Patenty so značkou «hermetický»

Hermeticky utesnený kontajner so sklopným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17876

Dátum: 29.12.2011

Autor: Ledermann Sergey

MPK: B65D 5/66, B65D 85/10

Značky: utěsněný, kontajner, vekom, sklopným, hermetický

Text:

...k dispozícii kontajner na spotrebný tovar zahrňujúci škatuľu/škatuľku ,na uloženie spotrebného tovaru vnútorný rám inštalovaný vnútri škatules hornou časťou presahujúcou horné hrany škatule sklopné vekospojené so škatulou pozdĺž sklopnej linky otočnej okolo tejto sklopnej linky medzi otvorenou a uzavretou polohou, pričom vnútorné plochy sklopného veka sú V kontakte s vonkajšími plochami hornej časti vnútorného rámu. Vnútorné plochy sklopného...

Recipročný hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287859

Dátum: 01.12.2011

Autori: Possamai Fabrício Caldeira, Pereira Filho Ivan Da Costa, Klein Fábio Henrique, Todascat Márcio Luiz, Lilie Dietmar Erich Bernhard, Seibel Hugo Renato

MPK: F16J 1/16, F04B 39/00

Značky: recipročný, kompresor, hermetický

Zhrnutie / Anotácia:

Recipročný hermetický kompresor obsahuje valec (1), v ktorom sa nachádza kompresná komora (C), a piest (10) vybavený párom radiálnych otvorov (11), v ktorých je umiestnený a upevnený jeden koniec čapu (20), ku ktorému je pripojený riadiaci mechanizmus kompresora na vzájomné pôsobenie s piestom (10) vo vnútri valca (1), pričom uvedené radiálne otvory (11) sú kompletne utesnené vo vzťahu k radiálnym otvorom (15) dosadacích plôch (10a,10b) piesta...

Hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16556

Dátum: 09.06.2011

Autori: Hacioglu Bilgin, Abdik Bora, Kasapoglu Erhan, Sahin Yusuf

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresor, hermetický

Text:

...(1) ďalej obsahuje hlavu (11) valca, ktorá zabezpečuje cirkuiáciu chladiacej tekutiny, ktorá sa nasáva a čerpá pohybom piesta (7), ventilovú dosku (12) umiestnenú medzi valcom (6) a hlavou (11) valca, sací ventil (13) a výfukový ventil (14), umiestnené na ventilovej doske (12) (obrázok 2).0017 Kompresor (1) ďalej zahrnuje blok (10) umiestnený v skrini (2), ktorý nesie a/alebo na ktorom spočívajú základné mechanické komponenty ako valec...

Výtlačný tlmič hluku pre hermeticky zapuzdrený chladiaci kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18560

Dátum: 04.05.2011

Autori: Zippl Günther, Kulmer Herwig, Freiberger Alfred, Kohl Michaela

MPK: F04B 39/00

Značky: chladiaci, zapuzdrený, výtlačný, tlmič, hermetický, kompresor, hluku

Text:

...rozmerom, vždy vyhotovené so zakrivením v rovnakom smere.0009 Okolnost, že výtlačný tlmič hluku má dve v rovnakom smere zakrivené bočné steny, umožňuje usporiadanie okolo rohu/hrany alebo ohybu jednotky piest-valec a/alebo súčastí elektromotora. Výtlačný tlmič hluku sa môže z dôvodu obidvoch zakrivení podľa tohto vynálezu jednou bočnou stenou,na jednej strane, tesne priložiť k jednotke piest-valec alebo k elektromotoru a druhou stenou sa...

Hermetický kompresor s izolačným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19054

Dátum: 16.12.2010

Autor: Cetinturk Tugba

MPK: H02K 3/38

Značky: hermetický, plastom, kompresor, izolačným

Text:

...na bloku kompresora.0007 Izolačný plášť má teleso V tvare plochej dosky, ktorá pokrýva spodný povrch bloku kompresora, ktorý smeruje k hlave vinutia a má puzdro (obal) pripojené k telesu, smerujúce k hornej ploche statorového zväzku plechov vertikálne k telesu z jeho rohov a pokrývajúce a obklopujúce podperné nohy.0008 V jednom vyhotovení podľa tohto vynálezu, izolačný plášť je vyrobený z polyesterovej fólie, z ktorej sú vyrobené...

Hermetický kompresor s premenlivou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14880

Dátum: 27.08.2010

Autori: Kerpicci Husnu, Ozsahin Serkan

MPK: F04B 39/02

Značky: premenlivou, kompresor, hermetický, kapacitou

Text:

...rúry (5), cez ktorý olejové sacia rúra (5) nasáva olej pomocou otvoru umiestneného v jej strede, a ovládaciu jednotku (8) rýchlosti, ktorá zabezpečuje rýchlosť motora (3) (počet otáčok rotora (R, ktorá sa má menit podľa meniacich sa prevádzkových podmienok.0017 Hemtetický kompresor (1) podľa tohto vynálezu zahŕňa servopohon (9), ktorý ovláda ovládacie jednotka (8) rýchlosti, a ktorý zabezpečuje, aby sa veľkost ponorenia (D) do oleja znižovala...

Hermetický chladiaci kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14255

Dátum: 05.04.2010

Autori: Weber Gustavo Cardoso, Fagotti Fabian, Maciel Ricardo Alexandre, Moreira Emerson, Pereira Milton Wetzel

MPK: F04B 39/00, F04B 39/06, F04B 39/12...

Značky: hermetický, chladiaci, kompresor

Text:

...má jeden koniec otvorený vzhľadom na vonkajšie prostrediehermetického obalu, ventilačnou platňou ktorá uzatvára vyššie spomínaný koniec kompresného cylindra, hlavy prichytenej na cylindrický blok nad uzatváracím plátom tak, aby prostredníctvom tejto hlavy bola definovaná vypúšťacia komora, cylindrického bloku ktorý má rúrkovitú projekciu ktorá je externá k hermeticky uzavretému obalu a periférne obklopuje ventil na aspoň jednej hlave,...

Hermeticky zapuzdrený kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 286286

Dátum: 05.06.2008

Autori: Brabek Walter, Hirtzi Josef

MPK: F04B 35/00, H02K 15/00

Značky: zapuzdrený, hermetický, kompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, určené do chladiarenských zariadení menších veľkostí, s uzatvoreným čelným vinutím a so skriňou kompresora, v ktorej sú plášť (10) valca s nadstavcom (25) a elektromotor (6) usporiadané vo vzájomnom spriahnutí a montážne uložené v skrini kompresora prostredníctvom úložných prostriedkov (4, 20, 19). Z dôvodu zaistenia alternatívneho spôsobu nastavovania a kontrolovania vzduchovej medzery, ktorý umožňuje uskutočnenie presného...

Zásobník, predovšetkým hermeticky uzatvorená ampula

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11590

Dátum: 08.12.2007

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65D 1/09

Značky: ampula, hermetický, uzatvorená, zásobník, predovšetkým

Text:

...časti výčnelok, ktorý vytvára dve vzájomne diametrálne protiľahlé krídla, ktoré sa z obidvoch strán rozprestierajú cez uzatváraciu guľôčku až do počiatočnej oblasti spojovacieho telesa a ktoré slúžiac ako spevňujúce prvky v oblasti oddeľovacieho miesta predlžujú oddeľovacie miesto až do počiatočnej oblasti spojovacieho telesa. Týmto spôsobom sa účinne zamedzí nebezpečenstvu neúmyselného otvorenia dávkovacieho otvoru vdôsledku náhodného...

Hermetický kompresor s vnútornou tepelnou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8210

Dátum: 14.12.2006

Autori: Ribas Junior Fernando Antonio, Lilie Dietmar Erich Bernhard, Todescat Márcio Luiz, Link Rodrigo

MPK: F04B 39/12

Značky: tepelnou, kompresor, izoláciou, vnútornou, hermetický

Text:

...výstupnú rúrku, ktorávedie stlačený chladiaci plyn von z kompresorového puzdra dochladiaceho systému, ku ktorému je uvedený kompresor obvykle0008 Štúdie preukázali, že jedna z hlavných príčin zodpovedná za ohrievanie stlačovacieho valca je tok tepla, vytváraný plynom vo veku valca, ktorý zahrieva ventilovú dosku a vedením zahrievavŕšok bloku kompresora v oblasti kompresného priestoru valca0009 Obmedzenie tohto tepelného toku má kladný...

Spôsob výroby čiastočne orazených a tiež potlačených hermeticky uzatvárateľných viečok alebo etikiet obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16511

Dátum: 24.11.2006

Autor: Berhalter Patrick

MPK: B44B 5/00, B41F 19/02, B65B 61/02...

Značky: obalov, čiastočne, orazených, potlačených, etikiet, hermetický, spôsob, uzatvárateľných, viečok, tiež, výroby

Text:

...spoľahlivo dosiahnuť potrebné nerovnosti prekrytia rastra. Usporiadanie raziaceho nástroja bezprostredne pred vysekávacím nástrojom umožňuje, aby obidva nástroje boli navzájom zladené tak, že nie sú potrebné žiadnealebo skoro žiadne korektúry V dôsledku roztiahnutia pásu fóliepred reliéfnym razením. a/alebo vysekávaním. Využitím možnosti posunutia raziaceho nástroja V smere posunu pásu fólie môžu - ak je to potrebné - s využitím...

Zapuzdrené, tlakotesne uskutočnené, ale nie hermeticky tesné, rotačne symetrické vysoko výkonné iskrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2598

Dátum: 21.04.2006

Autori: Ehrhardt Arnd, Hierl Stephan

MPK: H01T 2/00, H01T 4/00

Značky: výkonné, těsné, hermetický, tlakotěsné, uskutočnené, zapúzdrené, rotačné, vysoko, symetrické, iskrisko

Text:

...diely druhej, voči puzdru izolovanej elektródy. Takýto variant je v dôsledku geometrického uskutočnenia puzdra velmi nákladný a obmedzuje podstatnepriestor aktívneho oblúka voči oblasti na ochladzovanie plynov.Vyššie stručne opísané riešenia stavu techniky zahŕňajú nizkonapäťové vzduchové iskriská, schopné zviesť prúd blesku, ktoré zásluhou svojejkonštrukcie vykazujú vysokú odolnosť proti tlaku.Vdokumente EP 0305 077 A 1 je predstavené...

Hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5325

Dátum: 21.03.2003

Autori: Bi Er Sitki, Yaroglu Tolga

MPK: F04B 39/12, F04B 39/02

Značky: kompresor, hermetický

Text:

...momente vykonávať jej funkciu, pretože nemôže byť tak vysoká, ako jenevyhnuté vzhľadom na nedostatok priestoru V puzdre.-0009 Cieľom vynálezu je vývoj kompresora s efektivitou, ktorázamedzuje zmiešanie chladenia a mazania, ktorý predstavuje0010 Kompresor, realizovaný na dosiahnutie cieľov tohto vynálezu, bol zobrazený na nákresoch, na ktorýchObrázok 1 zobrazuje náhľad na deflektorObrázok 2 zobrazuje pohľad zdola na horný krytObrázok- 3...

Hermetický obal na delostreleckú nábojku a podkalibrovú strelu kalibru 125 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1843

Dátum: 06.05.1998

Autori: Burian Jozef, Borko Ján

MPK: F42B 39/00

Značky: hermetický, delostreleckú, strelu, podkalibrovú, nábojku, kalibrů

Text:

...tesniacim krúžkom. V uzavretej plohe sü páky zaistené aretačnými poistkami, ktoré zabezpečujú nastavené predpätie.Použitý materiál vzhľadom na jeho štruktúru má veľmi dobré tlmiace vlastnosti a vysokú špecifickú pevnosť a pružnosť. K zabezpečeniu kvality balenia nie je potrebné používať dalšie tlmiace vložky z papiera alebo mechovej gumy Pevnosť spojov a uzamknutie veka sa nezhoršuje ani po extrêmnom namáhaní pri2 vibračných skúškach....

Hermeticky utesnený rotačný kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278782

Dátum: 04.02.1998

Autori: Komatsubara Takeo, Shoji Isamu, Takeda Katsuyuki, Sunaga Takashi, Hirano Yutaka

MPK: F04B 35/04, F04B 53/00

Značky: rotačný, kompresor, utěsněný, hermetický

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá z hermetickej skrine (2), ktorá obsahuje v podstate valcovú skriňu (5) usporiadanú v podstate vertikálne, z elektromotora (3) opatreného valcovým statorom (12) majúcim v podstate valcový vonkajší obvod pripevnený k valcovej skrini (5), opatreného ďalej cievkou (13), ktorej spodný koniec (13b) presahuje spodnú stenu statora (12), z rotačného chladiaceho kompresného ústrojenstva (4) usporiadaného pod spodným koncom (13b)...

Balík s hermeticky uzavretým obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281047

Dátum: 09.08.1995

Autor: Fenini Federico

MPK: B65D 75/68

Značky: balík, hermetický, obalom, uzavretým

Zhrnutie / Anotácia:

Balík s hermeticky uzavretým obalom (1), ktorý má pozdĺžne rebro (2) zložené naplocho na obale (1) pozdĺž línie (16) obrysu skladu, obsahuje odtrhovací prvok (5) vo forme pásika alebo nite umiestnené v slučke pod obalom (1) a priečne cez rebro (2). Obal (1) a rebro (2) sú vybavené dvoma zárezmi (8, 9) naprieč obrysu (16) skladu a pozdĺž odtrhovacieho prvku (5) po jeho jednej a prípadne aj druhej strane.

Hermetický spoj kovových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278341

Dátum: 15.09.1991

Autori: Cappelli Cataldo, Morlotti Norberto

MPK: F16L 15/00, F16L 15/04, E21B 17/08...

Značky: rúrok, kovových, hermetický

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj rúrok na čerpanie endogénnych tekutín a pre pažnice vrtov s lichobežníkovým závitom (3), vytvorený medzi vnútorným prvkom (1) a vonkajším prvkom (2), je charakterizovaný špeciálnou kombináciou plôch zaisťujúcou hermetické kovové tesnenie interakciou medzi vonkajšou tesniacou plochou (4) vnútorného prvku (1) a vnútornou tesniacou plochou (9) vonkajšieho prvku (2), ktoré majú kužeľový tvar, ktorého kužeľovitosť je 6,25 až 9,25 %. Vonkajšia...

Hermetický nástavec baňky makrovolumetrického respirometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270016

Dátum: 13.06.1990

Autori: Růžičková Lucie, Šmejkal Jiří

MPK: G01N 37/00

Značky: respirometru, hermetický, baňky, makrovolumetrického, nástavec

Text:

...povrchem pevných čáetic hydroxiduuepdneho. DelIinevýhody znáoyoh provedeni hernetiokáho nástavce bañky mekrovolunetrickaho reepironetru epoěiveji vo oložitoeti upinsoich konetrukoináetovce e hrdlo bsňky Jednoúčeloveho určeni. Ueou take zneny ekleněne hermeticka neetev co baňky o kuželovym zabrueee e nátrubken pro hadice ktori viek neeplňuji požadavky na upevněni jinky.uvedene nevýhody-odetreňuje hernetioký naeteveo beñky...

Hermetický závitový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 266478

Dátum: 12.01.1990

Autori: Balaj Vladimir, Staroverov Jurij, Minič Jevgenij

MPK: F16B 31/00

Značky: závitový, hermetický

Text:

...newaneň 1, 3 K cöopxe (oőeąxnpusamm, yna-~ nam cnoň.oKäcna). CoenHHamTpeaL 6 onmeeŕahu 1, 3 Ha 1 ~Ž Buŕxa pespöu. Hpu BŤOM cosnamw oTKpuwym.Kanpnenym eukocrb, o 6 paaynee pesb 6 oBoäxnoBepxnocrLm° oxnawunaeuoň neranu 1 u Topnenbň KonMuecKoňnonepxHocànm 4 oxsarmnaeuoä neÁwahn 3. . j J Omxprym Konbuenyw ehxocrbýsanonnamm camowsepemuu Bemecwnom 5 (repmerax,Kneů) H HPOHSBOAHT.s 3 BHHqHBaHHe.HDH sanununsanu, vo ecwb npHBpámeHuu ogHoü...

Hermeticky utesnený rotačný kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264981

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kňažický Vladimír, Čáni Peter

MPK: F25B 31/02

Značky: rotačný, kompresor, hermetický, utěsněný

Text:

...plochy.V telese lg kompresora (obr. 1 a 2) je vytvorený kompresný valec lg, do ktorého jekľzne uložený hríadeľ 32, obsahujúci vyosene usporiadaný piest É valcového tvaru. PiestÉ je pevne spojený s vnútornými čelnými plochami lg tohoto hríadeľa ig a vytvára svojou valcovou plochou 3 na obvodovej stene gg plošný kontakt o stenu gg kompresneho valcalg. súbežne s osou cez stenu łg kompresného valca lg je v telese 13 kompresora vytvorená diera...

Hermetický piestový chladivový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262765

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lach Kamil, Blaha Marián

MPK: F25B 31/02

Značky: hermetický, kompresor, piestový, chladivový

Text:

...kompresora, v dôsledku čoho sa intenzívny pohyb oleja mimo dutiny bloku nešíri, olej mimo dutiny bloku sa nevíri a nedochádza k jeho speneniu pri pohybe piesta, ojnice,excentra a pripadne i protizavažia, Stena,ktorá takmer obklopuje dutinu bloku pre kľudový mechanizmum, vytvára s materiálom odliatku bloku rebro, ktoré je spojenés odliatkom bloku do jedného celku, pričom rebrno na strane opory pre spodné ložisko je prerušované otvorom, ktorý...

Asynchronní motor s vnitřním chlazením zvláště pro kompresory s hermeticky uzavřeným chladicím okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256932

Dátum: 15.04.1988

Autori: Günther Eberhard, Weber Gert, Rochhausen Dieter

MPK: H02K 9/08, H02K 1/32

Značky: chlazením, kompresory, motor, okruhem, uzavřeným, chladicím, hermetický, vnitřním, asynchronní, zvláště

Text:

...cornacno H 306 pe wenuw 3 repMerHuHoM xonoHnbHoM Konnpeccope.Acuuxponnbů nnnrarenb I B repMerHHecKH aakpmrou xononnnbnou Konnpeccope 2 cocronw Hs cTaT 0 pa 3 H p 0 T 0 pa 4. Macno, sacacumaeuoe or MaCnHHOF 0 nonona Koxyxa uepea nan 5 nonaeTcn Kax K nosuuuw 3 neMeHraM nn HM CMa 3 KH, TaxH uepes OTBGDCTHH 6, Hnemmnecn 3 vany S, K Kouycuouy sneneuwy 7, xecrxo coą eHHeHHoMy c POTOPOM. Owvya Macao noaewcn qepes npenouruŕenbno aaa ampeaa...

Hermetický rychlouzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 256734

Dátum: 15.04.1988

Autor: Asztalos Arpád

MPK: F16L 55/10

Značky: hermetický, rychlouzávěr

Text:

...zarovnané.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad vybudovania hermetického uzáveru podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený osový rez, na obr. 2 rez A-A z obr. 1 a na obr. 3 rez B-B z obr. 1.Hermetický rýchlouzáver pozostáva z týchto hlavných častí z taniera 12, ktorý prechädza v tiahlo 13. Na tiahle 13 je posuv 4ne uložená hviezdica 8, ktorá má vytvorené vybranía pre výsuvné palce 3. Dalej je na tiahle 13 posuvne uložená rúrka 7 a...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241249

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stuchlik Peter, Dittrich Josef

MPK: H01F 31/00, H01F 17/02

Značky: odděleným, plošný, vinutím, sekundárním, transformátor, vysokofrekvenční, výstupní, ohrev, hermetický

Text:

...vinutí vysokofrekvenčního výstupního transformátoru do pracovní komory zonální tavicí aparatury a přímým připojením induktoru ke koncům sekundárního vinutí se maximálně zkrátí délka přenosovê drahy proudu. Tím dochází k zmenšení ztrát výkonu. Nahrazením izolační průchodky izolační distanční deskou se značně zjednodušuje celková konstrukceN a zmenšuje se výrobní náročnost induktoro vého obvodu zonální tavicí aparatury. 0 dstraněním sériové...

Těleso opěry pro hermeticky uzavřené chladivové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251699

Dátum: 16.07.1987

Autori: Heeg Werner, Trommer Siegfried, Espig Kurt, Hesse Manfred, Koehler Rolf

MPK: F04B 39/12

Značky: chladivové, opěry, těleso, hermetický, uzavřené, kompresory

Text:

...crannnaň sneKTponänrarenn H xopnycaun onopu. Hpenymecwso nsoöpereunx aaknmuaercaHue nsoőperenne noxcnnerca na ocuone nbnepa nmnonnenun.na 0 nr.1 npencwanneu xopnyc onopu cornacno uso 6 peweun,sHn cnepxy na padomň uammmp A . W ĺ L ĺna bar. 2 - xopnyc onopu cornacno nso 6 pereànm«nu-caepxy na ónopnue nanKopnyc t onopucocwon 1 H 3 ysnoa neMnůHDvhmeñKauepu 2, paüowero unnnMnpa 3 š onopumx-nan 4 n 5 Éu rnanuoro nonmmnmuxa...

Radiačně a hermeticky odolné utěsňování kabelových žil, zejména v jaderných elektrárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 243672

Dátum: 15.07.1987

Autori: Raba František, Eermák Václav

MPK: H02G 3/00

Značky: zejména, utěsňování, radiačně, elektrárnách, odolné, žíl, kabelových, hermetický, jaderných

Text:

...lepením a jejich vzájemnými kombinacemi, přičemž jednotlivé těsnící zőny netvoří homogenní oelek.To může při aplikaci v primňrní části jaderných elektráren, kde při haváriích dochází ke kombinovanému namáhání armatur vlhko etí, teplotou, tlakom a radiací, mít za následok vznik apár mezi těsnicími nehomogemími materiály.vlhkost a dezaktivační oplachy pronikající postupně spárami snižují funkční vlastnosti kabelové armatury a mohou způsobit i...

Zařízení k snížení hluku u hermeticky uzavřených kompresorů ke stlačení chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245496

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tegzová Mária, Motyeka Ladislav

MPK: F25B 31/02

Značky: chladiva, zařízení, stlačení, snížení, hermetický, uzavřených, kompresoru, hluku

Text:

...Koammammear aspomnamuecrcoro conponm~.nenmi G Jxocrnràewcn Ten, um Bce nemam BHIIOJIESHH Tax, au-p B nopriyce nem ymon, KpOMOK mm KaKmC-JMÓO yqacwrcqa, PaGIIOJIOKGHHEX non npmma ymoM R Bayrpeanexw rasozeomy noTóKy. B ocoóezmocm cnegąyer ymrusamn Bumeyxcasannue ycnoam 111 m u 3 roromem Koàxeauamoro nam n npmaeuaeraoro nmyna. IIpn BTOM co Bcex cropqn pałmycn .Lonmłn 6 m nazoru/aaa mm oópaaonaam mapommzoicxonssalłlaa ąaryąuca aa rçoäuax aaxpuma...

Kompresor, hlavne hermetický chladivový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239558

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vincent Ivo, Iimoník Josef, Maláe Jioí

MPK: F25B 31/02

Značky: chladivový, hermetický, kompresor, hlavne

Text:

...je spojená s piestom, uloženým vo valci pomocou oka ojnice priam-o nasunutého na piestny čap ktorý má zhodnýpriemer ako vnútorný priemer oka ojnice.Pokrok vynálezu spočíva v tom, že oko ojnice môže mat minimálny potrebný priemer, čím sa dosahuje značnej úspory mies ta a hmotnosti rotujúcich častí. Zároveň sa .dá nastaviť potrebná veľkost škodlivého priestoru posunom valca V smere jeho osíaj pri použití rôznych typov kompresorov,alebo pri...

Hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239363

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chriašte1 Štefan, Fröhlich Ladislav, Schmiedl Juraj, Páleník Jozef

MPK: F25B 31/02

Značky: kompresor, hermetický

Text:

...kompresor podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na excentri hriadeľa rotora elektroirnotora upevnené hlavné protizávažle pomocou-skrutky vmieste ložiska bloku, zo strany valca kompresora. Na rotore elektromotora je umiestnené ďalšie protizávažie, pozostávajúca aspoň z jedného plechu, pripevneného nitmi, ktoré sú súčasťou odliatku venca rotora, alebo pridavné protizávažie tvorí jeden odliatok s vencom rotora elektromotora.Výhodou...

Kompresor, hlavne hermetický chladivový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248555

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lach Kamil, Blaha Marián

MPK: F25B 31/02

Značky: hlavne, kompresor, hermetický, chladivový

Text:

...a sú z hlavou valca spojené spojovac ou rúrkou.vynález je vysvetlený na výkrese. kde na obr. l je mctcrkompresor, uložený v plášti kompresora, na obr.2 je škrtiaci otvor umiestnený v stene hlavy valca a na obr. 3 a 4 je škrtiaci otvor umiestnený v spcjovacej rúrke hlavy valca s výtlačným tlmičom na Íubovoĺnom mieste, alebo v bezprostrednej blizkosti hlavy valca.V pášti komprescra l je na pružinách g zavesený motoré kompresor. Kompresor sa...

Hermetický chladicí kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240419

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mrva Milan, Kramár Miroslav, Zdarsa František, Klimek Milan

MPK: F25B 31/02

Značky: hermetický, kompresor, chladicí

Text:

...110,11 JIQBJIBHJZIGM -aaa Jxemammn Komnpeccopa n OTBOIUITL ocwaxonąeeca wemo no Bosmomocm Hamcpamammm nyTeM ou em ero ZBOBIUZIKHOBGIMH B oxpyvnalw amo cpeny.3 m nocTaHoBKa saaaqn GOOTBGTOTBYBT mame Boauomiocm TotHOI 0 owperyJmpoBamm B conmpeccope MepTBoro IIPOGTDBHCTBB.,onwmvlaabnoro mu Benelux nponecca. 32 mm coanalowca npemxo-cHJIIm mm amomawnsnpyemoro z IIIJOYIBBOILGTBGIHIO-(ĎHBMOJIOĽK 116 cm ĎJIBIWIIPHHTHOPO MOHTaRBImran aaąiaqa...

Způsob termálního rozkladu vzorku hornin v hermeticky uzavřeném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235675

Dátum: 01.06.1986

Autori: Mejstříková Lubomíra, Peštová Hana

MPK: G01N 25/00

Značky: termálního, rozkladu, hornín, způsob, hermetický, vzorků, uzavřeném, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalý rozklad vzorku horniny pro analýzu v hermeticky uzavřeném prostředí. Vzorek o hmotnosti do 1 g. uložený v teflonové nádobce, ovlhčí se nejdříve 0,5 až 1 ml 35 % kyseliny chloristé a potom se doplní teflonová nádobka na 90 % objemu 18 % kyselinou chlorovodíkovou a vloží se do autoklávu a zahřívá po dobu 4 až 6 hodin při teplotě 200 °C. Poté je vzorek rozložen a připraven k chemické analýze.

Hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217470

Dátum: 15.05.1984

Autori: Rybár Alojz, Blaha Marián, Lach Kamil

Značky: hermetický, kompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Kompresor, hlavne hermetický chladivový kompresor, jeho piest je poháňaný prostredníctvom ojnice a letmo uloženého kľukového čapu hriadeľa, pričom medzi ojnicou a piestom je použitý guľový čap, oko ojnice je priamo nasunuté na kľukovom čape hriadeľa, piest je vsunutý vo valci, ktorý sa priskrutkuje na nosnú časť kompresora, vyznačujúci sa tým, že ako (7) ojnice (6) spojené guľovým čapom (9) s piestom (5), ktorý je vložený vo valci (4) je priamo...

Aktivní hmota pro záporné elektrody hermeticky uzavřených akumulátorů s alkalickým elektrolytem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222761

Dátum: 01.02.1984

Autori: Marek Jiří, Musilová Miroslava, Jindra Jiří, Mrha Jiří

Značky: alkalickým, hmota, uzavřených, elektrody, hermetický, elektrolytem, akumulátorů, aktivní, záporné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká složení aktivní hmoty pro záporné elektrody hermeticky uzavřených akumulátorů s alkalickým elektrolytem, která vedle elektrochemicky aktivní substance obsahují dále 4 až 10 % hmotnosti práškovitého polytetrafluoretylénu. Aktivní hmotu připravit lze též tak, že obsahuje do 5 % hmotnosti sazí.