Patenty so značkou «granule»

Efervescentné tablety a efervescentné granule obsahujúce karnitín tartrát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13862

Dátum: 05.12.2008

Autor: Tsetis Kleon

MPK: A61K 31/205, A61K 9/00

Značky: tablety, karnitín, efervescentné, granule, obsahujúce, tartrát

Text:

...účinky tejto zlúčeniny sú spojené s- kardiovaskulárnym systémom, kde L-karnitín hrá rozhodujúcu úlohu v srd covom metabolizme. 0003 Pokial sa L-karnitín aplikuje per os, je absorbovaný v tenkom čreve amaximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne rýchlo, pričom hladiny sú uspokojivé. Na trhu s farmaceutikami je možné L-karnitín nájsť vo forme perorálnych roztokov, ako voľnú bázu alebo ako soľ.0004 Predmetný vynález sa týka...

Granule plastových aditív s nízkou prašnosťou, spôsob ich výroby a ich použitie na stabilizáciu organických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283951

Dátum: 03.05.2004

Autori: Thibaut Daniel, Kirchberger Linda, Breitenstein Benjamin

MPK: B01J 2/20, C08K 13/02, C08K 3/00...

Značky: výroby, aditiv, spôsob, prašnosťou, polymérov, organických, nízkou, stabilizáciu, použitie, plášťových, granule

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa granule plastových aditív s nízkou prašnosťou, ktoré obsahujú aspoň 10 % hmotn. stearátu vápenatého. Obsah vody v stearáte vápenatom je menej ako 2 % hmotn.. Vykazujú rozptyl veľkosti častíc, podľa ISO 3435, od 1 mm do 10 mm, sypnú hmotnosť väčšiu ako 400 g/l a tekutosť podľa DIN 53492 menej ako 15 s (tR25). Ďalej sa opisuje spôsob výroby a použitie týchto granúl na stabilizáciu organických polymérov.

Granule zo sklených vlákien s vysokou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2373

Dátum: 21.05.2003

Autori: Viana Jean-louis, Font Dominique, Bastard Michel, Blanchard Jean-françois

MPK: C03B 37/10, C03C 1/00

Značky: sklených, granule, vlákien, vysokou, hustotou

Text:

...tak, aby saobsah vody pohyboval od 11 do 20 , po ktorej nasleduje miešanie vlákien po dobu najmenej troch minút dokiaľ sa nevytvoria granule, s nasledujúcim sušením uvedených granulí. Pomer hustôt granule/východiskové pramene je okolo 1,2 až 1,3.0009 WO 9843920 (z rovnakej rodiny ako US 5868982 a US 5945134) sa týka spôsobu výroby granulí, ktorý zahrňuje nasledujúce, po sebe idúce stupne vytvorenie prameňa (strand) obsahujúceho väčší...

Šumivé tablety a granule a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279507

Dátum: 06.12.1995

Autori: Bárkányi Istvánné, Béres József, Lex László

MPK: A61K 31/00, A23L 1/236, A23L 2/40...

Značky: šumivé, granule, tablety, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Šumivé tablety a granuly obsahujú hmotnostne 20 až 50 % manitolu ako obalový materiál, 8 až 25 % hydrogénuhličitanu draselného ako zásaditú šumivú zložku, 9 až 27 % kyseliny jablčnej ako kyslú šumivú zložku a 0,4 až 2,2 % aspartámu ako sladidlo a ďalej prípadne dochucovaciu zložku, mazadlo a ďalšie prísady obyčajne používané pri príprave šumivých tabliet k doplneniu do 100 %. Spôsob prípravy šumivých tabliet a granúl spočíva v homogenizácii...

Granule močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259506

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hijfte Willy Prudent Van, Vanmarcke Luc Albert

MPK: C05C 9/00

Značky: močoviny, granule

Text:

...je, že se granule močoviny podle vynálezu navzajom nespékají, ani po prodloužené »době skladování.Oxid hořečnautý se může používat jako takový MgO nebo ve formě plně kalcinovaného dolomitu MgO -I- CaO nebo selektivně kalcinovaného dolomitu MgO Ll- CaCD 3. Výhodný účinek se již pozoruje při množství přísady odpovídající 0,1 0/0 hmot. MgO, počítáno na močovinu v tavenině nebo roztoku. Přísadva se s výhodou ipoužívá v množství odpovídající...

Granule s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256668

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kepl Jiří, Procházka Karel, Haumer Jaroslav, Novák Jan, Spal Milan, Lopata Václav, Forsthoffer Julo, Šnajdrová Anna, Čibera Jan

MPK: C11D 3/386

Značky: enzymů, granule, jednoho, typů, obsahem, více

Text:

...proteinázy aktivity 209 000 Folp.j./g, l 500 g Nacl, 60 g polyvinylw pyrolidonu průměrně molekulové hmotnosti 630 000, 158 9 nonylfenolu s 10 moly etylenoxídu a 540 g izopropanolu bylo homogenizováno V míchačce po dobu 4 minut a protlačeno přes sito radiálního extruderu a získaný granulát zhutněn V marumerizeru. Povrch získaných granulí je V další operací potažen 32 g polyetylenglykolu průměrné molekulové hmotnosti 3 000. získaná granule...

Granule aktivátoru peroxosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253985

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Lopata Václav, Novák Jan, Kepl Jiří, Čibera Jan, Šimůnek Jaroslav, Tolman Jiří

MPK: C11D 3/48, C11D 3/395

Značky: aktivátoru, peroxosloučenin, granule

Text:

...inaktivaci, snadné dispergovatelnost v prací lázni a odolnost granulátu vůči mechanickému namáhání.Další výhodou je zlepšení pracovního a životního prostředí ve výrobě granulátu, neboí se omezuje únik par derivátů kyseliny ftalové do ovzduší zpracováním tuhých látek a ne tavenin, tak jako při využití jiných postupů.Pro výrobu granule je výhodné využití plastické defbrmace,při níž se uplatňuje několik důležitých operací, jako příprava plastické...

Pórovitá impregrovaná granule a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227671

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hahn Alice Ulhee, Rider Richard Harold, Scher Herbert Benson

Značky: pórovitá, granule, výroby, její, impregrovaná, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pórovitá impregnovaná granule, jejíž póry uzavřené pórovitou membránou obsahují zachycenou látku, alespoň částečně nemísitelnou s vodou a určenou k pomalému uvolňování, vyznačená tím, že membrána z polymočoviny je tvořena produktem reakce in situ mezi nevodným organickým roztokem, obsahujícím látku k zachycení a 2 až 75 % hmotnosti organického polyisokyanátu, a vodným roztokem obsahujícím vodu a 0,01 až 10 % hmotnosti katalyzátoru ze skupiny...

Insekticidní nebo nematocidní granule

Načítavanie...

Číslo patentu: 226011

Dátum: 15.02.1986

Autor: Tocker Stanley

Značky: granule, nematocidní, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní nebo nematocidní granule, vyznačující se tím, že jsou složeny z inertního nosiče ve spojení s metyl-2-(dimetylamino)-N-[(metylaminokarbonyl)oxy-]-2-oxoetan- imidothioátem jako aktivní látkou a ochranným materiálem vybraným ze skupiny zahrnující polystyren, kopolymery styrenu obsahující do 5 % hmotnosti komonomeru, polymerovaný nenasycený polyester/styren, močovinoformaldehydové pryskyřice, kopolymery vinylidenchloridu obsahující do...

Rozmrazovací tělíska, zejména rozmrazovací granule asfaltové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218692

Dátum: 15.04.1985

Autori: Lohniský Jaroslav, Vošta Jan, Mostecký Jiří, Smrž Milan, Pelikán Josef, Němcová Jitka, Humhej Jaroslav

Značky: asfaltové, rozmrazovací, tělíska, granule, zejména, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozmrazovacích tělísek, zejména rozmrazovacích granulí asfaltové směsi pro úpravu vozovek, tvořených jádrem obsahujícím chlorid vápenatý a popřípadě chlorid sodný a hydroxid sodný, které je uloženo v hydrofobním obalu. Vynález spočívá v tom, že hydrofobní obal obsahuje 0,4 až 5 % hmot. stearanu zinečnatého a 0,1 až 3 % hmot. síranu zinečnatého a 0,01 až 0,1 % hmot. oktadecylaminu vztaženo na celkovou hmotnost rozmrazovacích...