Patenty so značkou «granulované»

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288190

Dátum: 14.05.2014

Autori: Ferenci Michal, Kováčik Ján, Tokár Zdenko, Herencsárová Gabriela, Kerďo Pavol, Králik Milan

MPK: C05G 1/00, C05G 3/10

Značky: živin, riadeným, uvoľňovaním, granulované, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín je pripraviteľné obaľovaním hnojiva zmesou pozostávajúcou z alkydovej živice pentaerytritového polyesteru ortoftálového typu, modifikovanej mastnými kyselinami ricínového oleja s obsahom sieťovateľných funkčných skupín so strednou mólovou hmotnosťou 500 až 2000 v množstve 30 až 80 hmotn. %, aminoživice v množstve 1 až 30 hmotn. % a rastlinného oleja v množstve 1 až 30 hmotn. %. Aminoživica,...

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288066

Dátum: 27.03.2013

Autori: Kerďo Pavol, Herencsárová Gabriela, Králik Milan, Tokár Zdenko, Ferenci Michal, Kováčik Ján

MPK: C05G 3/00

Značky: riadeným, uvoľňovaním, granulované, živin, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín je pripraviteľné obaľovaním granúl hnojiva zmesou epoxidovej živice s nízkou mólovou hmotnosťou 100 až 400 v množstve 50 až 85 hmotn. %, derivátu imidazolu v množstve 1 až 20 hmotn. % a modifikovaného rastlinného oleja v množstve 10 až 30 hmotn. %. Epoxidovou živicou s nízkou mólovou hmotnosťou 100 až 400 je výhodne diglycidyl éter bisfenolu A s epoxidovým ekvivalentom 182 - 192 g/mol, derivátom...

Granulované vodorozpustné vápenato-dusíkaté hnojivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287816

Dátum: 19.10.2011

Autori: Štefancová Radka, Lencsés Ladislav, Gbelský František, Ferenci Michal, Králik Milan, Kerďo Pavol, Protuš Roman

MPK: C05C 13/00

Značky: vápenato-dusíkaté, hnojivo, spôsob, granulované, přípravy, vodorozpustné

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované vodorozpustné vápenato-dusíkaté hnojivo sa pripraví rozkladom minerálnych solí vápenatých katiónov kyselinou dusičnou a spracovaním vzniknutej taveniny. Z reakčnej zmesi po rozložení minerálnych solí vápenatých katiónov kyselinou dusičnou, pôsobením bázického činidla pri pH od 6 do 10 a pri teplote od 65 do 120 °C sa vyzrážajú nežiaduce katióny Fe3+ a/alebo Mn2+, vzniknutá zrazenina sa oddelí, v získanom roztoku sa upraví mólový...

Granulované hnojivo s obsahom vodorozpustných foriem dusíka, horčíka a síry s amónnymi a horečnatými katiónmi, síranovými a dusičnanovými aniónmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287233

Dátum: 15.03.2010

Autori: Lencsés Ladislav, Lehocký Peter, Štefancová Radka, Králik Milan, Ferenci Michal, Polák Anton, Kerďo Pavol

MPK: C05C 1/00, C05C 3/00, C05D 5/00...

Značky: přípravy, obsahom, aniónmi, foriem, dusíka, vodorozpustných, síranovými, amónnymi, horčíka, katiónmi, granulované, dusičnanovými, síry, hnojivo, horečnatými, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s obsahom vodorozpustných foriem dusíka, horčíka a síry obsahuje 15 až 30 % hmotn. dusíka, 1 až 18 % hmotn. síry, 2 až 10 % hmotn. horčíka, vyjadrené ako oxid horečnatý MgO, vo forme boussingaultitu - (NH4)2SO4.MgSO4.6H2O a podvojných solí dusičnanu amónneho - 2NH4NO3.(NH4)2SO4 a 3NH4NO3.(NH4)2SO4, pričom obsah boussingaultitu v hnojive je 40 až 45 % hmotn. Pripraví sa tak, že na magnezit sa pôsobí koncentrovanou kyselinou...

Filmom potiahnuté a/alebo granulované zlúčeniny obsahujúce vápnik a ich použitie vo farmaceutických kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17457

Dátum: 07.12.2006

Autor: Piene Jan Yngvar

MPK: A23L 1/304, A23L 1/09, A23L 1/303...

Značky: zlúčeniny, vápník, potiahnuté, kompozíciách, použitie, filmom, granulované, obsahujúce, farmaceutických

Text:

...z príkladov v patente bolo v rozsahu 10 až 33 , čo poskytlo tablety so zlepšenými senzorickými vlastnosťami z hľadiska chuti a žuvateľnosti.0023 Teda. doterajší stav techniky navrhuje, že husté tablety obsahujúce uhličitan vápenatý neposkytujú tablety s rýchlou dezintegráciou v Ilcnej dutine a s prijateíným pocitom v ústach. Doterajší stav techniky tiež ukazuje, že ked sa zastavujú žuvacie tablety je dôležité zvolit polyol. ako...

Filmom potiahnuté a/alebo granulované zlúčeniny obsahujúce vápnik a ich použitie vo farmaceutických kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17456

Dátum: 07.12.2006

Autor: Piene Jan Yngvar

MPK: A23L 1/304, A23L 1/303, A23L 1/09...

Značky: farmaceutických, potiahnuté, granulované, použitie, kompozíciách, zlúčeniny, obsahujúce, filmom, vápník

Text:

...v kompozícii z príkladov v patente bolo v rozsahu 10 až 33 , čo poskytlo tablety so zlepšenými senzorickými vlastnosťami z hľadiska chuti a žuvatelnosti.0023 Teda, doterajší stav techniky navrhuje, že husté tablety obsahujúce uhličitan vápenatý neposkytujú tablety s rýchlou dezintegráciou v Iícnej dutine a s prijateľným pocitom v ústach. Doterajšl stav techniky tiež ukazuje, že ked sa zastavujú žuvacie tablety je dôležité zvolit polyol,...

Granulované sladidlo s obsahom aspartámu a acesulfámu-K

Načítavanie...

Číslo patentu: 283819

Dátum: 20.01.2004

Autori: Suzuki Yuichi, Nagai Takeshi, Ishida Hirotoshi, Takemoto Tadashi

MPK: A23L 1/236

Značky: sladidlo, aspartamu, granulované, acesulfámu-k, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoko rozpustné sladidlo vo forme granúl s obsahom aspartámu a acesulfámu-K ako aktívnych prísad, kde množstvo acesulfámu-K je od 5 do 90 % hmotn. z celkového množstva oboch komponentov a kde maximálna veľkosť granúl je maximálne 1400 um alebo menej, pričom v tomto granulovanom sladidle sa zlepšila rozpustnosť slabo rozpustného vysoko účinného umelého sladidla aspartámu.

Dávkovacie zariadenie pre granulované produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 53

Dátum: 03.10.2002

Autor: Salazar Bello Jesus Ignacio

MPK: A21C 9/04

Značky: zariadenie, dávkovacie, granulované, produkty

Text:

...čiary AB na obrázku 1.Obrázok 3 ukazuje priečny zväčšený pohľad na oblasť smerovacích trubiek, pozdĺžObrázok 4 ukazuje iné priečne zväčšenie oblasti smerovacích trubiek, blízko ichZ uvedených obrázkov je zrejmé, že zariadenie podľa predkladaného vynálezu obsahuje rám l, ktorý je vhodne upevnený k základnej doske g, na ktorej je namontované vyrššie spomínané dávkovacie zariadenie a ďalšie časti stroja pre výrobu plnených sušienok,ktorého rám l...

Enkapsulované granulované hnojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282093

Dátum: 28.08.2001

Autori: Müller Michael Wolfgang, Engelhardt Karl, Horchler Von Locquenghien Klaus, Kleinbach Eberhard

MPK: C05G 3/00

Značky: hnojivo, granulované, enkapsulované, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Enkapsulované granulované hnojivo, ktoré pozostáva z organických alebo minerálnych, alebo organicko-minerálnych granulovaných hnojív, a/alebo kompaktných hnojív, ktoré sú potiahnuté kopolymérom etylénu nesúcim karboxylové skupiny, pričom tieto karboxylové skupiny môžu byť tiež vo forme solí, pričom uvedený kopolymér etylénu nesúci karboxylové skupiny je vytvorený z a) 75 až 90 hmotn. % etylénu a b) 10 až 25 hmotn. % alfa-olefínovo nenasýtenej...

Herbicídne extrudované granulované prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279407

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kimler Joseph, Johnson Jerry Lee

MPK: A01N 43/50

Značky: herbicídne, přípravky, extrudované, granulované

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne extrudované granulované prípravky obsahujú imidazolínový herbicíd zvolený zo súboru zahŕňajúceho imazaquin, imazapyr, imazetapyr a imazametapyr, 3 až 8 % hmotn. zmesi zmáčacieho a dispergačného činidla v objemovom pomere 1 : 1,8 až 2 a inertný nosič do 100 % hmotn.

Granulované hnojivá na báze mletého fosforitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267910

Dátum: 12.02.1990

Autori: Teren Ján, Štec Boris, Hutár Eduard, Gabčo Milan, Molnár Alexander, Jaššo Igor

MPK: C05B 17/00

Značky: mletého, báze, hnojiva, fosforitu, granulované

Text:

...mletých fosforltov predovšetkým nižšia energetická náročnosť výroby, vysoká variabilita 2 hľadiska zloženia produktov a vysoká koncentrácia živín v produkte, pretoze proces granulácte nevyžaduje prĺdavok dalších tzv. balastných látok.Hnojlvá na báze mlstých fosforitov vyrobené tzv. tlakovou granuláciou ozrejmujú,ale nijako noobmedzujú predmet vynálezu, nasledujúce príklady.Do modelového tlakového granulátora sa cez gravitaćnú násypku...

Granulované hnojivo pro lesy, parky, sady, vinice a zahrady s neutralizačními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261370

Dátum: 10.02.1989

Autori: Steček Leopold, Křížala Josef, Sahaj Milan, Jaššo Igor, Závodník Jiří, Pálffy Alexander

MPK: C05G 1/00

Značky: lesy, neutralizačními, parky, granulované, sady, zahrady, účinky, hnojivo, vinice

Text:

...využitím chemické reakce probíhajícív pevné fázi po slisování. Vynález využívá druhou z uvedených možnostíą/Ěráškový superfosfát a příměsi v něm obsažené reagují s mikromletým fosfátem, s dolomitem, ale takés močovinou. Vyrobené granule je proto nutno po lisování ponechat 1 až 2 dny v suchém skladu, aby směs dobře proreagova 1 a,a tím současně došlo ke zvýšení pevnosti částic. V důsledku probíhajících reakcí v pevné fázi po...

Pevné vápenatodusíkaté hnojivo v granulované formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 255812

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vokřál Václav, Galia Milan, Kraft Jaroslav, Klein Karel, Čampulková Jarmila

MPK: C05D 3/02

Značky: hnojivo, formě, pevně, granulované, vápenatodusíkaté

Text:

...304 g taveniny dusičnanu vápenatého, obsahující 13,14 dusíku, 26,29 Cao vodorozpustného a 23,0 HZO, zahřáté na 65 OC, se postupně přidalo 696 g jemně mletého vápence(prepad sítem 0,040 mm 55,6 ) s obsahem 54,8 Cao celkového. Za stáleho mícháni se směs ochladila na 39 °C, vložila do granulačního bubínku a grannlovala po dobu 5 minut. Vzniklé granule 0 velikosti od 1 do 16 mm obsahovaly 4 N, 46,13 Cao celk., z toho 8 ve...

Granulované dusíkato-fosforečné hnojivá a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254029

Dátum: 17.12.1987

Autori: Teren Ján, Lexa Vladimír, Hutár Eduard, Nosko Vladimír, Mihály František, Gabčo Milan, Hegner Pavel

MPK: C05C 3/00, C05B 7/00

Značky: hnojiva, granulované, spôsob, dusíkato-fosforečné, výroby

Text:

...P 205 V tavenine a vo fosforite je 0,05 až 1,50.Fosforit je s výhodou vyššej agrochemickej a tiež granulačnej účinnosti upravený mletím na veľkost častíc - 80 0/0 hmot. častíc je menších ako 0,20 mm. Do procesu granulácie sa pre formulácia charakterizované nedostatkom kvapalnej fázy pridáva tiež pojivo vo forme sulfitového výluhu a/alebo zahustených sulfitových výpalkov.Uvedené granulované hnojivá svojim granulometrickým zložením a svojimi...

Prostředek pro zlepšení lisovatelnosti granulované keramické směsi a zpevnění výlisků za syrova

Načítavanie...

Číslo patentu: 252139

Dátum: 13.08.1987

Autori: Neumann Jiří, Jedlička Pavel, Vycudilík Pavel

MPK: C04B 33/13, C04B 33/20

Značky: syrová, lisovatelnosti, zpevnění, granulované, směsi, prostředek, keramické, zlepšení, výlisků

Text:

...nebo neoinogením tenzidem, například nonylfenolpentsetylenglykolatersultstem vodným, etoxylovenými alkoholy nebo etoxylovenými amidy mastných kyselin. Prostŕedek pro zlepšení lisovatelnosti a zpevnění výlisků za syrova podle vynálezu tedy obsahuje snšs dvou různých akrylových kopolymerů nebo smšs akrylovóho kopolymeru s nodirikovsného škrobu.Účinek prostředku podle vynález spočívd ve zvýšení mechanické pevnosti výlisku,ve zvýšení...

Kombinovaná uzavřená linka na výrobu granulované směsi práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234338

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vaculík Zdeněk, Mužík Vítězslav

MPK: B02C 19/12

Značky: linka, uzavřená, materiálů, granulované, směsi, kombinovaná, práškových, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že linka sestává alespoň ze dvou paralelně zapojených okružních mlecích souprav, přičemž každá sestává z plnicího systému napojeného na jednu z dvojice čeřicích nádob s propelerem, záchytným filtrem s přívodní větví A a s prstencem čisticích trysek, zapojených paralelně přes čerpadla s paralelní odpadní větví B na kuželový atritor s přívodní větví A, dále je mlecí souprava napojena na skupinový zásobník s propelerem a...

Tuhé granulované technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229866

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kotrbatý Jiří, Pazdiora Tadeáš, Bár Josef, Gocal Jaroslav

MPK: C02M 7/00, B21B 45/02

Značky: tuhé, technologické, mazivo, válcování, tepla, granulované

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhé technologické granulované mazivo pro válcování za tepla, např. pro válcování trub, sestává z 20 až 25 % chloridu draselného, 15 až 20 % síranu vápenatého, 15 až 18 % kyselého fosforečnanu vápenatého, 30 až 31 % dusičnanu amonného, 0 1 až 0,5 síranu hořečnatého 0,5 až 1,0 % chloridu sodného, 0,5 až 1,0 % křemičitanu vápenatého, 1,5 až 2,0 % fluoridu vápenatého, 0,5 až 1,0 % fosforečnanu železitého nebo hlinitého 0,1 až 0,5 % kyselého...

Zařízení k odvodňování zrnitého sypkého materiálu, zejména vysokopecní strusky granulované na struskový písek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225108

Dátum: 15.02.1986

Autori: Müller Konrad, Hillnhütter Friedrich Wilhelm Laucht Walter, Schürhoff Walter, Müller -späth Erich, Kister Heinz

Značky: sypkého, písek, strusky, granulované, materiálů, zrnitého, struskový, zejména, zařízení, odvodňování, vysokopecní

Zhrnutie / Anotácia:

Odvodňovací zařízení má korečkové naběrací kolo, obíhající ve vaně a dopravní pás k odvádění odvodněného materiálu. Po obou stranách vany je umístěn filtrační žlab se šikmým sítovým dnem, na němž částice materiálu tvoří filtrační vrstvu, a škrabákové ústrojí, například pás se škrabákovými pruhy pro seškrabávání filtrační vrstvy.

Tuhé technologické granulované mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221212

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří, Pazdiora Tadeáš, Gocal Jaroslav

Značky: tuhé, válcování, granulované, technologické, mazivo, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhé technologické granulované mazivo pro válcování za tepla obsahuje v hmotnostních podílech 26 až 28 % dusičnanu amonného, 16 až 20 % síranu vápenatého, 15 až 16 % síranu draselného, 8 až 10 % kyselého fosforečnanu vápenatého 7 až 9 % kyselého fosforečnanu draselného, 8 až 10 % dusičnanu draselného, 0,5 až 1 % křemičitanu vápenatého, 1 až 2 % fluoridu vápenatého, 1 až 1,5 % chloridu sodného, 0,2 až 0,5 % síranu hořečnatého, 0,5 až 1 %...