Patenty so značkou «gumových»

Spôsob spracovania syntetických gumových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18548

Dátum: 24.05.2012

Autori: Paping Michiel Inno, Schenck Karen-marlies

MPK: C08C 2/04, C08C 1/04, C08C 2/02...

Značky: výrobkov, spôsob, spracovania, syntetických, gumových

Text:

...skutočnosti, že nedochádza k zmenám formulácie suspenzie syntetickej gumy alebo jednotlivých krokov postupu produkcie produktov zo syntetickej latexovej gumy, udržuje sa spracovateľnosť, zatiaľ čo sa menia fyzikálne a mechanické vlastnosti výsledných produktov. Tento spôsob je schopný odstrániť chemické zvyšky akcelerátorov a podobne, ktoré sa používajú pri produkcii produktov zo syntetickej gumy pridaním a zmenou jedného kroku premytia v...

Spôsob úpravy gumových granulátov alebo gumových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14836

Dátum: 15.10.2010

Autor: Theusner Martin

MPK: B29B 17/02

Značky: práškov, úpravy, gumových, granulátov, spôsob

Text:

...alebo devulkanizácie vulkani zovaného granulátu/múčky z pneumatík. Všetky spôsoby majú za cieľ, regenerovať sieťovúštruktúru, to znamená, rozštiepiť. Pôsobením tepelnej a mechanickej energie na valcovacích stoliciach alebo v miešačoch ako aj s použitím rôznych chemikálií degradujúcich polyméme reťazce a síme mostíky sa molekuly vulkanizovanej/ho múčky/granulátu zo starých pneumatík depolymerizujú ako aj dochádza krozpájaniu sírnych...

Oceľový kord na spevnenie gumových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286377

Dátum: 28.07.2008

Autori: Cauwels Hans, Meersschaut Dirk, Vanneste Stijn

MPK: D07B 1/00, D07B 3/00, D07B 7/00...

Značky: ocelový, spevnenie, gumových, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľový kord obsahuje prvú skupinu (10) a druhú skupinu (26), pričom prvá skupina (10) obsahuje prvý počet prvých oceľových vlákien, ktorý je v rozsahu od troch do ôsmich, druhá skupina (26) obsahuje druhý počet druhých oceľových vlákien, ktorý sa rovná alebo je väčší ako prvý počet a aspoň jedno z druhých vlákien je polygonálne predtvarované, pričom druhá skupina (26) je špirálovito zakrútená okolo prvej skupiny (10) s dĺžkou zákrutu kordu,...

Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285276

Dátum: 13.09.2006

Autor: Šedivý Vladimír

MPK: B29C 47/08, B29C 47/38

Značky: tesnenie, zariadenie, plniacej, sekcie, vytlačovacích, strojov, profilov, gumových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov tvorí bočný stierací nôž (1), ktorý je upevnený na zámku plniacej sekcie, a prítlačný valec (2) so zahĺbením (X) na bočný stierací nôž (1). Prítlačný valec (2) je uložený na ložiskách v telese valca.

Drôtené lano na vystuženie gumových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284342

Dátum: 27.12.2004

Autor: Doujak Siegfried

MPK: D07B 1/06, D07B 1/16

Značky: drôtené, výrobkov, vystuženie, gumových

Zhrnutie / Anotácia:

Drôtené lano na vystuženie gumových výrobkov, hlavne pneumatík, sa skladá aspoň z troch drôtených vlákien (2), usporiadaných okolo priameho jadrového vlákna (3). Jadrové vlákno (3) sa skladá z nekovového materiálu, schopného pri vulkanizácii gumového výrobku (5), určeného na vystuženie, stiahnutia v pozdĺžnom smere. Týmto materiálom je hlavne nedĺžený nylon. Pri vulkanizovaní gumového výrobku (5) sa jadrové vlákno (3) stiahne a jeho priemer sa...

Způsob výroby gumových holínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261210

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holmár József, Horváth Istvánne, Szabadkai Endre, Vörös László

MPK: A43B 1/10

Značky: gumových, holínek, způsob, výroby

Text:

...je nejprve na vnitřní formu, která je rozpínatelná, uložena podšívka, načež se působením tepla a tlakového média přiváděného do tuhé vnější formy a rozpínatelné vnitřní formy navulkanizují naložené gumové díly, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že podšívka se na vnitřní formě zhotoví konfekcí neroztažného, plstěného materiálu.Na rozdíl od dosud známých způsobů výroby gumových holínek, u nichž se na vnitřní formu natáhla textilní...

Zařízení pro vulkanizaci gumových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259014

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bass Jurij, Bulach Vasilij, Rossichin Vladimir, Jonov Valentin

MPK: B29D 30/00

Značky: gumových, výrobků, vulkanizací, zařízení

Text:

...anemenru 1 H 2, Bonnosoa 5 nepeuemaewcn, ycranaannsas H 3 nyHaTenH 6 H 7 Ha ypoBHe Topuos a H ó Bxnanmmeň 4 H 3, Bxnmqaercn HcwoqHHK CBH 3 HeprHH H Bonnono 5 npHBonHTca B 0 BpameHHe. HpH 3 ToM Hanyqawenn 6 H 7 paBHOMepH 0 BpamamTcH OTHOCHTenbH 0 Bxnammeň-3, 4 H noaonaw K HHM CBQ aueprnm uepea Hx Topum a H 6. OT Topuos CBQ sHeprHn Hanpasnnewcn no H 9 neKTpHqecKHM BKnaqmmaM 3, 4 K mHHe 8 qąpes ee Bnemnmm HOEepXHOCTb. nocne synKaHH 3 auHH...

Regál pre skladovanie vytlačených a valcovaných gumových komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246864

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Petr

MPK: A47F 3/06, B65G 1/10

Značky: gumových, skladovanie, regál, komponentov, válcovaných, vytlačených

Text:

...vytvorenia vynálezu. kde obr. 1 je zmenšený nárys regálu. obr. 2 zmenšený bokorys regálu, obr. 3 zmenšený detail spojenia zásuviek s rámoma obr. 4 zmenšený detail v čase jednostranného vodknutie pri vysunuti regálu v bokorysnom pohľade.Na ráme 10 sú uchytené pre každú zásuvku 20 spodné lišty 110 a horné lišty 120 opatrené pevnými dorazmi 121. Zásuvky 20 sú zložené z lavých pozdĺžnych nosníkov 201, stredných pozdĺžnych nosníkov 202 a pravých...

Spôsob výroby gumových dopravných pásov vystužených oceľovou tkaninou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236187

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bahno Jozef

MPK: B29H 7/22

Značky: výroby, ocelovou, pásov, tkaninou, spôsob, vystužených, gumových, dopravných

Zhrnutie / Anotácia:

Zposob výroby gumových dopravných pásov vystužených oceľovou tkaninou týkajúci sa výroba dopravných pásov riešiaci zvyšovanie produktivity, technologický postup a kvalitu vyrábaných výrobkov. Podstatou vynálezu je, že gumové adhezívne a krycie vrstvy sa na oceľovu tkaninu nanesú z oboch strán súčasne prechodom cez dvojicu dublovacích valcov a až takto zhotovený pás sa pomocou ťažných valcov a navíjacieho zariadenia vťahuje do vulkanizačného...

Zařízení pro svislé vedení, zejména gumových pásů u lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250093

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mikolajek Jaroslav

MPK: B65G 39/00

Značky: svisle, gumových, zejména, pásu, vedení, zařízení, lisů

Text:

...šrouby, .napojené na hnací jednotku. Dále je podstatou to, že k horizontálním vedením jsou upevnéna pevná ložrsková telesa,uspořádaná lmezi horními a .dolnlímiVložiskovýml tělesy. xVýhodou zařízení podle vyiřlälézruilje jeho jednoduché konstruklční řešení s možností snadného a poměrně. rýchleho jářestavení svislých vodicich válłečků rozevřením ne v ho zúžením,.~a~to podle šířky gumových pásů -pří jeho zaručenéľsouososti a zaručené...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230859

Dátum: 15.11.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: zdravotníctve, stanovenia, spôsob, zátok, gumových, nezávadnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve v roztoku chloridu sodného o koncentrácii 0,9 % a 10,0 % hmot./obj. Podstata vynálezu je vyznačená tým, že sa v roztoku chloridu sodného o koncentrácii 0,9 % a 10,0 % hmot./obj. po uvedení zátky do styku s týmto roztokom po dobu 30 minút, pri teplote 120 °C, pri tlaku 0,101 325 MPa a najmenej 24 hodín po vychladnutí stanovuje vzhľad roztoku, vzhľad zátky, aktuálna...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230858

Dátum: 15.11.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: spôsob, zdravotníctve, nezávadnosti, zátok, stanovenia, gumových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši stanovenie nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve vo vode. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zátky uvedú do styku s vodou po dobu 30 minút pri teplote 120 °C, pri tlaku 0,101 325 MPa a najmenej 24 hodín po vychladnutí sa stanoví vzhľad roztoku, vzhľad zátky, aktuálna acidita, vodivosť, arzén, barium, horčík, meď, ťažké kovy dvoma spôsobmi, vápnik, stroncium, soli amónne, amíny, chloridy, sírany, sírniky, thiosírany,...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230857

Dátum: 15.11.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: nezávadnosti, stanovenia, spôsob, zdravotníctve, zátok, gumových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve v roztoku hydrouhličitanu sodného o koncentrácii 4,2 % až 8,4 % hmot./obj. Podstata vynálezu je vyznačená tým, že sa v roztoku hydrouhličitanu sodného o koncentrácii 4,2 % až 8,2 % hmot./obj. po uvedení zátky do styku s týmto roztokom po dobu 30 minút, pri teplote 120 °C pri tlaku 0,101 325 MPa a najmenej 24 hodín po vychladnutí stanovuje vzhľad roztoku, vzhľad zátky,...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230856

Dátum: 15.11.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: spôsob, stanovenia, zdravotníctve, gumových, nezávadnosti, zátok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve v roztoku chloridu prokainia o koncentrácii 0,5 percent až 1,0 % hmot./obj. Podstata vynálezu je vyznačená tým, že sa v roztoku chloridu prokainia o koncentrácii 0,5 % až 1,0 % hmot./obj. po uvedení zátky do styku s týmto roztokom po dobu 30 minút pri teplote 120 °C, pri tlaku 0,101 325 MPa a najmenej 24 hodín po vychladnutí stanovuje vzhľad roztoku, vzhľad zátky, farba...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230855

Dátum: 15.11.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: stanovenia, zátok, nezávadnosti, spôsob, zdravotníctve, gumových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve v roztoku glukózy o koncentrácii 5 % až 40 % hmot./obj. Podstata vynálezu je vyznačená tým, že sa v roztoku glukózy o koncentrácii 5 % až 40 % hmot./obj. po uvedení zátky do styku s týmto roztokom po dobu 30 minút, pri teplote 120 °C pri tlaku 0,101 325 MPa a najmenej 24 hodín po vychladnutí stanovuje sa vzhľad roztoku, vzhľad zátky, aktuálna acidita, vodivosť, cudzie...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230676

Dátum: 01.02.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: spôsob, stanovenia, zdravotníctve, gumových, nezávadnosti, zátok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sposob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve. Podstata vynálezu sposob stanovenia nezávadnosti gumových zátok V zdravotníctve je vyznačená tým, že sa zatky uvedú do styku s modelovými roztokmi a) voda apyrogenná na injeciu b) roztok chloridu sodného 0,9 % až 10,0% c) roztok glukózy 5,0 % až 40 0 % d) roztok chloridu prokainia 0,5% až 1,0% e) roztok hydrouhličitanu sodného 4,2 % až 8,4 % po dobu 30 minút pri...

Zariadenie na odvíjanie profilovacích materiálov z vyrobených gumových hadíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 215528

Dátum: 15.10.1984

Autori: Puqzik František, Sileš Ivan A Miškech Ľudovít

Značky: vyrobených, materiálov, hadíc, profilovacích, zariadenie, odvíjanie, gumových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odvíjanie profilovacích materiálov, najmä polyamidovej pásky a nylonového špagátu z vyrobených gumových hadíc, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z dvoch dutých hriadeľov a to vonkajšieho (6) a vnútorného (5), ktoré sú uložené v stojane (3), pričom na jednej strane zariadenia je na vnútornom dutom hriadeli (5) uchytená cievka (7), na vonkajšom dutom hriadeli (6) je uchytený odvíjací kotúč (11) a hadica (1) na tŕne (2) je axiálne...