Patenty so značkou «gravitační»

Gravitační svislá tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269288

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šámal Václav, Jonák Jiří

MPK: F28D 15/02

Značky: tepelná, svislá, gravitační, trubice

Text:

...štěrbiny s statické váhy sloupec kondensátu nad ní dochází dále v odpařovscí zóně k rovnoměmému omývéní vnitřním povrchu vélcovéhoplášte kondensátem, který se rychle odpařtxje. To má pozitivní vliv na tepelný výkon tepelné trubice.Dále bude popeáno příkledné provedení gravitační svislé tepelné trubice podle vyná~ lezu na připojeném výkresu, kde ne obr. I je~svislý řez osou tepelné trubice a na obr. 2 je vodorovný řez tepelnou trubicí...

Gravitační překlápěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268987

Dátum: 11.04.1990

Autor: Novotný Vladislav

MPK: B28B 7/08, B65G 7/12

Značky: překlápěcí, zařízení, gravitační

Text:

...základní polohy základního závaží a přídavného závaží lg. K nosnému držáku l, a to k jedné straně jeho výkyvného uložení, je přivařen kruhový segment ll, jehož rovinná plocha je rovnoběžná s rovinou výkyvu a střed kruhovitosti je totožný s osou výkyvu. Ke kruhovému okraji segmentu ll je přiložena kotoučové hydraulická brzda lg, která je připevněna spolu 3 tlakovým válcem ll a zásobní nádobkou lg hydraulického média na základovém stojanu l....

Gravitační napínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253885

Dátum: 17.12.1987

Autor: Stařík Eduard

MPK: B65G 23/44

Značky: gravitační, napínací, zařízení

Text:

...okamžik vyhrnování a současně sešikmenou tyč v horní části stohu a na obr. 2 je znázorněn okamžik těsně před dokončením vyhrnutí stohu, s tečkovaně vyznačenými obrysy krajních poloh možného natáčení společných vedení qravitačních napínacích zařízení horních a spodních.Gravitační napínací zařízení sestává ze samostatných horních gravitačních napínacích mechanismů l horních větví 3 uzavřených vyhrnovaoích řetězú g asamostatných...

Gravitační klapka pro propouštění určeného váhového množství práškového lepivého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239027

Dátum: 01.11.1987

Autori: Churý Vladimír, Látal Vlastimil

MPK: B65G 65/30

Značky: klapka, lepivého, množství, určeného, propouštění, materiálů, váhového, práškového, gravitační

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační klapka pro propouštění určeného váhového množství práškového lepivého materiálu při současném omezení průchodu vzdušiny. Navržené řešení spočívá v tom, že těleso klapky tvaru jehlanovité násypky má trojúhelníkové stěny nezávislé točně uchyceny pomocí ložiskových těles na spodní část pláště klapky, která je šrouby spojena s horní částí pláště klapky. Na přečnívajících koncích hřídelí stěn tělesa klapky jsou pevně uloženy rovnoramenné...

Gravitační chránič kořene sváru pro svařování rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238041

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šincl Antonín

MPK: B23K 9/16

Značky: chránič, gravitační, svařování, rotačních, svárů, součástí, kořene

Zhrnutie / Anotácia:

Chránič slouží k ochraně kořene sváru při svařování rotačních součástí, kde umožňuje přívod ochranného plynu jen do místa svařovacího procesu. Chránič jednoduché konstrukce, nasazený na hřídel přípravku, má hubici s přívodem plynu uchycenou na třmenu s valivým ložiskem a s protizávažím, jež udržuje hubici v místě svařování i při otáčení přípravku.

Zařízení pro gravitační třídění hranatých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238312

Dátum: 01.10.1987

Autor: Glíž Miloslav

MPK: B07B 13/00

Značky: hranatých, zařízení, gravitační, třídění, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro třídění a to rozměrové třídění řeziva v dřevařském průmyslu. Proti známým zařízením řeší nově dopravu předmětu k jednotlivým zásobníkům a to tvarovými unašeči na dopravním řetězu, které podepírají předmět na hraně odvrácené od směru dopadu při vytřídění. Toto uložení zajišťuje lepší funkci propadu a to nezávisle na sklonů a šířce předmětu. Vynález může být využit pro jakékoliv rozměrové třídění hranatých předmětů podle...

Stavebnicový gravitační snímač dávkovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239616

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kooaoík Milan

MPK: G01F 11/00

Značky: materiálů, snímač, gravitační, stavebnicový, dávkovaného

Text:

...Variabilnĺm sestavením převodu umožňuje snímat odpovídající jednotkové množství prošlého materiálu, přestože počet otáček bubnu či válce transportního pasu váhového dávkovače není jednotkový a neodpovídá celým otáčkám a odstraňuje tak použití elektronických obvodů či programovacího relé, nebo složitých převodu mechanických.Dále zjednodušuje zapojení na magnetické systémy impulsních počitadel a odstraňuje nutnost používat odpojovacích či...

Gravitační nádrž kontaktně kondenzátorových sprchových systémů jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 235407

Dátum: 15.11.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21C 15/18

Značky: kondenzátorových, elektráren, nádrž, kontaktné, systému, sprchových, jaderných, gravitační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká gravitační nádrže kontaktně kondenzátorových sprchových systémů jaderných elektráren. Podstatou vynálezu je nové řešení předmětné nádrže, jejíž pasivní funkce umožňuje vytvoření pasivně fungujícího sprchového systému, a to bez použití objemnějších kolektorů, eventuálně bez rozměrového předimenzování výtokového potrubí. Chráněné řešení nádrže spočívá v tom, že nádrž je nahoře a uvnitř opatřena jednoduchou vestavbou vytvářející...

Skříňový gravitační separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230213

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šeda Luděk, Toninger Karel, Kraus Miloslav, Urban Antonín

MPK: C13F 1/04

Značky: gravitační, separátor, skříňový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení nákladů na provoz separátoru s možností změny sklonu desek podle vlastností separovaných médií. Separátor se skládá ze skříně ve tvaru hranolu se vtokovým hrdlem spojeným s nátokovým usměrňovačem, ve kterém jsou umístěny výměnné česle. Uvnitř skříně je uložena desková vestavba ve vymezovacích rámech, umístěných mezi vodicími přepážkami. Provedení separátoru podle vynálezu je znázorněno ve svislém řezu na obr. 2.

Gravitační přístroj k měření náklonu mobilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225766

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kubíček Ivan

Značky: náklonu, gravitační, měření, prístroj, strojů, mobilních

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační přistroj k měření náklonu mobilních strojů, vyznačující se tím, že je tvořen průhlednou sférickou miskou (1), v níž je umístěna činná kulička (2), přičemž hladké dno misky (1) má přesný tvar kulové úseče a je opatřeno kruhovou stupnicí úhlových hod not v stupních či procentech, a miska (1) je uzavřena základní destičkou (3).

Zařízení pro gravitační oddělování pevných látek od kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218579

Dátum: 15.03.1985

Autori: Korda Rudolf, Molnár Sándor, Niebling István, Bornemissza Endre, Sugár Mátyás, Réczey István, Mezö Árpád

Značky: zařízení, látek, kapaliny, pevných, oddělování, gravitační

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k odstraňování pevných látek z kapalin. Skládá se z vtokového prostoru pro přivádění kapaliny, z odtokového prostoru, z usazovacího prostoru a ze shromažďovacího prostoru pro shromažďování usazených kalů. Usazovací prostor je tvořen nejméně dvěma vibračními usazovacími dekami vibrujícími v rovinách jejich uložení s amplitudou 0,1 až 0,8 mm a frekvencí 10 až 100 Hz. Vtokový prostor bezprostředně navazuje na shromažďovací...

Gravitační bodový kulový závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 218518

Dátum: 15.03.1985

Autor: Prachař Lubomír

Značky: závěs, kulový, gravitační, bodový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší gravitační bodový kulový závěs, zejména pro všesměrovou prostorovou orientaci libovolného zařízení. Je jednoduchého konstrukčního uspořádání a umožňuje prostorovou orientaci jakéhokoliv zařízení, do kterého je zabudován. Jeho podstata spočívá v tom, že se skládá ze základního kroužku, na jehož vnitřní válcové ploše je proveden obvodový zápich. V obvodovém zápichu jsou protilehle uspořádány dvě vnější kuličky, které jsou uloženy ve...

Gravitační odlučovač olejů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 225209

Dátum: 01.12.1984

Autor: Plundrák Pavel

Značky: gravitační, odpadních, odlučovač, olejů

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační odlučovač olejů z odpadních vod tvořený odlučovací a akumulační komorou, které jsou od sebe odděleny dělící stěnou, dále jímkou na odloučený olej oddělenou od odlučovací a akumulační komory přepadovou stěnou a prostorem čisté vody odděleným od akumulační komory nornou stěnou vyznačený tím, že přepadová stěna (6) oddělující odlučovací komoru (1) a akumulační komoru (2) od odběrného žlabu (5) jímky (3) na odloučený olej, je opatřena...

Gravitační listový separátor nesourodých směsi, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 215172

Dátum: 15.10.1982

Autori: Hušek Čeněk, Urban Antonín, Kraus Miloslav, Šeda Luděk, Toninger Karel

Značky: listový, gravitační, směsi, cukrovarnických, nesourodých, zejména, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační listový separátor nesourodých směsi, zejména cukrovarnických. Separátor sestává z pláště opatřeného rozdělovačem, výtokovými hrdly nosné tekutiny, sedimentu a lehkého podilu suspenze. V plášti je otočně uložen svazek listů uspořádaný do válce, opatřený vymezovacími mezistěnami přičemž plášť je uvnitř opatřen přepážkami. Tvar pláště je možno konstruovat v tlakovém provedeni. Vynález je využitelný i v úpravnách průmyslových vod.