal

MPK: C07D 487/18

Značky: matečných, lúhov, hexametyléntetramínu, výroby, spôsob, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu, získaného amoniakalizáciou vodných roztokov formaldehydu, na polykondenzačné živice a/alebo amónne soli, vyznačujúci sa tým, že na matečné lúhy z výroby hexametyléntetramínu vo vodnom reakčnom prostredí aspoň s jednou zlúčeninou s pohyblivým atómom vodíka všeobecného vzorce kde X je kyslík alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 a R2 je...

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227915

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: výroby, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu, spôsob, nitrolýzou, hexametyléntetramínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu v koncentrovanej kyseline dusičnej. Podstatou vynálezu je uskutočňovanie nitrolyzačného procesu v prítomnosti 0,01 až 8,2 % hmot. tetrahydroimidazo/4,5-d/-imidazol-2,5(1H,3H)diónu za dosiahnutia zvýšenia bezpečnosti procesu a výťažnosti.

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227906

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: nitrolýzou, výroby, hexametyléntetramínu, spôsob, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexanu kódovým označením RDX z hexametyléntetramínu. Účelom vynálezu je vytvorenie podmienok pri nitrolýze prítomnosťou látok zo skupiny amidov látok a/alebo ich derivátov v množstve 0,001 až 1,000 mól hexametyléntetramínu, čím sa dosahuje zvýšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým pridaním horeuvedených látok do nitračného systému. Vynález je možné...

Spôsob výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230110

Dátum: 01.05.1986

Autori: Olejník Vincent, Bodajla Michal, Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít

MPK: C07D 487/18

Značky: spôsob, výroby, hexametyléntetramínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hexametyléntetramínu z formaldehydu a amoniaku v prítomnosti vody vyznačujúci sa tým, že v stupni sýtenia sa pripraví reakčný roztok s obsahom 1 až 68 kg nezreagovaného amoniaku na 1 m3 roztoku, zavádzaním amoniaku do zmesi 34-38% hmot. formaldehydu, 59-66% hmot. vody a 0-3% hmot. metanolu a hexametyléntetramín z tohoto roztoku sa získa po dozretí kryštalizačným odparením, filtráciou a sušením.

Spôsob antispekavej úpravy hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229961

Dátum: 01.02.1986

Autori: Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Pallayová Jarmila

MPK: C07D 487/16

Značky: hexametyléntetramínu, úpravy, spôsob, antispekavej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technicky jednoduchý sposob výroby nespekavého hexametyléntet-ramínu využitim dostupnej prísady, pričom jej obsah je volený tak, že tendencia aglomerácie sa snižuje, resp. úplne potlačuje. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa k hexametyléntetramínu buď v tuhej faze a/alebo vo vodnom prostredí, s výhodou ku kryštalickému hexametyléntetramínu, pridá jednorázove alebo postupne tatra-hydroimidazo/4,5-d/ imidazol-2,5-(1H,3H)-dión v...