Patenty so značkou «gumárenské»

Enkapsulované gumárenské aditíva vo forme mikrokapsulí s polymérovou stenou a s jadrom obsahujúcim aspoň jedno gumárenské aditívum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5188

Dátum: 28.07.2006

Autori: Rafler Gerald, Jobmann Monika, Hensel Manfred

MPK: C08K 9/00

Značky: polymérovou, gumárenské, aditivum, enkapsulované, aditiva, jadrom, jedno, obsahujúcim, mikrokapsulí, aspoň, formě, stěnou

Text:

...polyméru. Rozhodujúce pre voľbu spôsobu prípravykapsulí je rozpustnosť polyméroveho materiálu stien alebo matrice vorganickom rozpúšťadle, ako aj znášanlivosť enkapsulovanej alebo zapuzdrenej účinnej látky s týmto rozpúšťadlom.0007 Vlastnosti systémov vo forme mikročastíc obsahujúcich dve alebo viacero látok je možne použiť rozličnými spôsobmi v oblasti surovín ako aj pri optimalizácii technologických procesov aj materiálov. Takýmito...

Olej pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264806

Dátum: 12.09.1989

Autori: Guldan Ludovít, Kavec Ján, Jex Ján, Baxa Jozef, Kotek Jiří, Revúc Miloš

MPK: C07C 7/10, C08L 9/06, C08K 5/01...

Značky: účely, gumárenské

Text:

...i výsledného produktu,vzhľadom na vztahy medzi štruktúrou a vlastnostami látok, zabezpečujú požadovanú aromatickost a dalšie vlastnosti oleja. Výhodou oleja pre gumárenská účely podľa tohoto vynálezu je jeho široký frakčný rozsah, lebo sa skladá z máloviskózneho olejového extraktu so strednou teplotou varu okolo 400 °Ľ a velmi visközneho reextraktu so strednou teplotou varu okolo 480 °C, vyrobeného následnou extrakciou extraktu...

Spôsob výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 245333

Dátum: 15.12.1988

Autori: Bully Les Mines, Decroix Jean-claude, Schedwin Sven-erik, Aubigny Enartois, Mitkov Atanas Leshkov

MPK: C08L 9/06, C07C 7/10, C08K 5/01...

Značky: oleja, gumárenské, spôsob, výroby, obsahom, aromátov, vysokým, účely

Text:

...teplotu približne i 50 °C,pričom sa schladený roztok extraktu r-ozdeli na 2 vrstvy pseudorafinát-ovú a reextraktovú, z ktorej sa oddestilovaním rozpúšťadla získa olej pre gumárenské účely. V danom pripade je to v podstate následná jednostupňová frakcia pri teplote nižšej ako je V hlavnom extrakčnom zariadení.Nevýhodou takéhoto spôsobu výroby olejov s vysokým obsahom aromátov je nemožnosť menit okrem teploty dalšie faktory, ovplyvňujüce...

Gumárenské a plastikárske nadúvadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238441

Dátum: 15.03.1987

Autori: Truchlik Štefan, Dimun Milan, Belko Dušan, Lichvár Milan, Kabátová Viera, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Tall Andrej

Značky: nadúvadlo, gumárenské, plastikárske

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o gumárenskom a plastikárskom nadúvadle na báze cyklických nitrózamínov, ako je 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktán a/alebo 1,3,5-trinitrózo-1,3,5-triazacyklohexán, alebo ako sú zmesi na ich báze, ktoré obsahujú na 1 hmot. diel cyklického nitrózamínu 0,01 až 1 hmot. diel halogénovaného tripropylfosfátu, charakterizovaného obsahom 3,8 až 8 % hmot. fosforu. Postup podľa vynálezu je využiteľný pri výrobe a/alebo...

Práškové gumárenské chemikálie so zníženou prašnosťou a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220272

Dátum: 15.02.1986

Autori: Orlík Ivo, Sandtner Stanislav, Poór Robert, Soukup Miloš, Bara Michal

Značky: spôsob, prašnosťou, práškové, zníženou, přípravy, gumárenské, chemikálie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém práškových gumárenských chemikálií majúce lepšie manipulačné a aplikačné vlastnosti, ako sú znížená prašnosť, zvýšená tekutosť, zmenšená prilnavosť k materiálom a zvýšená dispergovatelnosť. Práškové chemikálie so zníženou prašnosťou obsahujú na svojom povrchu vrstvu neionového tenzidu, vytváranej z rcznych predajných druhov tenzidu alebo ich kombinácií. Pripravujú sa pridaním vodného roztoku tenzidu k chemikálii v priebehu...

Spôsob úpravy kaučukového odpadu a opotrebovaných pneumatík pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 217479

Dátum: 15.05.1984

Autori: Vajs Pavol, Mészáros Imrich, Filák Mirek, Mészárosová Katarína

Značky: odpadů, úpravy, gumárenské, spôsob, kaučukového, pneumatik, účely, opotřebovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru gumárenskej technológie. Popisuje spôsob na úpravu kaučukového odpadu za jeho zmrazenia, ktorý spočíva v zmrazení na -10 až -30 °C predchladeného gumového odpadu alebo pneumatík, odparením kvapalného dusíka, za súčasného drvenia odpadu, ďalej v triedení podľa veľkosti so súčasnou elektromagnetickou separáciou kovového odpadu a nakoniec v mletí za chladenia doplnenom minimálne 2 až 5-násobným triedením. Zariadenie...