Patenty so značkou «hasiace»

Skladovacie a výdajné zariadenie na hasiace, absorpčné a dezinfekčné prášky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7209

Dátum: 04.08.2015

Autor: Lukáčik Miloš

MPK: A62C 31/07, A62C 27/00, B65D 88/00...

Značky: prášky, dezinfekčné, hasiace, absorpčne, výdajné, zariadenie, skladovacie

Text:

...na ráme cestného kolesového prepravníka, výdajné zariadenie je vybavené vonkajším krytom, nádrž je z vonkajšej strany vybavená rebríkom, rám cestného kolesového prepravníka je vybavený pri oboch vonkaj ších stranách vertikálnym kotvením a vo výtlačnom potrubí je osadený prerušovač.Príklad skladovacieho a výdajného zariadenia na hasiace, absorpčné a dezinfekčné prášky podľa technického riešenia je zobrazený na obrázku 1. Zariadenie je...

Stacionárne aktívne hasiace zariadenie, najmä podzemného dopravného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7120

Dátum: 05.05.2015

Autor: Lukáčik Miloš

MPK: A62C 3/02, A62C 35/58, A62C 37/08...

Značky: dopravného, systému, aktívne, najmä, stacionárne, hasiace, podzemného, zariadenie

Text:

...objekte.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny pñklad stacionárneho hasiaceho zariadenia, najmä podzemného dopravného systému podľa technického riešenia, je znázornený na pripojených výkresoch, kde je zobrazená na obrázku 1 funkčná sché 10ma zapojenia rozvodov Vody zariadenia pre dvojicu hlavných podzemných dopravných objektov s hmlovými rozprašovacími hlavicami, medzi ktorými je priečne orientovaný únikový podzemný objekt s rozprašovacími...

Dýza pre hasiace zariadenie a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13686

Dátum: 26.06.2006

Autori: Amadesi Andrea, Candito Fabio Bruno

MPK: A62C 37/12

Značky: dýza, hasiace, podobně, zariadenie

Text:

...vankúšom 3, ktorý je vytvarovaný ako doplnok voči uvedenej časti vankúš 3 je zabezpečený napríklad odliatím termoplastového materiálu do zbiehavej časti Za, ktorý je bežne ohriaty, V tekutom stave bola jedna časť 2 a vyplnená, materiál je ochladený a stuhnutý vankúš 3 umožní jej hermetické uzavretie. Tiež použitý tlak hasiaceho prostriedku s hasiacim zariadením v pracovnom usporiadaní pozitívne drží vankúš 3 hermeticky stlačený proti stenám...

Hasiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284004

Dátum: 30.06.2004

Autori: Kötter Karl, Schremmer Ulf, Schaefers Herbert, Büssem Rudolf

MPK: A62C 35/02

Značky: hasiace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Mimo chráneného priestoru (2) zariadenia je umiestnená najmenej jedna nádrž (4, 5, 6), napojená na najmenej jedno potrubie (9, 10, 11), vedené cez prívodné potrubie (12) do chráneného priestoru (2) a na konci vybavené jednou alebo viacerými rozdeľovacími dýzami (14).

Hasiace zariadenie najmä pre tunely a podobné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1067

Dátum: 19.08.2003

Autor: Kuhblank Roland

MPK: A62C 3/00

Značky: najmä, zariadenie, podobně, stavby, hasiace, tunely

Text:

...jednotke g môže byt usporiadaná televízna kamera L 7, ktorá prenáša obrázky ztunela 1 do riadiacej ústredne, a rovnako reflektor 155, ktory pre televíznu kameru 17 cielene osvetľuje okolie. Ako televízna kamera 11,. tak aj reflektor É sú usporiadané s možnosťou vy kývnutia v horizontálnom a vertikálnom smere.Obr. 3 znázorňuje bôkorys hasiacej jednotky g hasiaceho zariadenia. Hasíaca jednotka g je na obidvoch koncoch opatrená spojkami 1...

Automatické penové hasiace zariadenie používané hlavne ako fixne inštalované zariadenie na hasenie veľkých zásobných nádrží uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1336

Dátum: 30.12.2002

Autor: Szöcs István

MPK: A62C 3/00, A62C 39/00

Značky: nádrží, zariadenie, veľkých, hlavne, používané, hasenie, automatické, uhľovodíkov, fixne, pěnové, inštalované, zásobných, hasiace

Text:

...údržbárskych prác, chybou pri montáži, vadami materiálu,stamutím alebo prehriatím na slnku atď., detektor pošle nesprávny signál a uvedie do činnosti hasiace zariadenie tak, ako keby začalo horieť. Hasiace zariadenie automaticky naštartované nesprávnym signálom detektora pennanenme produkuje a vypúšťa hasiacu penu do zásobnej nádrže pokial nie je zastavené, teda pokiaľ sa neukáže, že signál poslaný detektorom bol nesprávny. Táto pena je...

Tlakový obal na hasiace látky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2920

Dátum: 10.07.2001

Autori: Homolová Eva, Homola Igor

MPK: A62C 13/76, A62C 13/00

Značky: tlakový, hasiace, látky

Text:

...na jeho výrobu vzhľadom na modemú výrobnú technológiu, pričom úžitkové vlastnosti obalu sú lepšie ako u kovových. Obal podľa tohto úžitkového vzoru sa vyznačuje ajpredĺženou životnosťou z dôvodu zamedzenia korózie. Tlakový obal na hasiace látky pozostáva z plášťa obalu na báze plastu, v homej časti ktorého jekovový zálisok so závitmi a veka obalu na báze plastu v dolnej časti plášťa obalu.Prehľad obrázkov na yjkresochNa výkrese je...