Patenty so značkou «hasiaci»

Prenosný aerosólový hasiaci prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 287657

Dátum: 20.04.2011

Autor: Chrobák Július

MPK: A62C 13/00, B05B 7/00

Značky: prístroj, prenosný, aerosolový, hasiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosný aerosólový hasiaci prístroj pozostáva z tlakovej nádoby (1), v ktorej je umiestnená výtlačná rúrka (2). Na otvore tlakovej nádoby (1) je upevnený generátor aerosólu (3), ktorého vstupné otvory plynu (vzduchu) zasahujú do vnútorného objemu tlakovej nádoby (1). Výstup výtlačnej rúrky (2) je spojený so vstupom kvapalného média do generátora aerosólu (3). Na výstupe aerosólu z generátora aerosólu (3) je umiestnený uzatvárací ventil (5),...

Prenosný aerosólový hasiaci prístroj s úderníkovým spúšťacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9897

Dátum: 24.12.2007

Autori: Lavesi Giuseppe, Gaidano Giovanni

MPK: A62C 5/00, A62C 99/00, A62C 13/00...

Značky: hasiaci, prístroj, zariadením, úderníkovým, spúšťacím, aerosolový, prenosný

Text:

...komponentov uvedených v nasledujúcom opise alebo zobrazení na výkresoch. Vynález sa môže realizoval v ďalšíchuskutočneniach a môže sa riadiť alebo zrealizovať rôznymi spôsobmi. Tiež si treba uvedomiť, žefrázy a výrazy tu používané, slúžia na opis a nemajú sa chápať ako obmedzujúce. Výrazy ako vrátane a zahrnujúcľ a ich variácie sa chápu tak, že zahrnujú položky následne uvádzané, ako ajV súvislosti s obrázkami 2 až 4 prenosný hasiaci...

Hasiaci prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5365

Dátum: 10.08.2006

Autor: Schütze Fried

MPK: A62C 13/00

Značky: prístroj, hasiaci

Text:

...neumožňuje dodávať prísady dohasiacich prostriedkov do tekutých hasiacich prostriedkov v priebehu haseniavo vnútri hasiaceho prístroja.0011 Vynález sa preto zakladá na úlohe vyvinúť taký hasiaci pristroj, kde môžu byť prísady do hasiacich prostriedkov vpriebehu hasenia priebežne dodávané do tekutého hasiaceho prostriedku.0012 Táto úloha je riešená hasiacim prístrojom so znakmi prvého patentového nároku. Závislé nároky uvádzajú výhodné...

Hasiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 284005

Dátum: 30.06.2004

Autori: Bonk Hans, Schremmer Ulf

MPK: A62C 35/02

Značky: hasiaci, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Hasiaci systém, najmä pre mobilné zariadenia, je tvorený nádržou (1) hasiaceho prostriedku, priestorom (2) pre beztlakové fluidum a tlakovým rezervoárom (4) na výtlačné médium. Priestor (2) pre fluidum a tlakový rezervoár (4) sú oddelené elastickou membránou (3) a priestor (2) pre fluidum je vybavený hrdlom (6) s uzatváracím prvkom, ktorým je ventil (5) alebo poistná platnička (22), hrdlo (6) je spojené s nádržkou (1) hasiaceho prostriedku....

Spôsob ukladania tiahlych náloží a mobilný hasiaci stroj na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279452

Dátum: 04.11.1998

Autori: Kabina Pavol, Málek Oldřich

MPK: A62C 27/00

Značky: tiahlych, ukladania, vykonávanie, náloží, hasiaci, mobilný, stroj, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ukladania tiahlych náloží, pri ktorom sa trhavina ukladá paralelne s terénom do hĺbky 0,5 až 0,8 m. Jej účinné tesnenie v zemi sa dosiahne súčasným ukladaním dvojitej tesniacej fólie z plastu nad trhavinou a jej naplnením nízkotlakovou vodou. mobilný hasiaci stroj pozostáva z pancierového pásového podvozku (1), na ktorom je pripevnená pancierovaná otočná nadstavba (2). Pásový podvozok (1) má v prednej časti priestor pre posádku a na...