Patenty so značkou «hexametyléntetramínu»

Sposob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254040

Dátum: 17.12.1987

Autori: Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Oleárnik Miroslav

MPK: C07D 471/18

Značky: krystalického, hexametyléntetramínu, spôsob, sušenia

Text:

...hexametyléntetramínu.Pri štúdiu týchto problémov sa ukázalo,že riešenie prevažnej časti nevýhod vyplývajúcich z doteraz používaných skrápacíchmédií pri sušení kryštalického hexametylén tetramínu, ako aj zníženie znečisťovania odpadných vôd z tejto výroby, možno dosiahnut postupom podľa predmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je spôsob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu,oddeleného od suspenzie získanej kryštalizačným zahusťovaním...

Způsob výroby antioxidantu polykondenzaci hexametylentetraminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239432

Dátum: 16.04.1987

Autori: Jiruše Jaroslav, Pospíchal František, Seltsam Ludvík, Šebek Petr, Krejeík Vladimír, Novosad Miroslav, Sedlák Václav

MPK: C09K 15/18

Značky: výroby, způsob, hexametyléntetramínu, antioxidantu, polykondenzaci

Text:

...dílů) nonytenolu, 1,10 g(| 5,J 2 hmotnostních dílo) HIT a 21,50 g 093,7 hmotnoatních dílů) minerdlníbo oleje s obchodním označením ihre 433. Reakční smie byla udrlovdna po dobu 24 hodin pri ťeplotl 140 °C a vurčitých intervaloch s ní byly odebírdny vzorky pro analýzu.Jelikož pradběłnými pokusy bylo sjiltłno, le vývin amoniaku, který charakterisuja průbüh polykondensační reakce, ostłvd pri vymisení aheorpčního pisu 1 500 cm, byl prübčh...

Sposob získavania kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250012

Dátum: 15.04.1987

Autori: Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav, Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: C07D 487/18

Značky: krystalického, hexametyléntetramínu, získavania, spôsob

Text:

...parametrov možno pripraviť spôsobom, pri ktorom sa ako premývacie médium odstredenej pevnej fázy použije .parný kondenzát, čo však znamená zvýšenie ekonomickej náročnosti procesu.Prevážnu časť uvádzaných nevýhod možno odstrániť ,postupom podľa pre-dsmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je SDĎSOĎ oddeľovania tuhej fázy od vodných matečných roztokov ~v procese výroby kryštalicłkélho hexametylêntetramínu, s výhodou odstreďovaním, pri...

Způsob výroby antioxidantu na bázi hexametylentetraminu a substituovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232248

Dátum: 01.03.1987

Autori: Janák Miloš, Chupík Lumor, Petrů Vladimír, Souček Viktor, Bartoš Svatopluk, Čihák Pavel, Šafránek Jiří

MPK: C09K 15/18

Značky: substituovaných, antioxidantu, bázi, způsob, fenolů, výroby, hexametyléntetramínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje ke způsobu výroby antioxidantů na bázi hexametylentetraminu a substituovaných fenolů v prostředí minerálního oleje při teplotách vyšších než 120 °C.

Sposob výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248213

Dátum: 12.02.1987

Autori: Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav

MPK: C07D 487/18

Značky: hexametyléntetramínu, spôsob, výroby

Text:

...parametrov iwádzailého postupu je energetická náročnosť výroby hexametyléntetramínu týmto postupom vysoká, hlavne pri kryštalizačnom odparovaní..Tento nedostatok riešia aj niektoré ďalšie známe spôsoby, ktoré sú charakteristické tým, že syntéza hexametylénztetramínu sa prevádza v prítomnosti iných rozpúšťadiel,napr. podľa švédskeho pat. č. 1195 8.29, k-de sa vedie sýntézna reakcia v roztoku s obsahom miniiííávlne 5 0/0...

Palivo na báze hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248058

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Belko Dušan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Cigániková Eva

MPK: C07C 87/20, C10L 5/00

Značky: palivo, hexametyléntetramínu, báze

Text:

...deriłvátu trimetylolmetänu ako modifikujú-ceho komponentu paliva na báze hexametyléntetramínu, ktoré sa väčšinou pohybuje od 0,1 až do 50 hmot., len výnimočne je nutné uvedené rozmedzie prekročiť.Účinok modifikátora neznižujú dalšie prítomné organické, resp. anorganické prímesi napr, kyselina benzoová, močovinoformaldehyldové k-ondenzáty, silikónové oleje, étery oelulözy, parafíny, arylsultonany, kondenzačné produkty etylénoxidu, resp....

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230306

Dátum: 15.10.1986

Autori: Lipka Radislav, Ferenčík Ján, Dimun Milan, Kellner Michal, Zeman Svatopluk, Zemanová Eva

MPK: C07D 487/18

Značky: lúhov, hexametyléntetramínu, spôsob, matečných, výroby, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu, získaného amoniakalizáciou vodných roztokov formaldehydu, na polykondenzačné živice a/alebo amónne soli, vyznačujúci sa tým, že na matečné lúhy z výroby hexametyléntetramínu vo vodnom reakčnom prostredí aspoň s jednou zlúčeninou s pohyblivým atómom vodíka všeobecného vzorce kde X je kyslík alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 a R2 je...

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227915

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: výroby, hexametyléntetramínu, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu, spôsob, nitrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu v koncentrovanej kyseline dusičnej. Podstatou vynálezu je uskutočňovanie nitrolyzačného procesu v prítomnosti 0,01 až 8,2 % hmot. tetrahydroimidazo/4,5-d/-imidazol-2,5(1H,3H)diónu za dosiahnutia zvýšenia bezpečnosti procesu a výťažnosti.

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227906

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: hexametyléntetramínu, nitrolýzou, výroby, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexanu kódovým označením RDX z hexametyléntetramínu. Účelom vynálezu je vytvorenie podmienok pri nitrolýze prítomnosťou látok zo skupiny amidov látok a/alebo ich derivátov v množstve 0,001 až 1,000 mól hexametyléntetramínu, čím sa dosahuje zvýšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým pridaním horeuvedených látok do nitračného systému. Vynález je možné...

Spôsob výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230110

Dátum: 01.05.1986

Autori: Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Bodajla Michal, Butkovský Ľudovít

MPK: C07D 487/18

Značky: hexametyléntetramínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hexametyléntetramínu z formaldehydu a amoniaku v prítomnosti vody vyznačujúci sa tým, že v stupni sýtenia sa pripraví reakčný roztok s obsahom 1 až 68 kg nezreagovaného amoniaku na 1 m3 roztoku, zavádzaním amoniaku do zmesi 34-38% hmot. formaldehydu, 59-66% hmot. vody a 0-3% hmot. metanolu a hexametyléntetramín z tohoto roztoku sa získa po dozretí kryštalizačným odparením, filtráciou a sušením.

Spôsob antispekavej úpravy hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229961

Dátum: 01.02.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Pallayová Jarmila, Zemanová Eva

MPK: C07D 487/16

Značky: antispekavej, hexametyléntetramínu, úpravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technicky jednoduchý sposob výroby nespekavého hexametyléntet-ramínu využitim dostupnej prísady, pričom jej obsah je volený tak, že tendencia aglomerácie sa snižuje, resp. úplne potlačuje. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa k hexametyléntetramínu buď v tuhej faze a/alebo vo vodnom prostredí, s výhodou ku kryštalickému hexametyléntetramínu, pridá jednorázove alebo postupne tatra-hydroimidazo/4,5-d/ imidazol-2,5-(1H,3H)-dión v...